Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2016 → Program
iduzel: 30007
idvazba: 38193
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 05:58:52
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30007
idvazba: 38193
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2016/program'
iduzel: 30007
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/27659/30007
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Program SVK 21.11.2016

Slavnostní zakončení SVK 2016 a předání diplomů vítězům paní děkankou prof. Urbanovou proběhne v pondělí 21.11.2016 od 14 hodin v Respiriu budovy B (VŠCHT Praha).  Všichni jste srdečně zváni!

Analytická chemie I

BUDOVA A, místnost A105

KOMISE

doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. (předseda)

Ing. Vadym Prokopec, Ph.D.

Ing. Antonín Kaňa, Ph.D.

Ing. Ladislav Tenkl (Nicolet CZ)

Program

8:30     Bc. Judita Arnoštová (M1, doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.)
Studium interakcí konjugátů obsahujících crownetherový kruh s vybranými aminokyselinami v roztoku o konstantní iontové síle

8:45     Bc. Jana Burianová (M1, prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka)
Exploring the polymorphic landscape of Omarigliptin using various analytical techniques

9:00     Bc. Patrik Fagan (M2, doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.)
Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.

9:15     Bc. Lucie Grafová (M2, Mgr. Iryna Goncharová, Ph.D.)
Studium agregovaných a oxidovaných bílkovin krevního séra: snížení vazebné kapacity následkem interakcí s produkty oxidace lipidů

9:30     přestávka

9:45     Bc. Karolína Kučáková (M2, doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.)
Studium změny relaxačních časů signálů 1H NMR při komplexaci Trögerovy báze s β-cyklodextrinem

10:00   Bc. Martin Loula (M2, prof. Ing. Oto Mestek, CSc.)
Analýza nanočástic metodou ICP-MS

10:15   Bc. Dita Spálovská (M1, doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.)
Studium struktury nových syntetických drog v roztoku

 

Analytická chemie II

Budova, posluchárna A21

Komise

doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. (předseda)

Ing. Veronika Škeříková, Ph.D.

Ing. Patrik Kania, Ph.D.

Ing. Jan Neuman, Ph.D. (Optik Instruments)

Program

8:30     Bc. Jitka Bartnická (M1, Mgr. Tereza Uhlíková, Ph.D.)
Ambroxol versus Ambroxol hydrochlorid

8:45     Bc. Jana Galliková (M1, doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.)
Testování křemenných kapilár pokrytých polyanilinem pro elektrochromatografickou separaci profenových kyselin

9:00     Bc. Veronika Kohutová (M2, prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.)
Srovnání citlivosti FID a MS detektorů v plynové chromatografii

9:15     Bc. Jakub Petřík (M2, doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.)
Vývoj HPLC metody pro stanovení degradačních nečistot u léčivé látky

9:30     přestávka

9:45     Bc. Veronika Pivoňková (M2, doc. Dr. RNDr. David Sýkora)
Vývoj a validace HILIC metody pro stanovení memantinu v tabletách

10:00   Bc. Jakub Trnka (M2, Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.)
Vysoce rozlišená overtonová spektroskopie methylaminu

10:15   Bc. Jana Herciková (M2, doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.)
Charakterizace nových stacionárních fází pro HPLC

 

Fyzikální chemie I

Budova A, zasedací místnost A402

Komise

prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc. (předseda)

RNDr. Eva Muchová, Ph.D.

Ing. Jiří Šebek, Ph.D.

Program

9:00     Ondrej Dvořák (B3, doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.)
EUV litografie z pohledu teoretické chemie

9:20     Bc. Veronika Jurásková (M2, prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.)
Modelování fotoemisních spekter cytosinu a cytidinu ve vodném roztoku

9:40     Bc. Markéta Pilneyová (M2, prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.)
Teoretické studium solvatovaného peroxidu vodíku

10:00   Jan Poštulka (B2, prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.)
Radiační chemie halouracilů studovaná metodami ab initio molekulové dynamiky

10:20   Jaroslav Sita (B3, prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.)
Necondonovské efekty v absorpčním spektru azobenzenu

10:40   Bc. Daniela Šmídová (M2, doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.)
Studium atmosféricky významných klastrů pomocí molekulových paprsků a různých metod hmotnostní spektrometrie

11:00   Bc. Štěpán Sršeň (M2, prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.)
Pokročilé simulace spektroskopických a fotodynamických vlastností Criegeeho intermediátů

11:20   Bc. Jiří Suchan (M1, prof. RNDr. et Bc. Petr Slavíček, Ph.D )
Akcelerovaná dynamika v molekulové spektroskopii

 

Fyzikální chemie II

Budova A, místnost A125

Komise

doc. Ing. Karel Řehák, CSc. (předseda)

Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.

Dr. Ing. Pavel Vrbka

Ing. Martin Růžička (Unipetrol)

Program

9:00     Tereza-Markéta Durďáková (B3, Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.)
Optické měření zbotnání polymerní membrány z PDMS v organických parách a kapalinách

9:20     Bc. Markéta Havlová (M2, doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.)
Termodynamika systému voda + iontová kapalina 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dikyanamid

9:40     Adam Kovalčík (B3, Ing. Daniel Ondo, Ph.D.)
Kalorimetrická studie interakcí sodných solí s termoresponzivním poly-N-isopropylakrylamidem ve vodných roztocích

10:00   David Palounek (B3, Ing. Marcela Dendisová, Ph.D.)
Studium pigmentů na bázi flavonoidů pomocí SERS spektroskopie

10:20   Yauheniya Piliptsevich (B3, Ing. Daniel Ondo, Ph.D.)
Aplikace titrační kalorimetrie pro stanovení fázového diagramu API + co-former + rozpouštědlo

10:40   Bc. Radek Točík (M1, prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.)
Kalorimetrická studie vybraných chalkogenidů india a gallia

11:00   Bc. Václav Pokorný (M2, prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.)
Experimental and computational study of properties of selected oxygenated compounds

11:20   Markéta Tomandlová (B3, RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.)
Kofein ve vodných roztocích (trochu netradiční termodynamický popis)

 

Chemical Engineering I

Budova B, posluchárna B139

Komise

prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. (předseda)

Mgr. Fatima Hassouna, Ph.D.

Ing. Anna Pittermannová

Ing. Martin Kroupa

Ing. Simon Jantač

Ing. Petr Matuška (MSD IT Global Innovation Center)

Ing. Martin Klejch (Crytur s.r.o.)

Program

8:00     zahájení

8:15     Sarah Akhlasová (B3, prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.)
Personalised medicine dosing via API printing on porous placebo tablets

8:30     Mauricio Arrastúa (M2, Ing. František Muzika, Ph.D.)
Influence of the coupling strength on the  chimera states and transitions between its regimes

8:45     Andre Haiek (B3, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Formulation of hydrophobic drugs in the form of nano-suspensions with tunable release kinetics

9:00     Bc. Anna Hubatová-Vacková (M1, prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.)
Surface modification of alginate microparticles prepared by microfluidic technique

9:15     Bc. Marek Michalko (M1, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Control of electrospinning processes using image analysis

9:30     přestávka      

10:00   Bc. Gabriele Pancaldi (M2, doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha)
Measurements of Power Input and Gas Hold-Up in a Three-Phase system

10:15   Bc. Jan Šmidrkal (M1, doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha)
Effect of aeration and stirring on the 2,3-butanediol production using non-pathogenic bacteria

10:30   Bc. Otakar Vinklář (M1, prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.)
Study of nanoparticle interaction with plasma proteins

10:45   Bc. Marie Vyhlídková (M2, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Development of Lattice Boltzmann model for flow in porous filters

11:00   Bc. Boleslav Zahradník (M1, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Investigation of properties of porous materials created by physical locking

11:30   přestávka      

11:45   představení sponzorů, vyhlášení výsledků

 

Chemical Engineering II

Budova B, místnost B141b

Komise

doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. (předseda)

Sandra Kordač Orvalho Ph.D. (ÚCHP AV ČR)

prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.

MSc. Edith Mawunya Kutorglo

Ing. Ladislav Konopka

PharmDr. Petr Doležel, PhD. (Zentiva, k.s.)

Ing. Zuzana Kremláčková (JSP s.r.o.)

Program

8:00     zahájení         

8:15     Martin Balouch (B3, prof. Ing. Štěpánek František, Ph.D.)
Preparation of silica nanoparticles encapsulated in liposomes

8:30     Luna Azul Cantillo (B3, Ing. Matěj Novák)
Analysis and optimization of 3D printed farmaceutical tablets

8:45     Bc. Viktorie Čermochová (M2, Ing. Aleš Zadražil, Ph.D.)
Fabrication and Characterization of Magnetic Core-shell Nanofibers

9:00     Sara Patricia Ferreira Da Silva           (M1, Ing. Jitka Čejková, Ph.D.)
Artificial chemotaxis of droplet groups

9:15     Bc. Jan Haša (M1, prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.)
Magnetic Multi-Compartment Nano Carriers for Active Release

9:30     Bc. Tomáš Kracík (M1, doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha)
The experimental study of oscillation dynamics of free vortex surface in the uncovered unbaffled stirred vessel

9:45     přestávka

10:15   Ing. Anna Krejčí (M2, prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.)
3D tissue model for specific adhesion studies of modified nanoparticles to cancer cells

10:30   Joana Pereira (M1, Ing. Jan Tomas)
Parametric Characterization of Microencapsulation Process

10:45   Bc. Zuzana Ruberová (M1, Ing. Aleš Zadražil, Ph.D.)
Experimental validation of the models to predict the transport of nanoparticles in in vitro cell cultures

11:00   Bc. Kateřina Soušková (M2, Dr. Ing. Pavlína Basařová)
Bubble adhesion onto solid surface during plastics flotation

11:15   Adam Tywoniak (B3, prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.)
In-situ production of garlic-based antibacterial agents using encapsulated alliinase

11:30   přestávka      

12:00   představení sponzorů, vyhlášení výsledků

 

Chemické inženýrství I

Budova B, posluchárna BIII

Komise

doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (předseda)

Ing. Jiří Vejražka, Ph.D. (ÚCHP AV ČR)

prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.

Ing. Jan Březina

Ing. Denisa Lizoňová

Ing. Juraj Kilián, Ph.D. (Mondi Štětí, a.s.)

Ing. Jiří Maršálek (Membrain, s.r.o.)

Ing. Michaela Vránová (HPST, s.r.o.)

Program

8:00     zahájení

8:15     Bc. Mosir Aboeldahab (M1, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Preparation of drug forms using emulsification

8:30     Bc. Jiří Charvát            (M1, Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D.)
Influence of membrane properties on vanadium redox flow battery operating parameters

8:45     Bc. Lukáš Chroust (M1, Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)
Charakterizace iontově-výměnných částic používaných v heterogenních iontově-výměnných membránách

9:00     Bc. Wilhelm Feigl (M1, prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.)
Kinetika smáčení porézních vícesložkových materiálů

9:15     Bc. Jakub Fiala (M1, Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)        
Fluidní čipy pro elektrochemickou charakterizaci nanostrukturovaných materiálů

9:30     Bc. Radovan Jurašek (M1, Ing. František Muzika, Ph.D.)
Experimentálne štúdium enzýmového rozkladu peroxidu vodíka v membránovom reaktore

9:45     přestávka

10:15   Kateřina Kholyavytská (B3, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Vliv blokových kopolymerů na morfologii houževnatého polypropylenu.

10:30   Bc. Vojtěch Klimša (M1, Ing. Aleš Zadražil, Ph.D.)
Vývoj zařízení pro kombinatorickou přípravu polymerních částic

10:45   Bc. Dominik Kralik (M1, Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)
Iontově-výměnné systémy pro zakoncentrování nabitých molekul a biomolekul

11:00   Bc. Filip Králik (M1, Ing. Jan Haidl, Ph.D.)
Návrh a konstrukce aparatury pro identifikaci azeotropických vícesložkových směsí

11:15   Bc. Iveta Kršková (M1, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Modelovanie utvárania morfológie polyuretánových pien

11:30   Michal Říha (B2, Dr. Ing. Pavlína Basařová)
Výpočet zpětné difuze, osmotického toku a transferu vody v solvatačním obalu solí pro iontovýměnné membrány v průběhu eletrodialýzy

11:30   přestávka      

12:15   představení sponzorů, vyhlášení výsledků

 

Chemické inženýrství II

Budova B, posluchárna B03

Komise

doc. Dr. Ing. Milan Jahoda (předseda)

Ing. Petr Stanovský, Ph.D. (ÚCHP AV ČR)

Ing. Jonáš Rejl, PhD.

Ing. Alexandr Romanov

Ing. Pavel Ferkl

Ing. Marek Bobák, PhD. (Membrain, s.r.o.)

Ing. Jan Nájemník, CSc. (Synthomer, a.s.)

Program

8:00     zahájení         

8:15     Bc. Nazerke Kurospayeva (M1, Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)
Chování iontově-výměnných membrán v nadlimitní oblasti

8:30     Bc. Ondřej Libánský (M1, Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D.)
Studie elektrolytů založených na alkalických hydroxidech pro použití v zinko-vzduchových palivových článcích

8:45     Bc. Eliška Lyko Vachková (M1, Ing. František Rejl, Ph.D.)
Transportní charakteristiky strukturované výplně Mellapak 452Y změřené při destilaci systému cyklohexan/n-heptan v koloně o průměru 300 mm

9:00     Bc. Karel Mařík (M1, Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)
Separace směsi barviv pomocí gelové elektroforézy na mikrofluidním čipu

9:15     Bc. Maria Minichová (M1, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Morphology evolution of microcelullar polymeric foams

9:30     Bc. Jan Mokrý (M1, Mgr. Jaroslav Hanuš, Ph.D.)
Nanostandardy a reálné nanočástice - porovnání metod pro určení rozložení velikosti

9:45     přestávka      

10:15   Bc. Jindřich Mrlík (M1, Ing. Petr Mazúr, Ph.D.)
Reactions in vanadium redox flow batteries – carbon felt electrodes

10:30   Bc. Jakub Mužík (M1, Ing. Aleš Zadražil, Ph.D.)
In situ amorphization of active pharmaceutical ingredients using microwave irradiation

10:45   Bc. Martin Pecha (M1, Ing. Petr Mazúr, Ph.D.)
Kompozity na bázi uhlík-polymer pro redoxní průtočné baterie

11:00   Bc. Rudolf Pečinka (M1, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Dvojité zapálení katalytické oxidace CO na automobilovém katalyzátoru

11:15   Bc. Vojtěch Šálek (M1, doc. Dr. Ing. Milan Jahoda)
Modelování hoření pevných materiálů

11:30   Bc. Jana Sklenářová (M1, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Optimization of parameters affecting electrospraying - how to obtain homogeneous layers of nanoparticles?

11:45   přestávka      

12:15   představení sponzorů, vyhlášení výsledků

 

Chemické inženýrství III

Budova B, posluchárna B34

Komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha (předseda)

Ing. Vladislav Nevoral, Ph.D.

Ing. Eliška Skořepová, Ph.D.

Ing. Radim Petříček

Ing. Martin Jakubec

Ing. František Plát, Ph.D. (Škoda Auto)

Ing. Václav Juříček (Chemoprojekt Nitrogen, a.s.)

Program

8:00     zahájení         

8:15     Bc. Jiří Štěrba (M1, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Hystereze při zapálení a zhasnutí katalytických reakcí CO, NOx a propenu

8:30     Bc. Dominik Švára (M1, Ing. Jitka Čejková, Ph.D.)
Využití robotického zařízení EvoBot pro experimentální studium kapek

8:45     Bc. Danylo Trunov (M1, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Preparation tunable porous materials by modifying silica aggregation

9:00     Bc. Jitka Urbánková (M1, Mgr. Jaroslav Hanuš, Ph.D.)
Mechanismus průchodu lipozomů a látky jimi nesené přes kožní bariéru

9:15     Bc. Matej Vrzáček (M1, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Evaluation of parameters involved in contact charging of polyethylene powders: experimental study

9:30     Bc. Tereza Čmelíková (M2, doc. Dr. Ing. Milan Jahoda)
Matematické modelování hasení vodní mlhou

9:45     přestávka      

10:15   Bc. Daniil Denisov (M2, prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.)
Modelování dynamiky enzymového rozkladu peroxidu vodíku v membránovém reaktoru

10:30   Bc. Tereza Herinková (M2, Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.)
Matematické modelování rozpouštění farmaceutických tablet

10:45   Bc. Michal Janda (M2, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Vliv ceru na funkci trojcestného automobilového katalyzátoru

11:00   Bc. Petra Janská (M2, Ing. Jitka Čejková, Ph.D.)
Studie vlastností slunečních krémů v závislosti na přidaných přírodních brazilských olejích

11:15   Bc. Martina Ježková (M2, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Controlled Assembling of Gold Nanoparticles

11:30   přestávka      

12:00   představení sponzorů, vyhlášení výsledků

 

Chemické inženýrství IV

Budova B, posluchárna BS4

Komise

doc. Dr. Ing. Juraj Kosek (předseda)

Mgr. Jaroslav Hanuš, Ph.D.

Ing. Martin Isoz

Ing. Tomáš Barczi

Ing. Martin Hubička, Ph.D. (Lovochemie, a.s.)

Ing. Václav Babuka (Synthos Kralupy, a.s.)

Bc. Kateřina Podroužková a Ing. Martin Šponar (CB&I)

Program

8:00     zahájení         

8:15     Bc. Jiří Kolář (M2, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Modelování a analýza struktury anizotropních pěn

8:30     Bc. Lenka Krajáková (M2, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Semikrystalické polymery: Bobtnání a sorpce v kapalných penetrantech a jejich směsích

8:45     Bc. Pavel Kupka (M2, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Studium reologie emulzí pomocí optimalizovaného modelu Disipativní částicové dynamiky

9:00     Bc. Patrik Labík (M2, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Katalyzátor se zeolitickou membránou pro přednostní oxidaci CO v přítomnosti propanu 

9:15     Bc. Petr Polezhaev (M2, Ing. Jiří Lindner, Ph.D.)
Odhad hydrodynamických parametrů segmentovaného toku pomocí impedanční spektroskopie

9:30     Bc. Ksenia Ponomareva (M2, Ing. Lenka Schreiberová, CSc.)
Křivka zapálení a zhášení biochemické reakce v enzymovém palivovém článku

9:45     přestávka      

10:15   Bc. Patrik Schneider (M2, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Low-field NMR for analysing polymer phases and dynamic sorption processes

10:30   Bc. Matěj Slavíček (M2, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Příprava katalyzátoru Ni/NiO/SiO2 pro parní reforming

10:45   Bc. Lucie Štiková (M2, Dr. Ing. Pavlína Basařová)
The influence of surfactants on bubble coalescence

11:00   Bc. Ekaterina Volova (M2, doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.)
Dynamická simulace C3/C4 splitteru

11:15   Bc. Anna Zítková (M2, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Elektrosprejování nanočástic: model depozice a vybíjení vrstev

11:30   přestávka      

12:00   představení sponzorů, vyhlášení výsledků

 

Chemické inženýrství V

Budova B, posluchárna BS9

Komise

prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. (předseda)

Ing. Lukáš Valenz, Ph.D.

Ing. Jaroslav Tihon (ÚCHP AV ČR)

Ing. Jiří Vrána

Ing. Jakub Dvořák

Ing. Jan Hronza, Ph.D. (Ricardo Praha, s.r.o.)

Ing. Jiří Zagora, Ph.D. (Lonza Biotec, s.r.o.)

Program

8:00     zahájení         

8:15     Jakub Klimošek (B2, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Studium difuze v polyolefinech metodou "pressure-decay"

8:30     Jakub Smutek (B2, Ing. Martin Isoz)
Vliv diskretizace konvekčních členů VoF-Navier-Stokesových rovnic při simulaci kapilaritou řízených dějů

8:45     Martin Šourek (B2, Ing. Martin Isoz)
CFD simulace vícefázového proudění na nakloněné desce: porovnání smáčivosti různých kapalin

9:00     Lukáš Bláha (B3, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Preparation of polymeric nano- and micro-fiber suspensions

9:15     Miroslav Blažek (B3, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Nanášení katalytické vrstvy do kanálku monolitického reaktoru

9:30     Štěpán Halada (B3, Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.)
Litografie a pokovování pro výrobu mikrofluidních systémů.

9:45     přestávka      

10:15   Jakub Kovačovič (B3, doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.)
Synthesis of conductive porous materials based on polyaniline by controlled assembly of nanoparticles

10:30   Jarmila Kučerová (B3, doc. Dr. Ing. Juraj Kosek)
Study of Collision Behaviour of Polyethylene Particles: Experimental and Modeling Study

10:45   Jan Němec (B3, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.)
Tlakové ztráty v katalytických filtrech pevných částic

11:00   Adam Sklenář (B3, doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D)
Vliv podmínek sušení na velikost nanočástic niklu při přípravě katalyzátoru

11:15   Erik Sonntag (B3, Mgr. Róbert Lehocký)
Vývoj disoluční metody pro depotní suspenze

11:30   přestávka      

12:00   představení sponzorů, vyhlášení výsledků

 

Fyzika a měřicí technika

Budova B, B220 (zasedací místnost ÚFMT)

Komise

doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. (předseda)

Ing. Ondřej Ekrt, Ph.D.

Mgr. Tomáš Kotrba

Ing. Martin Straka, Ph.D. (ÚJV Řež)

Program

8:30     Aleksandra Atanasova (B2, Ing. Hana Soušková, Ph. D.)
Test aparatury generující nízkoteplotní plazma pro veterinární účely

8:45     Bc. Lucie Kujalová (M1, doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.)
Porovnání mikrobicidního působení dostupných zdrojů nízkoteplotního plazmatu referenční metodou

9:00     Matej Černý (B3 , RNDr. Galář Pavel, Ph.D.)
Separace zlatých a křemíkových nanočástic dle velikosti a náboje

9:15     Bc. Jan Herbst (M2, Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.)
Studium vlastností senzorové platformy KBI2

9:30     Petr Holánek (B3, Dr. Mgr. Jana Jirešová)
Příprava samoorganizovaných vrstev ITO pro chemické senzory

9:45     Bc. Dominika Mertová (M2, doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.)
Analytické metody pro analýzu mrtvé vody

10:00   Anna Petrová (B3, Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.)
Elektronová mikroanalýza kosterních pozůstatků

10:15   Stanislav Valtera (B3, Ing. Kopecká Jitka, Ph.D.)
Příprava a charakterizace 3D struktur polypyrrolu

10:30   Lenka Voltrová (B3, Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.)
Analýza prvkového složení temperových barev pomocí energiově disperzní spektrometrie

10:45   Bc. Lenka Wiesnerová (M2, doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.)
Impedanční spektroskopie medů

 

Analýza a zpracování dat

Budova A, posluchárna A335

Komise

Ing. Hana Soušková, Ph.D. (předseda)

Ing. Jana Finkeová, CSc.

Ing. Martin Schätz

Ing. Ondřej Ťupa

Program

9:00     Bc. Klára Zuntová (M1, prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.)
Využití metod Matching Pursuit a Singular Spectrum Analysis pro zpracování spánkových dat

9:20     Bc. Kristýna Dánová  (M1, prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.)
Klasifikační a vizualizační metody pro detekci spánkových stádii

9:40     Bc. Vojtěch Sedlák (M2, prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.)
Vyhodnocování obličejové symetrie pomocí MS Kinect

10:00   Bc. Jakub Jůzl (M1, Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.)
Webová aplikace monitorující změny obsahu webových stránek

10.40   Bc. Tomáš Matonoha (M2, RNDr. Pavel Cejnar)
Multiplatformní testování výkonnosti hardware implementované v jazyku Java

11:00   Bc. Jakub Kubík (M2, RNDr. Pavel Cejnar)
Návrh a implementace aplikací v jazyku C# za použití moderních vývojových prostředků a programovacích technik

 

Modelování a řízení

Budova A, místnost A40

Komise

Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (předseda)

Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Ing. Jan Vrba

Ing. Jan Crha

Program

9:00     Martin Vejvar (B3, Ing. Jan Mareš, Ph.D.)
Vývoj laboratorní úlohy regulace laserového zaměření

9:20     Bc. Marek Šiman (M2, Ing. Jan Mareš, Ph.D.)
Regulace hydraulické soustavy

9:40     Bc. Michal Šíma (M2, Ing. Jan Mareš, Ph.D.)
Vývoj prototypu automatického bodotávku

10:00   Bc. Tomáš Rychetský (M1, Ing. Jan Mareš, Ph.D.)
Průmyslová regulace systému modelu nádrže

10:40   Bc. Denisa Pauerová (M2, Ing. Jan Mareš, Ph. D.)
Řízení modelu chemického reaktoru

11:00   Bc. Ema Hrbková (M2, Ing. Jan Mareš, Ph.D.)
Vývoj klasifikátoru vybraných spektrálních dat

 

 

Podniková ekonomika a management

Budova C, místnost C11

Komise

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc. (předseda)

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Program

8:30     zahájení

8:40     Bc. Anna Menčíková (M2, Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.)
Lokalizace skladových prostor společnosti VERKON s.r.o.

9:00     Bc. Hana Vacková (M2, prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.)
Analýza zpožďování dodávek přírodního kaučuku pro firmu Mitas a.s.

9:20     Bc. Filip Šimáček (M2, doc. Ing. Jan Rančák, CSc.)
Strategické řízení podniku

9:40     Bc. Jaroslav Novotný (M2, prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.)
Zvýšení efektivity gumárenské technologie

10:00   Bc. Eliška Gálová (M2, Ing. Dana Strachotová, Ph.D.)
Zakladatelský projekt

10:20   přestávka

10:30   Bc. Jana Golianová (M1, Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.)
Využitie Kirkpatrickovho modelu pre hodnotenie efektivity vysokoškolského vzdelávania

10:50   Bc. Ivan Getta (M2, Ing. Dana Strachotová, Ph.D.)
Optimalizace zkušebny, expedice a příjmu v nkt cables s.r.o.

11:10   Bc. Viera Kováčová (M2, Ing. Ivan Souček, Ph.D.)
Aplikace metod Business a Competitive Intelligence ke sledování konkurence a hledání nových obchodních vazeb

11:40   vyhlášení výsledků

Aktualizováno: 18.11.2016 12:26, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi