Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → Výzkumná pracoviště → Aplikovaná matematika
iduzel: 24503
idvazba: 30877
šablona: stranka
čas: 27.9.2021 02:05:08
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikovaná matematika

 

Pravděpodobnost a matematická statistika

Y Mgr. Markéta Zikmundová, PhD.
b marketa.zikmundova@vscht.cz
e 220445032

Výzkum se v současné době ubírá třemi hlavními směry. Prvním je studium stochastických diferenciálních rovnic, a to konkrétně stochastických parciálních diferenciálních rovnic se zaměřením na (statistické) odhady parametrů s využitím Steinovy metody (případně v kombinaci s Malliavinovým kalkulem). Tyto rovnice se využívají k popisu různých dynamických jevů (fyzikálních, chemických, biologických atp.) s významným působením náhodných vlivů. Dále pak stochastickými diferenciálními rovnicemi v nekonečné dimenzi řízenými frakcionálním Brownovým pohybem. Dalším polem výzkumu je stochastická geometrie a prostorová statistika, které mají mnoho aplikací v analýze obrazu a materiálovém výzkumu. Zde se zaměřujme zvláště na (časo-) prostorové modely sjednocení interagujících částic. Posledním směrem výzkumu je pak finanční matematika.

 

Diskrétní matematika

Y Jana Maxová
b maxovaj@vscht.cz
e 22044 5039

→ webové stránky

Naše výzkumná skupina se zabývá především zkoumáním otevřených problémů v oblasti kombinatoriky, diskrétní matematiky a zejména teorie grafů.  V minulých letech se naše skupina zabývala klasickými tématy z teorie grafů, jako jsou různé druhy barvení grafů (např. star coloring bipartitních grafů), aplikacemi lineární algebry v teorii grafů, grafovými minory, výpočetní složitostí grafových algoritmů apod. V poslední době se náš výzkum soustředil především na zkoumání tzv. C-I grafů. To jsou nedávno definované grafy odvozené od částečně uspořádaných množin tak, že dva vrcholy jsou spojené hranou, právě když v původní uspořádané množině jsou tyto dva body buď neporovnatelné, nebo jeden je bezprostředním následníkem druhého. V této oblasti jsme publikovali několik článků v impaktovaných časopisech, které se zabývaly zejména složitostí rozpoznávání a strukturou této nově definované třídy grafů.

 

Dynamické systémy

Y Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
b janovskd@vscht.cz
e 22044 5040

→ webové stránky

Studium dynamických systémů má na ÚM dlouhou tradici.  První seminář, který se zabýval soustavami diferenciálních rovnic a dynamickými systémy, začal pracovat už v roce 2002.
V současné době se zabýváme zejména
- výzkumem nespojitých dynamických systémů a jejich aplikací v biologii, ekologii a termodynamice
- vyšetřováním trajektorií diskrétních dynamických systémů v konkrétních aplikacích
- studiem periodicity, kvaziperiodicity a vzniku chaosu v dynamických systémech
- výzkumem a vývojem metod pro simulaci padajících filmů (stabilita, přesnost a aplikovatelnost
  v průmyslových aparátech).
V rámci semináře zatím vzniklo    každý rok několik publikací v impaktovaných časopisech, přednášíme na mezinárodních konferencích. Ze semináře také vzešly dvě obhájené disertační práce:
Ing. Martin Biák PhD.:  Piecewise smooth dynamical systems
Ing. Tomáš Hanus PhD.:  Bifurkační analýza autonomních soustav obyčejných diferenciálních rovnic.

Aktualizováno: 12.12.2015 13:04, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi