Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52781
idvazba: 60824
šablona: api_html
čas: 23.4.2021 00:08:36
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů.

Careers

Absolvent doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí získá rozsáhlé teoretické a zejména praktické experimentální znalosti a dovednosti v oblasti technologií ochrany životního prostředí zaměřených na ochranu čistoty vod, ovzduší a zpracování a recyklaci odpadů. Tyto znalosti a dovednosti je schopen efektivně uplatnit v praxi. Absolvent je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází, dokáže samostatně plánovat výzkumnou činnost, provádět plánované experimenty, vyhodnocovat získané výsledky a připravovat vlastní hodnotné publikace a prezentace jak v českém, tak v anglickém jazyce. Absolvent dokáže formulovat nové vědecké hypotézy a je schopen připravit návrhy na jejich studium formou grantových projektů. Absolvent má rovněž zkušenosti s pedagogickou činností v rámci zapojení do výuky bakalářského a magisterského studia. Své manažerské schopnosti si absolvent rozšířuje v rámci konzultační činnosti, kterou poskytuje studentům při vypracování jejich bakalářských a diplomových prací. Absolventi se uplatňují ve výzkumných, vzdělávacích, projekčních a dalších institucích, ve státní správě od místních odborů životního prostředí po ministerstva. Uplatnění naleznou také jako manažeři a technologové společností provozujících vodohospodářskou, odpadovou a energetickou infrastrukturu a v průmyslových podnicích.

Programme Details

Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time + Combined
Guarantor of study programme prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Programme Code D201
Place of study Praha
Capacity 25 students
Number of available PhD theses 18

List of available PhD theses

Chemical and biochemical transformations of phosphorus in wastewater treatment

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Annotation

The study will deal with chemical processes and emerging products in the precipitation of phosphates from wastewater in activated sludge. In the case of the use of precipitants based on iron III salts the influence of biological processes on the precipitation mechanism and the oxidation state of iron in precipitation products will be also studied. At the same time, the influence of low residual concentrations of phosphate phosphorus on the properties of activated sludge will be monitored both in terms of removal of selected components of pollution (eg nitrification) and microbial composition in terms of separation properties of activated sludge, formation of extracellular polymers or influence of formed precipitates on sedimentation ability. The next part of the work will focus on the possibilities of influencing the properties of activated sludge in case of increased biological phosphorus removal, competition of other components of biocenosis with poly-P bacteria and their influence on possible formation of biological foams or other separation problems.

Digitization of water infrastructure: Development of a digital twin wastewater treatment plant

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Annotation

As in other sectors, the main aspects of Industry 4.0 are increasingly being used in water management: digitization, maximum use of data, use of artificial intelligence to obtain predictive data, etc. In particular, data (on water consumption, wastewater quantity and quality, etc.) have become one of the most valuable commodities of water management and their importance will undoubtedly grow in the coming years. The main topic of this dissertation will be the development of a digital twin of a real wastewater treatment plant (WWTP). This tool consists of a detailed database of all WWTP facilities, incl. data on operation and maintenance and energy intensity, the on-line connection of sensors, the unification of data flow, and detailed spatial description of the entire WWTP. The main goal is the ability of predictive evaluation of WWTP operation optimizations.

Ecotoxicological evaluation of drugs and micropollutants present in the ecosystem

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The topic of the work will focus on the research of new species of algal cultures for ecotoxicity testing. Part of the work will be the preparation of alginate beads from different algal strains and determining the toxicity response in comparison with "live" algal cultures. Ecotoxicological effects will be determined on model or real samples containing micropollutants (pharmaceuticals). Examples of substances to be evaluated will be triclosan, diclofenac, glyphosate, benzotriazole, etc., and less studied drugs.

Environmental impacts of alternative retail methods

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The PhD thesis will deal with the assessment of the environmental impacts of food distribution in the so-called unwrapped shop. Using the LCA method, the usual way of food packaging and the so-called zero waste system will be compared. The aim of the diploma thesis will be to determine the environmental impacts of individual types of purchasing, identify the phases or processes causing the greatest environmental impacts, design material optimization of systems and assess various ways of handling packaging at the end of its life. Primary data regarding the production of cups will be obtained in cooperation with Penny Market.

Evaluation of Environment Protection Policies

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The dissertation thesis is focused on the impact evaluation of environmental policies and interventions. Methodologicaly, rigorous evaluation methods will be used.

Evaluation of Results and Impacts of Stakeholders Participation in Design and Implementation of Environment Protection Policies

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The dissertation thesis is focused on the results and impact of stakeholders´ participation on design and implementation of environmental policies and interventions. In the analysis, the thesis should apply networked governance, application of place-based leadership, co-creation, co-production, or partnership.

Innovation for the Environmental and Economic Sustainability of Mobility

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Environmental investment projects are often perceived as regulatory investments and as such are assessed by methods that do not take into account economic efficiency, although this should be the case - regardless of the value of the output. The dissertation analyzes the currently used methods, defines their shortcomings in the use of various types of investment projects and based on systematization and quantitative research proposes methods adapted to individual types of investments that will identify specific aspects that affect the evaluated project and include them in project evaluation.

Integration of Risk and Uncertainty into Investment Decisions in Selected Industrial Sectors in Relation to Environmental Protection

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The dissertation thesis is focused on the integration of risk and uncertainty into investment decisions in selected sectors of industry in relation to environmental protection. Given the long-term investment, attention must be paid to the long-term effects; the scenario approach is necessary while respecting the specificities of the sector (industry). The aim is to create a normative model that respects scenario approaches, uncertainty in the environment, multi-criteria decision-making processes and sector specificities.

Life cycle assessment of logistics

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The environmental aspects of logistics should be one of the criteria taken into account by project planners. The LCA method makes it possible to compare the environmental impacts of different anthropogenic stressors with respect to the entire life cycle of the product, technology or service. Environmental impacts can be assessed globally or locally, but mainly either in general or with a focus on the site. This work will focus on the creation of a methodology for the identification and presentation of environmental aspects of logistics.

Monitoring the occurrence and fate of antibiotic resistance genes in wastewater and the environment

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Annotation

The spread of antibiotic resistance is one of the world's most pressing health-related problems. Every year, the number of patients who cannot be treated with standard antibiotic treatment, because they are infected with antibiotic-resistant strains of bacteria, is growing. Wastewater and sewage sludge are one of the most important ways of introducing antibiotic resistance (in the form of resistant pathogenic bacteria or their genetic information - antibiotic resistance genes) into the environment. This work will deal with the monitoring of antibiotic resistance genes in wastewater, their removal in wastewater treatment plants, and their fate after they enter the environment. The main monitored environments will be sediments of wastewater recipients and soil irrigated with recycled wastewater.

Possibilities of utilization of diamond electrodes in the wastewater treatment

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Annotation

The aim of study is utilization of advanced oxidation processes and conductive diamond electrodes for removal of micropollutants and biologically active substances in wastewater. Research of electrochemical methods used for wastewater treatment and testing of these methods for selected types of pollutants in laboratory conditions will be the basis for design, implementation and optimization of a pilot plant using a cleaning cell with diamond electrode for field testing at a real WWTP.

Product Life Cycle Cost Analysis

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The doctoral thesis assesses product value from the perspective of its whole life cycle, considering its setting in production, trade, regulatory and utility systems. Particular attention is given to the dynamics of these systems and to the optimization process in capital budgeting .

Reducing the risks associated with gray water recycling: Using the Internet of Things for remote monitoring and control of gray water treatment plants

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Annotation

The reuse of gray water, i.e. relatively little polluted water used in bathrooms, is becoming an important element of water management in today's society. Although mostly simple and reliable technologies, their operation and subsequent use inside or outside buildings is associated with significant hygienic and environmental risks. The reduction of these risks, which are often associated with imperfect operation and maintenance, can be achieved by perfect monitoring and control of the operation of treatment technologies and especially by monitoring the quality of treated water. The aim of this dissertation will be to design and test a monitoring and control system for gray water treatment plants based on the Internet of Things (IoT). The student will look for such a set of parameters that can be measured in real-time and at the same time give the best possible information about the condition of the treatment plant and the quality of treated water. Furthermore, algorithms will be sought that will respond to faulty operating states of treatment plants so as to minimize the need for physical operation of treatment plants.

Study of bioaccumulation and ecotoxicity of selected 2D nanomaterials, chalcogenides and monoelementary materials for aquatic organisms

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The main goal of this work is to determine the level of ecotoxicity for selected nanomaterials (2D nanomaterials, chalcogens, monoelementary materials) and their effect on selected aquatic organisms. An important task in the work is the possible confirmation of the bioaccumulation of these materials and its localization in specific organs of the observed organisms. At the same time, the influence of these nanomaterials within the food chain consisting of selected aquatic organisms will be studied.

Sustainability indicators and their use in industry

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

As part of the solution of the dissertation, a comprehensive methodology for assessing the sustainability of industrial activities will be created. The methodology will evaluate selected industries with regard to the entire life cycle and will use the outputs of the LCA as well as the environmental impact assessment methodology used in the LCA. Other suitably selected sustainability indicators, including the water footprint, will be included in the methodology.

Sustainable development in business practice

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

It is clear that the enforcement of sustainable development requirements will lead to a number of important changes, especially in EU countries, which may significantly affect business entities. Undoubtedly, the tendency towards zero carbon will lead to a reduction in fuel production and thus to shifts in their production, distribution and consumption. Likewise, the pressure to reduce plastics, reducing the consumption of materials will have an impact on many industrial producers, but also consumers. The prediction of possible impacts on selected groups of industrial producers, but also distributors and consumers is not very widespread in the professional literature. However, there is no doubt that it will happen, and enlightened owners and top management are already considering them. The dissertation will present the current knowledge of sustainable development towards business practice, the associated economic benefits and constraints, and last but not least, current recommendations, approaches, techniques for implementing this knowledge into business practice.

The detection, quantification and separation methods of picoplankton

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The topic of the work will focus on picoplankton organisms (especially cyanobacteria), which are currently playing an increasingly important role in aquatic ecosystems. The work will focus on the real evaluation of water samples of waterworks or recreational reservoirs with the occurrence of picolanklanktic cyanobacteria (eg Fláje, Přísečnice, Stanovice, Hůrka, Most, etc.). New methods for detection and quantification of picolanklanktic organisms will be developed. The picoplanktic species will be detected by microscopic methods (light, fluorescence, epifluorescence, in situ hydridization), molecular biology methods (PCR, RT-PCR) will be used and the presence of genes responsible for organoleptic defects (geosmin production, etc.) or the production of cyanotoxins will be determined. Alternatively, the problems of water supply technologies suitable for the effective elimination of these small microorganisms will be discussed.

Value-based Analysis of Industrial Innovation Externalities

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Public policies, corporate strategies and the general public increasingly look at the real or potential external impacts of industrial innovations, frequently in an unsystematic manner, and often with unintended consequences. Accordingly, the research analyzes new technological solutions in industry with a focus on their aggregate impacts, including feedbacks of price-setting mechanisms, incentives and regulatory policies, as well as the unintended functional consequences in relevant processes and systems, including social systems


UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version