Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Magisterské studium → Informace pro diplomanty
iduzel: 22070
idvazba: 27460
šablona: stranka
čas: 9.7.2020 04:46:59
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Informace pro diplomanty

Termíny

  1. Studenti II. ročníku mag. studia musí na děkanátu fakulty absolvovat kontrolu splnění studijních povinností a počtu získaných kreditů za I. a II. ročník nejpozději do 11. května 2020.
  2. Studenti II. ročníku odevzdávají diplomové práce do 11. května 2020.
  3. Státní závěrečné zkoušky se konají od 1. do 5. června 2020. Konkrétní data stanoví děkan.
  4. Termín konání náhradních a opravných SZZ stanovuje děkan.
  5. Promoce se budou konat 23., 24. a 25. června 2020. Konkrétní časy a místo budou upřesněny v oficiální pozvánce.

 

Diplomová práce

Státní závěrečná zkouška

Sledujte pokyny příslušných ústavů.

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky do akad. roku 2019/2020

Studijní program

Studijní obor

Bližší informace na ústavech

Syntéza a výroba léčiv Analýza léčiv (ANLEN) ÚANLCH
Forenzní analýza Forenzní chemie (FORCH) ÚANLCH
Analytická a fyzikální chemie Analytická chemie a jakostní inženýrství (ACHJI) ÚANLCH
Analytická a fyzikální chemie Molekulární analytická a fyzikální chemie (MAFY) ÚANLCH, ÚFCH
Analytická a fyzikální chemie Fyzikální chemie (FYCH) ÚFCH
Procesní inženýrství a informatika Chemické inženýrství a bioinženýrství (CHIBI)

ÚCHI

Procesní inženýrství a informatika Senzorika a kybernetika v chemii (SEKY)

ÚPŘT, ÚFMT

Aplikovaná inženýrská informatika Aplikovaná inženýrská informatika (APIN)

ÚPŘT

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků (EMAN)

ÚEM

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky od akad. roku 2020/2021

Studijní program

Specializace

Garant

Analytická chemie Analýza léčiv (ANLEN) doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Analytická chemie Forenzní chemie (FORCH) doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Analytická chemie Analytická chemie a jakostní inženýrství (ACHJI) doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Analytická chemie Molekulární chemická analýza (MOCA)

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Fyzikální chemie (FYCH) - prof. RNDr. Pavel Matějka
Chemické inženýrství a bioinženýrství (CHIBIM) -

prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Senzorika a kybernetika v chemii (SEKY) -

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

V případě nejasností týkajících se tematických okruhů pro szz kontaktujte garanta příslušného studijního programu.

Po ukončení studia

Absolvent po úspěšně vykonané SZZ vyřídí výstupní list a výstupní prohlídku od lékaře. Dnem ukončení studia je den státní zkoušky.

 

Promoce

Vlastní promoce bude trvat asi hodinu. Před každou promocí provede tajemnice fakulty zjištění prezence a nácvik ceremoniálu.

Aktualizováno: 7.5.2020 08:48, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi