Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → Granty a projekty → Běžící projekty → Přehled běžících projektů - FCHI
iduzel: 20456
idvazba: 38710
šablona: stranka
čas: 22.2.2018 07:29:02
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů FCHI

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum od Datum do role
FV20350 Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů MPO TRIO Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.7.2017 30.6.2021 spolupříjemce
LO1304 Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny MŠMT Národní program udržitelnosti Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.6.2014 31.5.2019 spolupříjemce
LD15025 Fotodynamika v astrochemii z pohledu ab initio modelování MŠMT COST CZ Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.10.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
LH15081 Modelování přenosu náboje pokročilými výpočetními metodami: Od biologických systémů k vědě o materiálech MŠMT KONTAKT II Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.10.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
LM2015064 Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu (EATRIS CZ) MŠMT Výzkumné infrastruktury Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.1.2016 31.12.2017 spolupříjemce
LTC17058 Nanouhlíkové kompozitní materiály pro tenkovrstvé chemické plynové senzory a fotovoltaiku MŠMT INTER-COST Vlček Jan Ing., Ph.D. 1.6.2017 31.3.2020 hlavní přijemce
NV16-27075A NEURODEGENERATIVNÍ PROCESY U PACIENTŮ EXPONOVANÝCH METANOLU: PROSPEKTIVNÍ STUDIE PO HROMADNÉ OTRAVĚ METANOLEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012 MZ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.4.2016 31.12.2019 spolupříjemce
NV16-27522A Přírodní bioaktivní látky enkapsulované v glukanových mikročásticích jako biomateriál vhodný pro léčbu střevních zánětlivých onemocnění MZ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Hanuš Jaroslav Mgr., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 spolupříjemce
NV16-31028A Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu MZ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Setnička Vladimír doc. Ing., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 spolupříjemce
NV16-34342A Multifunkční nanoclustery jako platforma pro cílené doručování léč MZ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 hlavní přijemce
TE01020028 Centrum vývoje originálních léčiv TAČR Centra Kompetence Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.6.2012 31.12.2019 spolupříjemce
TJ01000313 Vývoj biomimetických částic pro antibakteriální aplikace TAČR ZÉTA Tokárová Viola Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 hlavní přijemce
TJ01000072 Nanoobjekty pro dekontaminaci vod TAČR ZÉTA Dendisová Marcela Ing. Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 hlavní přijemce
TJ01000480 Aplikace terahertzové spektroskopie v analýze polymorfů aktivních farmaceutických substancí TAČR ZÉTA Koucký Jan Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 hlavní přijemce
VI20172019077 Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemce
VI20172020075 Digitalizace lidské pachové signatury pro aplikace v kriminalistice a v boji s mezinárodním terorismem MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 1.1.2017 31.12.2020 hlavní přijemce
VI20172020109 Detekce peroxidových výbušnin MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Vyhnálek Oldřich Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2020 hlavní přijemce
GP13-16764P Pozorovatelnost semi-algebraických systémů GA ČR Postdoktorandské granty Němcová Jana Mgr., Ph.D. 1.2.2013 31.12.2017 hlavní přijemce
GA13-34168S Ab initio simulace rentgenové fotodynamiky a spektroskopie ve vodných roztocích GA ČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.2.2013 31.12.2017 hlavní přijemce
GA15-01948S Kapilární elektromigrační techniky využívající afinitní selektory a smart-polymery pro analýzu a studium vlastností a interakcí biomolekul. GA ČR Standardní projekty Záruba Kamil doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 spolupříjemce
GA15-02815S Nové rozpoznávací principy a přístupy k elektrochemické detekci nádorových markerů GA ČR Standardní projekty Šiškanova Taťjana doc. Mgr., CSc. 1.1.2015 31.12.2017 spolupříjemce
GA15-05534S Studie vztahu mezi strukturou a vlastnostmi složitých granulárních materiálů a dynamiky jejich lámání GA ČR Standardní projekty Grof Zdeněk Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
GA15-06479S Příprava nových polymerních membrán s kontrolovaně zabudovanými aditivy pro efektivní separaci CO2 ze směsí plynů a jejich charakterizace GA ČR Standardní projekty Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
GA15-07912S Nové 2D vrstvené tenké povrchy 3D nanostruktury na bázi chalkogenidů: syntéza a charakterizace GA ČR Standardní projekty Růžička Květoslav prof. Ing., CSc. 1.3.2015 31.12.2017 spolupříjemce
GJ15-10907Y Vliv povrchových heterogenit heterogenních iontově-výměnných membrán na jejich chování. GA ČR Juniorské projekty Slouka Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
GA15-12386S Dynamika a (foto)chemie polutantů na rozhraních led/vzduch a voda/vzduch z experimentu i teorie GA ČR Standardní projekty Kolafa Jiří prof. RNDr., CSc. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
GA15-17367S Dynamika složitých reakčních sítí v enzymových reaktorech a fotobioreaktorech GA ČR Standardní projekty Schreiber Igor prof. Ing., CSc. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
GA15-21715S Experimentální studie přenosu hmoty kapalina-plyn za přítomnosti pevných částis a ve viskózní vsádce GA ČR Standardní projekty Moucha Tomáš doc. Dr. Ing. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní přijemce
GA16-07898S Aglomerace částic polyolefinů studovaná na meso-měřítku GA ČR Standardní projekty Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní přijemce
GA16-12291S Hierarchický přístup ke studiu rovnováhy mezi pevnou a kapalnou fází v komp... GA ČR Standardní projekty Malijevský Alexandr doc. Mgr., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 spolupříjemce
GA16-22997S Příprava porézních materiálú pomocí kontrolovaného uspořádání nanočástic GA ČR Standardní projekty Šoóš Miroslav doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní přijemce
GJ16-24321Y Mikroskopický vhled do termodynamiky kolapsu u polymerů citlivých na teplo GA ČR Juniorské projekty Heyda Jan RNDr. Mgr., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní přijemce
GA17-00291S Charakterizace anorganických nanočástic pomocí ultrarychlé hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem GA ČR Standardní projekty Mestek Oto prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GA17-02836S Vývoj fluorescenčních látek pro stanovení obsahu, lokalizace a transportu cholesterolu v eukaryotických buňkách GA ČR Standardní projekty Dolenský Bohumil doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GA17-03875S Teoretická a experimentální studie termodynamických vlastností a fázového chování GA ČR Standardní projekty Fulem Michal doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GA17-04068S Molekulové klastry jako nano-reaktory pro chemii řízenou fotony a elektrony GA ČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemce
GA17-05292S Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimerovy nemoci GA ČR Standardní projekty Setnička Vladimír doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemce
GA17-05421S Nové účinné membrány pro efektivní separace H2 / CO2 (HySME) GA ČR Standardní projekty Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GA17-05840S Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů GA ČR Standardní projekty Kukal Jaromír doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemce
GA17-09914S Reaction-transport fundamentals in integrated microfluidic bioreactors-separators operating with aqueous two-phase systems GA ČR Standardní projekty Přibyl Michal prof. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GJ17-11851Y Synthesis of biomimetic nanoparticulate materials using a microfluidic platform and investigation of their interaction with cells GA ČR Juniorské projekty Tokárová Viola Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GA17-13427S Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů GA ČR Standardní projekty Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GJ17-21696Y Studium tvorby obrazců kapek dekanolu vyvolané odpařováním GA ČR Juniorské projekty Čejková Jitka Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GA17-23196S In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek GA ČR Standardní projekty Šoóš Miroslav doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
GA17-26018S Reakční kinetika v oxidačních katalyzátorech pro konverzi dieselových výfukových plynů za nízkých teplot GA ČR Standardní projekty Kočí Petr doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní přijemce
Aktualizováno: 11.9.2017 13:30, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi