Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → O fakultě → Vnější vztahy
iduzel: 4291
idvazba: 4806
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 13.4.2024 17:42:56
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 4291
idvazba: 4806
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vztahy'
iduzel: 4291
path: 8547/4156/1393/1886/4258/4291
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vnější vztahy

chobotix08

Zahraniční spolupráce fakulty

se týkají jak vzdělávací, tak i vědecké a výzkumné činnosti na fakultě. Pracoviště fakulty jsou zapojeny do různých mezinárodních projektů, zajišťují výuku zahraničních studentů (včetně studentských pobytů v rámci programu ERASMUS), zajišťují pobyty v rámci IAESTE a pravidelně pořádají kurzy v rámci programu ATHENS.

Kurzy programu ATHENS pravidelně pořádá

 

Spolupráce s průmyslovými partnery

se týká výzkumné a inovační činnosti na fakultě, která se pak promítá do některých témat disertačních a diplomových prací. Studenti se zájmem uplatnit se v průmyslové praxi tak mají příležitost získat praktické zkušenosti i během samotného studia. Fakulta využívá těchto kontaktů i při rozvoji nových studijních oborů. Příkladem může být spolupráce s firmou Zentiva, nebo Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s.

Spolupráce s AV ČR

FCHI dlouhodobě spolupracuje s chemicky zaměřenými ústavy Akademie věd ČR. Možnost pracovat na ústavech AVČR mají již studenti bakalářského programu Chemie, dále pak v rámci diplomových prací či doktorského studia.

Úzké vztahy mají pracoviště fakulty například s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského, Ústavem chemických procesů, Ústavem organické chemie a biochemie, Ústavem analytické chemie či Ústavem makromolekulární chemie.

Spolupráce s vysokými školami

Jak při výzkumu a vývoji, tak i ve vzdělávání fakulta spolupracuje s řadou pracovišť jiných veřejných vysokých škol České republiky. Příkladem takové spolupráce ve vzdělávání může být projekt meziuniverzitního podzemního výukového střediska Josef, na kterém se podílí Ústav analytické chemie. Jak v případě uvedeného projektu, tak i řady dalších jsou naším partnerem fakulty technických univerzit ČVUT, ČZU, TUL Liberec a chemicky zaměřená pracoviště jako je například Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, chemická sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze, či Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

Spolupráce se středními a základními školami

Zaměstnanci i studenti fakulty se každoročně podílí na organizaci celé řady významných akcí, ať už se jedná o tradiční Den otevřených dveří a Chemickou olympiádu nebo o každoročně se opakující a velice populární Letní školu nebo o kurzy a akce v rámci různých programů (Step, Hodina moderní chemie). Cílem těchto aktivit je rozvíjet zájem žáků a studentů o přírodní a technické obory a motivovat je k pozdějšímu studiu na VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 24.2.2023 13:52, Autor: fchi

Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

Doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
e 220 444 296
b Pavel.Hrncirik@vscht.cz

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi