Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2018
iduzel: 44258
idvazba: 48596
šablona: stranka_galerie
čas: 14.6.2024 07:41:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 44258
idvazba: 48596
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2018'
iduzel: 44258
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/44258
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2018

Harmonogram SVK 2018

 • Vyhlášení SVK 2018
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 22. 10. 2018
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2018
 • SVK přednášky všech soutěžících: 22. 11. 2018 - VÝSLEDKY
 • SVK finále (přednášky 19 vítězů): 23. 11. 2018

Sborníky

SVK na FCHI v akademickém roce 2018/2019 proběhla ve čtvrtek 22. 11. 2018.

 • 6 ústavů, 138 soutěžícíh, 19 sekcí.
 • Respirium B - 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sekcí a předání diplomů z rukou paní děkanky prof. Marie Urbanové

V pátek 23. 11. 2018 se v posluchárně BIII uskutečnilo SVK finále, kde své práce přednesli vítězové jednotlivých sekcí.

 • Sborník finále
 • Délka prezentací 10 minut včetně diskuze (doporučeno 8+2).
 • Složení odborné komise:
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (předsedkyně komise)
  doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. (zástupce 402)
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (zástupce 403)
  doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. (zástupce 409)
  Ing. Pavel Galář, Ph.D. (zástupce 444)
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (zástupce 445)
  Ing. Pavel Calta, Ph.D. (zástupce společnosti Zentiva - hlavního sponzora SVK na FCHI)
 • Program:
     
8:50    zahájení

9:00-10:00

9:00

Bc. Lenka Adamová

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří

9:10

Bc. Martin Bureš

Simulation of long term cycling of vanadium redox flow battery

9:20

Bc. Oleksandr Volochanskyi

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

9:30

Bc. Tereza Navrátilová

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

9:40

Bc. Lenka Vatrsková

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

9:50

Petr Touš

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie

10:00 - 10:20   přestávka
10:20 - 11:20 10:20

Bc. David Palounek

SERS spektroskopie červených pigmentů na povrchu plasmonických kovů: vliv excitační vlnové délky

10:30

Bc. Martin Šourek

Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

10:40

Vojtěch Konderla

Enhancement of graphite felt electrode for vanadium redox flow battery by in-cell graphene oxide electrodeposition

10:50

Bc. et Bc. Jan Němec

Analýza tlakových ztrát v automobilových filtrech pevných částic

11:00

Bc. Patrik Bouřa

Příprava a charakterizace biopolymerních mikrocelulárních pěn

11:10

Bc. Jana Sklenářová

Nanášení antistatických nanovrstev metodou elektrosprejování

11:20 - 11:40   přestávka
11:40 - 12:50 11:40

Bc. Ondřej Šrom

Deeper insight into the dynamic light scattering technique for particle size characterization

11:50

Bc. Jaromír Mašek

Polynomial model of liquid flow

12:00

Kristýna Žemlová

Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat

12:10

Bc. Tereza Hanyková

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

12:20

Bc. Martin Hruška

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

12:30

Bc. Alexandr Zaykov

Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

12:40 - 13:00   vyhlášení fakultních vítězů a zakončení

Výsledky fakultního finále

1.místo
Bc. Martin Hruška
Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

2.místo
Bc. Alexandr Zaykov
Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

3.místo
Bc. Martin Šourek
Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
837    Ústav ekonomiky a managementu - Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (Marek.Botek@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (Vladimir.Scholtz@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo v případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) .

Leták SVK 2018 (šířka 450px)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2018 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
šířka 215px
šířka 215px Optik (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
Logo_White_Anton_Paar_RGB (šířka 215px) logo casale (šířka 215px)
eaton_logo_claim_rgb (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
1280px-Sysmex_company_logo.svg (šířka 215px) trelleborg_logo_2 (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
chemoprojekt (šířka 215px)  
logo_chromservis-nove (šířka 215px) šířka 215px
logo shimadzu (šířka 215px) spolana (šířka 215px)
šířka 215px pragolab logo (šířka 215px)
index (šířka 215px) šířka 215px
logo_pfeiffer (šířka 215px) vwr_logo_rgb (šířka 215px)
šířka 215px CHEMSTAR (šířka 215px)

Věcné dary

šířka 215px
šířka 215px Merck (šířka 215px)
cez-logo-jete-new-14 (šířka 215px) logo ntm (šířka 215px)
Metrohm (šířka 215px) Petr Slavíček

Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie I (A105 - 8:30)

 • Předseda: doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
 • Komise: Ing. Patrik Kania, Ph.D., Ing. Lucie Habartová, Ph.D., RNDr. František Kesner, Ph.D. (NICOLET CZ s.r.o.)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Věra Bochníčková M2 doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. Identifikace a analýza padělků léčiv Viagra®, Cialis® a Levitra® metodami vibrační spektroskopie   detail

Identifikace a analýza padělků léčiv Viagra®, Cialis® a Levitra® metodami vibrační spektroskopie  

Farmaceutické přípravky tvoří jednu z nejvíce padělaných komodit na světě. Cílem této práce je analýza nejčastěji používaných přípravků pro léčbu erektilní dysfunkce, které byly získány z různých zdrojů na volném internetovém trhu, a následně identifikace případných padělků. Aktivní účinné látky vybraných léčiv patří do skupiny PDE-5 inhibitorů, konkrétně se jedná o látky sildenafil citrát (Viagra®), tadalafil (Cialis®) a vardenafil hydrochlorid (Levitra®). Méně sofistikované padělky lze mnohdy odhalit pouhým srovnáním základních fyzikálních parametrů podezřelých a originálních tablet, jako jsou vzhled, rozměry či hmotnost. Pro pokročilou analýzu byly zvoleny metody vibrační spektroskopie s primárním zaměřením na Ramanovu spektroskopii, která umožňuje rychlou a nedestruktivní analýzu bez nutnosti složitých úprav vzorku. Na základě porovnání spekter originálních a podezřelých tablet bylo možné jednoznačně identifikovat padělky.
8:45 Marina Morozovová B3 Ing. Marcela Dendisová, Ph.D. Rozpoznávání laků na nehty technikami vibrační spektroskopie detail

Rozpoznávání laků na nehty technikami vibrační spektroskopie

Jedním z nástrojů pro spolehlivou analýzu kriminalistických stop jsou i techniky vibrační spektroskopie, které se používají pro svoji rychlost, nedestruktivnost vzorku a specifitu. Tato práce se zabývá analýzou stop, které představují úlomky nehtů, laků nebo barevné škrábance, jež můžeme nalézt na primárních i sekundárních objektech z místa činu. Laky na nehty dnes najdeme v různých provedeních a způsobech aplikace, ve všech barvách i s různými třpytivými a dekorativními komponenty. Základní matricí všech laků, do které se přidávají pigmenty obsahující různé sloučeniny kovů, uhlíkovou čerň a jiné, tvoří nitrocelulóza, estery a isopropyl alkohol. V této práci byla měřena infračervená spektra s využitím techniky totálního zeslabeného odrazu (ATR) a Ramanova spektra s použitím laseru o vlnové délce 785 nm. Bylo naměřeno přibližně 60 vzorků. Součástí této práce byl i výběr vhodného podkladového materiálu, na nějž byly následně nanášeny (lakovány) vybrané vzorky. V infračervených spektrech se projevuje především matrice, zatímco v Ramanových spektrech pozorujeme i pásy pigmentů. Naměřená vibrační spektra byla statisticky zpracována analýzou hlavních komponent.
9:00 Vít Suchopár B3 doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. Možnosti identifikace padělků přípravku Xanax® pomocí Ramanovy spektroskopie detail

Možnosti identifikace padělků přípravku Xanax® pomocí Ramanovy spektroskopie

Alprazolam, lépe známý pod svým obchodním jménem Xanax®, je jedním z nejčastěji předepisovaných léků ze skupiny benzodiazepinů. Ve většině vyspělých zemí je Xanax® k dostání pouze na lékařský předpis. Není tak překvapivé, že v dnešní době existuje na internetu velké množství zdrojů, přes které je možné tento přípravek zakoupit mimo oficiální distribuci. Většinou se jedná o padělky obsahující nesprávné množství účinné látky a užívání takových přípravků může představovat vážné zdravotní riziko. V této práci byly analyzovány a porovnány základní fyzikální vlastnosti (vzhled, hmotnost, rozměry) originálních a padělaných tablet přípravku Xanax®. Již na základě těchto vlastností bylo možné některé vzorky označit za padělky. Přípravky byly dále podrobeny analýze Ramanovou spektroskopií. Po porovnání Ramanových spekter originálních a podezřelých přípravků bylo možné jednoznačně identifikovat padělky.  
9:15 Bc. Petr Šálek M2 Ing. Vadym Prokopec, Ph.D. Nové SERS-aktivní kompozitní substráty na bázi TiO2/Ag nanočástic detail

Nové SERS-aktivní kompozitní substráty na bázi TiO2/Ag nanočástic

Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS) je analytická metoda umožňující detekci látek o velmi nízkých koncentracích. Molekuly analytu musí být v bezprostřední blízkosti morfologických nerovností povrchu vhodně připraveného substrátu. SERS substrát by měl splňovat požadavek vhodných fyzikálních a chemických vlastností, zejména vyhovovat podmínce povrchové plasmonové rezonance. Z tohoto důvodu jsou pro SERS spektroskopii využívány především ušlechtilé kovy jako jsou zlato a stříbro. Současným trendem ve vývoji nanočástic pro SERS je využití kompozitních materiálů, které mohou mít výhody oproti tradičním kovovým substrátům. Kombinace TiO2 a ušlechtilého kovu (Ag) může za určitých okolností poskytovat vyšší hodnoty zesílení spektrálního signálu především v důsledku posuvu pásu plasmonové resonance, synergického efektu, případně vyšší afinity specifických analytů vůči povrchu substrátu. Tato práce je zaměřena na přípravu a testování kompozitních substrátů na bázi nanočástic TiO2 a Ag. Jako testovací analyt SERS-aktivity byla využita methylenová modř, jakožto látka poskytující vhodnou a stabilní spektrální odezvu.
9:30 Bc. et Bc. Lukáš Tomaník M2 doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. Klasifikace spektrálních dat pro diagnostiku karcinomu pankreatu detail

Klasifikace spektrálních dat pro diagnostiku karcinomu pankreatu

Karcinom pankreatu je obzvláště závažným druhem nádorového onemocnění s velmi špatnou prognózou. Je tomu tak mimo jiné i proto, že se jedná o onemocnění, jež lze zavedenými postupy diagnostikovat často až v pokročilém stádiu, kdy je naděje na vyléčení prakticky nulová. Výzkum v této oblasti hojně využívá spektroskopické metody schopné zachytit patologické změny na molekulární úrovni. Nicméně pro jejich aplikaci je nutné vytvořit statistický model pro vyhodnocení získaných dat. Proto se tato práce zaměřuje na zkoumání možností vývoje predikčního modelu kombinujícího data z různých spektroskopických metod, a to elektronového cirkulárního dichroismu, Ramanovy optické aktivity, infračervené a Ramanovy spektroskopie. Celkem byla vyhodnocena spektrální data 40 pacientů s karcinomem pankreatu a 55 kontrolních jedinců. Předkládaná práce shrnuje výsledky z více než 200 separátních analýz provedených na různých datových souborech. Nejlepších výsledků je dosaženo použitím metody podpůrných vektorů; z klasických přístupů se pak jeví jako nejvhodnější lineární diskriminační analýza. Dosažené výsledky indikují značný potenciál tohoto přístupu pro diagnostiku karcinomu pankreatu.  
9:45 Bc. Oleksandr Volochanskyi M2 Ing. Vadym Prokopec, Ph.D. Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie detail

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

Spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS) využívá fyzikálních vlastností nano/mikrostrukturovaných plasmonických kovů (Ag, Au, Cu) k zesílení signálu studovaného analytu. Jednou z aplikací daného jevu je detekce látek ve velmi nízkých koncentracích pomocí kompozitních plasmonických systémů. Často se takovými látkami stávají sloučeniny přírodní povahy, jako jsou alkaloidy nebo vitamíny, neboť obsahují ve své struktuře heteroatomy (běžně dusík), jejichž prostřednictvím dochází k fyzisorpci analytu na plasmonický povrch. Pro přípravu velkoplošných SERS-aktivních nosičů existuje řada technik, které však bývají časově, finančně a manuálně náročné, protože využívají, např. katodickou redukci příslušného kovu nebo imobilizaci koloidních systémů na povrch inertního nosiče (sklo, platina). Práce je zaměřena na bezproudovou depozici plasmonické vrstvy tvořené dendritickými útvary na Al podklad s využitím rozdílu elektrodových potenciálů ušlechtilého a méně ušlechtilého kovu, což umožňuje připravit levný, jednoduchý a účinný SERS nosič. V rámci studie byla sledována morfologie vznikajících povrchů v závislosti na době přípravy a byly vyzkoušeny různé excitační vlnové délky z důvodu vlivu na zesílení signálu modelového analytu riboflavinu.

DSC_0400
DSC_0403
DSC_0443
DSC_0425
DSC_0423
DSC_0460
DSC_0467
DSC_0416
DSC_0452
DSC_0436
DSC_0431
DSC_0474
DSC_0449
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0543
DSC_0547
DSC_0522
DSC_0511
DSC_0517
DSC_0533
DSC_0528
DSC_0558
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0496
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0384
DSC_0396
DSC_0393

Aktualizováno: 20.9.2019 10:21, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi