Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → Granty a projekty → Běžící projekty
iduzel: 9008
idvazba: 62119
šablona: stranka
čas: 15.8.2022 15:23:35
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů FCHI

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
FV20350 Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů MPO TRIO Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.7.2017 30.6.2021 Spolupříjemce
FV40053 TOM2022 Elektromembránové moduly pro provoz při zvýšených teplotách se systémem aktivní regulace stahovacích sil MPO TRIO Šnita Dalimil prof. Ing., CSc. 1.7.2019 30.6.2022 Spolupříjemce
FV40151 Zařízení pro výrobu membránových modulů s dutými vlákny MPO TRIO Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 1.5.2019 30.4.2022 Spolupříjemce
LM2015064 Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu (EATRIS CZ) MŠMT Výzkumné infrastruktry Borek Vojtěch Bc. 1.1.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
LTAUSA18011 Ab initio studie polymorfismu farmaceuticky aktivních látek podpořená přesnými NMR krystalografickými a kalorimetrickými experimenty MŠMT INTER-ACTION Červinka Ctirad Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2022 Příjemce
LTC17058 Nanouhlíkové kompozitní materiály pro tenkovrstvé chemické plynové senzory a fotovoltaiku MŠMT INTER-COST Vlček Jan Ing., Ph.D. 1.6.2017 31.3.2020 Příjemce
TE01020028 Centrum vývoje originálních léčiv TAČR Centra kompetence Kaplánek Robert Ing., Ph.D. 1.6.2012 31.12.2019 Spolupříjemce
TH03020063 Náhrada plynu SF6 v rozvaděčích TAČR Epsilon Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.11.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
TH06020003 BioValue_Pokročilé membrány pro upgrading bioplynu a separaci cenných látek TAČR M-ERA-NET Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 1.5.2019 30.4.2022 Spolupříjemce
TJ01000072 Nanoobjekty pro dekontaminaci vod TAČR Zéta Dendisová Marcela Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ01000313 Vývoj biomimetických částic pro antibakteriální aplikace TAČR Zéta Tokárová Viola Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ01000480 Aplikace terahertzové spektroskopie v analýze polymorfů aktivních farmaceutických substancí TAČR Zéta Koucký Jan Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ02000095 SPREJOBOT: A robot for speeding-up drug formulation TAČR Zéta Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc., Ph.D. 1.3.2019 26.2.2021 Příjemce
TJ02000143 Kuličkomat pro přípravu tekutých kuliček TAČR Zéta Rychecký Ondřej Ing. 1.3.2019 28.2.2021 Příjemce
TJ02000256 Zlepšování vlastností léčiv pomocí pokročilých multikomponentních forem léčivých látek TAČR Zéta Skořepová Eliška Ing., Ph.D. 1.4.2019 31.3.2021 Příjemce
TJ02000357 Automatizace posuvu obráběcí hlavy CNC frézky pro přesnější výrobu mikrofluidních čipů TAČR Zéta Ježková Martina Ing. 1.6.2019 31.5.2021 Příjemce
TJ02000383 Metoda výroby lékové formy, personalizované pro potřeby konkrétního pacienta za pomoci matematické simulace a 3D tisku TAČR Zéta Novák Matěj Ing. 1.5.2019 30.4.2021 Příjemce
TK02030001 Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie TAČR Théta Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 1.8.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
VH20182021030 Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 1.3.2018 28.2.2021 Příjemce
VI20172019077 Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
VI20172020075 Digitalizace lidské pachové signatury pro aplikace v kriminalistice a v boji s mezinárodním terorismem MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 1.1.2017 31.12.2020 Příjemce
VI20172020109 Detekce peroxidových výbušnin MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Vyhnálek Oldřich Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2020 Příjemce
VI20192022155 Pokročilé polovodičové senzory rizikových průmyslových plynů MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.7.2019 31.12.2022 Koordinátor
VI3VS/741 Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 1.7.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
NV19-08-00525 Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazmě MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Setnička Vladimír doc. Ing., Ph.D. 1.5.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
NV16-27075A NEURODEGENERATIVNÍ PROCESY U PACIENTŮ EXPONOVANÝCH METANOLU: PROSPEKTIVNÍ STUDIE PO HROMADNÉ OTRAVĚ METANOLEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012 MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2020 Sýkora David Doc. RNDr. Dr. 1.4.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
NV16-27522A Přírodní bioaktivní látky enkapsulované v glukanových mikročásticích jako biomateriál vhodný pro léčbu střevních zánětlivých onemocnění MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2020 Hanuš Jaroslav Mgr., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
NV16-31028A Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2020 Setnička Vladimír doc. Ing., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
NV16-34342A Multifunkční nanoclustery jako platforma pro cílené doručování léč MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2020 Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 Příjemce
GA17-00291S Charakterizace anorganických nanočástic pomocí ultrarychlé hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem GA ČR Standardní projekty Mestek Oto prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-02836S Vývoj fluorescenčních látek pro stanovení obsahu, lokalizace a transportu cholesterolu v eukaryotických buňkách GA ČR Standardní projekty Dolenský Bohumil doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-03875S Teoretická a experimentální studie termodynamických vlastností a fázového chování GA ČR Standardní projekty Fulem Michal prof. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-04068S Molekulové klastry jako nano-reaktory pro chemii řízenou fotony a elektrony GA ČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-05292S Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimerovy nemoci GA ČR Standardní projekty Setnička Vladimír doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-05421S Nové účinné membrány pro efektivní separace H2 / CO2 (HySME) GA ČR Standardní projekty Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-05840S Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů GA ČR Standardní projekty Kukal Jaromír doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-09914S Reaction-transport fundamentals in integrated microfluidic bioreactors-separators operating with aqueous two-phase systems GA ČR Standardní projekty Přibyl Michal prof. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GJ17-11851Y Syntéza biomimetických nanočásticových materiálů připravených mikrofluidní platformou a GA ČR Juniorské projekty Tokárová Viola Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-13427S Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů GA ČR Standardní projekty Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GJ17-21696Y Studium tvorby obrazců kapek dekanolu vyvolané odpařováním GA ČR Juniorské projekty Čejková Jitka Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-23196S In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek GA ČR Standardní projekty Šoóš Miroslav doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-26018S Reakční kinetika v oxidačních katalyzátorech pro konverzi dieselových výfukových plynů za nízkých teplot GA ČR Standardní projekty Kočí Petr doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA18-02597S Nové vícevazebné (pseudo)stacionární fáze pro chromatografické a elektromigrační separace (bio)molekul GA ČR Standardní projekty Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
GA18-08389S Studium plastifikace polymerních membrán a termodynamiky multikomponentní sorpce pro zefektivnění membránových separačních procesů GA ČR Standardní projekty Vopička Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-08667S Slabé interakce v terahertzové spektroskopii GA ČR Standardní projekty Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-09347S Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy GA ČR Standardní projekty Fitl Přemysl Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
GA18-13491S Interakce nabitých polymerů s heterogenními iontově-výměnnými membránami GA ČR Standardní projekty Slouka Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.3.2020 Příjemce
GA18-14466S Intensifikace reakčně-difusních procesů pomocí magnetických nanomíchadel GA ČR Standardní projekty Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-16577S Kapky, led a aerosoly in silico: kombinace ab initio a klasických postupů GA ČR Standardní projekty Kolafa Jiří prof. RNDr., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GJ18-19170Y Synteza hydrogelovych mikrocastic pro biomedicinske aplikace GA ČR Juniorské projekty Řehoř Ivan RNDr., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-23756S Transforming molecules with X-rays: Ab initio simulations in liquids GA ČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-24397S Analýza reakčních sítí s omezujícími podmínkami - nástroj pro experimentální validaci modelů biochemických a fotobiologických reaktorů GA ČR Standardní projekty Schreiber Igor prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
GA19-02804S Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory GA ČR Standardní projekty Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Koordinátor
19-02889S Stabilita amorfních pevných disperzí: Predikce pomocí stavových rovnic SAFT a jejich experimentální ověření GA ČR Standardní projekty Fulem Michal prof. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GJ19-04150Y Kohezní vlastnosti a fázové rovnováhy iontových kapalin studovány přesnými výpočty a experimenty. GA ČR Juniorské projekty Červinka Ctirad Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GJ19-06479Y Struktura a dynamika peptidového tunelu v ribozomu. GA ČR Juniorské projekty Kolář Michal RNDr., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-09518S Dynamika nestacionárních dějů v plyno-kapalinových soustavách GA ČR Standardní projekty Basařová Pavlína Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-14547S Nové kompozitní membrány pro cílené separace plynů a par (CoMeTS) GA ČR Standardní projekty Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-22173S Mikrostruktura katalytických filtrů pro čištění automobilových výfukových plynů GA ČR Standardní projekty Kočí Petr doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-22435S Chování konstrukcí s dřevěnou požární ochranou - multifyzikální modelování GA ČR Standardní projekty Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-22834S Částicové modely polymerních latexů pro realistická časová a prostorová měřítka GA ČR Standardní projekty Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GJ19-25116Y Z laboratoře do vesmíru: generování a spektroskopická charakterizace mezihvězdných molekul GA ČR Juniorské projekty Kolesniková Lucie Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GX19-26127X Robotický nano-lékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalisovaná terapeutika GA ČR EXPRO Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2023 Příjemce
8J18FR011 Senzory plynů na bázi organických polovodičů MŠMT MOBILITY Francie Fitl Přemysl Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
Aktualizováno: 10.2.2020 12:20, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi