Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2018
iduzel: 44258
idvazba: 48596
šablona: stranka_galerie
čas: 14.6.2024 07:41:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 44258
idvazba: 48596
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2018'
iduzel: 44258
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/44258
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2018

Harmonogram SVK 2018

 • Vyhlášení SVK 2018
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 22. 10. 2018
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2018
 • SVK přednášky všech soutěžících: 22. 11. 2018 - VÝSLEDKY
 • SVK finále (přednášky 19 vítězů): 23. 11. 2018

Sborníky

SVK na FCHI v akademickém roce 2018/2019 proběhla ve čtvrtek 22. 11. 2018.

 • 6 ústavů, 138 soutěžícíh, 19 sekcí.
 • Respirium B - 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sekcí a předání diplomů z rukou paní děkanky prof. Marie Urbanové

V pátek 23. 11. 2018 se v posluchárně BIII uskutečnilo SVK finále, kde své práce přednesli vítězové jednotlivých sekcí.

 • Sborník finále
 • Délka prezentací 10 minut včetně diskuze (doporučeno 8+2).
 • Složení odborné komise:
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (předsedkyně komise)
  doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. (zástupce 402)
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (zástupce 403)
  doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. (zástupce 409)
  Ing. Pavel Galář, Ph.D. (zástupce 444)
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (zástupce 445)
  Ing. Pavel Calta, Ph.D. (zástupce společnosti Zentiva - hlavního sponzora SVK na FCHI)
 • Program:
     
8:50    zahájení

9:00-10:00

9:00

Bc. Lenka Adamová

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří

9:10

Bc. Martin Bureš

Simulation of long term cycling of vanadium redox flow battery

9:20

Bc. Oleksandr Volochanskyi

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

9:30

Bc. Tereza Navrátilová

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

9:40

Bc. Lenka Vatrsková

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

9:50

Petr Touš

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie

10:00 - 10:20   přestávka
10:20 - 11:20 10:20

Bc. David Palounek

SERS spektroskopie červených pigmentů na povrchu plasmonických kovů: vliv excitační vlnové délky

10:30

Bc. Martin Šourek

Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

10:40

Vojtěch Konderla

Enhancement of graphite felt electrode for vanadium redox flow battery by in-cell graphene oxide electrodeposition

10:50

Bc. et Bc. Jan Němec

Analýza tlakových ztrát v automobilových filtrech pevných částic

11:00

Bc. Patrik Bouřa

Příprava a charakterizace biopolymerních mikrocelulárních pěn

11:10

Bc. Jana Sklenářová

Nanášení antistatických nanovrstev metodou elektrosprejování

11:20 - 11:40   přestávka
11:40 - 12:50 11:40

Bc. Ondřej Šrom

Deeper insight into the dynamic light scattering technique for particle size characterization

11:50

Bc. Jaromír Mašek

Polynomial model of liquid flow

12:00

Kristýna Žemlová

Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat

12:10

Bc. Tereza Hanyková

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

12:20

Bc. Martin Hruška

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

12:30

Bc. Alexandr Zaykov

Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

12:40 - 13:00   vyhlášení fakultních vítězů a zakončení

Výsledky fakultního finále

1.místo
Bc. Martin Hruška
Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

2.místo
Bc. Alexandr Zaykov
Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

3.místo
Bc. Martin Šourek
Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
837    Ústav ekonomiky a managementu - Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (Marek.Botek@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (Vladimir.Scholtz@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo v případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) .

Leták SVK 2018 (šířka 450px)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2018 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
šířka 215px
šířka 215px Optik (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
Logo_White_Anton_Paar_RGB (šířka 215px) logo casale (šířka 215px)
eaton_logo_claim_rgb (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
1280px-Sysmex_company_logo.svg (šířka 215px) trelleborg_logo_2 (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
chemoprojekt (šířka 215px)  
logo_chromservis-nove (šířka 215px) šířka 215px
logo shimadzu (šířka 215px) spolana (šířka 215px)
šířka 215px pragolab logo (šířka 215px)
index (šířka 215px) šířka 215px
logo_pfeiffer (šířka 215px) vwr_logo_rgb (šířka 215px)
šířka 215px CHEMSTAR (šířka 215px)

Věcné dary

šířka 215px
šířka 215px Merck (šířka 215px)
cez-logo-jete-new-14 (šířka 215px) logo ntm (šířka 215px)
Metrohm (šířka 215px) Petr Slavíček

Nejste zalogován/a (anonym)

Ekonomika a management (C11 - 8:30)

 • Předseda: doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
 • Komise: Ing. Jakub Dyntar, Ph.D., Ing. Petra Zemanová, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Vojtěch Hamala M2 Ing. Petra Zemanová, Ph.D. Optimalizace výrobní linky při nízkém stavu zaměstnanců detail

Optimalizace výrobní linky při nízkém stavu zaměstnanců

V současné době dosahuje nezaměstnanost v ČR rekordně nízkých hodnot. Tento stav nahrává zaměstnancům, kteří si mohou vybírat práci z více nabídek, ale přináší problémy podnikům, které s nedostatečným počtem lidí nezvládají plnit všechny své pohledávky.   Přestože práce při nedostatečném počtu zaměstnanců, v tzv. podstavu, může přinášet různé benefity: vyšší produktivitu práce jednotlivých pracovníků či větší pocit zadostiučinění pracovníků po vykonání všech zadaných úkolů. Avšak práce v podstavu je problémem v technologických procesech, ve kterých působí snížený výkon pracoviště nebo jeho úplně zastavení.  V této práci jsem se zaměřil na jeden proces z výroby kondenzátorů v podniku AVX Česká republika s.r.o., kde se dlouhodobě s nedostatkem pracovníků potýkají. Na základě analýzy současné situace jsem identifikoval různé zdroje plýtvání a navrhl způsoby jejich eliminace. Ze získaných dat jsem navrhl restrukturalizovat výrobní linku tak, aby dosahovala stejných výkonů s menšími nároky na pracovní sílu. Za tímto účelem jsem pomocí simulačního programu Witness vytvořil model stávající a nově navrhované výrobní linky a porovnal jejich výkony. Při porovnání variant jsem zjistil, že nová linka je schopna dosáhnout stejného výkonu i s menším počtem pracovníků.
8:45 B.Sc. Anna Beata Fatyga M2 Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. Optimalizace svozů detail

Optimalizace svozů

Cílem této práce je optimalizace svozů pro jeden z největších tuzemských e-shopů. Podnik kromě e-shopu provozuje i síť kamenných prodejen, kde má zákazník možnost si vyzvednout zboží objednané přes internet. Zboží je skladováno ve čtyřech distribučních centrech a několikrát denně doručováno na pobočky po celé České republice. Praktická část se zabývá analýzou svozů z jednoho distribučního centra, které zásobuje pražské pobočky. Záměrem je zjistit, zda všechny svozy jsou nutné, respektive najít optimální časy a počty svozů pro danou pobočku. Jako východisko pro optimalizace svozů poslouží analýza chování zákazníků, zejména časy vyzvedávání objednávek na příslušných pobočkách.   
9:00 Bc. Tereza Hanyková M2 Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o. detail

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

Tato semestrální práce je zaměřena na vyhodnocení konkrétního nástroje podpory prodeje označovaný jako promoakce. V teoretické části jsou nejprve stručně popsány různé druhy podpory prodeje, následně proč jsou promoakce tak častým tématem především na českém trhu s rychloobrátkovým zbožím a v neposlední řadě, jak se mnohé firmy dostanou do tzv. promospirály. Nechybí i popis metod, pomocí kterých je zjištěn vliv promoakcí na prodeje výrobků. Následně se práce zabývá vyhodnocením a porovnáním promoakcí z roku 2016, 2017 a 2018, kde pro analýzu bylo zvoleno sedm skupin produktů z divize „Pracích a čistících prostředků“ společnosti Henkel.  
9:15 Bc. Zuzana Zemanová M2 Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Optimalizace věrnostního programu ve vybraném podniku detail

Optimalizace věrnostního programu ve vybraném podniku

Při budování vztahu se zákazníky využívají firmy mimo jiné věrnostní programy, prostřednictvím kterých posilují loajalitu stávajících zákazníků a budují důvěru u zákazníků budoucích. Autorka semestrální práce v teoretické části nejdříve blíže vysvětluje pojmy jako marketingová komunikace, reklama, podpora prodeje a její nástroje, loajalita zákazníků a věrnostní programy jako takové. Cílem semestrální práce je navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci věrnostního programu P.S.M. divize Adhesives Technologies firmy Henkel. V praktické části práce je navrženo snížení nákladů na dopravu na základě výsledků komparační analýzy nákladových údajů v programu Microsoft Excel. Při navržení nové skladby dárků je přihlédnuto k preferencím zákazníků ověřených Pearsonovým chí-kvadrát testem.
9:30 Bc. Jakub Mareček M2 prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. Controlling výrobního procesu, výkazů práce a analýza výkonnosti výrobního zařízení   detail

Controlling výrobního procesu, výkazů práce a analýza výkonnosti výrobního zařízení  

Práce popisuje řešení a výsledek samostatného projektu zadané společností TSR autorovi práce. Autor se zabýval výrobním zařízením - střihačem kovů na provozovně TSR Plzeň. Prvním ze zadaných úkolů bylo vylepšení záznamu průvodky agregátu, ve které se pro kontrolní účely zapisují časové a hmotností hodnoty práce stroje. Při řešení prvního úkolu autor zjistil nepřiměřené hodnoty práce a prostojů stroje, proto se projekt posléze rozšířil i o analýzu práce tohoto střihače pozorovací metodou. Podle výsledků analýzy byly vypočítány půlroční ztráty vzniklé z prostojů, na základě čehož autor navrhl řešení pro snížení prostojových hodnot a tudíž i možnost zvýšení celkové efektivnosti a výkonnosti stroje jako úzkého místa této provozovny.  
9:45 Bc. Eliška Jandová M2 Ing. Petra Zemanová, Ph.D. Studium a zhodnocení poptávek po distribuci kávy z Ekvádoru  detail

Studium a zhodnocení poptávek po distribuci kávy z Ekvádoru 

Tato práce se zaměřuje na problematiku distribuce kávy z Ekvádoru do sídla české pražírny výběrové kávy Dos Mundos. Transport většího množství takové suroviny vyžaduje důmyslné logistické řešení s ohledem na výběr vhodné dopravní sítě, nákladovost nebo časovou náročnost přepravy. Náplní této práce tedy bylo provést průzkum poptávek vybraných distributorů, porovnat jejich nabídky a pražírně poskytnout informace, které mohou vylepšit její finanční stav, a přitom vyhovět požadavkům zákazníků.     

DSC_0400
DSC_0403
DSC_0443
DSC_0425
DSC_0423
DSC_0460
DSC_0467
DSC_0416
DSC_0452
DSC_0436
DSC_0431
DSC_0474
DSC_0449
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0543
DSC_0547
DSC_0522
DSC_0511
DSC_0517
DSC_0533
DSC_0528
DSC_0558
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0496
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0384
DSC_0396
DSC_0393

Aktualizováno: 20.9.2019 10:21, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi