Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 9.7.2020 04:30:43
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Fyzikální chemie

Fyzikální chemie

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Studijní program zajišťuje vzdělávání v řadě oblastí spadajících do fyzikální chemie a chemické fyziky. Poskytnutý kvalitní teoretický základ (včetně dobré znalosti matematického modelování) je pak zužitkován ve výuce řady specializovaných disciplín zaměřených na praktické aplikace a soudobé trendy (chemická termodynamika, vlastnosti materiálů, elektrochemie, děje na mezifázích, chemie a fyzika polymerů, molekulární simulace, kvantová teorie molekul a modelování kinetiky procesů). Důraz je kladen zejména na použití moderních instrumentálních metod. Nedílnou součástí oborové výuky je příprava studenta pro efektivní experimentální práci (plánování, realizace a vyhodnocení experimentu). Abyste mohli vypravovat kvalitní diplomovou práci, stanete se součástí některé výzkumné skupiny Ústavu fyzikální chemie VŠCHT nebo některého pracoviště Akademie věd ČR. V případě zájmu podpoříme i vaše studijní pobyty v zahraničí.

Careers

Studium v tomto programu je považováno za náročnější, ale vyplatí se. Dokazuje to uplatnění absolventů ve svém profesním životě. Absolventi disponují solidní znalostí teoretických principů chemických dějů, matematiky a kvalifikací pro práci v moderní instrumentální laboratoři. Díky tomuto univerzálnímu vzdělání se jim otevírají dveře ve výzkumných a vývojových laboratořích, na akademických pracovištích, ve farmaceutickém výzkumu, ve státní správě a v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Řada absolventů najde uplatnění i v organizacích zaměřených na IT. Můžete se zaměřit na vědeckou kariéru a pokračovat v doktorském studiu na VŠCHT Praha.

Programme Details

Language of instruction Czech
Duration 2 years
Form of study Full time
Place of study Praha
Capacity 15 students
Programme Code N404

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version