Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2018
iduzel: 44258
idvazba: 48596
šablona: stranka_galerie
čas: 14.6.2024 07:41:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 44258
idvazba: 48596
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2018'
iduzel: 44258
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/44258
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2018

Harmonogram SVK 2018

 • Vyhlášení SVK 2018
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 22. 10. 2018
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2018
 • SVK přednášky všech soutěžících: 22. 11. 2018 - VÝSLEDKY
 • SVK finále (přednášky 19 vítězů): 23. 11. 2018

Sborníky

SVK na FCHI v akademickém roce 2018/2019 proběhla ve čtvrtek 22. 11. 2018.

 • 6 ústavů, 138 soutěžícíh, 19 sekcí.
 • Respirium B - 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sekcí a předání diplomů z rukou paní děkanky prof. Marie Urbanové

V pátek 23. 11. 2018 se v posluchárně BIII uskutečnilo SVK finále, kde své práce přednesli vítězové jednotlivých sekcí.

 • Sborník finále
 • Délka prezentací 10 minut včetně diskuze (doporučeno 8+2).
 • Složení odborné komise:
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (předsedkyně komise)
  doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. (zástupce 402)
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (zástupce 403)
  doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. (zástupce 409)
  Ing. Pavel Galář, Ph.D. (zástupce 444)
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (zástupce 445)
  Ing. Pavel Calta, Ph.D. (zástupce společnosti Zentiva - hlavního sponzora SVK na FCHI)
 • Program:
     
8:50    zahájení

9:00-10:00

9:00

Bc. Lenka Adamová

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří

9:10

Bc. Martin Bureš

Simulation of long term cycling of vanadium redox flow battery

9:20

Bc. Oleksandr Volochanskyi

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

9:30

Bc. Tereza Navrátilová

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

9:40

Bc. Lenka Vatrsková

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

9:50

Petr Touš

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie

10:00 - 10:20   přestávka
10:20 - 11:20 10:20

Bc. David Palounek

SERS spektroskopie červených pigmentů na povrchu plasmonických kovů: vliv excitační vlnové délky

10:30

Bc. Martin Šourek

Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

10:40

Vojtěch Konderla

Enhancement of graphite felt electrode for vanadium redox flow battery by in-cell graphene oxide electrodeposition

10:50

Bc. et Bc. Jan Němec

Analýza tlakových ztrát v automobilových filtrech pevných částic

11:00

Bc. Patrik Bouřa

Příprava a charakterizace biopolymerních mikrocelulárních pěn

11:10

Bc. Jana Sklenářová

Nanášení antistatických nanovrstev metodou elektrosprejování

11:20 - 11:40   přestávka
11:40 - 12:50 11:40

Bc. Ondřej Šrom

Deeper insight into the dynamic light scattering technique for particle size characterization

11:50

Bc. Jaromír Mašek

Polynomial model of liquid flow

12:00

Kristýna Žemlová

Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat

12:10

Bc. Tereza Hanyková

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

12:20

Bc. Martin Hruška

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

12:30

Bc. Alexandr Zaykov

Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

12:40 - 13:00   vyhlášení fakultních vítězů a zakončení

Výsledky fakultního finále

1.místo
Bc. Martin Hruška
Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

2.místo
Bc. Alexandr Zaykov
Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

3.místo
Bc. Martin Šourek
Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
837    Ústav ekonomiky a managementu - Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (Marek.Botek@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (Vladimir.Scholtz@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo v případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) .

Leták SVK 2018 (šířka 450px)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2018 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
šířka 215px
šířka 215px Optik (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
Logo_White_Anton_Paar_RGB (šířka 215px) logo casale (šířka 215px)
eaton_logo_claim_rgb (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
1280px-Sysmex_company_logo.svg (šířka 215px) trelleborg_logo_2 (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
chemoprojekt (šířka 215px)  
logo_chromservis-nove (šířka 215px) šířka 215px
logo shimadzu (šířka 215px) spolana (šířka 215px)
šířka 215px pragolab logo (šířka 215px)
index (šířka 215px) šířka 215px
logo_pfeiffer (šířka 215px) vwr_logo_rgb (šířka 215px)
šířka 215px CHEMSTAR (šířka 215px)

Věcné dary

šířka 215px
šířka 215px Merck (šířka 215px)
cez-logo-jete-new-14 (šířka 215px) logo ntm (šířka 215px)
Metrohm (šířka 215px) Petr Slavíček

Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie I (B23 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Michal Fulem Ph.D.
 • Komise: Ing. Marcela Dendisová Ph.D., Dr. Ing. Pavel Vrbka, Ing. Martin Růžička (Unipetrol RPA)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Dominik Bubák B3 doc. Ing. Karel Řehák, CSc. Studium rozpustnosti trichlorethylenu v roztocích elektrolytů detail

Studium rozpustnosti trichlorethylenu v roztocích elektrolytů

Trichlorethylen je zdraví škodlivá látka, jejíž emise z průmyslových podniků jsou přísně kontrolovány. V podniku Spolana, a. s., se trichlorethylen používá jako extrakční činidlo v procesu výroby kaprolaktamu. Pro účely snižování koncentrací trichlorethylenu v odpadních vodách by mohlo být užitečné znát jeho rozpustnost v čisté vodě a ve vodných roztocích elektrolytů, které souvisí s výrobním procesem. Jedná se především o síran amonný, kyselinu sírovou a amoniak. V rámci práce byla přímou analytickou metodou naměřena rozpustnost trichlorethylenu za teploty 25 °C ve vodě a v různě koncentrovaných vodných roztocích amoniaku. Metodou IGS (Inert Gas Stripping) byly také získány limitní aktivitní koeficienty trichlorethylenu v roztocích síranu amonného. Tato data byla využita pro popis rozpustnosti této látky v závislosti na koncentraci síranu amonného, a to ve formě Sečenovovy rovnice. Bylo zjištěno, že síran amonný rozpustnost trichlorethylenu znatelně snižuje. Jeho vliv na rozpustnost je vyšší než v případě chloridu sodného, pro který byla data nalezena v literatuře.  
9:20 Lucie Draslarová B2 Ing. Ctirad Červinka, Ph. D. Termodynamické vlastnosti bází nukleových kyselin ve stavu ideálního plynu detail

Termodynamické vlastnosti bází nukleových kyselin ve stavu ideálního plynu

Tato práce se zabývá teoretickým výpočtem vlastností adeninu, thyminu a uracilu, jež jsou základní kameny veškeré genetické informace. Termodynamická data pro tyto čisté látky jsou poměrně vzácná, protože DNA a RNA bývají spíše studovány jako celek. Výpočty byly pro nukleové báze prováděny nejprve ve stavu ideálního plynu, později budou vlastnosti vypočítány i pro krystalické uspořádání a bude studována sublimační rovnováha. Pro výpočty optimální molekulární geometrie a dalších molekulárních parametrů adeninu, guaninu, thyminu, cytosinu a uracilu byla použita teorie hustotního funkcionálu (DFT), konkrétně funkcionál B3LYP. Termodynamické veličiny byly počítány statisticko-termodynamickým modelem tuhý rotor-harmonický oscilátor (RRHO). Pro báze obsahující skupiny, které konají vnitřní rotační pohyby, byly tyto stupně volnosti modelovány jako jednorozměrný bráněný rotor (1DHR). Konkrétně se jedná o rotaci methylu v thyminu a rotace a inverze amino skupiny NH2 v adeninu, guaninu a cytosinu. Pro větší přesnost a pro potlačení planarizace NH2 skupiny, což se jeví jako artefakt všech DFT výpočtů, byly profily potenciální energie pro rotace a inverze NH2 skupin počítány pomocí perturbační metody MP2. Vypočtené vibrační frekvence byly porovnány s literárními experimentálními daty.  
9:40 Eliška Kantorová B3 Ing. Alena Randová, Ph.D. Výběr ochranných rukavic pro práci s alkoholy, ketony, ethery, alkany či aromáty detail

Výběr ochranných rukavic pro práci s alkoholy, ketony, ethery, alkany či aromáty

Obsahem této práce je popis sorpčního působení organických látek na různé typy ochranných rukavic z polymerních materiálů. Při interakci kapalin s polymery dochází často k tzv. sorpci rozpouštědla, tj. prostupu rozpouštědla mezi molekuly polymeru, což se projevuje zvětšením hmotnosti (případně objemu) polymeru, a může mít vliv na mechanické a další vlastnosti rukavic. Poškození ochranných rukavic při experimentální práci může fatálně ovlivnit experiment. Organické kapaliny mohou mít škodlivý vliv na lidskou kůži a sorpcí do ochranných rukavic dochází ke zvýšené expozici. Působení organických kapalin na vybrané typy ochranných nitrilových rukavic s odlišným obsahem barviv bylo kvantitativně hodnoceno pomocí porovnání stupně bobtnání v 5 různých organických kapalinách: benzen, butanon, 1,2 – dimethoxyethan, hexan a butan-1-ol, které jsou běžně používanými organickými rozpouštědly. Měření bylo prováděno gravimetricky po ustavení rovnováhy mezi polymerem a kapalinou, při konstantní teplotě 25 °C.  
10:00 Eliška Lieberzeitová B3 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. Calorimetric study of selected amino acids detail

Calorimetric study of selected amino acids

Amino acids are very important biochemical compounds. However, not enough data of their thermodynamic properties has been collected. The subject of this work is to provide reliable thermodynamic data including heat capacity and phase behaviour for selected amino acids L-Arginine, L-Aspartic acid, L-Glutamic acid, L-Glutamine and L-Asparagine. Experimental part is based on new calorimetric heat capacities in condensed phase (calorimeter SETARAM µDSC IIIa) complemented with differential scanning calorimetry (calorimeter TA Q1000) used to determine the presence of any phase transitions. Comparison with literature data is performed.
10:20 Petr Touš B2 Ing. Ctirad Červinka, Ph. D. Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie   detail

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie  

Kuban (C8H8) je chemická sloučenina, jejíž název byl odvozen z tvaru uhlíkového skeletu jeho molekuly, který připomíná krychli. Jeho zajímavé vlastnosti (velké sterické pnutí, kompaktnost molekuly) a možnosti pro praktické použití například ve farmacii nebo z hlediska ukládání energie dělají z kubanu, jeho derivátů a podobných trojrozměrných polycyklických sloučenin vhodné kandidáty pro další výzkum. Hlavním cílem této práce je teoretické studium termodynamických vlastností kubanu pro pevnou a ideální plynnou fázi. K tomu bylo potřeba spočítat optimální molekulovou geometrii nebo  krystalovou strukturu, k čemuž bylo použito metody hustotního funkcionálu (DFT). Pro plynnou fázi byl použit funkcionál B3LYP a pro pevnou fázi funkcionál PBE s disperzní korekcí D3 a projektorem rozšířené vlny (PAW). Z těchto dat pak byly v rámci modelu tuhého rotoru – harmonického oscilátoru pro plynnou a v rámci kvaziharmonické aproximace pro pevnou fázi vypočítány termodynamické vlastnosti kubanu. Výsledky výpočtu byly porovnány s dostupnými literárními experimentálními daty – vibrační frekvence s hodnotami měřenými pomocí spektroskopických metod (IR a Raman), tepelné kapacity a sublimační entalpie s hodnotami získanými kalorimetricky. Vypočtené výsledky se rozumně shodují s experimentálními daty.
10:40 Martin Urban B3 doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. Vliv par organických látek na propustnost protichemického oděvu AČR a HZS detail

Vliv par organických látek na propustnost protichemického oděvu AČR a HZS

Protichemické ochranné oděvy jsou využívány AČR a složkami IZS při pohybu a práci v prostoru s otravnými látkami v kapalné i plynné podobě či různými bojovými biologickými prostředky. Slouží k ochraně zdraví tím, že brání kontaktu těchto látek s kůží nebo jejich vniknutí do dýchacích cest. Jsou zhotoveny z polymerních materiálů, které musí splňovat řadu vlastností, například dobrou mechanickou odolnost proti oděru a prořezání, nízkou míru plastifikace a zbobtnání či musejí být stálé v chemicky agresivních prostředích. V práci se zabývám měřením transportních vlastností těchto materiálu, konkrétně permeance, která spočívá v přenosu hmoty membránou vlivem gradientu tlaku. Měření bylo provedeno pomoci integrálního (time-lag) permeametru, a jakožto testované plyny byly použity vodík a vzduch (80% N2, 20% O2). Dále byla provedena předběžná měření vlivu rozpouštědel pomocí přímé expozice vzorku danému rozpouštědlu. Konkrétně se jedná o acetonitril, isooktan, ethylester kyseliny octové a cyklohexan. Dalším cílem práce bude zjistit míru změn bariérových vlastností za současné expozice organických rozpouštědel, neboť změnou bariérových vlastností, může dojít k průniku nebezpečných látek materiálem protichemického ochranného oděvu, které by průniku za normálních podmínek nebyly schopny.  

DSC_0400
DSC_0403
DSC_0443
DSC_0425
DSC_0423
DSC_0460
DSC_0467
DSC_0416
DSC_0452
DSC_0436
DSC_0431
DSC_0474
DSC_0449
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0543
DSC_0547
DSC_0522
DSC_0511
DSC_0517
DSC_0533
DSC_0528
DSC_0558
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0496
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0384
DSC_0396
DSC_0393

Aktualizováno: 20.9.2019 10:21, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi