Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 18.5.2024 14:02:14
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/plan/22340/B401'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie

Předměty programu

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3 / 3 / - Z+Zk 8
B101004Z Laboratoř anorganické chemie I - / - / 4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B403017 Seminář programu chemie 1 / 2 / - Z+Zk 3
B413001 Matematika A 3 / 4 / - Z+Zk 8
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
V834001 Angličtina - pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834003 Angličtina - mírně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834005 Angličtina - středně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834007 Němčina - začátečníci I - / 2 / - Z 1
V834009 Němčina - mírně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834011 Němčina - středně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834013 Francouzština - začátečníci I - / 2 / - Z 1
V834015 Francouzština - mírně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834017 Francouzština - středně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834019 Ruština - začátečníci I - / 2 / - Z 1
V834021 Ruština - středně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834023 Španělština - začátečníci I - / 2 / - Z 1
V834025 Španělština - mírně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834027 Španělština - středně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834029 Ruština - mírně pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834031 Angličtina – pokročilí plus I - / 2 / - Z 1
V834033 Němčina - pokročilí I - / 2 / - Z 1
V834042 Angličtina – středně pokročilí plus I - / 2 / - Z 1
V834048 Fachsprache Chemie I - / 2 / - Z 1

Letní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2 / 2 / - Z+Zk 5
B110002 Organická chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I - / - / 4 KZ 3
B413002 Matematika B 3 / 3 / - Z+Zk 7
B413005 Počítačový algebraický systém Maple - / 2 / - KZ 2
B444001 Fyzika A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B320001 Biochemie I 3 / 1 / - Z+Zk 5
B402003 Analytická chemie A 2 / 2 / - KZ 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
B403018 Fyzikální chemie A + 3 / 2 / - KZ 6
B413003 Aplikovaná statistika 1 / 2 / - Z+Zk 4
B444002 Fyzika B 2 / 2 / - Z+Zk 5
B444005 Laboratoř fyziky - / - / 4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B445003 Webové aplikace v chemii 1 / 3 / - KZ 4
B832006 Dějiny vědy a techniky 2 / - / - Zk 4
B837001 Podniková ekonomika 2 / 1 / - Z+Zk 4
V832002 Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy 2 / - / - Z 2
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B143001 Chemická informatika 1 / 1 / - KZ 2
B320002 Biochemie II 2 / - / - Zk 3
B320005 Laboratoř biochemie - / - / 4 KZ 3
B402004 Analytická chemie B 2 / 1 / - Z+Zk 4
B402005 Laboratoř analytické chemie I - / - / 4 KZ 3
B403019 Fyzikální chemie B + 3 / 2 / - Z+Zk 6
B409003 Chemické inženýrství A 2 / 3 / - KZ 6
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B403011 Počítačová chemie 2 / - / - Zk 3
B409004 Chemické inženýrství B 2 / 3 / - Z+Zk 6
B409018 Laboratoř chemického inženýrství - / - / 3 KZ 3
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B108002 Úvod do studia materiálů 2 / - / - Zk 3
B217015 Environmentální chemie 2 / - / - Zk 3
B320003 Biologie I 2 / - / - Zk 3
B413006 Fourierova transformace pro studenty bakalářského studia 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B101006 Laboratoř anorganické chemie II - / - / 4 KZ 4
B110006 Laboratoř organické chemie II - / - / 4 KZ 4
B402006 Laboratoř analytické chemie II - / - / 4 KZ 4
B403006 Laboratoř fyzikální chemie II - / - / 3 KZ 3
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B101005 Bezpečnost a legislativa v chemii 2 / - / - Zk 3
B111012 Inženýrství farmaceutických výrob 3 / - / - Zk 5
B320015 Molekulová genetika a analýza DNA 2 / - / - Zk 3
B342008 Základy vědecké komunikace 2 / 1 / - Z+Zk 4
B402012 Úvod do strukturní analýzy 2 / - / - Zk 3

Letní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B453002 Seminář k bakalářské práci - / 3 / - Z 3
B453050 Bakalářská práce - / - / 12 Z 15
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B110008 Struktura a reaktivita organických látek 3 / 1 / - Z+Zk 6
B143002 Základy bioinformatiky 2 / 2 / - Z+Zk 5
B320006 Bioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
B320007 Mikrobiologie 3 / - / - Zk 4
B403010 Teoretická chemie 3 / 1 / - Z+Zk 5
B445004 Počítačová grafika 1 / 3 / - Z+Zk 5

Libovolný. ročník

Zimní semestr

Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium

Letní semestr

Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi