Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 9.7.2020 03:44:31
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická chemie

Analytická chemie

Studijní program zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických metod, tak na praktické laboratorní dovednosti. Společným základem jsou předměty teoretické výuky v oblastech instrumentální analytické chemie, konkrétně separačních metod, molekulové spektrometrie a elektroanalytických metod včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření, vhodně doplněné o praktickou laboratorní výuku. Ta se opírá o dostupné moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1-3 členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím určitou míru individualizace vlastního vzdělání.

Specialization - Analýza léčiv

Díky studiu se stanete se odborníky v oblastech výzkumu, vývoje a analýzy léčiv. → more

Specialization - Forenzní chemie

Specializace Forenzní chemie rozšiřuje studijní program analytické chemie o teoretické a praktické předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. → more

Specialization - Analytická chemie a jakostní inženýrství

Tato specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na teoretické základy analytických metod, chemometriku a na příbuzné disciplíny. → more

Specialization - Molekulární chemická analýza

Tato specializace byla připravena ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své teoretické a praktické znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. → more

Programme Details

Language of instruction Czech
Duration 2 years
Form of study Full time
Place of study Praha
Capacity 56 students
Programme Code N403

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version