Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.2.2018 12:29:56
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Cílem studijního oboru je výchova inženýra chemie s velmi dobrými technickými znalostmi a hlubokými znalostmi ekonomiky a managementu podniku. Vyvážená kombinace chemicko-inženýrských a ekonomických disciplín rozvíjí schopnost absolventů řešit specifické problémy ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu při zastávání manažerských funkcí.

Uplatnění

Absolventi studijního oboru získávají vedle ucelených vědomostí technického teoretického základu hluboké znalosti v ekonomických disciplínách a managementu. Pozornost je věnována rozvíjení schopnosti absolventů využívat analytické metody při zkoumání kvalitativní a kvantitativní ekonomické výkonnosti a konkurenční výhody podniku a navrhovat cesty, jak ji posilovat v dynamicky se měnících podmínkách na trhu. Vzhledem k tomuto vzdělání se absolventi tohoto oboru úspěšně uplatňují v technicko-ekonomických a manažerských funkcích na podnikové i nadpodnikové úrovni především chemického a potravinářského průmyslu.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků (kód N2817)
Kód oboru 2807T015
Bližší informace na ústavech Ústav ekonomiky a managementu
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi