Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022 → Výsledky SVK 2022
iduzel: 67384
idvazba: 81382
šablona: stranka
čas: 14.7.2024 21:26:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 67384
idvazba: 81382
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022/vysledky'
iduzel: 67384
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194/67384
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výsledky SVK 2022

402 - Ústav analytické chemie

Sekce: Analytická chemie I

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Jakub Harvalík Studium přípravy derivátů močoviny a sledování jejich komplexačních vlastností s vybranými anionty
2. Bc. Vítězslav Mareš Analýza struktury porfyrinových derivátů nesymetrické Trögerovy báze pomocí spektroskopie NMR
3. Bc. Daniela Janstová Ex vivo spektroskopická analýza kolorektálních tkání pro včasnou diagnostiku kolorektálního karcinomu

Sekce: Analytická chemie II

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Anna Amirianová Vývoj analytické metody pro analýzu metabolitů u mykobakterií
2. Bc. Václav Znamínko Sorpce cesia a stroncia na cementové výplňové materiály
3. Bc. Daniela Minčáková Využitie duálnych chirálnych selektorov na separáciu halogénovaných katinónov kapilárnou elektroforézou

Sekce: Analytická chemie III

Pořadí Jméno Název práce
1. Karolína Amblerová Bis-Trögerova báze jako receptor pro analýzu chirálních látek
2. Zuzana Jalovcová Identifikace meziproduktů přípravy Trögerových bazí pomocí NMR spektroskopie
3. Hana Kučerová Hodnocení homogenity referenčních materiálů na mikroskopické úrovni pomocí LA-ICP-MS

403 - Ústav fyzikální chemie

Sekce: Fyzikální chemie I

Pořadí Jméno Název práce
1. Tomáš Volný Adsorption and mass transport processes in novel porous materials with nanoscale architecture
2. Bc. Veronika Kostková First-principles modeling of polymorphism of active pharmaceutical substances
3. Bc. Elia Pavliš Predikce kompatibility léčiv a polymerů pomocí PC-SAFT bez interakčních koeficientů

Sekce: Fyzikální chemie II

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Matěj Kmetík Nanoskopické studium modifikovaných PVDF membrán
2. Bc. Denisa Lacinová Vliv sodných solí na vodné roztoky étherů ethylenglykolu
3. Bc. Lucie Draslarová Theoretical predictions of crystal cohesion of essential biogenic compounds

Sekce: Fyzikální chemie III

Pořadí Jméno Název práce
1. Karolína Fárníková Modelling of the Influence of Solvent on Enantioselectivity of Lipase CALB
2. Veronika Šritterová Molecular simulations of the structure of porous metal-organic liquids
3. Lukáš Peterka Teoretické studium molekuly bilirubinu

Sekce: Fyzikální chemie IV

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Tomáš Ovad Electron vs. photon impact excitation: the case of dieletric gases
2. Bc. Gabriela Želonková From volumetric to enthalpic properties of neopentanols
3. Bc. Martin Procházka Calculating redox potentials: QM vs. photoemission spectroscopy approaches

409 - Ústav chemického inženýrství

Sekce: Chemical Engineering I

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Tetyana Zheleznyak Modeling of PNA-SCR system with heat exchanger for abatement of NOemissions during cold start
2. Bc. Terezie Císařová Computational stalking of hypothetical ladderane membrane behaviour
3. Bc. Lucie Kubíčková Affordable turbulence modelling with immersed boundary method

Sekce: Chemické inženýrství II

Pořadí Jméno Název práce
1. Samuel Uhliarik Vývoj minitabletiek pre zvýšenie adherencie v liečbe hypertenzie
2. Klára Třísková Modifikované nanokrystaly pro cílené doručování léčiv
3. Matyáš Khýr Verifikace a aplikace dynamického řešiče pro neizotermní reaktivní proudění  

Sekce: Chemické inženýrství III

Pořadí Jméno Název práce
1. Adéla Kavalová Vývoj CFD modelu rozpadu paprsku tekutiny pro aplikaci v proudových čerpadlech
2. Karolína Slonková Vývoj depotní formulace schopné řízeného vylučování antibiotik ve fyziologických podmínkách
3. Adéla Eva Novotná Hydrogelové mikrorotory

Sekce: Chemické inženýrství IV

Pořadí Jméno Název práce
1. Dalimil Ott Modelování a optimalizace průmyslové výroby kyseliny poly(mléčné)
2. Rostislav Huňa Optimalizace potahování částic ve fluidním loži a redukce elektrostatického náboje
3. Tomáš Čurda Influencing the Temporal Dynamics of Actuation Cycles of Hydrogel Microrobots by Incorporating pores into the Hydrogel Structure

Sekce: Chemické inženýrství V

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Anna Kovárnová Redukce řádu modelu v konvekcí řízených systémech
2. Bc. Jan Svoboda Transport složek elektrolytů přes iontovýměnnou membránu organické redoxní průtočné baterie
3. Bc. Kryštof Majer Inženýrská aplikace pro stanovení reakční kinetiky tepelného rozkladu pevných materiálů

Sekce: Chemické inženýrství VI

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Maximilián Prachár Optimalizácia výroby lipidickej liekovej formy
2. Bc. Miroslav Večeřa Potahování částic pomocí fluidního lože pro řízené uvolňování léčiv
3. Bc. Albert Behner Preparation of the nitrogen-doped carbon using microwave heating

Sekce: Chemické inženýrství VII

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Kateřina Nyklíčková Vliv geometrických parametrů 3D strukturovaného lože zkrápěného reaktoru z pohledu dvoufázového toku  
2. Bc. Lucie Večerková Vývoj dezinfekčního prostředku s prodlouženým účinkem pro kožní aplikaci
3. Bc. Kateřina Neubergerová New coamorphous drug formulations of enzalutamide

Sekce: Chemické inženýrství VIII

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Karel Kubeš Enhancing the effectivity of electrodynamic dust shield with polymeric layers
2. Bc. Martin Spurný Elektrochemické testovanie sulfónovaných antrachinónových derivátov pre použitie v redoxných prietokových batériách
3. Bc. Petr Fatka Cesta do nitra glukanových částic

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Sekce: Ústav fyziky a měřicí techniky A

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Filip Matějka Interakce plazmového výboje s kapalinami za vzniku prostředí vhodného pro terminaci povrchu křímkových nanočástic
2. Radim Weisser Superkondenzátory založené na vodných elektrolytech s vysokou koncentrací solí 
3. Bc. David Müller Automatizace ultrazvukové defektoskopie

Sekce: Ústav fyziky a měřicí techniky B

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Jan Hrudka Akcelerace mikrobiologických výzkumů za využití strojového učení
2. Bc. Jitka Štefková Návrh a realizace komory pro experimenty s chemirezistory založenými na nanodrátech
3. Hana Josífková Studium změn fyzikálních a chemických vlastností oxidu cíničitého po expozici netermálním plazmatem

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Sekce: Aplikovaná informatika a kybernetika I

Pořadí Jméno Název práce
1. Eliška Paulíková Studium rotace tekutých robotů prostřednictvím obrazové analýzy
2. Jakub Ciler Vývoj aplikace pro klasifikaci míry asymetrie v obličeji
3. Bc. Lukáš Hospodár Prediktívne riadenie systému dvoch reaktorov so separátorom

Sekce: Aplikovaná informatika a kybernetika II

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Markéta Štejdířová Development of PLGA-based nanocarriers for co-delivery of colchicine and purpurin-18
2. Bc. Ondřej Vácha Vývoj mobilní aplikace pro sběr a analýzu biomedicínských dat
3. Bc. Monika Pešková Software sensors based on artificial neural networks for advanced bioprocess monitoring
Aktualizováno: 26.11.2022 09:23, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi