Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 09:56:23
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Fyzikální chemie

Fyzikální chemie

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Na teoretický základ (včetně matematického modelování) navazuje řada specializovaných disciplín zaměřených na praktické aplikace a soudobé trendy (chemická termodynamika, vlastnosti materiálů, elektrochemie, děje na mezifázích, chemie a fyzika polymerů, molekulární simulace, kvantová teorie molekul a modelování kinetiky procesů). Důraz je kladen zejména na použití moderních instrumentálních metod. Nedílnou součástí oborové výuky je příprava studenta pro efektivní experimentální práci (plánování, realizace a vyhodnocení experimentu). Abyste mohli vypracovat kvalitní diplomovou práci, stanete se součástí některé výzkumné skupiny Ústavu fyzikální chemie VŠCHT nebo některého pracoviště Akademie věd ČR. V případě zájmu podpoříme i vaše studijní pobyty v zahraničí.

Careers

  • Výzkumné a vývojové laboratoře
  • Akademická pracoviště
  • Farmaceutický výzkum
  • Státní správa
  • Průmyslové podniky
  • IT firmy
  • Doktorské studium

Programme Details

Language of instruction Czech
Duration 2 years
Form of study Full time
Place of study Praha
Capacity 15 students
Programme Code N404

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version