Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → Výzkumná pracoviště → Laboratoř membránových separačních procesů
iduzel: 12575
idvazba: 14962
šablona: stranka_ikona
čas: 9.7.2020 04:05:12
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř membránových separačních procesů

Vedoucí laboratoře

Doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
e 22044 4029
b Karel.Friess@vscht.cz

Webové stránky laboratoře

→www.membranegroup.cz (v angličtině)

Problematikou studia transportu plynů a nasycených i nenasycených par v neporézních materiálech určených pro membránové separace plynů a par se pracovní skupina z Laboratoře membránových separačních procesů (LMSP) na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha zabývá déle než třicet let. Ke  stanovení transportních parametrů, koeficientů propustnosti P, difuze D, a sorpce S, jsou v  laboratoři používány unikátní, sofistikované, vlastními silami zkonstruované přístroje i moderní komerční přístroje a aparáty. Rovněž byly vyvinuty nové metodiky pro zpracování a vyhodnocení získaných experimentálních dat. Skupina dlouhodobě spolupracuje s pracovišti v tuzemsku a zejména v zahraničí, která vyvíjejí nové, celosvětově unikátní polymerní materiály a aditiva s vynikajícími vlastnostmi (tj. vysoká propustnost, chemická stabilita, velkým volný objem atd.) určené pro přípravu membrán pro separaci plynů a par.

Skupina disponuje gravimetrickými sorpčními aparaturami s McBainovými spirálními vážkami pro stanovení celkové sorpce plynů a par a jejich sorpční kinetiky (pro plyny až do 15 bar) a rovněž spolu s ÚACH VŠCHT Praha má skupina k dispozici aparaturu pro stanovení sorpce směsí plynů v širokém intervalu teplot a tlaků Linseis STA HP (do 100 bar). Vedle toho skupina vyvinula aparaturu pro měření sorpce a permeace multikomponentních směsí par a směsí plynů a par spojenou s IČ spektrometrem IS10 (Nicolet Thermo Scientific) vybaveným 250 ml plynovou kyvetou pro on-line analýzu plynných směsí. Dále skupina vyvinula integrální (time-lag) permeametr pro měření propustností plynů v polymerech a dva diferenciální permeametry (s nosným plynem H2) pro stanovení propustností plynů a par a jejich směsí, které jsou analyzovány pomocí GC-MS Clarus 500 (Perkin Elmer).

Aktualizováno: 13.1.2015 11:05, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi