Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → Přístrojové vybavení
iduzel: 9798
idvazba: 11727
šablona: stranka
čas: 9.12.2019 16:12:48
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení na Ústavu analytické chemie

označení přístroje

výrobce/dodavatel

použití přístroje

kontaktní osoba

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Elan DRC-e Perkin-Elmer, USA stanovení kovů, speciační analýza prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
Infračervený spektrometr FTIR Nicolet 210 Nicolet, USA, 1991 identifikace organických látek prof. RNDr. Pavel Matějka
Ramanscope Bruker Optics, SRN, 1999 mikrospektrometrická analýza materiálů prof. RNDr. Pavel Matějka
Analytický Ramanovský systém LabRam Jobin-Yvon, Horiba, Francie, 1997 mikrospektrometrická analýza materiálů prof. RNDr. Pavel Matějka
Absorpční spektrofotometr Cary 400 Varian, Australie měření chem. látek ve viditelné oblasti prof. RNDr. Vladimír Král, CSc.
Kapilární elektroforetický systém CAPEL-105 Lumex, Rusko stanovení anorganických a organických látek v roztocích Ing. Hana Vinšová, Ph.D.
Spektrometr Spectroscan U Spectron, RMA. Rusko stanovení kovů v pevných vzorcích XRF Ing. Jana Komínková Ph.D
Spektrometr EQUINOX 55/S Bruker Optics, SRN, 2001 identifikace látek, analýza povrchů prof. RNDr. Pavel Matějka
Kapalinový chromatograf HP 1100 Agilent, Německo stanovení organických látek HPLC doc. RNDr. Dr. David Sýkora
LC-MS Analýza léčiv AB Sciex, Kanada   doc. RNDr. Dr. David Sýkora
Plynový chromatograf GC-MS TSQ Quantum XLS Ultra     doc. RNDr. Dr. David Sýkora
NMR spektrometr Mercury Plus 300 Varian, USA měření spekter NMR pro všechna jádra v roztoku i v pevném stavu (metodou CP/MAS) doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
Spektrometr NMR 500 MHz Jeol   doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
Senzorová sada pro měření povrchové plasmonové resonance Spreeta™ Experimenter’s Kit Texas Instrument, USA, 1998 měření indexu lomu, detekce analytů na fázovém rozhraní prof. RNDr. Pavel Matějka
AFM-RAMAN TRES systém - mikrospektrometr     prof. RNDr. Pavel Matějka
Spektrofluorimetr Fluoromax 2 Jobin Yvon, USA měření chem. látek vykazujících fluorescenci prof. RNDr. Vladimír Král, CSc.
Spektrometrie vibračního cirkulárního dichroismu (VCD) - FTIR spektrometr IFS66/S s VCD/IRRAS modulem PMA37 Bruker, Německo, 1998 studium chiroptických vlastností biologicky významných molekul a jiných chirálních molekulárních systémů prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.   Ing. Vladimir Setnička, Ph.D.
HPLC s diode area (DA) detektorem Perkin-Elmer, USA chirální separace v reversním modu doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Mikrovlnný spektrometr vysokého rozlišení, 12-275GHz (vlastní konstrukce) díly různých výrobců analytika a struktura molekul plynů, extrémní přesnost a citlivost prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Spektrofotometr s prisl. CARY 50 MULTILAB LIMITED měření absorpčních spekter v UV a viditelné oblasti Mgr. Jan Fähnrich, CSc.
Spektrofluorimetr FLUOROMAX 2 s prisl. LABIMEX S.R.O. Praha 4 měření chem. látek vykazujících fluorescenci Mgr. Jan Fähnrich, CSc.
Avatar 320 FT - 1R s prisl. NICOLET INSTRUMENT GMBH identifikace látek, strukturní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
Avatar 320 FT - 1R NICOLET INSTRUMENT GMBH identifikace látek, strukturní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
Emisní Fourier Transformation Micro Wawe spektrometr     Ing. Patrik Kania, Ph.D.
G AA Spektrofotometr GBC SCIENTIFIC EQUPMENT PTY. stanovení kovů Ing. Jana Komínková, Ph.D
Vysokotlaky system pro mikrovl. rozklad PLAZMATRONIKA-SERVICE S.C.   Wroclav rozklad vzorků Prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
Elektroforeticky analyzator - izotachoforeza VILLA LABECO S.R.O. Spisska Nova Ves separace anorganických a organických látek v roztocích Ing. Hana Vinšová, Ph.D.
Fluorescencni detektor s prisl. ECOM S.R.O. Praha 2 separace v normálním a reverzním modu prof. RNDr. Vladimír Král, CSc.
Chromatograf kapalinovy PERKIN-ELMER INTERNA chirální separace v reverzním modu prof. RNDr. Vladimír Král, CSc.
Spektrofotometr Philips PU 7000 INNOLAB AG stanovení kovů a nekovů prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
Dvojity fazove rizeny zesilovac BERTHOLD GMBH & CO.K charakterizace vrstev vodivých polymerů Ing. Martin Kronďák, Ph.D.
Radiochromatograf CANBERA PACKARD tenkovrstvá chromatografie s radiometrickou detekcí, stanovení radiochemické čistoty radiofarmak Ing. Hana Vinšová, Ph.D.
SPEETA TM experimentalni sada TEXAS INSTRUMENT MIC měření indexu lomu, detekce analytů na fázovém rozhraní prof. RNDr. Pavel Matějka
Analyzator - detektor CANBERA PACKARD stanovení gama aktivity Ing. Hana Vinšová, Ph.D.
Difuzni reflexe NICODOM_1 identifikace a strukturní analýza práškových vzorků prof. RNDr. Pavel Matějka
Visualisace elmagnetickeho zareni ELECTROPHYSICS CORPO vizualice infračerveného záření především NIR laserů prof. RNDr. Pavel Matějka
Spektrofotometr CARY-50 s ridicicim PC MULTILAB LIMITED měření absorpčních spekter v UV a viditelné oblasti Mgr. Jan Fähnrich, CSc.
FT IR spektrometr EQUINOX 55 BRUKER OPTIK GMBH identifikace látek, strukturní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
System kapilarni elektroforezy RMI, S.R.O. separace anorganických a organických látek v roztocích Ing. Hana Vinšová, Ph.D.
Spektrometr EQUINOX 55 BRUKER OPTIK GMBH identifikace látek, strukturní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
AA spektrometr RA-915 UNIPETROL, A.S. stanovení rtuti prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.
Fluorescencni detektor HPLC HPST, S.R.O. stanovení organických látek HPLC, lab specializace RNDr. Dr. David Sýkora
Rubidiovy oscilator TR INSTRUMENTS SPOL. frekvenční standard prof. RNDr. Śtěpán Urban, CSc.
FT-IR spektrometr Nicolet Nexus THERMO ELECTRON CORP identifikace látek, strukturní a kvantitativní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
FT-IR spektrometr Nicolet Nexus THERMO ELECTRON CORP identifikace látek, strukturní a kvantitativní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
FIAlab-2500 FIAlab Instruments, Inc. BELLEVUE stanovení chloridů ve vodných vzorcích pomocí FIA Ing. Magda Vosmanská, Csc.
Vyukovy system FIAlab-2000 FIAlab Instruments, Inc.   BELLEVUE stanovení chloridů ve vodných vzorcích pomocí FIA Ing. Magda Vosmanská, Csc.
Sluneční simulátor 300 W LAO-průmyslové systémy s.r.o. laboratorní simulace vlivu slunečního záření na rostlinný materiál prof. RNDr. Pavel Matějka
Povrchově plazmová rezonance SPR OPTREL GbR KLEINMACH NOW studium interakcí na zlatých površích prof. Ing. Karel Volka, Csc.
Kapilární elektroforéza P/ACE MOQ Bio Tech a.s. separace anorganických a organických látek v roztocích Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc.
LASER R510 - NNd pumpovaný pomocí diod SCIENTIFIC INSTRUMENT BRNO excitace Ramanova rozptylu v NIR oblasti prof. RNDr. Pavel Matějka
Automatický injekční analytický systém FIAlab Instruments, Inc.   BELLEVUE stanovení chloridů ve vodných vzorcích pomocí FIA Ing. Magda Vosmanská, Csc.
HPLC stanice 5000 IN60S INGOS chirální separace v reversním modu doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
UV-VIS spektrometr RMI, S.R.O. absorpční spektra v UV a viditelné oblasti Mgr. Jan Fähnrich, CSc.
FIAlab-2500 FIAlab Instruments, Inc.   BELLEVUE stanovení chloridů ve vodných vzorcích pomocí FIA Ing. Magda Vosmanská, Csc.
Kapilární elektroforéza AGILENT 3D CE HPST, S.R.O. separace anorganických a organických látek v roztocích Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc.
RAMANUV SPEKTROMETR ADVANTAGE+PŘÍSLUŠENSTVÍ DeltaNu LARAMIE, WY identifikace látek, studium modifikace nanočástic prof. RNDr. Pavel Matějka
Zařízení pro VCD spektrometrii - FTIR spektrometr Tensor 27 s VCD modulem PMA50 Bruker, Německo, SCIENTIFIC INSTRUMENT BRNO studium chiroptických vlastností biologicky významných molekul a jiných chirálních molekulárních systémů v oblasti nad 2000 cm-1 prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.   Ing. Vladimir Setnička, Ph.D.
Kompaktní Ramanův spektrometr DeltaNu LARAMIE, WY identifikace látek, studium modifikace nanočástic prof. RNDr. Pavel Matějka
Zdvojovač energie fotonu VIRGINIA DIODES INC:CHARLOT prof. RNDr. Śtěpán Urban, CSc.
Sestava Ramanových spektrometrů RMI, S.R.O. identifikace látek, strukturní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
Sestava Ramanových spektrometrů RMI, S.R.O. identifikace látek, strukturní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
FTRI Spektrometr Nicolet 6700 NICOLET INSTRUMENT GMBH identifikace látek, strukturní analýza prof. RNDr. Pavel Matějka
Autolab III-FRA s přísluš. ECO chemie výuka polarografie, výuka CV na RDE, měření impedančních charakteristik filmů vodivých polymerů Ing. Martin Kronďák, Ph.D.
Autolab III ECO chemie výuka polarografie, výuka CV na RDE Ing. Martin Kronďák, Ph.D.
Gamaanalyzátor KORTEC stanovení gama aktivity u vzorků v pevném a kapalném skupenství, stanovení multikomponentních vzorků Ing. Hana Vinšová, Ph.D.
Spektrometr pro měření cirkulárního dichroismu J-810 Jasco, Japonsko Měření spekter elektronového cirkulárního dichrosimu v oblasti 180-700 nm, možnost regulace teploty Peltierovým článkem prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc., Ing. Vladimír Setnička, PhD.
Lyofilizační jednotka Alpha 1-2 MERCK, s.r.o lyofilizace vzorků z vodných roztoků prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc., Ing. Vladimír Setnička, PhD.


Přístrojové vybavení na Ústavu fyzikální chemie

označení přístroje

výrobce (země)

použití přístroje

stručná charakteristika

kontaktní osoba

Diferenciální permeametr vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha měření propustností plynů a par plochými polymerními membránami přístroj s automatickým sběrem dat doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
3D skenovací tloušťkoměr NewView 8200       doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
neaSNOM systém pro skenovací optickou mikroskopii       prof. RNDr. Pavel Matějka
Masivně paralelní výpočetní klastr pro molekulové modelování       prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
Diferenciální průtokový permeametr vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha stanovení koeficientů propustnosti a difúze nasycených a nenasycených par organických čistých látek a jejich směsí v plochých polymerních membránách aparatura s automatickým sledováním a řízením procesu počítačem Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
Aparatura pro měření sorpce par v membránách vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha měření sorpcí par organických látek v polymerech aparatura s optickým snímáním prodloužení křemenné spirály McBainových vážek pomocí kamery doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Skleněná aparatura pro měření sorpce par v membránách vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha měření sorpcí par organických látek v polymerech aparatura s měřením prodloužení křemenné spirály McBainových vážek pomocí kathetometru Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
Vakuová pervaporační aparatura vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha membránové dělení kapalných binárních směsí   doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Plynový chromatograf CHROM 5 Laboratorní přístroje použití pro analýzu permeátu při měření propustností směsí organických par komerční přístroj doplněný smyčkou 1 ml doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Manometrický permeametr vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha umožňuje stanovit koeficienty propustnosti a difuze plynů skrze málo propustné ploché (polymerní) membrány při teplotě 25 °C a při atmosférické tlaku   Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
Tensiometr Lauda TD1 LAUDA (SRN) měření povrchového napětí kapalin metodou odtrhávání prstence (teplotní interval 0-60 °C) komerční přístroj doplněný termostatem Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.
Tensiometr Lauda MPT2 LAUDA (SRN) měření povrchového napětí kapalin metodou maximálního přetlaku v bublině (teplotní interval 0-60 °C) komerční přístroj doplněný termostatem Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.
Optická aparatura k měření roztažnosti membrán vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha měření roztažnosti polymerních membrán v netěkavých kapalinách Termostatovaná cela vlastního návrhu a konstrukce ve spojení s digitálním fotoaparátem Olympus 5050 Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Skleněný kapilární tensiometr vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha měření povrchového napětí kapalin (teplotní interval 0-60 °C) Kapilární tensiometr vyrobený podle popisu v literatuře ve spojení s termostatem Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Skleněný kapilární viskozimetr vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha měření viskozity kapalin kapilární metodou (teplotní interval 0-60 °C) Klasický kapilární viskozimetr vyrobený podle popisu v literatuře ve spojení s termostatem Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Automatizovaná aparatura pro velmi přesné měření hustoty kapalin v širokém intervalu teploty a tlaku vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha velmi přesná měření hustoty zředěných vodných roztoků v teplotním intervalu 298-573 K a tlacích do 30 Mpa, jejichž výsledky se používají pro vyhodnocení parciálních molárních objemů průtočný vibrační hustoměr vlastní konstrukce s příslušenstvím (termostaty, tlaková linka, automatické dávkování vzorků, měření teploty a tlaku, řízení aparatury a snímání dat do počítače) doc.Ing. Ivan Cibulka, CSc.
Průtočný kalorimetr pro měření tepelných kapacit vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha průtočný kalorimetr vlastní konstrukce pro měření tepelných kapacit v teplotním intervalu 298-573 K a tlacích do 30 MPa s příslušenstvím průtočný kalorimetr vlastní konstrukce pro měření tepelných kapacit v doc.Ing. Ivan Cibulka, CSc.
Stanice pro kalibrace teploměrů vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Automatic Systems Laboratories Ltd. (V.Británie) +Hewlett-Packard (USA) Kalibrace teploměrů do 250°C, spodní mez 50°C při použití olejové lázně, 20°C pro vodní lázeň. sestava: most ASL F300 (Automatic Systems Laboratories Ltd., V.Británie), HP 34970A multimetr (Hewlett-Packard, USA) s jednotkou pro oběr dat, kapalinový přepadový termostat ASL LU300, sada kalibrovaných teploměrů, aparatura pro realizaci trojného bodu vo doc.Ing. Ivan Cibulka, CSc.
Kapalinový chromatograf ECOM ECOM (ČR) Analýzy vzorků pro kontrolu čistoty a detekce rozkladu při měření hustot vodných roztoků organických látek v širokém intervalu teploty. Komerční přístroj složený z čerpadla LCP4000, termostatu kolon LCO101 a fotodetektoru LCD2081 doc.Ing. Ivan Cibulka, CSc.
Kapkový tensiometr + PC s vyhodnocovacím softwarem vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha Vyhodnocení povrchového napětí z charakteristických rozměrů visící nebo přisedlé kapky odečtených z jejich digitalizovaných snímků. Měření smáčecího úhlu je změřen na digitalizovaném snímku přisedlé kapky na pevné podložce stojan a termostatovací cela vlastní konstrukce, které jsou doplněny stereomikroskopem Olympus a fotoaparátem Olympus SP-350; Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Tloušťkoměr MAHR Elektronické indukční měření posuvu čidla komerční elektronický přístroj Mahr 2000 umožňující měření až s přesností 0,003 mm Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Interferometr + gravimetrické příslušenství ZEISS Preferenční sorpce v polymerní membráně ponořené do kapalné směsi je stanovena z rozdílu počátečního a rovnovážného složení kapalné směsi obklopující membránu. komerční interferometr měřící rozdíl indexu lomu doplněný analytickými vahami a rovnovážnými nádobkami na přípravu vzorků Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Optická aparatura k měření roztažnosti membrán   vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha Celková sorpce kapaliny v membráně je stanovena gravimetricky. aparatura vlastní konstrukce. Fotoaparát Olympus CM-5050 upevněný na stojanu nad termostatovací celou se vzorkem Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Hustoměr Anton Paar DMA 602 HT Anton Paar (Rakousko) Přesná měření hustoty kapalných vzorků při atmosférickém tlaku metodou vibračního hustoměru v teplotním intervalu 25 - 65°C (lze rozšířit po modifikaci termostatu) pro vyhodnocení se používá FTÅ software Doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Spalovací kalorimetr Parr 1351 Parr Instrument Comp. (USA) Využívá se při výuce základního kursu (posluchačské laboratuře) ke stanovení spalné enthalpie komerční přístroj Dr. Ing. Pavel Vrbka
Vibrační hustoměr DMA 45 Anton Paar (Rakousko) Využívá se při výuce základního kursu (posluchačské laboratuře) ke stanovení hustoty kapalin za normálního tlaku komerční přístroj Dr. Ing. Pavel Vrbka
UV/VIS Spektrofotometr Varian Cary 50 Bio Varian (USA) Využívá se při výuce základního kursu (posluchačské laboratuře). Spektrofotometr je součástí aparatury ke stanovení rychlostní konstanty chemických reakcí doprovázených barevnou změnou. komerční přístroj Dr. Ing. Pavel Vrbka
Polarimetr P 1000 A. Kruess Optronic (SRN) Využívá se při výuce základního kursu (posluchačské laboratuře). Polarimetr je součástí aparatury ke stanovení rychlostní konstanty chemických reakcí doprovázených změnou optické otáčivosti. Je doplněn temperovanou polarimetrickou trubicí Schmidt & Haensc komerční přístroj Dr. Ing. Pavel Vrbka
Parní osmometr Knauer Knauer (SRN) Parní osmometr využívaný k výukovým účelům. komerční přístroj Dr. Ing. Pavel Vrbka
Ebuliometrická aparatura vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Hewlett-Packard (USA), Texas Instruments (USA) a Lauda (SRN) ke stanovení limitních aktivitních koeficientů sestava: dvojice ebuliometrů v komparativním uspořádání, křemenný teploměr Hewlett-Packard model 2801A, regulátor tlaku Texas Instruments 145, kryostat Lauda WKL 600 Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Aparatura ke stanovení rovnováhy kapalina-pára vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Hewlett-Packard (USA), Texas Instruments (USA) a Lauda (SRN) ke stanovení izobarické či izotermní rovnováhy kapalina pára (obast atmosférických a subatmosférických tlaků) a limitních aktivitních koeficientů. Sestava: cirkulační přístroj Gillespieova typu, křemenný teploměr Hewlett-Packard model 2801A, regulátor tlaku Texas Instruments 145, kryostat Lauda WKL 600. Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Aparatura ke stanovení rozpustnosti látek v kapalinách vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou ECOM (ČR), Laboratorní Přístroje (ČR) a DataApex (ČR) ke stanovení rozpustnosti vysoce hydrofobních látek ve vodě (úroveň ppb) Sestava: HPLC Ecom (vysokotlaká čerpadla Ecom LCP 4100 a Laboratorní přístroje HPP 5001, UV detektor Ecom LCD 2082, zpracování dat softwarem CSW Apex), generátorová LC kolona. Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Zařízení pro on-line přípravu směsí par těkavých látek s nosným plynem Bronkhorst(Nizozemsko) příprava plynných směsí pro kalibraci v plynové chromatografii a pro stanovení rovnováh kapalina-pára komerční stavební jednotky doplněné částmi vlastní konstrukce Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Headspace dávkovač Turbomatrix HS-40 Perkin-Elmer (USA) využívá se ve spojení s plynovými chromatografy ke stanovení limitních aktivitních koeficientů a rozdělovacích koeficientů plyn-kapalina   Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Izotermní titrační kalorimetr VP-ITC Microcal (USA) kalorimetr se využívá k termochemické charakterizaci komplexačních reakcí ve zředěných roztocích jako jsou např. tvorba inklusních aduktů, micelizace, biochemické vázání vysoce citlivý komerční přístroj Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Směšovací mikrokalorimetr Calorimetry Science Corporation CSC (USA) ke stanovení směšovací enthalpie binárních směsí komerční přístroj doplněný čerpadly Laboratorní přístroje HPP 5001 a mikrodávkovačem PHD 2000 Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Vláknový UV Spektrometr Avantes Avantes (Nizozemsko) Spektrometr se využívá jako in-situ analytický nástroj pro sledování fluidních fázových rovnováh v oblasti vysokých zředění. komerční přístroj Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Aparatury na měření limitních aktivitních koeficientů založené na studiu rovnováhy kapalina-pára vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatur jsou např. Hewlett - Packard (USA) stanovení limitních aktivitních koeficientů metodami Inert gas stripping, destilační metodou, metodou Head-space analysis a dalšími ruzné aparatury, kde jako analytický nástroj v off-line či in-line spojení slouží plynový chromatograf Hewlett-Packard 5890II Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Aparatury pro měření limitních aktivitních koeficientů čistě chromatografickými metodami vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatur jsou např. Agilent Technologies (USA) stanovení limitních aktivitních koeficientů metodami GLC, Non-steady-state GLC, Relative GLC Chromatograf Agilent Technologies 6890 Plus je modifikován ke stanovení limitních aktivitních koeficientů čistě chromatografickými metodami Doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Kuličkový viskozimetr dle Hopplera HAAKE (SRN) stanovení viskozity komerční přístroj Doc. Ing. Karel Řehák, CSc
Plynový chromatograf Hewlett-Packard 6890 Hewlett-Packard (USA) analytický nástroj v off-line spojení pro metody stanovení rovnováh kapalina kapalina komerční přístroj Doc. Ing. Karel Řehák, CSc
Aparatura pro měření rovnováhy kapalina-pára vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha + sklářské dílny VŠCHT Praha Měření rovnováhy kapalina-pára za nízkých tlaků klasický cirkulační přístroj vyrobený dle informací v literatuře Doc. Ing. Karel Řehák, CSc
Byreta TITRONIC SCHOTT s automatickým ovladačem Titronic Schott (SRN) stanovení obsahu vody v nevodných systémech Karl-Fischerova titrací komerční přístroj Doc. Ing. Karel Řehák, CSc
Turbidimetrická aparatura pro stanovení rovnováhy kapalina-kapalina vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Schott (SRN), Bandelin (SRN), Lauda (SRN), Hewlett-Packard (USA) a Automatic Systems Laboratories Ltd.(Velká Británie) Měření rovnováhy kapalina-kapalina zákalovou, nebo titrační metodou Aparatura se skládá mj. z automatické byrety TITRONIC-UNIVERSAL, ultrazvukového homogenizátoru Bandelin HD 2070/2200, nizkoteplotniho termostatu Lauda s programátorem teploty, odporového mostu ASL F26, a multimetru Hewlett-Packard Doc. Ing. Karel Řehák, CSc
Volumetrická aparatura pro stanovení rovnováhy kapalina-kapalina vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobcem komerční stavební jednotky aparatury je Lauda (SRN) Měření rovnováhy kapalina-kapalina objemovou metodou Aparatura je tvořena ponorným termostatem LAUDA E300 a soustavou byret upevněných v míchacím překlápěcím zařízení Doc. Ing. Karel Řehák, CSc
Statické aparatury pro měření velmi nízkých tlaků nasycených par vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatur jsou MKS Instruments (USA), Burns Engineering (USA), Lauda (SRN), Technologic a Pfeiffer Vacuum měření tlaků nasycených par kapalin a pevných látek v úhrnném rozsahu 1 Pa až 101 kPa a 230-473 K; přesnost měření tlaku v rozmezí 1,3-101 kPa je řádově nižší (1 %) Hlavními částmi aparatur jsou diferenční tlakoměr MKS Baratron, type 616A11TRC-S, platinový odporový teploměr Burns Engineering Model 12001A-12-6-2-A, termostat Lauda RK 8 CP, teplotní regulátor Technologic THP 48 a turbomolekulární pumpy Pfeiffer Vacuum Doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
Tepelně vodivostní kalorimetr SETARAM microDSCIIIa  Setaram (Francie) stanovení tepelných kapacit, entalpií a teplot fázových přechodů, směšovacích entalpií atd. Možnost provozu nejen ve vsádkovém, nýbrž i v průtočném režimu). Teplotní rozsah -20 °C až 120 °C. Využití zejména v oblasti polymerního a farmaceutického průmyslu, v oblasti materiálového výzkumu, biologické aplikace atp. Doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
Aparatura pro stanovení tlaku nasycených par statickou metodou STAT6 MKS stanovení tlaku nasycených par statickou metodou. Teplotní rozsah -40 °C až +40 °C, tlakový rozsah 0,5 Pa až 1300 Pa. vybavená kapacitančními měrkami MKS Baratron 69011TRA a 69001TRA,  
Diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000 Ta instruments stanovení tepelných kapacit, entalpií a teplot fázových přechodů, teplot skelných přechodů , čistot atd..Teplotní rozsah -90 °C až 600 °C Komerční přístroj. Využití zejména v oblasti polymerního a farmaceutického průmyslu, v oblasti materiálového výzkumu atp. Doc.Ing. Květoslav Růžička, CSc.
Kalorimetr Setaram C80D Setaram (Francie) měření tepelných kapacit kapalin a pevných látek a tepel fázových přechodů v teplotním rozmezí 50-300 °C a při tlaku až do 30 MPa upravený komerční přístroj Doc.Ing. Květoslav Růžička, CSc.
Aparatura pro termální analýzu vlastní konstrukce - ÚFCH VŠCHT Praha; Výrobci komerčních stavebních jednotek aparatury jsou Lauda (SRN) a Hewlett-Packard (USA) měření křivek chladnutí a ohřevu v teplotním intervalu -75 - 100 °C, z kterých se vyhodnocují podoby fázových diagramů pro systémy s kondenzovanými fázemi a   počítají odchylky od ideálního chování Cela vlastní konstrukce ve spojení s kryostatem Lauda RL6CP, platinovým teploměrem a multimetrem. Vše je doplněno počítačovým snímáním primárních experimentálních dat Dr. Ing. Pavel Vrbka


Přístrojové vybavení na Ústavu chemického inženýrství

označení přístroje

výrobce

použití přístroje

kontaktní osoba

Měření nízkých koncentrací kyslíku a vodíku v kapalinách a plynech: (Oxymetr LOC 4, H-metr) VŠCHT, Praha Měření nízkých koncentrací (mikrogramy O2 / litr). Používá se k měření koncentrace kyslíku v kotelních vodách, či napájecích vodách jaderných elektráren. Doc.Ing. Václav Linek, CSc.
Doc. Dr.Ing. Tomáš Moucha
Zařízení pro měření rychlosti absorpce na různých typech sypaných a systémových výplní vlastní konstrukce, měřící absorpční kolona o průměru 300 a 400 mm Měření smočené plochy výplní pro věžové výměníky hmoty a koeficientů přestupu hmoty v kapalině a plynu. Jedná se o data potřebná pro návrhy absorpčních a destilačních kolon.

Doc.Ing. Václav Linek, CSc.
Doc. Dr.Ing. Tomáš Moucha

Bublaná kolona s ejektorovým distributorem plynu vlastní konstrukce Měření hydrodynamických parametrů ejektorů různé konstrukce a měření přestupu hmoty odděleně v ejektoru a probublávané koloně Ing. Michal Kordač, Ph.D.
Doc.Ing. Václav Linek, CSc.
Měřící rektifikační kolona řízená počítačem vlastní konstrukce, měřící systém fa Apel Měření teplotních a koncentračních profilů v závislosti na intenzitě topení pro sypané a systémové výplně. Ing. František Rejl, PhD.
Doc.Ing. Václav Linek, CSc
Poloprovozní probublávaný vícemíchadlový rekator řízený počítačem vlastní konstrukce, měřící systém fa Apel Měření příkonu, zádrže a objemových koeficientů přestupou hmoty Doc. Dr.Ing. Tomáš Moucha
Gravimetrická měření termodynamiky a kinetiky sorpce a desorpce plynů v pevných látkách sestava: váhy s magnetickým závěsem Rubotherm, hmotnostní spektrometr Pfeiffer Vacuum, regulátory tlaku a průtoku a CEM od Bronkhorst, kalibrační váhy Ohaus Měření sorpčních a ko-sorpčních isoterem a isobar za teplot do 150 deg C a tlaků do 50 bar; měření dynamiky desorpce a sorpce; měření difuzních koeficientů v polymerech Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
Mikroskop se skenující sondou (AFM) sestava: AFM od NT-MDT, laser od Melles Griot, PMT od Hamamatsu, antivibrační stůl od Table Stable Měření topologie a distribuce lokálních mechanických, adhesivních, elektrostatických a magnetických vlastností s molekulárním rozslišením; mikroskopie v blízké oblasti SNOM, teploty - 30 az 150 deg C, mereni v kontrolovane atmosfere a v kapalinach Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
Inverzní plynový chromatograf sestava: TCD od Gow-Mac, regulátory průtoku a tlaku od Bronkhorst, řízení a sběr dat LabView, přístroj vlastní konstrukce Měření adsorpčních limitních aktivitních koeficientů, měření efektivní difuzivity v porézním materiíálu, s malými úpravami lze provozovat PSA Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
Video-mikroskopie v tlakové cele sestava: vlastní konstrukce, optika Navitar, Nikon, Schott Měření dynamiky bobtnání částic polymeru, změn povrchové textury materiálů, vypěňování částic polymeru, teploty do 200 deg C a tlaky do 50 bar Dr.Ing. Juraj Kosek
Time-domain NMR sestava: TD-NMR SpinTrack, regulátor teploty vlastní konstrukce, generátor pulsně-gradientního magnetického pole NMR charakterizace materiálů v časové doméně, měření T1 a T2 časů, charakterizace dispersních systémů, měření difuzních koeficientů, teploty do 12O deg C Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
Charakterizace měknutí polymerních materiálů sestava: vlastní konstrukce, laserový dilatometr Mikro-epsilon Měření měknutí polymerů za zvýšených teplot v řízené atmosféře plynů, řízená příprava makro-porézní keramiky Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
Plasmové leptání sestava: PlasmaPrep II od SPI, vývěvy Edwards suché leptání v RF plasmě na vzduchu, kyslíku nebo argonu, hydrofilizace a hydrofobizace materiálů, lepení materiálů, řízené spalování a oxidace materiálů Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
Mikroskop atomárních sil Dimension ICON     Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
Diferenční skenovací kalorimetr DSC204 HP     Doc.Dr.Ing. Juraj Kosek
FTIR spektrometr s infrač.mikrosk. Nicolet iN10, Thermo Scientific, USA   prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Konfokální mikroskop s laserovým skenovac.systémem Olympus Fluoview FV1000
+ IX81, USA
  prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Rastrovaci elektronovy mikroskop JCM-5700 CarryScope s příslušenstvím, JEOL,
Japonsko
  prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Encapsulator B-395 Pro, Donau Lab.   prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Mikrolitografická laboratoř sestava vlastní konstrukce výroba mikrolitografických masek Prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.
SPACI-MS systém+QGA zařízení pro dynamickou analýzu plynů     doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.

Přístrojové vybavení na Ústavu fyziky a měřicí techniky

označení přístroje

výrobce (země)

použití přístroje

kontaktní osoba

Spektrometr pro měření cirkulárního dichroismu J-810

Jasco, Japonsko

Měření spektrer elektronového cirkulárního dichrosimu v oblasti 180-700 nm, možnost regulace teploty Peltierovým článkem

Prof.. RNDr. Marie Urbanová, CSc.
Doc.Ing. Vladimír Setnička, PhD.

Lyofilizační jednotka Alpha 1-2

MERCK, s.r.o

lyofilizace vzorků z vodných rotoků

Prof.. RNDr. Marie Urbanová, CSc. 
Doc.Ing. Vladimír Setnička, PhD.

Laser Nd:YAG - 2.a 4. harmonická frekvence

Quantell, Francie

Depozice vrstev pro senzory

Ing. Ondřej Ekrt, Ph.D.

Měřič výkonu

LAO průmyslové systémy s.r.o, ČR

Nastavení pracovního bodu laseru

Ing. Filip Vysloužil, Ph.D.

Depoziční komora

Vakuum Praha, ČR

Depozice vrstev pro senzory

Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

Impedanční analyzátor Agilent 4294A

Agilent Technologies, USA

VF- testování senzorů

Ing. Filip Vysloužil, Ph.D.

Osciloskop Tektronics DPO4032

Tektonics, USA

měření V-A charakteristik senzorů

Ing. Filip Vysloužil, Ph.D.

Generátor signálu Tektronics

Tektonics, USA

měření V-A charakteristik senzorů

Ing. Filip Vysloužil, Ph.D.

Spektrometr HR 2000

Ocean Optics B.V., NL

Spektrometr pro měření UV VIS spekter deponovaných vrstev

Doc. Ing. Dr. Martin Vrňata

Souprava pro měření prahových elektrických signálů

SRS Stanford Research systém, USA

Souprava na měření impedancí v rozsahu frekvencí 10 Hz-13 MHz

Doc. Ing. Dr. Martin Vrňata

Modul úpravy vzorku - ADVANCE SCC

Hartman-Braun, SRN

Odběr, úprava a analýza plynných vzorků, použití při výuce oborových předmětů

Ing. Ladislav Fišer, PhD.

Analyzátor Advance Optima

Hartman-Braun, SRN

Měření koncentrace methanu, oxidů uhličitého a uhelnatého a kyslíku ve spalinách topeniste na zemní plyn

Ing. Ladislav Fišer, PhD.

Černé těleso BB 702-230 VAC

NEWPORT ELECTRONICS, s.r.o, ČR

Kalibrační přístroj v rozsahu 32-215 oC, použití při výuce oborových předmětů 

Doc.Ing. Karel Kadlec, CSc.

IČ-teploměr KLEIBER 730-LO

Kleiber Infrared GmbH, Saalfeld

IČ-teploměr pro bezdotykové měření malých objektů, rozsah 200 až 1000 st.C, použití při výuce oborových předmětů a výzkumné činnosti

Doc.Ing. Karel Kadlec, CSc.

Multifunkční systém ARMFIELD PCT 40, 41

Armfield Ltd. 
Ringwood, GB

Multifunkční systém pro výuku provozního měření a řízení (měření a regulace hladiny, teploty, koncentrace). Použití při výuce v základním i oborovém studiu.

Doc.Ing. Karel Kadlec, CSc.

Mikroskop NIKON LV 1000

NIKON

Ve spojení s videokamerou a programem NIS Elements pro výuku a výzkum v oboru obrazové analýzy

Ing. Emil Jirák, CSc.
Ing. Anna Korbářová, Ph.D.

MIRA3 LMH energiově disperzní RTG spektrometr

   

Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.


Přístrojové vybavení na Ústavu počítačové a řídicí techniky

označení přístroje

výrobce

použití přístroje

kontaktní osoba

Analyzátor koncentrace biomasy Biomass Monitor BM210

Aber Instruments

online měření koncentrace živé biomasy v bioreaktoru

Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Bioreaktor 7 litrů

newMBR (Švýcarsko)

výzkumné práce v oblasti optimalizace a řízení bioprocesů

Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

EEG System PL 270

Medtronic, USA

vybavení pro záznam EEG signálů

Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.,
MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.

UCS Blade Server B200 s diskovým polem EMC AX4

Cisco, USA

výpočetní systém pro virtualizaci a distribuované výpočty

RNDr. Pavel Cejnar

LabQuest

Vernier, USA

technické a programové vybavení pro výuku zpracování biomedicínských dat

Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.,
MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.

Aktualizováno: 30.9.2016 10:30, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi