Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52796
idvazba: 60808
šablona: api_html
čas: 30.9.2020 20:54:35
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Measurement and Signal Processing in Chemistry (Czech language)

Measurement and Signal Processing in Chemistry (Czech language)

Doctoral programme, Faculty of Chemical Engineering
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Studijní program je zaměřen na oblasti moderní senzorové techniky, chemických senzorů, modelování, simulace, identifikace a klasifikace (bio)chemických dějů, sběru a zpracování dat z chemických, biochemických a biologických vzorků. Teoretický základ programu tvoří principy funkce senzorů fyzikálních i chemických veličin, metody číslicového zpracování signálů a vybrané kapitoly z aplikované matematiky. Cílem studia tohoto programu je výchova doktoranda k samostatné vědecké práci v oblastech (i) moderních chemických senzorů, (ii) modelování, simulace a analýzy komplexních chemických procesů a (iii) moderních metod zpracování dat primárně z chemických, biochemických a biologických vzorků. Cílem je vybavit studenty pokročilými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi a vychovat z nich samostatné vědecké osobnosti, schopné dále rozvíjet oblasti teoretického i aplikovaného výzkumu. Program navazuje na magisterský studijní program Senzorika a kybernetika v chemii a vhodně doplňuje nabídku ostatních doktorských programů na Fakultě chemicko-inženýrské. Program se svou náplní nepřekrývá s žádným programem na VŠCHT. Specifický rys studijního programu spočívá v tom, že navazuje na hluboké chemické znalosti studentů VŠCHT Praha a rozšiřuje je směrem k senzorové technice, sběru a zpracování dat z experimentu a k vytváření matematických modelů složitých průmyslových procesů.

Careers

Absolvent je vzdělán multioborově a disponuje hlubokými znalostmi z různých odvětví měřicí a senzorové techniky, modelování chemických dějů, sběru a zpracování signálů. Má přehled v tématech spojených s: (i) konstrukcí a principy fungování senzorů i měřicích systémů a (ii) matematickými a statistickými metodami při zpracování signálů a obrazů. Je veden ke schopnosti pracovat samostatně i v týmu, formulace vědeckého problému, vytvoření koncepce jeho řešení a realizace výzkumu ve všech fázích tohoto procesu. Absolvent bude připraven navrhovat vlastní výzkumné či průmyslové projekty. Získá vědomosti a dovednosti, které mu umožní profesní adaptabilitu v konkrétních podmínkách v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, v akademické sféře i v technologické praxi spojené zejména s chemickým a potravinářským průmyslem.

Programme Details

Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time + Combined
Guarantor of study programme prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
Programme Code D405
Place of study Praha
Capacity 20 students
Number of available PhD theses 8

List of available PhD theses

Advanced Process Control Focused on Nonlinear and Multivariable Systems

Department: Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Chemical Engineering
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Annotation

Thesis is devoted to the design of new methodology of data processing and control algorithms development for multivariable and nonlinear systems. The work assumes (i) the study of advanced methods of signal analysis, identification, process control algorithms (ii) the proposal of specific control algorithms, (iii) implementation and verification on the real technological system.

Advanced Signal Processing Methods in Development of Virtual Control Board

Department: Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Chemical Engineering
Also available in programme: Measurement and Signal Processing in Chemistry
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Annotation

The project is devoted to design of virtual control board of selected real technological process. The work is based on analysis of selected biomedical data, 3D modelling and virtual reality. The project assumes (i) study of advanced methods of biomedical signal analysis and 3D modelling (ii) the proposal of specific algorithms for virtualisation, 3D modelling and process control, (iii) implementation and verification.

Advanced Statistical Methods for Biomedical Data Analysis

Department: Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Chemical Engineering
Also available in programme: Measurement and Signal Processing in Chemistry
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Annotation

Analýza biomedicínských dat je v současné době velmi žádaná, zároveň však dosti obtížná úloha. Závěry ze správně provedené analýzy mohou výrazným způsobem posunout vpřed výzkum a poznání především v oblasti diagnostiky. Práce předpokládá (i) studium pokročilých statistických metod, (ii) návrh konkrétní metodiky a algoritmu pro statistické zpracování vybraných reálných biomedicínských dat (iii) implementace a verifikace v nemocničním prostředí.

Advanced methods of monitoring, modeling and control of bioprocesses

Department: Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Chemical Engineering
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Annotation

The quality of process control of biotechnological production processes used in the pharmacy and food industry is often constrained by the limited possibilities of analysis of key process parameters (e.g. cell concentration, growth rate, production rate, etc.). Thesis is devoted to the design of new methodology of data processing and control algorithms development. The work assumes (i) the study of advanced methods of signal analysis, identification, process control algorithms, (ii) the proposal of specific control algorithms.

Development of robot for preparation of personalised medicine

Department: Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Chemical Engineering
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Annotation

Preparation of personalized medicine is an attractive field where modern methods of measurement, control and statistical analysis are fundamental. The goal of the dissertation is to develop specific technology for the preparation of personalized medicines using impregnation of porous placebo tablets with a solution of a drug. The aim of the work is to construct an automated impregnation robot capable of complete preparation of personalized medicines: a) impregnation, b) drying, c) quality control.

Stochastic Methods of Image Analysis in Methods Biomedicine

Department: Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Chemical Engineering
Also available in programme: Measurement and Signal Processing in Chemistry
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Annotation

Biomedical image analysis is a very desired tool because it provides semi-automatical detection of pathological findings from CT and MR. Modern approach can be represented by point processes with density, especially interacting particle systems. The work assumes (i) the study of advanced methods for image analysis, (ii) the study of interacting particle systems (iii) the proposal of specific algorithms for analysis of selected biomedical images, and (iii) comparison, implementation and verification in the hospital.

The importance of topological indices for determining the similarity of molecules

Department: Department of Computing and Control Engineering, Faculty of Chemical Engineering
Also available in programme: Measurement and Signal Processing in Chemistry
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Annotation

Using molecular descriptors, it is possible to mathematically describe molecules. This is applied in many fields where it is necessary to look for new substances with specific properties or to predict unknown properties of substances. An important type of molecular descriptors are the so-called topological indices, which characterize a given molecule according to its size, degree of branching and overall shape. The work assumes (i) study of various types of molecular descriptors, especially topological indices (ii) study of correlations of specific topological indices with properties of molecules (iii) comparison of algorithmic complexity for calculation of specific topological indices (iv) implementation of selected algorithms for calculation of specific topological indices.

Utilisation of nanostructured and nanoporous materials for chemical sensors

Department: Department of Physics and Measurement, Faculty of Chemical Engineering
Theses supervisor: Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

Annotation

Significant development of technology of nanomaterials in the last two decades has enabled the preparation of a wide range of materials for sensoric applications with unique structure and properties. By utilization of relatively simple vacuum techniques it is possible to prepare nanoparticles, nanowires and nanotubes of defined dimensions and shapes on a variety of substrates. From the point of view of chemical sensing such nanostructured materials show unique properties (low working temperature, high sensitivity and selectivity). The goal of this work will be the design and implementation of sensors with different nanostructured active layers, nanostructured carriers of active layers and preparation of selective nanomembranes above the active layer of chemical sensors.


UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version