Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 9.7.2020 04:08:35
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství a bioinženýrství

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Absolventi získají široké uplatnění jako klíčoví pracovníci ve výzkumu a vývoji, jako inženýři v chemických, biotechnologických, potravinářských firmách či v oblasti ochrany životního prostředí. Program je velmi dobrou průpravou také pro manažerské pozice či samostatné podnikání. Získané poznatky vytváří u absolventa dobré předpoklady k uplatnění i na mezinárodním trhu práce.

Careers

  • Klíčový pracovník ve výzkumu a vývoji
  • Firemní management
  • Inženýr v chemických a biotechnologických firmách
  • Inženýr v potravinářských firmách
  • Ochrana životního prostředí
  • Start-upy
  • Mezinárodní trh práce
  • Doktorské studium

Programme Details

Language of instruction Czech
Duration 2 years
Form of study Full time
Place of study Praha
Capacity 15 students
Programme Code N401

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version