Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 62195
idvazba: 73925
šablona: stranka
čas: 4.10.2023 02:55:28
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/zajemci/mag/programy
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62195
idvazba: 73925
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/zajemci/mag/programy/plan/22340/N404'
iduzel: 62195
path: 8547/4156/1393/1886/8511/8542/13554/8885/62195
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikální chemie

Předměty programu

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M403001 Kvantová chemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403008 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin 3 / 2 / - Z+Zk 7
M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii 2 / 1 / - Zk 3
M403017 Praktikum z kvantové chemie - / 1 / - Z 1
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M112002 Fyzikální chemie polymerů 2 / 2 / - Z+Zk 5
M320001 Biofyzikální chemie 2 / 1 / - Zk 4
M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 2 / - / - Zk 3
M403011 Fyzikální chemie vodných roztoků 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403022 Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů 2 / 1 / - Zk 4
M444002 Programové prostředky pro měření a řízení 1 / 2 / - KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402005 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / - Zk 4
M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 3 / 1 / - Z+Zk 6
M403010 Fázové rovnováhy a chování heterogenních soustav 3 / 2 / - Z+Zk 7
M403013 Semestrální práce - fyzikální chemie I - / 4 / - KZ 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402016 Vícerozměrné statistické metody 2 / 2 / - Z+Zk 5
M402022 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek 2 / - / - Zk 3
M402031 Moderní metody chemické fyziky I 2 / - / - Zk 3
M403004 Fyzikálně chemické principy membránových procesů 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí 2 / - / - Z+Zk 4

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M403003 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403006 Elektrochemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403014 Semestrální práce - fyzikální chemie II - / 4 / - KZ 4
M403015 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie II - / - / 5 KZ 5
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 2 / - / - Zk 3
M402032 Moderní metody chemické fyziky II 2 / - / - Zk 3
M403012 Chemické rovnováhy 1 / 1 / - Zk 2
M403019 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 3 / - / - Zk 4
M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 2 / 1 / - Z+Zk 5
M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací - / 3 / - KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M453050 Diplomová práce - / - / 30 Z 30
Aktualizováno: 16.12.2021 10:45, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi