Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Doktorské studium
iduzel: 8531
idvazba: 9868
šablona: stranka_submenu
čas: 15.8.2022 14:59:56
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Doktorské studium

 

Doktorské studium má na FCHI dlouhou tradici. Probíhá formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy podle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha a dalších předpisů VŠCHT Praha (seznam všech aktuálních vnitřních předpisů).

Doktorské studium na FCHI se dálé řídí výnosy děkana "Doktorské studium na Fakultě chemicko-inženýrské" a "Pedagogická činnost doktorandů"(viz dole na stránce)

 

Zájemci o doktorské studium na FCHI

 

Studenti doktorského studia na FCHI

 

Dokumenty

Aktualizováno: 15.2.2022 17:16, Autor: fchi

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
FCHI/2014Doktorské studium na FCHI02.06.2014
FCHI/2/2018Upřesnění pedagogické činnosti doktorandů v rámci individuálního studijního plánu07.08.2018
Informace k výběru, kategoriím a zapisování povinných předmětů do ISP02.09.2021
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)14.05.2021
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)01.09.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce15.02.2021
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi