Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → Výzkumná pracoviště → Senzorová technika a biofyzika
iduzel: 24505
idvazba: 30881
šablona: stranka
čas: 27.9.2021 04:04:11
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Senzorová technika a biofyzika

 

Laboratoř elektronové mikroanalýzy

Y Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
b kopeckyd@vscht.cz
Y 220 44 3351

→ webové stránky

Laboratoř se zabývá mikroanalýzou povrchů a struktur materiálů v prostoru i v energiích s vysokým rozlišením. Základní používanou metodou je skenovací elektronová mikroskopie (SEM) s termoemisními i Schottkyho emitory a detektory sekundárních (SE) a zpětně odražených elektronů (BSE). Doplňující metodou je skenovací transmisní elektronová mikroskopie (STEM) umožňující studovat vnitřní morfologii nanostruktur pomocí prošlých elektronů. V oblasti analýzy energií se laboratoř zabývá zejména energiově disperzní spektroskopií rentgenového záření (EDS). Výzkum laboratoře je směřován zejména do oblasti mikroanalýzy elektricky vodivých materiálů pro organickou elektroniku.

 

Laboratoř senzorů

Y Doc. Ing. Dr. Martin Vrňata
b vrnatam@vscht.cz
e 220 44 3383

→ webové stránky

Laboratoř senzorů se zabývá studiem citlivých materiálů pro chemické senzory (novými typy organických polovodičů, včetně jejich nano- a mikrostruktur), přípravou experimentálních chemických senzorů plynů (tenkovrstvými depozičními technologiemi) a měřením jejich elektrofyzikálních vlastností. Cílem výzkumu jsou zejména nové typy vysoce citlivých senzorů na bázi organických materiálů, jako jsou vodivé polymery či ftalocyaniny, které se uplatní zejména v oblastech chemických vodivostních senzorů, senzorových polí, či organické elektroniky. Tato zařízení jsou vyvíjena pro detekci úniků toxických plynů, kontrolu kvality potravin, či pro oblasti medicínských aplikací.

 

Laboratoř nízkoteplotního plazmatu

Y Doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
b scholtzv@vscht.cz
e 2204433037

→ webové stránky

Zplesnivělo Vám jabko nebo mrkev? Máte odolnou mikrobiální kontaminaci? Roste Vám v koutě biofilm? Máte kožní mykózu nebo opar? Máte nádor na kůži? Tak pro toto všechno by už v blízké době mohlo být řešením nízkoteplotní plazma!
Nízkoteplotní plazma, tj. chladný ionizovaný plyn, totiž působí stresově na mikroorganismy a vede k jejich zahubení nebo výrazné změně metabolických drah jako například inaktivace (hubení) bakterií, kvasinek a jiných mikroorganismů, ke změně klíčivosti a růstu spor mikromycet (plísní) nebo k indukci apoptózy (programé buněčné smrti) nádorových buněk. K jeho generaci se typicky používá elektrických výbojů.
V naši laboratoři rešíme otázky jak základního tak i aplikovaného výzkumu, především fyzikální vlastnosti elektrických výbojů, mikrobiální dekontaminace (hubení mikroorganismů) na površích a v objemech kapalin, inaktivace prionů, generace aktivních látek ve vodě, metabolické dráhy v kvasince vedoucí k apoptóze, dezinfekce pokožky, podpůrná léčba kožních mykóz nebo mikrobiální dekontaminace potravinových obalů.

Aktualizováno: 12.12.2015 13:29, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi