Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Magisterské studium → Navazující Mgr studijní programy na FCHI → Detail programu
iduzel: 62229
idvazba: 73962
šablona: stranka
čas: 14.6.2024 11:21:18
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/magisterske/programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62229
idvazba: 73962
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske/programy/program/22340/N403'
iduzel: 62229
path: 8547/4156/1393/1886/8511/8525/62227/62229
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická chemie

Analytická chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Ovládnete špičkové analytické metody teoreticky i prakticky – konkrétně metody separační, molekulovou spektrometrii a elektroanalytické metody včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření. Praktická laboratorní výuka se opírá o moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1–3členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím značnou míru individualizace vlastního vzdělání.

 

Web programu

Uplatnění

  • Nejmodernější analytické laboratoře
  • Vývojář pokročilých analytických technik
  • Výzkum, vývoj a výroba léčiv
  • Farmaceutické firmy
  • Vědecké instituce
  • Kriminalista -  forenzní chemik
  • Forenzní laboratoře
  • Soudní znalec
  • Doktorské studium

Specializace - Analýza léčiv

Výzkum, vývoj a analýza léčiv bude vaše cesta. Specializace reaguje na aktuální potřeby farmaceutického průmyslu v oblasti analýzy léčiv. Zabývat se budete předměty orientovanými na separační a spektroskopické metody a na strukturní analýzu látek, což vás naučí rychlé a snadné adaptaci na prostředí výzkumu a výroby farmaceutických substancí a léčivých přípravků. Budete znát i principy uplatňované při registraci léčiv a jejich patentové ochraně. Zvládnete požadavky správné výrobní/laboratorní praxe, jištění kvality a validace analytických metod. Sylaby odborně zaměřených předmětů jsou obohaceny prezentacemi specialistů v rámci spolupráce s průmyslovými partnery.

 

Web specializace

→ více

Specializace - Forenzní chemie

Rozšiřuje studijní program analytické chemie o předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz klademe na metody, které umožňují stopové analýzy malých množství vzorků, na profilování z hlediska původu vzorku, na analýzy stop výbušnin, drog a jiných sledovaných (bio)materiálů. Seznámíte se s praktickou odorologií, s drogovou problematikou, s problematikou výbušnin, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Získáte také znalosti o nezbytném chemometrickém zpracování výsledků, abyste dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. V potřebném rozsahu získáte také …

→ více

Specializace - Analytická chemie a jakostní inženýrství

Specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na analytické metody, chemometriku a příbuzné disciplíny. Důraz klademe na spektroskopické, elektrochemické a separační metody, v potřebném rozsahu se seznámíte také se statistickými, bioanalytickými, radioanalytickými a dalšími metodami. Získáte široké znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky v analytické chemii. V neposlední řadě získáte praktické laboratorní dovednosti (laboratorní práce v malých 1-3členných skupinách) a návyky správného měření, neboť velkou pozornost věnujeme metodám zabezpečování a řízení jakosti, statistickým metodám a správné laboratorní praxi.

 

Web specializace

→ více

Specializace - Molekulární chemická analýza

Specializace probíhá ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. Získáte přehled o nejmodernějších trendech a metodách, které nacházejí uplatnění v pokročilé instrumentální analytické chemii a základním výzkumu na molekulární úrovni. Naučíme vás teoretické základy vycházející z kvantové chemie a molekulové fyziky. Pochopíte principy pokročilých experimentálních metod analytické chemie, a to nejen s metodami rozšířenými v praxi (např. LC-MS, GC-MS, IČ a UV-VIS spektroskopie), ale také s technikami a postupy, které jsou dnes používány ve špičkovém, hraničním a mezioborovém výzkumu a které mohou …

→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Kamil Záruba
Místo studia Praha
Kapacita 56 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0531A130008
VŠCHT kód N403
Aktualizováno: 16.12.2021 16:17, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi