Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.2.2018 12:38:26
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2017, zimní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc.
prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.

Sylabus

1. Živé systémy, jejich složení a organizace
2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy
3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)
4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd
5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů
6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace
7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace
8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport
9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika
10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy
11. Citrátový a glyoxylátový cyklus
12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I
13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů
14. Metabolismus dusíkatých látek

Literatura

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2
Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi