Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Doktorské studium
iduzel: 8531
idvazba: 9868
šablona: boxy
čas: 19.4.2024 20:18:35
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 8531
idvazba: 9868
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske'
iduzel: 8531
path: 8547/4156/1393/1886/8511/8531
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Doktorské studium na FCHI

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
FCHIRámcové podmínky studia v doktorských SP na FCHI28.11.2022
FCHI/1/2024FCHI: Výnos k přiznání mimořádného doktorského stipendia souvisejícího s internacionalizací studia na VŠCHT Praha01.01.2024
FCHI/2/2024FCHI: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)11.09.2023
Žádost o změnu ISP13.03.2024
A/V/961/15/2023Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta doktorského studijního programu30.06.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020) | Areas for Doctoral State Exam (new programmes)23.01.2024
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020) | Areas for Doctoral State Exam (old programmes)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
Žádost o poskytnutí stipendia na cestovní výlohy09.04.2015
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi