Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → O fakultě → Vedení a orgány fakulty → Vědecká rada FCHI
iduzel: 8855
idvazba: 10208
šablona: stranka_ikona
čas: 13.4.2024 18:18:21
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 8855
idvazba: 10208
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni/vr'
iduzel: 8855
path: 8547/4156/1393/1886/4258/4283/8855
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecká rada FCHI

Předseda

prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. (ÚCHI)
děkan

Členové

doc. Dr. Ing. Milan Jahoda (ÚCHI)
prorektor

doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. (ÚANLCH)
proděkan pro vědu a výzkum

doc. Ing. Karel Řehák, CSc. (ÚFCH)
proděkan pro pedagogickou činnost

doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. (ÚPŘT)
proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. (ÚANLCH)
vedoucí

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (ÚFCH)

vedoucí

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. (ÚCHI)
vedoucí

doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. (ÚFMT)
vedoucí

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (ÚMIK)
vedoucí

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka (ÚFCH)

prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. (ÚANLCH)

doc. RNDr. Dr. David Sýkora (ÚANLCH)

doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (ÚFCH)

prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.  (ÚCHI)

prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (ÚFMT)

prof. Ing. Dr. Martin Vrňata (ÚFMT)

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. (PřF Univerzita Karlova)

prof. Ing, Roman Čmejla, CSc. (FEL ČVUT Praha)

RNDr. Ondřej Dammer, Ph.D. (Zentiva)

doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. (UFCH JH AV ČR)

doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. (FEL ČVUT Praha)

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (FCHT Univerzita Pardubice)

prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (UFE AV ČR)

Ing. Robert Jahn, Ph.D. (Evonik GMBH)

prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

prof. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)

prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer.nat. (UFCH JH AV ČR)

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. (FAI Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Aktualizováno: 4.4.2023 13:11, Autor: fchi


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi