Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 05:09:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Aplikovaná informatika a kybernetika (MS Teams, A335 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
 • Komise: Ing. Zuzana Krbcová, Ph.D., Ing. Jan Vrba, Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D., Ing. Miroslav Dub, Ph.D. (firma SIDAT), Ing. Roman Škultéty (MSD)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Jaroslav Cerman M2 Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. Robustní metody identifikace a modelování hydrodynamické laboratorní soustavy detail

Robustní metody identifikace a modelování hydrodynamické laboratorní soustavy

V průmyslu je potřeba optimalizovat řadu procesů. K tomu se často využívají zjednodušené modely reálných soustav. Náplní projektu je identifikace modelu hydrodynamické laboratorní soustavy GUNT RT 674 s tlakovým čidlem pro měření výšky hladiny. Soustava slouží jako věrná miniatura průmyslového reaktoru s regulovatelnou výškou hladiny. K soustavě byl připojen počítač přes měřící kartu NI USB-6001 (National Instruments). Jedná se o zařízení určené pro sběr dat s analogově-digitálním i digitálně-analogovým převodníkem, které snadno spolupracuje se softwarem Matlab (MathWorks). Matlab je v současné době nejlepší nástroj pro numerické výpočty a modelování. Umožňuje také snadnou filtraci naměřených dat. V rámci projektu byla soustava identifikována různými metodami analýzy přechodové charakteristiky. Matematicko-fyzikální analýzou systému bylo zjištěno, že soustava je nelineární a byl určen řád soustavy. Finální model byl nakonec srovnán s naměřenými daty.
9:25 Bc. Ondřej Golda M1 Ing. Jan Vrba Visualization of technological process detail

Visualization of technological process

The process of conduction and transfer of heat is very important part of the chemical engineering. Significant part of industry is dealing with this procedure and nowadays it plays a major part in our lives. The heat transfer stations are real life examples of this process. These stations among other things ensure supply of warm water that is used for heating and delivery of process water to flats, houses and also technological plants. The purpose of this project was to create an application that would provide a visualisation, partial control, data acquisiton and up to a point capability to control the technological process of heat exchange based on real technical blueprint of the heat exchange station. This idea was based on a mutual communication among programmable logic controller, computer application, test server, database and touch screen panel. This project was processed by using several software tools, nominally SCADA/HMI system PROMOTIC, configuration instrument Unity Pro L, visual software Vijeo Designer and database system MySQL.
9:50 Tomáš Jirsa B3 Ing. Naďa Tylová Metodika porovnávání kvality 3D skenování detail

Metodika porovnávání kvality 3D skenování

Virtuální 3D modely objektů jsou stále populárnější formou vizualizace a již nacházejí své uplatnění v mnoha oborech. Reálné objekty jsou vzhledem k jejich složitosti nejčastěji převáděny do virtuální podoby pomocí 3D skenování. Kvalita výsledných skenů je uživatelem hodnocena především vizuálně. Tato práce je zaměřená na popis parametrů jednotlivých 3D modelů a jejich využití při vzájemném porovnání. Pro porovnání byly vybrány 2 nejčastěji používané metody 3D skenování – fotogrammetrie a stolní laserový skener. Modely byly nejprve generovány v aplikacích MFStudio a Recap Pro a následně převedeny a zpracovány v prostředí MATLAB. 3D modely jsou tvořeny pomocí vrcholů a stěn. Tyto vlastnosti byly použity pro určení plochy, objemu a osové souměrnosti, které byly využity pro zarovnání modelů a výpočet vzájemných odlišností. Výsledné rozdíly modelů byly pro lepší přehlednost převedeny do barevné škály a vizualizovány jako 3D mapy. Tato metodika může najít své uplatnění při hodnocení kvality 3D tisku a míry zkreslení při úpravách a optimalizacích 3D modelu.
10:15 Anna Kovárnová B2 Ing. Martin Isoz, Ph.D. Redukce řádu modelu pomocí vlastního ortogonálního rozkladu a umělých neuronových sítí detail

Redukce řádu modelu pomocí vlastního ortogonálního rozkladu a umělých neuronových sítí

S rozvojem nástrojů numerické matematiky roste sofistikovanost a komplexita modelů dostupných v inženýrské praxi. Zároveň však roste i výpočetní náročnost vyhodnocení těchto modelů tak, že znemožňuje využití těchto pokročilých modelů pro typicky inženýrské úlohy, jako je optimalizace či řízení procesů. Aplikací technik redukce řádu modelu je ale možné snížit výpočetní náročnost vyhodnocení modelu a zároveň kontrolovaně zachovat většinu jeho přesnosti. Běžné techniky redukce řádu modelu jsou založeny na vlastním ortogonálním rozkladu (POD, anglicky Proper Orthogonal Decomposition) a Galerkinově projekci. Pomocí POD lze zpracovat libovolnou datovou sadu nehledě na její původ. Ovšem pro Galerkinovu projekci je nutné, aby byl původní model definován soustavou buď algebraických, nebo obyčejných diferenciálních rovnic. V této práci si klademe za cíl rozšířit redukci řádu modelu i na modely, kde definice systému není známa. Na dvou příkladech, von Kármánově vírové stezce a čtvercové kavitě s periodicky se pohybující stěnou, ilustrujeme možnost nahrazení Galerkinovy projekce umělými neuronovými sítěmi. Vyvíjená metoda PODIANN (angl. POD with Interpolation Based on Artificial Neural Networks) umožňuje přípravu modelu redukovaného řádu pouze z dostupných dat, bez znalosti jejich zdroje.10:40 Bc. Adéla Nováková M1 Ing. Jan Kohout Double-feedback loop control of hydraulic system detail

Double-feedback loop control of hydraulic system

Hydraulic systems are usually controlled by changes of pressure and/or flow in the system. Both of these quantities are limited by the hydro-mechanical properties of the system. In the area of limit values, the system may not be able to correctly control the required setting of values of these quantities. The aim of this work is to design a double-feedback loop control of a hydraulic system implemented as a cascade of software-controlled pressure and flow regulators. The work was implemented as a Codesys project in the Pro-FX environment. A laboratory test hydraulic system was set up to carry out the task. The resulting SW was implemented in a PLC HFX20m. The SW is able to send messages via serial communication to the gateway, which controls the opening of valves for pressure and flow control. The created controller can be used to control a real hydraulic system.  
11:05 Bc. Timotej Piták M2 Ing. Jan Vrba Navrhovanie regulatoru pre stavovy model drona detail

Navrhovanie regulatoru pre stavovy model drona

Cieľom práce je navrhnúť riadenie pozície a výšky drona manipulovaním uhlových rýchlostí jej rotorov tak, aby dron nasledoval nami zadané, referenčné pozície. Najprv bol navrhnutý LQR regulátor za predpokladu, že poznáme všetky stavové premenné systému. Boli použité 2 varianty: “Reference input” variant a Integračné riadenie. Potom, za predpokladu, že všetky stavové premenné nie sú známe, bol navrhnutý LQG systém s integračným riadením a bol porovnaný so systémom navrhnutým so "Reference input“ variantom a metódou umiestnenia pólov. Dron sa hýbal v miestnosti širokej a dlhej 6 metrov a vysokej 3 metre. Dron dosiahol žiadanú pozíciu, ak sa jeho stred dostal do gule okolo pozície. Polomer tejto gule (0,08 m) je maximálna povolená chyba. Robustnosť navrhnutých systémov bola overená pridaním malého závažia.   Výsledok prvej časti úlohy je, že integračné riadenie je robustnejšie. Po pripojení závažia sme u “Reference input” metódy videli jasnú regulačnú odchýlku, ktorá pri integračnom riadení nebola. Záver druhej časti úlohy je, že  LQG je nielen robustnejšie, ako sme ukázali v predchádzajúcej úlohe, ale proces návrhu je jednoduchší a menej vyčerpávajúci ako metóde umiestnenia pólov.  11:30 Jakub Tomeš B3 Ing. Naďa Tylová Virtual Reality Model Assessment Platform detail

Virtual Reality Model Assessment Platform

Goal of this project is to create a platform that allows the user to effortlessly transfer models to a standalone virtual reality headset and load them into the app without having to connect the headset to a computer. This is achieved by a combination of cloud model repository and a client app that is installed on the headset. The repository can be hosted anywhere and the client application connects to it. The user can then choose the models they want to examine and load them into the headset with one click. The VR client app is created in Unity Engine using the new Unity XR framework and supports the GL Transmission Format (glTF). The Model Repository is built using Express, Node, Typescript and MongoDB.
11:55 Bc. Naďa Tylová M1 Ing. Jan Kohout Charakteristika hydraulického okruhu detail

Charakteristika hydraulického okruhu

Hydraulické systémy jsou obvykle řízeny pomocí změn tlaku a průtoku. Obě tyto veličiny jsou limitovány hydro-mechanickými vlastnostmi soustavy. V oblasti limitních hodnot, nemusí být systém schopen správně regulovat požadované nastavení hodnot těchto veličin. V této práci byla zpracována data z laboratorního testovacího hydraulického systému. Během experimentálního měření byla fixována maximální hodnota tlaku v soustavě a průtok byl postupně zvyšován v rámci svého možného rozsahu. Naměřené hodnoty byly porovnány s požadovanou referencí danou nastavením systému. Zpracování dat probíhalo v prostředí MATLAB. Rozdílům mezi nastavenou a skutečnou hodnotou veličin v systému byla přiřazena škála určující míru dodržení požadované hodnoty na výstupu. Výsledkem je charakteristika pracovního rozsahu systému, ve kterém je schopný udržet zadané hodnoty veličin. Tato charakteristika může být využita při navrhování dalších experimentů na této analyzované hydraulické soustavě, a to především při stanovení pracovních rozsahů tlaku a průtoku.
12:20 Bc. Karel Štícha M2 Ing. Jan Kohout Vývoj mobilní aplikace pro využití v rehabilitaci mimického svalstva detail

Vývoj mobilní aplikace pro využití v rehabilitaci mimického svalstva

Rozšíření mobilních technologií jako jsou chytré telefony či tablety mezi širokou veřejnost vytvořilo prostor pro zlepšení zdravotnických služeb. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady vyvíjená aplikace pro mobilní zařízení má sloužit k podpoře léčby, respektive rehabilitace pacientů s parézou lícního nervu. Mezi léčebné procedury patří krom tepelných obkladů, masáží, akupunktury, elektrostimulací nebo psychoterapie také aktivní cvičení mimického svalstva, které může pacient po zaškolení provádět doma samostatně. Aplikace má pak sloužit nejen jako nástroj pro záznam domácího cvičení, ale zejména jako motivační prostředek pro pravidelné cvičení. Jako platforma pro tvorbu mobilní aplikace byl zvolen Xamarin (Microsoft), jenž umožňuje současný vývoj pro operační systémy Android i iOS v moderním programovacím jazyce C#.
12:45 Lubomír Volák B3 Ing. Martin Schätz Bezkontaktní monitorování tepové frekvence pomocí RGB kamery detail

Bezkontaktní monitorování tepové frekvence pomocí RGB kamery

Tato práce si bere za cíl ukázat, že k měření tepové frekvence dospělého člověka není potřeba speciálních zařízení. Hodnotu tepové frekvence získává bezkontaktním měřením a k implementaci využívá programové prostředí MATLAB od americké společnosti MathWorks. Program pomocí běžné webkamery vytváří záznam, konkrétně snímky čela či rtů, s předdefinovaným rozlišením, který následně analyzuje. Zelené složky jednotlivých snímků zprůměruje a vypočtené průměry dále interpoluje pro vhodnou vzorkovací frekvenci. Po provedení frekvenční analýzy pomocí Fourierovy transformace bude nejvýznamnější složka ve frekvenčním spektru odpovídat tepové frekvenci daného člověka.
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi