Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → O fakultě → Vedení a orgány fakulty → Akademický senát FCHI → Volby do AS FCHI → Volby 2019 → Volby akademických pracovníků na FCHI
iduzel: 50561
idvazba: 57497
šablona: stranka_ikona
čas: 18.5.2024 14:21:41
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50561
idvazba: 57497
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni/senat/volby-do-as-fchi/volby-2019/volby-akademickych-pracovniku'
iduzel: 50561
path: 8547/4156/1393/1886/4258/4283/8854/42104/50178/50561
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby akademických pracovníků na FCHI

Volby proběhnou od pondělí 2. prosince do čtvrtka 5. prosince elektronickou formou. Volební aplikace bude dostupná na adrese volby.vscht.cz.

Akademičtí pracovníci FCHI volí:

 

Kandidáti do akademického senátu VŠCHT Praha

V akademickém senátu VŠCHT Praha se obsazují akademickými pracovníky FCHI 4 mandáty. Kandiduje 8 akademických pracovníků

Kandidátní listina

Fitl Přemysl, Ing., Ph.D.

 

fitl (šířka 215px)Ve své pedagogické činnosti se věnuji výuce předmětů: Programové prostředky pro měření a řízení, Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, Termografie a termodiagnostika. Aktuálně jsem školitelem 4 doktorandů. Pedagogické úspěchy: Cena pro školitele diplomové práce Crytur 2015 2. místo a Crytur 2019 1. místo. Jsem členem skupiny Senzory působící na Ústavu Fyziky a měřicí techniky. Zabývám se studiem tenkých vrstev pro senzory (technologie přípravy, charakterizace jejich elektrofyzikálních vlastností) a také automatizací měření odezev vytvořených senzorů. Aktuálně jsem hlavním řešitelem 1 projektu GAČR, 1 projektu MŠMT-Mobility. H-index 12 (dle Scopus).

 

Rád bych podpořil a pomohl prosadit všechny snahy o snížení administrativní zátěže akademických pracovníků. Tomu by mělo napomoci jednak zavedení dlouho diskutovaného Projektového centra a jednak implementace funkčních systémů pro elektronický oběh a správu dokumentů, které by odpovídaly stavu techniky a softwarových prostředků dostupných ve 21. století. Administrativní zátěž pro navrhovatele a řešitele projektů je na VŠCHT enormní. Akademický pracovník by měl dle mého názoru především učit a bádat, a ne neustále přepočítávat ekonomické tabulky, vyplňovat DPP, dělat bezpečnostního technika, obíhat budovy s fasciklem formulářů a sbírat parafy, případně trávit zimní večery s čtečkou čárových kódů při kontrolách evidence majetku. Nárůstem administrativy dosáhneme maximálně tohoto. Myslím, že věci jde dělat jinak a rád bych se pokusil to změnit. Máme tu systém hodnocení akademických pracovníků, podle mého názoru tu však chybí systém hodnocení pracovníků administrativy (případně centrálních laboratoří). Takovýto systém by šlo realizovat např. formou přerozdělení části režijních grantových prostředků řešitelem projektu a nasměrovat tyto prostředky administrativním či technickým pracovníkům, kteří řešiteli skutečně pomáhají. To by současně sloužilo i jako zpětná vazba pro management školy při hodnocení výkonnosti administrativy a centrálních laboratoří.  VŠCHT by mohla finančně podporovat výjezdy doktorských studentů a postdoků do zahraničí - ideálně na špičková pracoviště. Vhodnou formou by byla obdoba projektů GAČR určených pro podporu ERC žadatelů. Finančně podpořit pobyt studenta na špičkovém pracovišti formou interního grantu s pokrytím přiměřených nákladů na pobyt. Výstupem by pak byla např. špičková publikace se zahraničním týmem a navázání nových kontaktů. Studenti by měli být k výjezdům motivovaní pouze pozitivně. Kde na to vše vzít? Např. z prostředků za prodej pozemků.  V případě svého zvolení do AS VŠCHT Vám mohu slíbit osobní nasazení, elán do práce, schopnost otevřeně jednat a neuhýbat před řešením ožehavých problémů.

 

Friess Karel, doc., Ing., Ph.D.

 

friess (šířka 215px)Pedagogické a vědecké činnosti se jako zaměstnanec na Ústavu fyzikální chemie věnuji od roku 2001. Vědecká práce je zaměřena na materiálový výzkum v oblasti membránových separačních procesů.

 

Během magisterského studia 1992-1997 jsem byl členem AS FCHI za studentskou část, vedu pracovní skupinu od roku 2011 a v letech 2015-2019 jsem zastával funkci proděkana FCHI pro VaV. Mohu přispět svými zkušenostmi a názory.

 

Kolář Michal H., RNDr., Ph.D.

 

kolar (šířka 215px)Profesně se pohybuji na pomezí fyzikální chemie a strukturní biologie. Zajímám se o otázky, které souvisí s pohyby biomolekul a biomolekulových komplexů. Co se děje s bílkovinou při působení mechanické síly? Jak se změní dynamika RNA po vazbě nízkomolekulárního ligandu? K čemu je uvnitř ribozomu arginin? K výzkumu používám teorii a výpočty, často na opravdu výkonných počítačích (HLRS Hazel Hen, LRZ SUPERMUC, IT4I Salomon). Na Ústavu fyzikální chemie se podílím na výuce tří kurzů a fyzikálně chemických laboratoří. Vedu dva doktorské a čtyři pregraduální studenty a studentky. Mimo to jsem dlouholetým spoluorganizátorem Letního odborného soustředění v Běstvině pro nadané středoškoláky, členem autorského kolektivu Chemické olympiády, a členem organizačního týmu Czexpats in Science, který sdružuje a propojuje vědce působící v zahraničí.

