Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → Granty a projekty → Archiv projektů
iduzel: 9006
idvazba: 11212
šablona: stranka
čas: 9.12.2019 16:11:05
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv projektů

Přehled grantů a dalších tvůrčích výstupů a aktivit v posledních čtyřech letech

*A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uveden název instituce, která výzkumný projekt financovala

Obor: Analytická chemie

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru

číslo/akronym, řešitel za VŠCHT Praha, název, příp. pracoviště spoluřešitelů nebo řešitelů

Zdroj*

Období

 CZ.1.05/2.1.00/01.0030, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  BIOMEDREG - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci

OPVaVPI

2011 - 2014

 KAN200100801, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii, koordinující příjemce Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., spoluřeš. Zentiva, k.s. a další.

B

2008 - 2012

 CZ.2. 17/3.1 00/33248, prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka:  Inovace bakalářského studijního programu Chemie - moderní vzdělávání podpořené použitím notebooků (CHEMNOTE)

OPPA

2011 - 2012

 CZ.2. 17/3.1 00/33253, Doc. RNDr. Dr. David Sýkora:  Inovace bakalářského studijního programu Syntéza a výroba léčiv na FCHI pro větší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce

OPPA

2011 - 2013

 CZ.1.07/2.3.00/30.006, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  PropMedChem_Propojení výzkumu a vzdělávání v oblasti medicinální chemie

OPVK

2012 - 2015

 224936_PRAMICIDIS, Ing. Patrik Kania Ph.D.:  The Millimeter Wave Circular Dichroism Spectroscopy as a Powerful Tool for the Exploration of Molecules

A/Peaple 2007

2009 - 2011

 GA203/09/0675, Doc. RNDr. Dr. David Sýkora:  Využiti nanočástic zlata v kapilární elektroforéze a kapilární elektrochromatografii, spolupříjemce UOCHB AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

B

2009 - 2011

 GA203/08/1445, doc. Ing. Bohumil Dolenský Ph.D.:  Funkční molekulární pinzety na principu bis Trögerových bazí

B

2008 - 2012

 GA203/09/1311, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Syntetické próby pro rozpoznání nádorových markerů: aplikace pro řízenou buněčnou apoptozu a směrovanou fotodynamickou terapii, příjemce Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

B

2009 - 2012

 GPP206/10/P481, Ing. Patrik Kania Ph.D.:  Submilimetrová spektroskopie molekul podchlazených adiabatickou expanzí: cesta ke studiu astrofyzikálně a atmosféricky zajímavých molekul

B

2010 - 2012

 GP203/09/P306, Mgr. Tereza Uhlíková Ph.D.:  Výpočet a analýza vysoce rozlišených mikrovlnných spekter atmosféricky a astrofyzikálně zajímavých molekul

B

2009 - 2012

 GPP207/11/P121, Ing. Martin Havlík Ph.D.:  Preparation of molecular containers based on oligo-Tröger's bases and study of their chemical sensing ability

B

2011 - 2013

 GAP206/10/2182, prof. RNDr. Štěpán Urban CSc.:  Kvadrupólové interakce jako účinný nástroj pro konformační a strukturní analýzu biochemicky a astrofyzikálně důležitých molekul, spolupříjemce České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

B

2010 - 2013

 GAP206/11/0951, prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka:  Vývoj měřicích technik teplotně závislé povrchem zesílené vibrační spektroskopie pro bioanalýzu a farmacii

B

2011 - 2013

 GAP301/10/1426, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Human cytochrome P450 oxidoreductase - effect of protein variant on structur, protein-protein interactions, chemical chaperones, příjemce Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

B

2010 - 2013

 GPP206/11/P405, Ing. Vadym Prokopec Ph.D.:  Vývoj a aplikace vibračně spektroskopických metod k charakterizaci těl chemických robotů.

B

2011 - 2013

 GAP303/11/1291, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  New types of ligands for the interference of cancer cell communication, spolupříjemce Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

B

2011 - 2014

 P205/12/P584, Mgr. Iryna Goncharová Ph.D.:  Spatial structure of polymeric Ag(I) complexes: the relation to antimicrobial activity

B

2012 - 2014

 LC06071, prof. RNDr. Štěpán Urban CSc.:  Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii, spolupříjece Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická a další

C/LC

2006 - 2011

 LC06077, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Centrum chemické genetiky, příjemce Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., spolupříjemce Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. a další

C/LC

2006 - 2011

 VG20112014044, prof. Ing. Miloslav Suchánek CSc.:  Vytvoření metrologických a legislativních předpokladů pro rozhodování v oblasti kriminalistiky

C/PBV

2011 - 2014

 GAP206/11/0836, prof. RNDr. Marie Urbanová CSc.:  Strukturní studie potencionálně bioaktivních komplexů žlučových barviv: Vztah k jejich ochranné funkci v organismech, spolupříjemce Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

B

2011 - 2014

 GAP208/11/0105, spoluřešitel prof. RNDr. Marie Urbanová CSc.:  Rozšíření metod vibrační optické aktivity pro oblast biomolekul, hl. řešitel P. Bouř, ÚOCHB, příjemce ÚOCHB, spolupříjemce Universita Karlova/ Matematicko-fyzikální fakulta

B

2011-2015

 P206/12/P026, doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka Ph.D.:  Studium chirálních systémů obsahující nanočástice a biologicky zajímavé receptory a analyty

B

2012 - 2014

 P206/12/0453, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Afinitní kapilární elektromigrační metody pro selektivní nanoanalýzu biomolekul a studium jejich interakcí, příjemce Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

B

2012 - 2014

 GA13-04580S, prof. Ing. Oto Mestek CSc.:  Transformace a speciace selenu v potravním řetězci: vliv diety obohacené selenem, příjemce Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, spolupříjemce Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

B

2013 - 2016

 FR-TI1/362, prof. Ing. Karel Volka CSc.:  Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení, příjemce ÚJV Řež, a. s., spolupříjemce České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební a další

C

2009 - 2013

 FR-TI3/521, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Technologie přípravy nových magnetických nanočástic pro diagnostiku a terapii v onkologii, příjemce SYNPO, akciová společnost, spolupříjemce Institut klinické a experimentální medicíny a další

C

2011 - 2015

 LA09014, prof. Ing. Miloslav Suchánek CSc.:  Řídicí výbor EURACHEM - EURACHEM-ICT

C/INGO

2009 - 2012

 C27, prof. Ing. Karel Volka CSc.:  Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí

C/CRP

2014 - 2014

 LG13039, prof. Ing. Miloslav Suchánek CSc.:  Řídicí výbor EURACHEM

C/INGO II

2013 - 2014

 LH14008, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii

C/KONTAKT

2014 - 2016

 C25, prof. RNDr. Štěpán Urban CSc.:  Podpora spolupráce a využívání synergie v mezioborových studiích ČZU v Praze a VŠCHT Praha s cílem zvýšit kvalitu studia a konkurenceschopnost absolventů

C/CRP

2014 - 2014

 C26, prof. RNDr. Štěpán Urban CSc.: Podpora mezioborového studia zemědělských, chemických a přírodovědně zaměřených oborů ČZU v Praze a VŠCHT Praha 

C/CRP

2013 - 2013

C70, prof. RNDr. Štěpán Urban CSc.: Rozvoj interdisciplinárního studia chemie a elektrotechniky

C/CRP

2012 - 2012

 LO1304, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta, spolupříjemce Fakultní nemocnice Olomouc a další

C/NPU I

2014 - 2019

VF20142015036, prof. RNDr. Štěpán Urban CSc.:  Pachová signatura

C/PBV

2014 - 2015

NT13259, doc. Ing. Vladimír Setnička Ph.D.:  Význam vyšetřování plasmatických hladin angiogenetických a imunosupresivních faktorů TGF beta1, VEGF a imunitních buněk uplatňujících se v protinádorové odpovědi (NK, CD8) u pacientů s karcinomem tlustého střeva, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolupříjemce Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

C

2012 - 2014

GA 15-01948S, doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.: Kapilární elektromigrační techniky využívající afinitní selektory a smart-polymery pro analýzu a studium vlastností a interakcí biomolekul

B

2015 – 2017

GA 15-02815S, Mgr. Tatiana Šiškanová, CSc.: Nové rozpoznávací principy a přístupy k elektrochemické detekci nádorových markerů, příjemce Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta

B

2015 - 2017

TE01020028, prof. RNDr. Vladimír Král CSc.:  Centrum vývoje originálních léčiv, příjemce Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., spolupříjemce Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. a další

TAČR

2012 - 2019

Obor: Fyzikální chemie

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru

číslo/akronym, řešitel za VŠCHT Praha, název, příp. pracoviště spoluřešitelů nebo řešitelů

Zdroj*

Období

 ME10049, doc. Ing. Michal Fulem Ph.D.:  Přesná měření tlaku nasycených par materiálů pro elektroniku a optické povlaky

C/KONTAKT

2010 - 2012

 GAP106/10/1194, doc. Ing. Karel Friess Ph.D.:  Separace těkavých organických látek ze vzduchu / příjemce Ing. Pavel Izák, Ph.D. ÚCHP AV ČR

B

2010 - 2013

 GAP208/10/1724, prof. RNDr. Jiří Kolafa CSc.:  Studium struktury a dynamiky povrchu ledu za přítomnosti příměsí a atmosférických polutantů pomocí molekulových simulací / spolupříjemci ÚOCHB AV ČR, UK Praha

B

2010 - 2014

 GAP208/11/0161, prof. RNDr. Petr Slavíček Ph.D.:  Dynamika solvatovaných elektronů v molekulových klastrech: experiment a teorie / příjemce Mgr. Michal Fárník, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

B

2011 - 2013

 GA104/08/0600, Ing. Štěpán Hovorka Ph.D.:  Iontové membrány pro selektivní dělení kapalných směsí pervaporací / příjemce ÚCHP AV ČR, Ing. Pavel Izák, Ph.D.

B

2008 - 2011

 GA203/09/0422, prof. RNDr. Petr Slavíček Ph.D.:  Studium fotochemických procesů ve volných nanočásticích atmosférického a biofyzikálního významu / příjemce Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Mgr. Michal Fárník, Ph.D.

B

2009 - 2013

 GA203/09/1327, doc. Ing. Květoslav Růžička CSc.:  Vývoj a aplikace metodiky pro stanovení tlaku nasycených par kombinací statické a chromatografické metody / spolupříjemci ÚOCHB AV ČR, ÚSMH AV ČR Praha

B

2009 - 2011

 LC512, prof. Ing. Anatol Malijevský CSc.:  Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů / Koordinátor Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., ÚOCHB AV ČR

C/LC

2005 - 2011

 ME08086, prof. RNDr. Petr Slavíček Ph.D.:  Fotochemické reakce v komplexním prostředí: teoretické studium

C/KONTAKT

2008 - 2012

 228631_DoubleNanoMem, doc. Ing. Karel Friess Ph.D.:  Nanocomposite and Nanostructured Polymeric Membranes for Gas and Vapour Separations / Koordinátor J.C. Jansen ITM-CNR Itálie

A/Cooperation

2009 - 2012

 106/12/0569, Ing. Štěpán Hovorka Ph.D.:  Membránové separace - efektivnější separace čistých enantiomerů z racemických směsí / příjemce ÚCHP AV ČR, Ing. Pavel Izák, Ph.D.

B

2012 - 2015

 TA03030978, doc. Ing. Karel Řehák CSc.:  Výzkum a vývoj bezprodlevového hydraulického tlumiče / kontraktor BRANO a.s.

TAČR

2013 - 2016

 GP13-32829P, Ing. Ondřej Vopička Ph.D.:  Dělení azeotropických směsí metodou permeace par

B

2013 - 2015

 GA13-34168S, prof. RNDr. Petr Slavíček Ph.D.:  Ab initio simulace röntgenovské fotodynamiky a spektroskopie ve vodných roztocích

B

2013 - 2017

 C16, doc. Ing. Květoslav Růžička CSc.:  Centrum pro analýzu a diagnostiku fyzikálních a chemických vlastností pokročilých materiálů

C/CRP

2014 - 2014

 LH14006, doc. Ing. Karel Friess Ph.D.:  Obohacení surového bioplynu o methan / spoluřešitel ÚCHP AV ČR, Ing. Pavel Izák, Ph.D.

C/KONTAKT II

2014 - 2016

 GA14-08937S, prof. RNDr. Petr Slavíček Ph.D.:  Atmosférické klastry a aerosoly: Experimenty v molekulových paprscích a teorie / příjemce Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Mgr. Michal Fárník, Ph.D.

B

2014 - 2016

Obor: Chemické inženýrství

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru

číslo/akronym, řešitel za VŠCHT Praha, název, příp. pracoviště spoluřešitelů nebo řešitelů

Zdroj*

Období

 CZ.2. 17/3.1 00/33254, doc. Dr. Ing. Milan Jahoda:  Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha

OPPA

2011 - 2012

 FR-TI1/272, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Modifikace morfologie houževnatého polypropylenu s cílem zlepšení jeho vlastností. Příjemce POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.

C

2009 - 2013

 FR-TI1/548, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Pilotní projekt pro výrobu nanočástic oxidů a směsných oxidů Zr, Ti, Al, Li a Mn. Příjemce Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

C

2009 - 2012

 GAP101/11/0806, Dr. Ing. Pavlína Basařová:  Vliv povrchově aktivních látek na proudění ve vícefázových systémech

B

2011 - 2013

 GAP106/10/1568, Ing. Petr Kočí Ph.D.:  Optimalizace transportních a katalytických vlastností porézních materiálů na mikro- a nano-úrovni s využitím 3D digitální rekonstrukce

B

2010 - 2013

 GAP106/10/1912, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Morfologií ovlivněná sorpce a difuze penetrantů v polymerech

B

2010 - 2014

 GAP106/11/1069, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Rozpad a koalescence kapek v tekoucích směsích nemísitelných polymerů. Příjemce Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

B

2011 - 2014

 GAP106/11/1865, Ing. Michal Kordač Ph.D.:  Nová koncenpce návrhu reaktorů s ejektorovým distributorem plynu. Metodika a získání základních dat.

B

2011 - 2013

 GA104/09/1290, doc. Dr. Ing. Milan Jahoda:  Matematické modelování vícefázového proudění v mechanicky míchaných systémech

B

2009 - 2012

 GA104/09/1810, Ing. Michal Kordač Ph.D.:  Mechanismus přestupu hmoty mezi plynem a kapalinou.

B

2009 - 2011

 GA203/09/2091, prof. Ing. Igor Schreiber CSc.:  Funkční dynamika heterogenně-chemických a biochemických reakčních systémů s využitím analýzy reakčních sítí

B

2009 - 2011

 GD104/08/H055, prof. Ing. Miloš Marek DrSc.:  Transportní a reakční procesy v komplexních vícefázových systémech

B

2008 - 2011

 IAAX00200901, prof. Ing. Pavel Hasal CSc.:  Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s čistírnami odpadních vod

B

2009 - 2013

 IAA401280904, prof. Ing. Dalimil Šnita CSc.:  Elektrochemické vytváření kovových mikrostruktur s velkým poměrem výška/šířka

B

2009 - 2013

 ME10036, doc. Ing. Michal Přibyl Ph.D.:  Vliv konvektivního toku na šíření chemického signálu v živých tkáních

C/KONTAKT

2010 - 2012

 TA01010353, prof. Ing. Dalimil Šnita CSc.:  Recyklace, separace a rafinace vzácných kovů (indium, gallium) z druhotných surovin elektronického a fotovoltaického průmyslu (podací označení INDIUM)

TAČR

2011 - 2014

 200580_CHOBOTIX, prof. Ing. František Štěpánek Ph.D.:  Chemical Processing by Swarm Robotics

A/ERC

2008 - 2013

 BAŤA2012 Ing. Jan Haidl:  Nový způsob návrhů destilačních kolon založený na koeficientech přestupu hmoty změřených přímo v destilačních kolonách

Nadace Tomáše Bati

2012 - 2013

 BAŤA2012 Ing. Libor Labík:  Studie ke zpřesnění navrhování charakteristik fermentorů

Nadace Tomáše Bati

2012 - 2014

 GAP105/12/0664, Ing. Martin Kohout Ph.D.:  Hydromechanické interakce v soustavě tuhá fáze - tekutina

B

2012 - 2016

 GAP106/12/P673, Ing. Marek Bobák Ph.D.:  Studium transportu tepla v nanostrukturách

B

2012 - 2014

 LH12086, prof. Ing. Miloš Marek DrSc.:  Analýza, modelování a řízení časoprostorových koncentračních profilů v katalyzátorech pro redukci oxidů dusíku (deNOx) v automobilových výfukových plynech

C/KONTAKT

2012 - 2014

 LH12115, prof. Ing. František Štěpánek Ph.D.:  MultiGRAN - Multi-scale analysis and design of granulation processes

C/KONTAKT

2012 - 2015

 280827_COOPOL, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Control and Real Time Optimisation of Intensive Polymerisation Processes. Spoluřešitel projektu

A/Cooperation

2012 - 2015

 318671_MICREAGENTS, prof. Ing. František Štěpánek Ph.D.:  MICREAGENTS Microscale Chemically Reactive Electronic Agents

A/Cooperation

2012 - 2015

 7AMB12DE001, prof. Ing. Igor Schreiber CSc.:  Analýza nestabilit v chemických a biochemických reakčních sítích

C/MOBILITY

2012 - 2013

 LD 13025, Dr. Ing. Pavlína Basařová:  Vliv povrchově aktivních látek na interakce bublin a částic

C/COST

2013 - 2016

 LG 13052, doc. Dr. Ing. Milan Jahoda:  Členství v pracovní skupině Education in Chemical Engineering Evropské federace chemického inženýrství

C/INGO II

2013 - 2015

 TA03011394, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Příprava modelových blokových kopolymerů a jejich vliv na morfologii a vlastnosti HI-PP. Příjemce POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.

TAČR

2013 - 2016

 TA03020905, doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha:  Regenerace/recyklace kyseliny borité pomocí membránových procesů (reverzní osmózy, elektrodialýzy, elektrodeionizace) na jaderných elektrárnách

TAČR

2013 - 2015

 GA13-01251S, doc. Ing. Václav Linek CSc.:  Experimentální ověření rychlostního návrhu destilačních kolon založená na transportních koeficientech měřených přímo v destilační koloně

B

2013 - 2016

 GA13-09914S, prof. Ing. František Štěpánek Ph.D.:  Studium difuzních procesů v porézních látkách s proměnnou propustností

B

2013 - 2016

 GA13-37055S, prof. Ing. František Štěpánek Ph.D.:  Dálkové ovládání adheze a reakčně-difuzních procesů ve strukturovaných mikročásticích

B

2013 - 2016

GA15-17367S, prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.: Dynamika složitých reakčních sítí v enzymových reaktorech a fotobioreaktorech

B

2015-2017

LH14009, prof. Ing. Igor Schreiber CSc.:  Nestability a dynamika funkčních motivů v biochemických sítích

C/KONTAKT II

2014 - 2016

 NEURON antibiotika, prof. Ing. František Štěpánek Ph.D.:  Technologie přežití v post-antibiotickém světě

Neuron

2014 - 2014

 TA04011373, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Pokročilé vodivé kompozitní materiály a výrobky

TAČR

2014 - 2017

 GA14-01781S, doc. Ing. Michal Přibyl Ph.D.:  Výzkum mechaniky tekutin v inteligentních mikrosystémech řízených elektrickými poli

B

2014 - 2016

 GA14-18938S, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn

B

2014 - 2016

 604271_MODENA, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek:  Modelling of morphology Development of micro- and Nano Structures. Spoluřešitel projektu

A/Cooperation

2014 - 2016

636820_RECOBA, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek: Cross-sectorial real-time sensing, advanced control and optimisation of batch processes saving energy and raw materials. Spoluřešitel projektu

A/Horizon 2020

2015 – 2017

GA15-217155, doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha: Experimentální studie přenosu hmoty kapalina-plyn za přítomnosti pevných částis a ve viskózní vsádce

B

2013-2016

Obor: Technická kybernetika

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru

číslo/akronym, řešitel za VŠCHT Praha, název, příp. pracoviště spoluřešitelů nebo řešitelů

Zdroj*

Období

NATO SPS 984597, doc. Dr. Ing. Martin Vrňata:  Solid State Gas Sensors Against Security and Military Threats, spoluřešitel Yerevan State University, University of Defence, National Bureau of Expertises, Republic of Armenia

A/NATO

2/2014 - 2/2016

GAP1-8/12/P8-2, Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.: Advanced materials for chemical sensors: one-dimensional structures of organic conductive polymers

B

2/2012 - 2/2014

GAP1-8/11/1298, doc. Dr. Ing. Martin Vrňata (spoluřešitel): Detection layers based on composites of organocomplexes and metal nanoparticles for chemical sensors.

B

2/2011 - 2/2014

14-1-279S, doc. Dr. Ing. Martin Vrňata:  Pokročilé materiály pro fotovoltaiku: substituované ftalocyaninové organokomplexy

B

2/2014 - 2/2016

GA14-25251S, doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.:  Nelineární obrazové systémy s prostorově variantní bodovou rozptylovou funkcí, příjemce České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, spolupříjemce Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

B

2/2014 - 2/2016

TA-3-1-165, prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.: Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin, příjemce VUAB Pharma a.s., spolupříjemce České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická a další

TAČR

2/2013 - 2/2015

Nadační fond na podporu vědy Neuron, doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.: Možnosti využití nízkoteplotního plazmatu při léčbě kožních mykóz

C

2/2013 - 2/2015

Aktualizováno: 25.8.2015 15:00, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi