Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Zájemci o studium → Zájemci o bakalářské studium → Bakalářské studijní programy
iduzel: 30135
idvazba: 50100
šablona: stranka
čas: 14.7.2024 22:43:08
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/detail/fakulta/22340/druh/B?weburl=/studium/zajemci/bc/bakalarske-programy&planurl=/studium/zajemci/bc/plan
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30135
idvazba: 50100
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/zajemci/bc/bakalarske-programy'
iduzel: 30135
path: 8547/4156/1393/1886/8511/8542/13549/30135
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studijní programy

Analytická a forenzní chemie

Analytická a forenzní chemie

Bakalářský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Klasický analyticky zaměřený program, který umožňuje v průběhu studia volit mezi dvěma specializacemi – Analytickou chemií a Forenzní analytickou chemií. Důraz je kromě teoretických předmětů kladen na procvičení získaných znalostí a praktickou práci v laboratořích. V rámci specializačních přednášek se seznámíte s prací kriminalistů, zajišťováním kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním. Získáte poznatky z oblasti forenzní identifikace osob a věcí. Vše se vám bude hodit pro budoucí kariéru v kriminalistických týmech, forenzních a analytických laboratoří nebo farmaceutickém průmyslu.

 

Web programu

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium – Forenzní chemie
 • Forenzní laboratoře
 • Kriminalistické laboratoře Policie ČR
 • Analytické laboratoře
 • Farmaceutické firmy
 • Výzkumné organizace

Specializace - Analytická chemie

Kromě přírodovědného a chemického základu je značná pozornost věnována procvičení získaných znalostí a praktické práci v laboratořích. Detailněji jsou probírány metody spektroskopické, elektrochemické, bioanalytické a separační, hlavně chromatografické a elektroforetické. Dostatečná pozornost je věnována i základům interpretace spekter naměřených různými technikami, především infračervenou spektroskopií, nukleární magnetickou rezonancí a hmotnostní spektrometrií. Budete mít dobrý základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách, včetně odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a základní interpretace výsledků.

V rámci této specializace je možno se během studia pomocí povinně volitelných předmětů zaměřit směrem ke klasické analytické chemii a jakostnímu inženýrství …

→ více

Specializace - Forenzní analytická chemie

V rámci specializačních přednášek se seznámíte s prací kriminalistů, zajišťováním kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním. Získáte poznatky z oblasti forenzní identifikace osob a věcí. Pozornost bude věnována i otázkám trestního práva a trestné činnosti v digitálním prostoru, ochraně dat a také problematice forenzních databází. Těšit se můžete na předměty vysvětlující speciální analytické techniky a otázky spojené s padělky léčiv, kosmetických přípravků a dalších materiálů. Podrobněji budou probírány metody spektroskopické a separační se zaměřením na stopové a ultrastopové analýzy malých množství vzorků. Při své práci budete hojně používat výpočetní techniku.

 

Web specializace

→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0531A130010
VŠCHT kód B403
Fyzikální a výpočetní chemie

Fyzikální a výpočetní chemie

Bakalářský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Studium nabízí progresivní a atraktivní spojení chemie a informačních technologií. Tato kombinace vám v dnešní digitální společnosti zajistí plnohodnotné profesní uplatnění, a to ve velmi širokém spektru oborů. Program je flexibilní – uplatnění najdou jak studenti zaměření na praxi a aplikace, tak studenti upřednostňující základní výzkum, teorii a počítačové modelování. S tím se váže velká variabilita témat pro bakalářské práce, které je možné vypracovávat na všech ústavech fakulty. Absolvent porozumí základním principům chemie a příslušné instrumentace, naučí se využívat moderní IT zázemí a metody matematického modelování. Absolvent bude vzdělán mezioborově, což bude jeho nesporná výhoda. Bude adekvátně připraven na magisterské studium.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium - Fyzikální chemie, Senzorika a kybernetika v chemii, Chemické inženýrství a bioinženýrství, Analytická chemie
 • Modelování a optimalizace chemických dějů
 • Snímání a zpracování procesních veličin

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0531A130009
VŠCHT kód B405
Chemická kybernetika

Chemická kybernetika

Bakalářský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Chemická kybernetika je bakalářský studijní program, který jedinečným způsobem kombinuje chemii, matematiku, informatiku a automatizaci. V programu Vás budou vyučovat odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti z oblasti automatizace průmyslových procesů, tedy monitorování a řízení složitých technologických či robotických zařízení, jsou znalí nanotechnologií a moderních trendů v oblasti chemie a chemické technologie, a ve své vědecké práci se zabývají pokročilými metodami měření a řízení s využitím umělé inteligence, neuronových sítí či mobilních technologií. Program, Vám kromě jiného, nabídne i výuku programování v moderních programovacích jazycích jako je Python, Matlab, C, FBD, LabVIEW, R, a další, díky čemuž se naučíte vytvářet vlastní aplikace pro sběr a zpracování dat, komunikaci s přístroji, řízení kontrolérů a robotických systémů nebo analýzu obrázků a signálů. Program je velmi kvalitní průpravou pro následující magisterské studium, je však vhodný i pro ty, kteří chtějí po absolvování bakalářského studia ihned získávat praktické zkušenosti v průmyslu či ve vývojových laboratořích.

 

Web programu

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Chemický, potravinářský a biotechnologický průmysl
 • Farmaceutický průmysl a biomedicína
 • Měření a regulace pro průmyslové aplikace
 • Metrologie
 • Robotika a robotizace úloh
 • Obrazová analýza a analýza signálů
 • Vývoj aplikací pro řídicí a monitorovací systémy

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130016
VŠCHT kód B406
Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství a bioinženýrství

Bakalářský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Chemické inženýrství zaujímá jedinečnou pozici na rozhraní mezi molekulárními vědami a inženýrstvím. Chemický inženýr umí navrhnout reálné výrobní procesy chemického a potravinářského průmyslu, rozumí reakčním a transportním dějům ve složitých systémech včetně systémů biologických. Historicky je chemické inženýrství úzce propojeno s problematikou realizace výrobních procesů v chemickém a energetickém průmyslu. V posledních dekádách se těžiště chemického inženýrství přesouvá do nových oblastí a oborů, jako jsou farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, ekologie atd. Vhodně propojuje základní vědní obory, jako jsou chemie, biologie, matematika a fyzika, a úzce spolupracuje s inženýrskými obory, jako jsou materiálové inženýrství, informatika nebo elektrotechnika. Chemické inženýrství tak nabízí možnost dělat skvělé a výjimečné věci.

 

Web programu

 

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Chemické a energetické provozy
 • Potravinářský průmysl
 • Vývoj nových high-tech výrob a biotechnologií
 • IT firmy, banky
 • Poradenské firmy
 • Střední a vysoký management

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 70 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130004
VŠCHT kód B402
Chemie

Chemie

Bakalářský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Program je ideální pro zájemce o maximální pochopení zákonitostí chemie. Poskytuje unikátní kombinaci hlubokého a široce zaměřeného studia chemie. Zároveň umožňuje pozdější volbu přesného zaměření vaší kariéry, protože v programu získáte dobré základy ve všech směrech dnešní chemie a můžete pokračovat na jakýkoli navazující magisterský program. Studentům věnujeme individuální péče s cílem rozvíjet vaše kritické myšlení. Během studia se obvykle uplatníte také přímo ve výzkumných centrech či chemických provozech. Součástí programu je rozšířená výuka angličtiny i všestranná podpora výjezdů na zahraniční univerzity. Práce v týmu a rychlá adaptace na změněné podmínky pro vás budou samozřejmostí. Vzhledem k udělovanému titulu Eurobakalář lze snadno pokračovat ve studiu nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Analytické laboratoře
 • Chemické provozy
 • Výzkumná centra

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0531A130008
VŠCHT kód B401
Chemistry and Technology (FCHI)

Chemistry and Technology (FCHI)

Bakalářský program, Fakulta chemicko-inženýrská

The Faculty of Chemical Engineering enables students to study general chemical and chemical engineering disciplines that are applicable to a wide range of fields in science, chemical and biochemical technologies and environmental protection issues.

 

Uplatnění

The main aim of the study programme is to prepare the graduates for Master degree studies in a variety of branches at UCT Prague or worldwide. Graduates are also prepared for qualified positions in specialized workplaces because they have the proper theoretical knowledge, practical skills, and experience in wide range of chemical and chemical engineering subjects. Graduates can acquire qualified jobs in production plants in the chemical, petrochemical, and pharmaceutical industries; in research and development chemical laboratories; in inspecting, supervisory, and monitoring laboratories; in commerce; and in state administration.

 

You can choose one of two specializations offered by this faculty.

 

Specializace - Engineering

The aim of the specialization is to provide students with high-quality preparation for the study of chemical engineering in follow-up Master degree programmes. Students learn about the fields of chemical engineering and bioengineering, industrial chemistry, and the food industry. Students are also trained to use numerical mathematics and various computational tools that are suitable for engineering.
→ více

Specializace - Chemistry

This specialization is for those who are looking for a universal chemical education. Due to the variety of subjects included in the programme, students have the possibility to choose a suitable area of interest in which they will further develop their education in a follow-up programme. From the beginning of their studies, students can choose to be included to a UCT Prague research team so that they can start development of their research skills.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční , jiná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130015
VŠCHT kód AB408
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Bakalářský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Během studia získáte především schopnost řešit komplexní problémy za využití špičkového technického vybavení, což je v současné době jednosměrná vstupenka ke skvěle placené práci. Naučíme vás ovládat a vytvářet nové technologie, související například s komponentami pro automobilový průmysl, obnovitelnými zdroji energie či prostředky osobní péče a péče o domácnost. Osvojíte si znalosti a praktické dovednosti přípravy a charakterizace emulzí a aerosolů, nanočástic, nano-porézních materiálů, chemických mikro-systémů, tenkých vrstev či senzorů. Seznámíte se s postupy, které se využívají v oblastech uchovávání energie, recyklace, cíleného doručování léčiv či vývoje mobilních diagnostických zařízení.

 

Web programu

 

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium - Chemické inženýrství a bioinženýrství, Senzorika a kybernetika v chemii, Fyzikální chemie
 • Technologické firmy
 • Farmaceutické a potravinářské firmy
 • Kosmetické firmy
 • Elektrochemické firmy
 • Start-upy

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 55 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130003
VŠCHT kód B404
Aktualizováno: 23.2.2023 14:26, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi