Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2018
iduzel: 44258
idvazba: 48596
šablona: stranka_galerie
čas: 14.6.2024 07:41:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 44258
idvazba: 48596
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2018'
iduzel: 44258
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/44258
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2018

Harmonogram SVK 2018

 • Vyhlášení SVK 2018
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 22. 10. 2018
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2018
 • SVK přednášky všech soutěžících: 22. 11. 2018 - VÝSLEDKY
 • SVK finále (přednášky 19 vítězů): 23. 11. 2018

Sborníky

SVK na FCHI v akademickém roce 2018/2019 proběhla ve čtvrtek 22. 11. 2018.

 • 6 ústavů, 138 soutěžícíh, 19 sekcí.
 • Respirium B - 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sekcí a předání diplomů z rukou paní děkanky prof. Marie Urbanové

V pátek 23. 11. 2018 se v posluchárně BIII uskutečnilo SVK finále, kde své práce přednesli vítězové jednotlivých sekcí.

 • Sborník finále
 • Délka prezentací 10 minut včetně diskuze (doporučeno 8+2).
 • Složení odborné komise:
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (předsedkyně komise)
  doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. (zástupce 402)
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (zástupce 403)
  doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. (zástupce 409)
  Ing. Pavel Galář, Ph.D. (zástupce 444)
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (zástupce 445)
  Ing. Pavel Calta, Ph.D. (zástupce společnosti Zentiva - hlavního sponzora SVK na FCHI)
 • Program:
     
8:50    zahájení

9:00-10:00

9:00

Bc. Lenka Adamová

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří

9:10

Bc. Martin Bureš

Simulation of long term cycling of vanadium redox flow battery

9:20

Bc. Oleksandr Volochanskyi

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

9:30

Bc. Tereza Navrátilová

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

9:40

Bc. Lenka Vatrsková

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

9:50

Petr Touš

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie

10:00 - 10:20   přestávka
10:20 - 11:20 10:20

Bc. David Palounek

SERS spektroskopie červených pigmentů na povrchu plasmonických kovů: vliv excitační vlnové délky

10:30

Bc. Martin Šourek

Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

10:40

Vojtěch Konderla

Enhancement of graphite felt electrode for vanadium redox flow battery by in-cell graphene oxide electrodeposition

10:50

Bc. et Bc. Jan Němec

Analýza tlakových ztrát v automobilových filtrech pevných částic

11:00

Bc. Patrik Bouřa

Příprava a charakterizace biopolymerních mikrocelulárních pěn

11:10

Bc. Jana Sklenářová

Nanášení antistatických nanovrstev metodou elektrosprejování

11:20 - 11:40   přestávka
11:40 - 12:50 11:40

Bc. Ondřej Šrom

Deeper insight into the dynamic light scattering technique for particle size characterization

11:50

Bc. Jaromír Mašek

Polynomial model of liquid flow

12:00

Kristýna Žemlová

Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat

12:10

Bc. Tereza Hanyková

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

12:20

Bc. Martin Hruška

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

12:30

Bc. Alexandr Zaykov

Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

12:40 - 13:00   vyhlášení fakultních vítězů a zakončení

Výsledky fakultního finále

1.místo
Bc. Martin Hruška
Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

2.místo
Bc. Alexandr Zaykov
Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

3.místo
Bc. Martin Šourek
Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
837    Ústav ekonomiky a managementu - Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (Marek.Botek@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (Vladimir.Scholtz@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo v případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) .

Leták SVK 2018 (šířka 450px)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2018 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
šířka 215px
šířka 215px Optik (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
Logo_White_Anton_Paar_RGB (šířka 215px) logo casale (šířka 215px)
eaton_logo_claim_rgb (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
1280px-Sysmex_company_logo.svg (šířka 215px) trelleborg_logo_2 (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
chemoprojekt (šířka 215px)  
logo_chromservis-nove (šířka 215px) šířka 215px
logo shimadzu (šířka 215px) spolana (šířka 215px)
šířka 215px pragolab logo (šířka 215px)
index (šířka 215px) šířka 215px
logo_pfeiffer (šířka 215px) vwr_logo_rgb (šířka 215px)
šířka 215px CHEMSTAR (šířka 215px)

Věcné dary

šířka 215px
šířka 215px Merck (šířka 215px)
cez-logo-jete-new-14 (šířka 215px) logo ntm (šířka 215px)
Metrohm (šířka 215px) Petr Slavíček

Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzika a měřicí technika (Ústav fyziky a měřicí techniky - 9:00)

 • Předseda: prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
 • Komise: Ing. Ladislav Fišer, Ph.D., Mgr. Tomáš Kotrba, doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. (1. lf UK), Ing. Martin Straka, Ph.D. (ÚJV Řež, a.s.), Ing. Jiří Protivínský, Ph.D. (Sysmex CZ s.r.o.)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Tereza Měřínská M1 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Inaktivace původce akantamébové keratitidy nízkoteplotním plazmatem detail

Inaktivace původce akantamébové keratitidy nízkoteplotním plazmatem

Akantamébové keratitidy představují významného původce očních infekcí. Nedodržováním vhodných hygienických zásad při manipulaci s očními čočkami může dojít k jejich kontaminaci některým parazitem z rodu Acantamoeba sp. Tato práce se zabývá možností inaktivace izolátu akantaméby BM-18AK pomocí nízkoteplotního plazmatu. Z výsledků vyplývá, že expozicí cyst plazmatu dochází k jejich inaktivaci již za dobu 30 min, což by v budoucnu mohlo vést k vývoji zařízení pro dekontaminaci očních čoček in situ.  
9:15 Bc. Silvie Hejzlarová M1 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Životní cykly trematoid a jejich ovlivnění nízkoteplotním plazmatem detail

Životní cykly trematoid a jejich ovlivnění nízkoteplotním plazmatem

Trematody (motolice) jsou paraziti s jedinečnými životními cykly, které zahrnují sexuální reprodukci u finálních hostitelů a asexuální reprodukci u intermediálních hostitelů. Mezi typické zástupce třídy Trematoda patří rod Schistosoma. V této práci jsou zkoumány inaktivační účinky nízkoteplotního plazmatu na cerkáriích rodu Schistosoma. Inaktivace vzorků cerkárií ve vodném prostředí je prováděna kladným a záporným korónovým výbojem a kometárním výbojem pro různou dobu expozice. Hodnocení účinnosti inaktivace je založeno na pozorování cerkárií pod lupou a hodnocením především jejich pohybu. Při experimentech byly měřeny také koncentrace látek, které vznikají během expozice (H2O2, NO3-, NO2-), pH jakož i teplota vodného prostředí.  
9:30 Eliška Lokajová B3 Ing. Josef Khun, Ph.D. Dynamika růstu plísní sekvenčně exponovaných nízkoteplotním plazmatem detail

Dynamika růstu plísní sekvenčně exponovaných nízkoteplotním plazmatem

Práce se zabývá testováním mikrobicidního účinku nízkoteplotního plazmatu generovaného střídavým korónovým výbojem z Teslova transformátoru v elektrodovém systému s třinácti hroty. Plazma bylo generováno v uzavřené komoře. Dekontaminační efekt byl testován na sporách plísně Penicillium spp. naočkovaných na povrchu živného média. Testování bylo provedeno na koloniích plísně v různém stádiu růstu a zároveň při různých sekvencích expozice (různá kumulace 10 až 40 min). Bylo zjištěno, že různé sekvence expozice mají vliv na růst kolonií v různých stádiích vývoje. Je možné také inhibovat narostlé kolonie, které se ale po přerušení expozičního cyklu mohou dále rozrůstat v závislosti na délce působení. Předpokládané využití by bylo možné v potravinářství, restaurování nebo lékařství.
9:45 Klára Lukášová B3 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Podklady pro návrh terapeutického programu léčby oychomykóz nízkoteplotním plazmatem detail

Podklady pro návrh terapeutického programu léčby oychomykóz nízkoteplotním plazmatem

Práce pojednává o možném využití mikrobicidních účinků nízkoteplotního  plazmatu na inaktivaci růstu plísní. Plazma je generováno korónovým  výbojem a je aplikováno na kolonie plísně v různém stádiu vývoje na  povrch agaru. Následně jsou plísně kultivovány po stanovenou dobu. Se  vzrůstajícím časem expozice, v řádu několika minut až několika desítek  minut, lze pozorovat výrazný úbytek jejich vitality. Nabyté poznatky  budou použity jako podklady pro optimalizaci stávajícího terapeutického  postupu experimentální léčby onychomykóz u pacientů. Tento typ  onemocnění je velmi běžný a současná léčba bývá neučinná nebo  kontraindikována.
10:00 Bc. Martin Hruška M2 Ing. Přemysl Fitl, Ph.D. Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy detail

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

Studium foto-indukovaných dějů na tenkých vrstvách polovodičových chemických senzorů poukazuje na možnost existence různých desorpčních mechanismů. Pro lepší pochopení této problematiky byl navrhnut experiment využívající odlišný přístup detekce a sice senzor na bázi křemenné krystalové mikrováhy – QCM. QCM senzory oproti vodivostním senzorům pracují na odlišném principu a poskytují odezvu ve formě změny rezonanční frekvence křemenného výbrusu, jež je přímo úměrná hmotnosti adsorbovaných molekul. Předložená práce se zabývá zlepšením detekčních vlastností QCM senzorů, užitím křemenných výbrusů kmitajících na frekvenci 10,8 MHz a zvětšením aktivního povrchu senzoru (zvýšení počtu sorpčních míst), aplikací nanostrukturovaných porézních materiálu na bázi černých kovů. V rámci práce byla vytvořena aparatura pro měření QCM senzorů s možností referenční kompenzace (teplotního driftu), četně obslužného programu sepsaného ve vývojovém prostředí NI LabVIEW. Na vyvinutém systému byly následně proměřeny a porovnány odezvy připravených senzorů s nanostrukturovanou vrstvou černého kovu. Pomocí analyzátoru Agilent 4294A byla naměřena a porovnána impedanční spektra QCM před a po depozici aktivní vrstvy a po expozici analytem.  10:15 Lýdie Jakubová B3 Dr. Mgr. Jana Jirešová Studium trichologických stop pomocí elektronové mikroskopie detail

Studium trichologických stop pomocí elektronové mikroskopie

Hlavním cílem této práce je prozkoumat potenciál elektronové mikroskopie jako metody pro určování původu trichologického materiálu při forenzním vyšetřování. Jelikož z této metody získáváme primárně informaci o povrchové struktuře, je počet znaků důležitých při identifikaci do jisté míry omezen. Přesto se u všech druhů zvířat vyskytují topografické rozdíly, přispívající k taxonomickému zařazení živočicha. Pro tuto práci byl použit skenovací elektronový mikroskop MIRA3 od firmy TESCAN, který byl nastaven na detekci sekundárních elektronů, uvolněných po interakci se vzorkem při urychlovacím napětí 3 kV. Pod mikroskopem byl pozorován trichologický materiál běžných domácích a hospodářských zvířat, jako je kočka, pes, králík, kůň nebo prase. U každého vzorku jsme provedli měření šířky stvolu a porovnali tvar a vzdálenost šupin. Tyto parametry se lišily nejen v rámci druhů, ale i jednotlivých plemen.  
10:30 Gabriela Soukupová B3 doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. Pokročilé metody simulace a zpracování spektroskopických dat z energiově disperzní spektroskopie detail

Pokročilé metody simulace a zpracování spektroskopických dat z energiově disperzní spektroskopie

Data získávaná metodou energiově disperzní spektroskopie (EDS), zejména spektra a údaje o prvkovém složení, jsou zpravidla zpracovávána v softwaru dodávaném výrobcem přístroje (OEM software). Cílem tohoto OEM softwaru je dosáhnout maximální uživatelské přívětivosti a plně automatizovaného zpracování dat. Díky tomu může metodu EDS používat širší spektrum uživatelů, bez hlubších znalostí jejích fyzikálních principů. Ve většině případů je tento přístup dostatečný a získané výsledky vyhovující. Cenou za jednoduchost OEM softwaru je však zvýšená chybovost kvalitativního i kvantitativního určení prvkového složení komplexních vzorků, kterou však z důvodu nedostatečného popisu použitých algoritmů nelze snadno eliminovat. Cílem této práce je proto využít specializovaného softwaru NIST DTSA II, vyvinutého pro pokročilé uživatele metody EDS, kteří chtějí mít větší kontrolu nad zpracováním naměřených dat. Pomocí NIST DTSA II jsou simulována a zpracována EDS spektra a je provedena zevrubná kvalitativní i kvantitativní analýza iontově výměnných membrán, vyvíjených pro mikrofluidní systémy.
10:45 Bc. Stanislav Valtera M2 doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. Chemická funkcionalizace polypyrrolu pro biosenzory detail

Chemická funkcionalizace polypyrrolu pro biosenzory

Příspěvek je zaměřen na syntézu a charakterizaci nanotrubek chemicky funkcionalizovaného vodivého polymeru polypyrrolu (PPy). Chemická funkcionalizace probíhá při polymerizaci PPy v přítomnosti kyseliny pyrrol-2-karboxylové a pyrrol-3-karboxylové. V závislosti na podmínkách syntézy a přítomnosti látek schopných tvořit šablony pro růst nanostruktur (např. methyloranž či bipyrrol)  jsou vytvářeny pravidelné struktury polymeru, jejichž vlastnosti, např. elektrická vodivost, relativní specifický povrch či odolnost vůči přirozenému stárnutí materiálu jsou výrazně vylepšené oproti jejich nestrukturovaným protějškům. Tyto nanostruktury jsou navíc vybaveny funkčními skupinami –COOH, které slouží jako kotva schopná tvořit s aminy peptidickou vazbu. Díky tomu je možné připevnit na povrch nanostruktur řadu biologicky aktivních látek, které vynikají specifickou reakcí s kapalnými i plynnými analyty. Takto funkcionalizované, elektricky vodivé nanotrubky jsou zajímavou platformou pro přípravu biosenzorů či mikrofluidních čipů a reaktorů.  
11:00 Bc. Richard Šípka M1 Ing. Jan Vlček, Ph.D. Chemické senzory využívajúce polyiónové nanokompozity detail

Chemické senzory využívajúce polyiónové nanokompozity

Rastúci záujem o polyiónové kvapaliny, ďalej iba (PIL) k senzorovým aplikáciám, sa odvíja od ich silných interakcií s niektorými analytmi. Značná jednoduchosť v prípade PIL, daná ľahkým výberom polymérnej alebo iónovej časti, vedie k značnej variabilite a z nej plynúcej širokej aplikovateľnosti. Práca sa zaoberá syntézou materiálov na báze tetrabutylfosfónium a tributyloktylfosfónium sulfopropylakrylátu: (i) čistý PIL, (ii) kompozit PIL + C60 a (iii) kompozit PIL + C70. Ako senzorové substráty boli použité sklá B270 o rozmeroch 10 x 10 mm2 s párom naprášených zlatých elektród o hrúbke 200 nm a vzdialenosti 1 mm. Na takto pripravených jednoduchých senzoroch s nanesenou aktívnou vrstvou bola nameraná senzorová odozva plynných analytov. Merania boli uskutočnené pomocou metódy elektrochemickej impedančnej spektroskopie na potenciostate/galvanostate GAMRY Reference 600. Impedančná metóda prebiehala v rozsahu frekvencií 1 Hz až 1 MHz a výsledkom boli dáta vo forme Nyquistových diagramov. Nyquistové diagramy boli fitované pomocou Randlesovho ekvivalentného obvodu, z ktorého sme následne obdržali dáta postačujúce k výpočtu difúzneho koeficientu voľných iónov v prítomnosti rôznych plynných analytov. Difúzne koeficienty sa pohybovali v závislosti na type analytu v rozmedzí 1–3x10-10 m2 s.DSC_0400
DSC_0403
DSC_0443
DSC_0425
DSC_0423
DSC_0460
DSC_0467
DSC_0416
DSC_0452
DSC_0436
DSC_0431
DSC_0474
DSC_0449
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0543
DSC_0547
DSC_0522
DSC_0511
DSC_0517
DSC_0533
DSC_0528
DSC_0558
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0496
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0384
DSC_0396
DSC_0393

Aktualizováno: 20.9.2019 10:21, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi