Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 08:45:28
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data Engineering in Chemistry (Czech language)

Data Engineering in Chemistry (Czech language)

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Budete rozumět jak teoretické podstatě chemických dějů a procesů, tak i pokročilým metodám zpracování dat a informací, které jsou v průmyslu či laboratořích generovány nebo využívány. Budete umět získávat potřebná data a následně je zpracovat, vyhodnocovat a modelovat pomocí matematických, statistických a obecně výpočetních metod. Zaměření programu reflektuje současný trend, kdy důležitější než detailní znalosti výrobních postupů bude schopnost kriticky se orientovat v nových informacích, schopnost tyto informace vyhledávat, třídit, analyzovat, vyhodnocovat a vyvozovat kvalifikované závěry.

Careers

  • Specialista na zpracování a analýzu dat
  • Výzkumné a vývojové laboratoře
  • IT firmy
  • Mezinárodní trh práce
  • Firemní management
  • Doktorské studium

Programme Details

Language of instruction Czech
Duration 2 years
Form of study Full time
Place of study Praha
Capacity 15 students
Programme Code N405

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version