Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → O fakultě → Vedení a orgány fakulty → Akademický senát FCHI → Volby do AS FCHI → Volby 2023 → Kandidátky studentů
iduzel: 68315
idvazba: 82764
šablona: stranka_submenu
čas: 18.5.2024 15:49:26
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 68315
idvazba: 82764
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni/senat/volby-do-as-fchi/volby-2023/studenti'
iduzel: 68315
path: 8547/4156/1393/1886/4258/4283/8854/42104/68312/68315
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhnou od pondělí 4. prosince do čtvrtka 7. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny do AS VŠCHT Praha naleznete zde.

Kandidátní listiny studentů FCHI

Kandidátní listina studentů bakalářských a magisterských programů

Obsazuje se jeden mandát z pěti kandidátů.

Kandidátní listina studentů doktorských programů

Obsazuje se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů studentů bakalářských a magisterských programů

Jana KnytlováJana Knytlová
studentka 1. ročníku magisterského studijního programu Analýza léčiv

Kdo jsem?
Ahoj, jmenuju se Janča a momentálně studuju 1. ročník magisterského programu Analýza léčiv. Od druháku na bakaláři jsem se jakožto kruhová tutorka snažila pomoci novým studentům. Většinu volného času trávím jako rozhodčí na zápasech v házené a taky si ráda zahraju na kytaru, když zrovna nerozdávám červený karty.

Proč byste mě měli volit?
Jelikož jsem od mala hrála házenou, vybudovala jsem si silný vztah k fair play a dokážu se postavit za správnou věc, i když to někdy není lehké. Život na naší škole mi není lhostejný a ráda bych pomohla současným i budoucím studentům alespoň trochu studium ulehčit.


Anita SchwarzrockováAnita Schwarzrocková
studentka 3. ročníku bakalářského studijního programu Forenzní analytická chemie

Kdo jsem?
Jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studijního programu Analytická a forenzní chemie, specializace Forenzní analytická chemie. Ve volném čase ráda čtu (především sci-fi, fantasy, ale i klasickou literaturu), hraju badminton, učím se/procvičuju cizí jazyky (angličtina, němčina, latina a letos jsem také začala se španělštinou) a poslouchám podcasty (momentálně TED Talks Daily, Lore a Eine Stunde History). Kromě toho ráda cestuju po Evropě, nejradši mám Fuerteventuru, Barcelonu, Berlín a Vídeň.

Proč byste mě měli volit?
Od minulého akademického roku se věnuju kruhovému tutoringu a v září jsem se přidala ke kmenovým tutorům. Myslím si, že jsem za ty 2 roky na VŠCHT zjistila, jaké jsou silné stránky naší fakulty/školy a co by naopak bylo možné ještě zlepšit. Zároveň jsem ochotná naslouchat potřebám studentů a jejich podněty se v senátu zabývat.


Samuel Uhliarik
student 1. ročníku magisterského studijního programu Chemické inženýrství a bioinženýrství

Kdo jsem?
Zdravím kolegovia a kolegyňky! Som študentom Mg. programu Chemické inžinierstvo a bioinžinierstvo. Pokiaľ vás už táto info odradila od mojej voľby, tak vedzte, že ako správny mentál mám za sebou aj Bc obor Chemie :D... A teraz k veci. Priatelia o mne tvrdia, že som spoločenský a viem sa zapáliť pre vec, keď ma daná vec zaujíma. Či to je pravda neviem, ale to, že pokračujem v štúdiu chémie aj po obore Chemie, je samo o sebe zázrak. Do senátu som bol nominovaný… Popravde neviem kým. Ale ak ma tam niekto chce, rád sa tejto výzvy chopím.

Proč byste mě měli volit?
Ako som už spomenul, som cieľavedomý človek, ktorý je zapálený pre vec a budem sa vždy biť o nápady vás, kolegov. Myslím si, že neexistuje lepšie miesto ako senát, kde by sa toto dalo presadiť. Rád počúvam názory iných ľudí (aj keď občas o niektorých veciach rád vediem diskusiu), aj keď nikto iný sa na ne nepýta…


Medailonky kandidátů studentů doktorských programů

Sára HermochováSára Hermochová
studentka 1. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Ahoj, jsem Sára v září jsem nastoupila na doktorát. Skoro celé studium jsem říkala, že doktorát nebude nic pro mě, ale během navazujícího magisterského studia jsem potkala spoustu skvělých lidí, kteří mi ukázali, o co bych přišla, a co všechno můžu během doktorátu dělat. Pokud na mě budete mít jakékoliv dotazy nebo mě budete chtít víc poznat, „bydlím“ na áčku v K11 (to jsou ty dveře s netopýrem v chodbě K). Třeba mě potkáte během LACH I. (učím coulometrii) nebo na akcích školy. Někdo mě možná zná i z Hodin moderní chemie. Mám králíka, který má 4 kg a jednou si pořídím lamu.

Proč byste mě měli volit?
Ještě před nominací jsem se rozhodla, že během příštího roku s kolegy uspořádáme národní, případně mezinárodní konferenci pro doktorandy. Aby se i naše VŠCHT otevřela studentům z jiných univerzit. Nechci, aby to byla jen další povinnost pro studenty! Pokud mě zvolíte do AS, budu zastupovat i řešit vaše zájmy (nápady/problémy) s Akademickým senátem, ale pamatujte! I k sebe menšímu zlepšení je třeba obětovat nějaký ten čas optimalizaci. A právě tu za vás ráda udělám.


Jan HrudkaJan Hrudka
student 1. ročníku doktorského studijního programu Měření a zpracování signálů v chemii

Kdo jsem?
Jsem Jan Hrudka, datový inženýr a doktorand na VŠCHT, kde se specializuji na Měření a zpracování signálů v chemii. Moje práce je zaměřena na přinášení inovací do akademického prostředí skrze umělou inteligenci, což zrychluje výzkum a nahrazuje rutinní úkoly efektivnějšími algoritmy. Jako zakladatel společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a automatizace podniků a veřejných institucí se zaměřuji na efektivní využití prostředků pro podporu aplikovaného výzkumu. Nabízíme granty s cílem snížit byrokratickou zátěž a otevřít cestu projektem s reálným přínosem pro společnost. Ve VŠCHT vedu výzkumnou skupinu zaměřenou na vývoj nízkonákladové rakety středního doletu, což je projekt s potenciálem zásadně snížit náklady a zjednodušit výrobu. Chci využít své zkušenosti a inovační schopnosti pro vylepšení našeho akademického prostředí a poskytnout studentům lepší příležitosti pro rozvoj a uplatnění. Vaše podpora mi pomůže tyto změny realizovat.

Proč byste mě měli volit?
7 700 Kč za měsíc nebo 48,125 Kč je základní doktorské stipendium pro studenty v ČR v prezenční formě studia [1]. Od PhD studentů se očekává, že budou ve škole trávit 40 hodin týdně a vykonávat většinu vědecké výzkumné činnosti. Pojďme to společně změnit! Základní sazba minimální mzdy v tuzemsku pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 17 300 Kč za měsíc nebo 103,80 Kč za hodinu [2]. Proč tedy našim studentům, díky kterým naše škola funguje a kteří mají v rukou budoucnost našeho národa v podobě technologických inovací, dáváme méně než polovinu zákonné základní sazby minimální mzdy a zároveň jim bráníme v samostatné výdělečné činnosti? Je tomu v zahraničí jinak? Podívejme se na Spolkovou republiku Německo. Průměrná výše základního stipendia zde činí €3250 [3]. Pokud převedeme tento obnos s použitím současného kurzu [4] a indexu životních nákladů [5], zjistíme, že si průměrný doktorand měsíčně přijde na 49 379,07 Kč nebo 308,62 Kč za hodinu. Nyní vidíme, že je tomu v zahraničí opravdu jinak. Otázkou ovšem stále zůstává, proč je rozdíl tak velký a co s tím dělat. Pokud student kromě své vědecké činnosti také učí a plní všechny své studijní povinnosti na takové úrovni, že se stane jedním z 20 nejlepších, může dosáhnout až na měsíční plat 17 200 Kč [1], což je ale stále s vypětím všech sil méně než ona základní sazba minimální mzdy [2]. Ano, student může vycestovat a své PhD si udělat v cizině, stejně tak jako i zbytek kariéry, ale neměla by tu být i lepší možnost? Taková, která nás aspoň přiblíží průměrné nástupní mzdě na pozici prodavač(ka)/pokladní v Lidlu, 30 700 Kč [6]? Snahou ke konečnému řešení platové otázky byla reforma školství, která měla nastavit základní doktorské stipendium [1] podle základní tuzemské sazby minimální mzdy [2], nicméně tato změna je stále v nedohlednu. Proč bychom se do té doby aspoň nepokusili lépe propojit český průmysl přímo s našimi studenty a umožnit jim tak získat pracovní i životní zkušenosti, které nás škola nenaučí, a to za možnosti platového ohodnocení přesahujícího i ty prodavačky v Lidlu [6]? Vybudujme platformu, kde firmy budou moci najít naše studenty, místo, které zviditelní nejenom naše studenty, ale i aktuální problematiku firem, a utvoří tak přímé produktivní spojení aplikované vědy a průmyslu. Pomozte mi z tohoto problému udělat aktuální problematiku. Dejte mi možnost propojit průmyslový sektor s akademickým pro zisk nás všech.

Who am I?
I am Jan Hrudka, data engineer and PhD student at the University of Science and Technology, where I specialize in Measurement and Signal Processing in Chemistry. My work focuses on bringing innovation to academia through artificial intelligence, accelerating research and replacing routine tasks with more efficient algorithms. As the founder of a cybersecurity and automation company for businesses and public institutions, I focus on the effective use of resources to support applied research. We offer grants to reduce bureaucratic burdens and open the way for projects with real benefits for society. I lead a research group at VŠCHT focused on the development of a low-cost medium-range rocket, a project with the potential to significantly reduce costs and simplify production. I want to use my experience and innovation skills to improve our academic environment and provide better opportunities for students to develop and apply themselves. Your support will help me make these changes happen.

Why should you vote for me?
CZK 7,700 per month or CZK 48.125 is the basic doctoral scholarship for full-time students in the Czech Republic [1]. PhD students are expected to spend 40 hours per week at the school and do most of the scientific research. Let's change that together! The basic domestic minimum wage rate for a set weekly working time of 40 hours is CZK 17,300 per month or CZK 103.80 per hour [2]. So why are we giving our students, who make our school work and who hold the future of our nation's technological innovation in their hands, less than half the legal minimum wage base rate while preventing them from being self-employed? Is it any different abroad? Let us look at the Federal Republic of Germany. The average basic grant here is €3250 [3]. If we convert this amount using the current exchange rate [4] and the cost of living index [5], we find that the average doctoral student earns €49,379.07 per month, or €308.62 per hour. Now we see that the situation abroad is really different. However, the question still remains why the difference is so large and what to do about it. If a student, in addition to his scientific activity, also teaches and fulfils all his study obligations at such a level that he becomes one of the top 20, he can reach a monthly salary of 17,200 CZK [1], which is still, however, with all the effort, less than the basic rate of the minimum wage [2]. Yes, a student can travel and do their PhD abroad, as well as the rest of their career, but shouldn't there be a better option? One that will at least bring us closer to the average starting salary for a salesperson/cashier at Lidl, 30,700 CZK [6]? The education reform that was supposed to set the basic doctoral stipend [1] according to the basic domestic minimum wage rate [2] was an effort to finally solve the salary issue, but this change is still out of sight. In the meantime, why don't we at least try to better connect Czech industry directly with our students, allowing them to gain work and life experience that school cannot teach us, with the possibility of a salary that exceeds even that of a Lidl clerk [6]? Let's build a platform where companies can find our students, a place that will make not only our students visible, but also the current issues of companies, and thus form a direct productive link between applied science and industry. Help me make this an actual issue. Give me the opportunity to link the industrial sector with the academic sector for the benefit of all of us.


Lukáš SauerLukáš Sauer
student 2. ročníku doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství

Kdo jsem?
Jsem studentem druhého ročníku doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství. Můžete mě znát z Carbonu jako pravidelného návštěvníka a také jako účastníka karaoke a pub kvízů. Mimo jiné se aktivně podílím na výuce jako vyučující, především předmětů na FCHI, ale také jako učitele tělocviku házené. Mezi mé záliby patří sport, cestování, tvorba memes a hraní Člověče, nezlob se!

Proč byste mě měli volit?
Do akademického senátu jsem byl nominován někým ze školy, což mě překvapilo a lehce zaskočilo, ale vlastně proč ne? Na škole už jsem nějaký ten pátek a poznal jsem, jak náš školní systém funguje a také se znám s lidmi, kteří se v tomto systému pohybují a mají tu moc něco změnit. To je to, co mě přimělo nominaci přijmout, abych nebyl pouze studentem a zaměstnancem školy, ale abych se také mohl podílet na chodu naši milované školy. S humorem a vtipem mně vlastním budu prosazovat zájmy studentů a snažit se ještě zlepšit náš život na škole. Levnější pivo v Carbonu Vám zařídit nedokážu, ale i tak přijďte k volbám a volte mě!


Jakub StaśJakub Staś
student 2. ročníku doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství

Kdo jsem?
Ahoj, jsem Kuba a dělám doktorát na Ústavu chemického inženýrství. Aktuálně jsem ve druháku, tedy jsem měl už šanci trochu poznat, jak to na doktorátu chodí. Ve fakultním senátu naší fakulty jsem byl už rok na magistru a od letošního února jsem nastoupil jako náhradník za Lucku, která se přesunula do Velkého Senátu. Mimo to se se zbytkem týmu Elektronického Rozcestníku Doktoranda starám o stránky phd.vsch.cz a snažím se zapojovat i v K3S. Během svého studia na VŠCHT jsem se více či méně aktivně zapojoval v různých spolcích (IAESTE, Tutoři, Chempro). Jsem poměrně ukecaný, takže velice rád probírám aktuální dění na škole u kávy a rád si vyslechnu návrhy, co by se na naší škole/fakultě mělo zlepšit. 

Proč byste mě měli volit?
Ve fakultním senátu působím od letošního února a myslím si, že se nám s ostatními kolegy navázat dobrou spolupráci, ve které bych rád pokračoval. Aktivně se snažím účastnit všech zasedání AS a vnášet do diskuse pohled doktorandů naší fakulty. Mimo zasedání se účastním i setkání všech studentských senátorů, kde se snažíme koordinovat práci napříč senáty. Také jsem se účastnil sjezdu studentských senátorů z různých vysokých škol, kde jsme se potkali s ředitelem SÚZ ČVUT a zařídili pro naše studenty a zaměstnance možnost dobíjet si konto v menzách pomocí platební brány. 
V rámci svého mandátu se chci nadále zasazovat o férové a transparentní jednání s doktorandy. Zejména aby všechny změny, které se nás týkají byly oznamovány jasně a v dostatečném předstihu. Zároveň jsem otevřený jakýmkoliv podnětům, které se ke mně dostanou.

Who am I?
Hello, my name is Kuba, and I am doing my PhD at the Department of Chemical Engineering. I'm currently in my second year, so I had a chance to learn a little about how the PhD goes. I had already been in the faculty senate of our faculty for a year during my master's. In February of this year, I started as a substitute for Lucka, who moved to the University Academic Senate. In addition, I take care of the phd.vscht.cz website with the rest of the ERD team and try to get involved in K3S as well. During my studies at VŠCHT, I was more or less actively involved in various associations (IAESTE, Tutors, Chempro). I'm quite talkative, so I'm delighted to discuss current topics over coffee and listen to suggestions for what can be improved at our University/Faculty.

Why should you vote for me?
I have been in the Faculty Senate since February this year, and I think we have established a good relationship with my colleagues that I would like to continue. I actively try to participate in all AS meetings and bring the perspective of our faculty's PhD students to the discussion. Outside of the meetings, I also attend all the student senators' meetings where we try to coordinate cooperation across the Senates. I also attended the convention of student senators from different colleges where we met with the director of the CTU Catering Facilities and arranged for our students and staff the possibility to recharge their accounts in the cafeteria using a payment gateway. 
I want to continue to advocate for fair and transparent dealings with PhD students. In particular, any changes that affect us may be communicated clearly and well in advance. At the same time, I am open to any suggestions that come to me.


Jan VališJan Vališ
student 3. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Jsem studentem 3. ročníku doktorského studijního programu na Ústavu analytické chemie, členem týmu Elektronického rozcestníku doktoranda a organizátorem Tenisového turnaje pro studenty a zaměstnance VŠCHT Praha. Fakultu a chemii rád propaguji ať už třeba v rámci Dnů otevřených dveří, či Chemického kroužku pro pokročilé středoškoláky.

Proč byste mě měli volit?
Text medailonkuV rámci Elektronického rozcestníku doktoranda se se svými kolegy snažím o efektivní komunikaci všeho, co se týká doktorátu na VŠCHT. Na Ústavu analytické chemie se pak navíc od roku 2022 věnuji coby studentský zástupce problematice nejen doktorského, ale i pregraduálního studia a snažím se být prostředníkem mezi studenty a naším ústavem.
Na základě zpětné vazby, kterou jsem na hromadných i individuálních schůzkách se studenty obdržel, se mi pak ve spolupráci s vedením podařilo na našem ústavu nastartovat řadu pozitivních změn a v této práci bych rád pokračoval i na fakultní úrovni coby volený zástupce studentů.
Ačkoli by si mnozí z nás jistě přáli, aby v oblasti studia došlo k výrazným změnám, nerad bych zde sliboval nereálné – překročit zákonné limity, kterými se studium na VŠ v ČR řídí, nelze. Mohu však slíbit, že při hlasování o věcech, které spadají do rozhodovací gesce akademického senátu FCHI, budu vždy hájit zájmy studentů. PS. Pokud jste svůj hlas ještě nedali Ing. Sáře Hermochové, tak to zvažte – v případě zvolení by se za Vás bila jako za vlastního králíka!

Who am I?
I am a third-year doctoral student at the Department of Analytical Chemistry, a member of the Electronic PhD Guide team, and an organiser of the Tennis tournament for students and employees of UCT Prague. I enjoy promoting FCE and chemistry, be it on the Open House Day or during the Chemical Club for advanced high-school students.

Why should you vote for me?
As part of the work within the Electronic PhD guide, my colleagues and I try to efficiently communicate everything related to doctorate at UCT. On top of that, as a deputy of students of the Department of Analytical Chemistry, I have been addressing the problematics of not only doctoral, but also undergraduate studies since 2022. In this position, I have strived to serve as an intermediary between students and our department. Based on the feedback received during both group and individual meetings, I was able to start several positive changes in cooperation with the departments management, and I would like to continue in this job on a faculty level as your elected representative. No matter how much many of us would wish for substantial changes in the field of higher education, I do not want to promise anything unrealistic – the legal limits by which the studies at universities in the Czech Republic are bound are insurmountable. I can, however, promise to always defend the interests of students in voting on matters that fall under the decision-making authority of the FCE Academic Senate. PS. In case you haven't already voted for Sára Hermochová, MSc., consider it – if elected, she'd be fighting for you like for her own rabbit!


Alžběta ZemánkováAlžběta Zemánková
studentka 2. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Ahoj, jsem Betty, holka z Krkonoš, milovník dobré hudby, hráč deskových her, fanoušek vědomostních soutěží, také vášnivý pěstitel pokojových rostlin, ale především zapálený vědec. Už 6 let díky VŠCHT objevuji krásy tajuplného světa vědy, minulý rok jsem získala magisterský diplom z Chemického inženýrství a nyní mám za sebou první rok cesty k doktorátu z Fyzikální chemie v oblasti aplikované termodynamiky. Na doktorském studiu mě krom výzkumu baví výuka v Laboratořích fyzikální chemie a konzultace prací mladších studentů. Aktivně se zapojuji do života na VŠCHT, nejčastěji mě můžete potkávat jako organizátorku a moderátorku vědomostních Pub Kvízů v Carbonu, ale mohli jsme se vidět i na Dnech otevřených dveří, při disciplínách Šípkova poháru, a různých popularizačních akcích školy.

Proč byste mě měli volit?
Nominaci jsem v minulých letech několikrát odmítla, teď, na začátku 2. roku doktorského studia mám poprvé pocit, že budu mít čas a chuť se funkci senátora věnovat. Považuji se za poměrně schopného člověka, jsem iniciativní a ve skupině lidí se často automaticky ujímám vedení a motivuji tým. Zároveň se ale vždy snažím všem vyhovět a vyjít vstříc. Vždycky jsem chtěla i něco víc než jen studovat, proto se ráda zapojuji do školních akcí, zajímá mě, jak co na univerzitě funguje, kdo má, v které oblasti pravomoc rozhodovat a co a jak by se ještě dalo vylepšit, protože právě pomoc studentům je jedna z aktivit, kterou mám na doktorátu nejraději. Chtěla bych komunikovat pohledy a nedostatky ze strany studentů vedení školy, a naopak i informovat studenty o činnosti fakultního senátu. To, že někomu vadí, že v novém respiriu lidé spí asi neovlivním, stejně jako, že asi nezruším povinné absolvování 4 předmětů během doktorského studia. Můžu se ale zaměřit na to, aby ony předměty byly přínosné, pokrývaly oblast vašeho výzkumu, a aby u státní doktorské zkoušky nebyly povinné předměty, které ani nesouvisí se zaměřením vaší disertace. Ráda bych navázala na práci předchozích senátorů a podílela se na řešení problematiky spojené s podáváním IGA projektů či bodovým hodnocením v E-doktorandu, které mi momentálně nepřijde moc spravedlivé.


Aktualizováno: 5.12.2023 09:51, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi