Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Bakalářské studium → Studijní program Chemie
iduzel: 10355
idvazba: 12144
šablona: stranka_ikona
čas: 21.4.2021 19:05:40
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studijní program Chemie

Cíle studia:

Bakalářský studijní program Chemie je určen nadaným studentům, kteří mají zájem o hluboké, ale zároveň i široce zaměřené, studium chemie a kteří si již během středoškolského studia osvojili spolehlivé a důkladné znalosti základů chemie a příbuzných přírodovědných oborů. Studium připraví absolventa především pro navazující magisterské studium těch studijních oborů, které vyžadují komplexní a zevrubné znalosti chemie a na chemii těsně navazujících disciplin a případně i pro přímé uplatnění ve vědecko-výzkumné práci.


Charakteristika oboru:


Studijní obor vychází ze solidních základů, které si studenti vybudují dvousemestrálním studiem obecné, anorganické a organické chemie v úvodní části studia, doplněným o další dvousemestrální kursy matematiky a fyziky. Na tento základ navazují rozvíjející chemické discipliny - fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemické inženýrství. Výuka všech těchto disciplin zahrnuje i povinné absolvování základních laboratorních kursů, na které mohou studenti dále navázat v závěru studia volitelnými laboratorními kursy. Chemicky zaměřené vzdělání je doplněno a rozvinuto disciplinami zaměřenými na informatiku, rozšířenou výukou jazyků, společensko-vědními a ekonomicky zaměřenými disciplinami. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z chemicky zaměřených tématických okruhů a obhajobou bakalářské práce.


Profil absolventa:


Absolvent studijního programu Chemie má zevrubné znalosti ze všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Odborný profil absolventa je dotvořen a rozvinut pomocí povinně volitelných a volitelných předmětů, zaměřených na oblasti společensko-vědní, ekonomické, ekologické a informatické. Díky širokému záběru studia se absolvent dobře orientuje v chemicky zaměřených informacích, umí je vyhledávat, třídit a analyzovat a vyvozovat závěry. Je schopen rychle se adaptovat na změněné podmínky. Šířka rozhledu a rozsah pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických, biologických a zpracovatelských procesů, jakož i přehled o vlastnostech a struktuře látek a biomateriálů dává absolventům studijního programu předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemické discipliny v rámci České republiky i v zahraničí, ale mohou snadno najít uplatnění i ve vědecko-výzkumných institucích. Možnost dalšího studia či praktického uplatnění absolventů v zahraničí je podpořena rozšířenou jazykovou výukou. Profil absolventa je plně kompatibilní s požadavky stanovenými pro akreditaci studijních programů v rámci programu Eurobakalář.


Přehled vyučovaných povinných předmětů

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Obecná a anorganická chemie A Fyzika B Chemické inženýrství B
Obecná a anorganická chemie B Laboratoř fyziky Základy ochrany životního prostředí
Organická chemie A Fyzikální chemie A Laboratoř chemického inženýrství
Organická chemie B Fyzikální chemie B Počítačová chemie
Matematika A Analytická chemie A Bakalářská práce
Matematika B Analytická chemie B Seminář k bakalářské práci
Laboratoř anorganické chemie I Biochemie A  
Laboratoř organické chemie I Biochemie B  
Toxikologie a ekologie Chemické inženýrství A  
Úvod do chemie Laboratoř fyzikální chemie I  
Fyzika A Laboratoř analytické chemie I  
Počítačové algebraické systémy Laboratoř biochemie  
  Seminář z biochemie  
  Aplikovaná statistika  


Tým tutorů jako podpora pro studenty

> Seznam tutorů v návaznosti na přeměty a garanty předmětů

Aktualizováno: 30.11.2016 11:08, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi