Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 21.6.2024 09:30:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie IV (A402 - 9:00)

 • Předseda: prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D.
 • Komise: RNDr. Eva Muchová, Ph.D., Ing. Ctirad Červinka, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Josef Cikhart M2 RNDr. Michal Kolář, Ph.D. Studium konformačního chování peptidů v nevodném prostředí detail

Studium konformačního chování peptidů v nevodném prostředí

Proteins are crucial for all physiological processes in a cell. They are translated from messenger ribonucleic acid (mRNA) on the ribosome, where they emerge through the ribosomal exit tunnel as nascent polypeptide chains. These chains of amino acids may interact with the ribosomal exit tunnel causing  significant changes in translation rates and consequently, cell physiology. A recently identified nascent chain, VemP, facilitates translational arrest and has been the subject of an experimental study of its structure through SESCA analysis of circular dichroism spectra in solutions of 2,2,2-trifluoroethanol (TFE). This work aims to rationalize this experiment by means of molecular dynamics simulations. Also, we introduce a methodology of representing the experimental conditions in silico.
9:20 Bc. Lukáš Jiřiště M2 Ing. Martin Klajmon, Ph.D. Stavová rovnice SAFT‑γ Mie a farmaceutika: Současný stav a preliminární výpočty detail

Stavová rovnice SAFT‑γ Mie a farmaceutika: Současný stav a preliminární výpočty

Stavová rovnice SAFT‑γ Mie je v současnosti jedním z nejprogresivnějších modelů z rodiny SAFT. Teoretické základy, flexibilita v popisu molekulární struktury a interakcí a skupinově-příspěvkový charakter této rovnice jsou dobrými vlastnostmi, které ovšem nutně nezaručují kvalitu predikce pro široké spektrum látek. SAFT‑γ Mie je, podobně jako ostatní SAFT rovnice, velmi závislá na parametrizaci. Ve své práci se zaměřuji na fungování SAFT‑γ Mie při použití na komplexní systémy s léčivy. Aplikací SAFT‑γ Mie na léčiva je v literatuře zatím omezeně, a proto nejprve zanalyzuji současný stav. Dále srovnám odhady hustoty, tlaku par a tepelné kapacity pěti čistých modelových léčiv s experimentálními daty a také jejich rozpustnosti v řadě rozpouštědel. Na základě obdržených výpočetních výsledků demonstruji rozdíly mezi odhady získanými ze SAFT‑γ Mie a odhady pomocí rovnice PC‑SAFT, která doposud farmaceutickým aplikacím dominovala.
9:40 Bc. Aneta Leskourová M2 RNDr. Michal Kolář, Ph.D. Zhrubený model pro simulace ribozomů detail

Zhrubený model pro simulace ribozomů

Ribozom je klíčový biomolekulární komplex zodpovědný za syntézu bílkovin ve všech živých organismech. Děje spojené s ribozomem probíhají na časových škálách od pikosekund po sekundy, což je obtížné zachytit jedinou experimentální technikou. Kombinace několika technik je mnohdy důležitá pro vytvoření detailního a robustního obrázku o studovaném ději. Počítačové simulace mohou sloužit jako vhodný propojovací činitel. Pro simulace takto velkých systémů je často výhodné použít zhrubené modely, ve kterých jednotlivé částice reprezentují skupiny několika atomů. Má práce si klade za cíl takovýto zhrubený model pro simulaci ribozomů vytvořit a otestovat jeho stabilitu během simulací.  V tomto textu je podán popis vybraného zhrubeného modelu Martini. Model Martini i několik jeho alternativních verzí jsou použity k simulaci jednoduchého testovacího proteinu (T4 lysozymu). Jednotlivé simulace jsou porovnány mezi sebou a vzhledem k experimentální struktuře lysozymu a výsledky analýz jsou použity pro určení dalších kroků při vytváření zhrubeného modelu ribozomu.
10:00 Bc. Tomáš Ovad M2 prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček, Ph.D. Electron vs. photon impact excitation: the case of dieletric gases detail

Electron vs. photon impact excitation: the case of dieletric gases

Electron–molecule collisions are of great interest in science and technology. However, obtaining the scattering cross sections still poses a very challenging task, both theoretically and experimentally. In this study, I focus on the electron-induced chemistry of dielectric gases, C4F7N and C5F10O. The electron-impact excitation and fragmentation of these molecules is still rather poorly understood, although they are promising greener alternatives to SF6 in gas-insulated equipment. In case of C4F7N, photoabsorption and electron energy loss spectra were measured by our experimental colleagues. The results implied a surprisingly significant difference in excited states populations upon photon and electron impact excitation. We confirmed these differences by calculating the photoabsorption and electron cross sections ab initio, based on the Born approximation and reflection principle. Furthermore, I modelled the time evolution of C4F7N in different initial excited states and suggested the main fragments to be expected in the discharge. Currently, I am testing these calculations for the C5F10O molecule, where no experimental reference is available.  
10:20 Bc. Martin Procházka M1 prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček, Ph.D. Calculating redox potentials: QM vs. photoemission spectroscopy approaches detail

Calculating redox potentials: QM vs. photoemission spectroscopy approaches

Redox reactions are ubiquitous in natural processes. Experimental determination of their key characteristic, redox potential, is often impractical, e.g. for reactions involving unstable species or subsequent protolytic equilibria. Reliable theoretical modelling of these reactions is, therefore, desirable both for understanding natural and technological processes. Using quantum chemistry methods we can obtain redox potentials by calculating the Gibbs free energies of the reaction . The calculated values depend strongly on the method chosen, and the error can be quite large. Since a majority of relevant reactions occur in an aqeuous solution, it is crucial to have models that describe the solvated species sufficiently. Moreover, redox potentials become pH-dependent once proton transfer is involved. In this work, I employ several methods of modeling redox potentials of L-ascorbic acid and anti-cancer drug nimorazole. The long term goal of the present poject is to extract the electrochemical data for these (and other) systems using the photoemission spectroscopy techniques in the liquid phase. In the present work,  I discuss the possible connection between the electrochemical and spectroscopy worlds. This represents a big challenge for us regarding our future work in this field.  
10:40 Bc. Lucie Tučková M2 Doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D. Molekuly s anti-Hundovským pořadím prvních excitovaných stavu jako kandidáti pro 5. generaci OLED: teoretická studie detail

Molekuly s anti-Hundovským pořadím prvních excitovaných stavu jako kandidáti pro 5. generaci OLED: teoretická studie

Molekuly s invertovaným pořadím prvního excitovaného singletu a tripletu představují materiály pro 5. generaci organických světlo vyzařující zařízení (OLED). Jejich hlavní výhodou v porovnání s emitory předchozích generací je jejich vysoká stabilita a nízká cena při současném zachování výborných kvantových výtěžků. S využitím metod výpočení chemie byly studovány excitační energie π-konjugovaných N-subsituovaných systému, u kterých je pořadí prvního singletového a tripletového excitovaného stavu opačné oproti tomu vyplývajícímu z Hundova pravidla. Přestože použité ab initio metody se shodují na inverzi singletu a tripletu, na úrovni časově závislé teorie funkcionálu hustoty je tripletní stav identifikován chybně jako energeticky nižší než stav singletní. V rámci této práce je osvětleno, které excitace přispívají k inverzi prvních excitovaných stavů, a jsou navrženy metody vhodné pro další studium podobných systémů.11:00 Bc. Gabriela Želonková M1 RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D. From volumetric to enthalpic properties of neopentanols detail

From volumetric to enthalpic properties of neopentanols

The aim of this work is to broaden our microscopic understanding of the volumetric and enthalpic properties of solutes in aqueous solutions reflecting their hydrophilic and hydrophobic interactions. By means of molecular dynamics simulations we investigate series of neopentanol molecules, gradually substituting methyl- with the hydroxymethyl- groups.  Building on our previous excellent agreement of limiting partial molar volumes with experimental data at mild temperatures, we focus in this work on conditions near the critical point of water, which are exceptionally difficult to study experimentally.  The analysis of volumetric properties answered a long-standing question, whether highly polar solutes act at the critical region as hydrophobic or ionic species. To that end, the partial molar volumes were determined by finite differences and fitted by Sedlbauer’s equation of state. This flexible model, applicable up to the critical point, accounts for the possible divergence of the partial molar volume toward positive or negative infinity.  Finally, using the same set of simulation data, we outlined the calorimetric properties of neopentanol series and observed the qualitative difference in the limiting hydration enthalpy of hydrophobic and hydrophilic solutes in the critical region.Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi