Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 10:19:01
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Senzorika a kybernetika v chemii

Senzorika a kybernetika v chemii

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Program pro ty z vás, které kromě chemie zajímá i výpočetní technika, senzorika či kybernetika. Seznámíte se s multioborovou tematikou zaměřenou na automatické řízení, zpracování signálů, měřicí přístroje, senzory fyzikálních a chemických veličin, ale i počítačové simulace reálných systémů. Absolvujete několik oborových laboratoří se špičkovým vybavením, včetně elektronových mikroskopů. Důraz klademe i na moderní softwarové prostředky pro měření a řízení (Python, Matlab, LabView), které jsou hojně využívány v praxi.

Careers

  • Firemní expert (CISCO, MSD, SIDAT, Honeywell…)
  • Řízení procesů
  • Programátor
  • Specialista na zpracování dat
  • Výzkumník
  • Doktorské studium

Programme Details

Language of instruction Czech
Duration 2 years
Form of study Full time
Place of study Praha
Capacity 15 students
Programme Code N402

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version