 

Rád bych v senátu pracoval ve prospěch rozhodnutí založených na selském rozumu, faktech a analýzách, tedy odproštěných od emocí a osobních sympatií či antipatií, která povedou ke zlepšení podmínek ke studiu, výuky a vědecko-výzkumné práce.
Mezi témata, která mě přirozeně zajímají, patří digitalizace a informační technologie, vědecká mobilita, rovné příležitosti, Běstvina a hodnocení vědy a výuky. Myslím, že mohu čerpat ze zkušeností získaných na několika institucích v ČR i zahraničí, kde jsem studoval (Přf UK) nebo působil (ÚOCHB AV ČR, Forschungszentrum Jülich). Nejčerstvěji asi z německého Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii, odkud jsem na VŠCHT v roce 2017 přišel. Svou relativně krátkou historii na VŠCHT vnímám jako devízu, která mi umožňuje vnímat záležitosti školy s nadhledem, optikou nezatíženou vazbami na různé zájmové skupiny.

 

Mareš Jan, doc., Ing., Ph.D.

 

mares (šířka 215px)Věnuji se oblasti řízení technologických procesů a zpracování signálů. Především se zaměřuji na využití kybernetických a informatických systémů ve včasné diagnostice vzácných onemocnění či při pooperační rehabilitaci. Pedagogicky jsem aktivní hlavně v předmětech Počítačový sběr dat, Prediktivní řízení či Měření a řízení v průmyslových procesech.

 

Při své práci v Senátu bych se rád zaměřil na fungování školy podle standardů 21. století. Z pohledu zaměstnance se jedná především o elektronizaci a zjednodušení administrativy či oběhu dokumentů, Z pohledu studenta se jedná o další rozšiřování e-learningové podpory, webové semináře, či výuková videa.

 

Moucha Tomáš, doc., Dr., Ing.

 

NoPhoto (šířka 215px)

V bakalářském studiu výuce základních kurzů Chemického inženýrství včetně laboratoří, v magisterském studiu specializačnímu předmětu Základy sdílení hmoty. Ve výzkumu separačním procesům absorpce, extrakce a destilace se zaměřením na průmyslové aplikace.

 

Zdůrazňováním potřeby hledat v zájmu udržování rozvoje školy společné rysy odlišných názorů členů akademické obce.

 

 

Pokorný Pavel, RNDr., Ph.D.

 

pokorný (šířka 215px)Vyučuji předměty Matematika A, B (česky a anglicky), Fourierova transformace, Počítačové algebraické systémy. Zabývám se aplikovanou a numerickou matematikou, teorií nelineárních dynamických systémů a teorií deterministického chaosu.

 

Zastávám funkci místopředsedy akademického senátu. Rád bych přispěl ke klidné a pozitivní atmosféře jak uvnitř VŠCHT, tak ve vztazích s ostatními školami a institucemi.

 

Sýkora David, doc., Dr., RNDr.

 

NoPhoto (šířka 215px)Věnuji se především rozvoji separačních metod, chromatografii, kapilární elektroforéze a hmotnostní spektrometrii. Uvedené techniky používám při vývoji nových potenciálních léčiv, identifikaci padělků léčiv, sledovaní farmakokinetiky látek v živých organismech a dalších oblastech.

 

Vaňura Petr, Ing., DrSc.

 

NoPhoto (šířka 215px) 

Výuce analytické chemie v bakalářském a některé roky i v doktorandském studiu. Výkumu extrakčních separací s ohledem na hledání systému s vysokou selektivitou, výzkum mechanismu extrakce a složení extrahovaných komplexů, vývoj software (450 publikací).

  

Zlepšení kvality výuky a vědeckého výzkumu.

 

 

Kandidáti do akademického senátu fakulty (FCHI)

V akademickém senátu FCHI se obsazuje akademickými pracovníky 6 mandátů. Každý ústav volí 1 senátora.

Ústav analytické chemie (402)

Člupek Martin, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Habartová Lucie, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav fyzikální chemie (403)

Červinka Ctirad, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Vrbka Pavel, Dr., Ing.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav chemického inženýrství  (409)

Čejková Jitka, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Grof Zdeněk, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Řehoř Ivan, RNDr., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Slouka Zdeněk, doc., Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav matematiky (413)

Kříž Pavel, Mgr., Ing., PhD.

NoPhoto (šířka 215px)

Šnupárková Jana, Mgr., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav fyziky a měřicí techniky (444)

Galář Pavel, RNDr., Ph. D.

NoPhoto (šířka 215px)

Jirešová Jana, Dr. Mgr.

NoPhoto (šířka 215px)

 

Ústav počítačové a řídicí techniky (445)

Finkeová Jana, Ing., CSc.

NoPhoto (šířka 215px)

Švihlík Jan, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)

Aktualizováno: 21.11.2019 10:03, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi