Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2018
iduzel: 44258
idvazba: 48596
šablona: stranka_galerie
čas: 14.6.2024 07:41:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 44258
idvazba: 48596
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2018'
iduzel: 44258
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/44258
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2018

Harmonogram SVK 2018

 • Vyhlášení SVK 2018
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 22. 10. 2018
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2018
 • SVK přednášky všech soutěžících: 22. 11. 2018 - VÝSLEDKY
 • SVK finále (přednášky 19 vítězů): 23. 11. 2018

Sborníky

SVK na FCHI v akademickém roce 2018/2019 proběhla ve čtvrtek 22. 11. 2018.

 • 6 ústavů, 138 soutěžícíh, 19 sekcí.
 • Respirium B - 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sekcí a předání diplomů z rukou paní děkanky prof. Marie Urbanové

V pátek 23. 11. 2018 se v posluchárně BIII uskutečnilo SVK finále, kde své práce přednesli vítězové jednotlivých sekcí.

 • Sborník finále
 • Délka prezentací 10 minut včetně diskuze (doporučeno 8+2).
 • Složení odborné komise:
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (předsedkyně komise)
  doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. (zástupce 402)
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (zástupce 403)
  doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. (zástupce 409)
  Ing. Pavel Galář, Ph.D. (zástupce 444)
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (zástupce 445)
  Ing. Pavel Calta, Ph.D. (zástupce společnosti Zentiva - hlavního sponzora SVK na FCHI)
 • Program:
     
8:50    zahájení

9:00-10:00

9:00

Bc. Lenka Adamová

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří

9:10

Bc. Martin Bureš

Simulation of long term cycling of vanadium redox flow battery

9:20

Bc. Oleksandr Volochanskyi

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

9:30

Bc. Tereza Navrátilová

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

9:40

Bc. Lenka Vatrsková

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

9:50

Petr Touš

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie

10:00 - 10:20   přestávka
10:20 - 11:20 10:20

Bc. David Palounek

SERS spektroskopie červených pigmentů na povrchu plasmonických kovů: vliv excitační vlnové délky

10:30

Bc. Martin Šourek

Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

10:40

Vojtěch Konderla

Enhancement of graphite felt electrode for vanadium redox flow battery by in-cell graphene oxide electrodeposition

10:50

Bc. et Bc. Jan Němec

Analýza tlakových ztrát v automobilových filtrech pevných částic

11:00

Bc. Patrik Bouřa

Příprava a charakterizace biopolymerních mikrocelulárních pěn

11:10

Bc. Jana Sklenářová

Nanášení antistatických nanovrstev metodou elektrosprejování

11:20 - 11:40   přestávka
11:40 - 12:50 11:40

Bc. Ondřej Šrom

Deeper insight into the dynamic light scattering technique for particle size characterization

11:50

Bc. Jaromír Mašek

Polynomial model of liquid flow

12:00

Kristýna Žemlová

Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat

12:10

Bc. Tereza Hanyková

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

12:20

Bc. Martin Hruška

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

12:30

Bc. Alexandr Zaykov

Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

12:40 - 13:00   vyhlášení fakultních vítězů a zakončení

Výsledky fakultního finále

1.místo
Bc. Martin Hruška
Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

2.místo
Bc. Alexandr Zaykov
Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

3.místo
Bc. Martin Šourek
Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
837    Ústav ekonomiky a managementu - Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (Marek.Botek@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (Vladimir.Scholtz@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo v případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) .

Leták SVK 2018 (šířka 450px)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2018 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
šířka 215px
šířka 215px Optik (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
Logo_White_Anton_Paar_RGB (šířka 215px) logo casale (šířka 215px)
eaton_logo_claim_rgb (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
1280px-Sysmex_company_logo.svg (šířka 215px) trelleborg_logo_2 (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
chemoprojekt (šířka 215px)  
logo_chromservis-nove (šířka 215px) šířka 215px
logo shimadzu (šířka 215px) spolana (šířka 215px)
šířka 215px pragolab logo (šířka 215px)
index (šířka 215px) šířka 215px
logo_pfeiffer (šířka 215px) vwr_logo_rgb (šířka 215px)
šířka 215px CHEMSTAR (šířka 215px)

Věcné dary

šířka 215px
šířka 215px Merck (šířka 215px)
cez-logo-jete-new-14 (šířka 215px) logo ntm (šířka 215px)
Metrohm (šířka 215px) Petr Slavíček

Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie III (A21 - 8:30)

 • Předseda: doc. Dr. RNDr. David Sýkora
 • Komise: Ing. Gabriela Broncová, Ph.D., Ing. Antonín Kaňa, Ph.D., Mgr. Jan Fähnrich, CSc.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Jana Čechová M1 prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. Závislost molekulového složení lidské pachové signatury na věku detail

Závislost molekulového složení lidské pachové signatury na věku

Cílem této práce bylo zjistit, jak chemické složení lidské pachové stopy závisí na věku. Od 13 dobrovolníků (muži 22 až 72 let) byly odebrány vzorky pachů z dlaní pomocí skleněných kuliček. Vzorky byly následně extrahovány do ethanolu a analyzovány metodou GS-MS. Získaná data byla statisticky zpracována. Bylo nalezeno 213 poměrů látek (splňujících podmínku p < 0,05), které byly dále zpracovány metodou PCA. Bylo zjištěno, že věkové skupiny od sebe nejsou jednoznačně odděleny. Následně bylo pro potřeby PCA využito 6 poměrů, splňujících podmínku p < 0,001. Skupinu nejstarších dobrovolníků se podařilo oddělit od skupin mladších dobrovolníků.  
8:45 Nina Habanová B3 doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc. Pyrrol-β-cyklodextrin: polymerizace a rozpoznávání hydrochloridů methyl esterů aminokyselin detail

Pyrrol-β-cyklodextrin: polymerizace a rozpoznávání hydrochloridů methyl esterů aminokyselin

Vývoj nových selektívnych a špecifických elektródových materiálov pre stanovenie enantiomérov fenylalanínu je aktuálny a žiaduci predovšetkým pre klinickú analýzu. Cieľom predpokladanej práce bolo vytvorenie polymérnych filmov na báze pyrolu (PY) substituovaného β-cyklodextrínom (PY-β-CD) elektrochemickou oxidáciou na povrchu skelného uhlíku (GC). Interakcia nemodifikovaných (GC) a modifikovaných (PY a PY-β-CD) elektród s alanínom (Ala) a enantiomérmi fenylalanínu (L-Phe, D-Phe) v prítomnosti elektroaktívneho páru K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] bola študovaná metódou lineárnej voltametrie (Linear Sweep Voltrametry, LSV). Voltametrické meranie ukázalo, že PY-β-CD/GC modifikovaná elektróda v porovnaní s nemodifikovanou GC elektródou a PY-modifikovanou elektródou prejavuje väčšiu schopnosť rozlišovať enantioméry fenylalanínu.
9:00 Bc. Tereza Janďurová M1 doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc. Elektrochemická studie interakce mezi phenylpropanolaminem a dibenzo-18-crown-6-etherem kovalentně imobilizovaným  na povrch polymeru detail

Elektrochemická studie interakce mezi phenylpropanolaminem a dibenzo-18-crown-6-etherem kovalentně imobilizovaným  na povrch polymeru

Cílem předložené práce bylo kovalentně imobilizovat 4-amino-dibenzo-18-crown-6-ether (DB18C6) na povrch Pt elektrody modifikované polymerní vrstvou na bázi 3-aminobenzoové kyseliny (3ABA) a detekovat psychotropní látku ze skupiny aminů. Polymerní vrstva poly(3ABA) byla deponována na povrch Pt elektrody metodou cyklické voltametrie z roztoku 0,5 M H2SO4 obsahující 1,0 x 10-3 M monomer 3ABA v rozsahu potenciálu od 0 do 1,2 V (vs. Ag/AgCl). Kovalentní imobilizace receptoru DB18C6 proběhla po aktivaci polymerní vrstvy 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimidem přes volné karboxylové skupiny na povrchu elektrody. Vybraným analytem pro elektrochemickou detekci byl phenylpropanolamin (PPA), což je psychotropní látka (PTL), která vykazuje například zvýšení srdeční frekvence a krevního tlaku, dilatace cév a halucinace. Metoda elektroimpedanční spektroskopie, na základě porovnání změn odporů nemodifikované (Pt/3ABA) a modifikované (Pt/3ABA/DB18C6) elektrody v roztocích obsahujících PPA, amonné ionty a sorbitol, potvrdila přítomnost imobilizovaného receptoru DB18C6 na povrchu polymerního filmu. Při interakci vybraných analytů s  polymerními filmy dochází ke specifickým a nespecifickým interakcím.    
9:15 Bc. Denisa Macková M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Enantioseparace a stanovení mefedronu a jeho metabolitů kapilární elektroforézou detail

Enantioseparace a stanovení mefedronu a jeho metabolitů kapilární elektroforézou

Tato práce se zabývá optimalizací podmínek pro chirální separaci mefedronu a jeho osmi metabolitů kapilární elektroforézou. Jako chirální selektory byly testovány deriváty cyklodextrinu (CD). Z testovaných derivátů (β-CD, γ-CD, sulfonovaný β-CD, karboxymethylovaný β-CD, heptakis(2,3,6-O-methyl)-β-CD, karboxymethylovaný γ‑CD a 2‑hydroxypropylovaný β-CD) byl nejefektivnější karboxymethylovaný β‑cyklodextrin (CM‑β‑CD). Dále bylo pomocí simplexové metody hledáno optimální pH základního elektrolytu a koncentrace CM-β-CD. Nejvyššího chirálního rozlišení bylo dosaženo při pH 2,75 a koncentraci 7,5 mmol/l. Pouze v případě metabolitu normefedronu bylo rozlišení mezi jednotlivými enantiomery menší než 0,5. Dále byly pro mefedron a jeho šest metabolitů proměřeny kalibrační roztoky za výše zjištěných optimálních podmínek. Byly sestrojeny kalibrační křivky v rozsahu 0,2‑5 mmol/l, vypočteny regresní rovnice a meze detekce a stanovitelnosti.  
9:30 Bc. Václav Rach M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Příprava vícevazebných stacionárních fází pro kapilární elektrochromatografii detail

Příprava vícevazebných stacionárních fází pro kapilární elektrochromatografii

Tématem této práce je modifikace kapilár pro kapilární elektrochromatografii pomocí Ugiho reakce. Ugiho čtyřsložková reakce je vhodným organickým nástrojem, pomocí kterého lze snadno modifikovat vnitřní povrch kapilár. Touto reakcí vznikají na vnitřním povrchu kapilár různá interakční centra, která mohou být volena pomocí reagujících složek s -NH2, >CO, -NC a -COOH funkčními skupinami. Reagující složky jsou voleny tak, aby bylo dosaženo požadovaných separačních vlastností připravené kapiláry.  V této práci byla modifikace kapilár provedena čtyřmi odlišnými způsoby: navázáním na stěny, sol-gel technikou, leptáním a vytvořením monolitu uvnitř kapiláry. U všech metod bylo nezbytným krokem zavedení ‑NH2 skupiny na vnitřní povrch kapiláry, k čemuž byl použit (3‑aminopropyl)triethoxysilan. Na takto upraveném povrchu mohla být následně provedena Ugiho reakce.  Separační schopnost kapilár byla ověřována na testovacím vzorku směsi aromatických sloučenin, naftalenu, fluorenu, fenanthrenu a anthracenu.
9:45 Bc. Lenka Vatrsková M2 doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc. Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek detail

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

Táto práca je zameraná na potenciometrické štúdium interakcií medzi kalix[4]arénom a novými psychoaktívnymi látkami (NPL). Aminoindán (primárny amín) a deriváty syntetických katinónov (sekundárne a terciárny amín) boli zvolené ako testované analyty. Cieľom bolo pozorovať efekt zmeny percentuálneho zastúpenia receptoru membrány, kalix[4]arénu (1wt%, 5wt% a 10wt%), na jej potenciometrické vlastnosti, najmä na citlivosť, lineárny koncentračný rozsah a selektivitu. Zvyšujúce sa množstvo kalix[4]arénu z 1wt% do 5-10wt% viedlo k i)zníženiu potenciometrickej citlivosti, ii)posunu lineárneho koncentračného rozsahu do oblasti vyššej koncentrácie, iii)zmenám potenciometrickej selektivity súvisiacej so štruktúrnymi vlastnosťami testovaných analytov. Využiteľnosť PVC-membrán na báze kalix[4]arénu bola overená a dokázaná pri potenciometrickej analýze obsahu sekundárneho amínu (bufedrónu) v modelovej vzorke (ρ = 2,1 μg/ml) a reálnej vzorke slín (ρ = 34,24 μg/ml). Pri stanovení bufedrónu v modelovej vzorke sa ukázala ako úspešná membrána na báze 10wt% kalix[4]arénu (2,27±0,08 μg/ml, sr = 2%), zatiaľ čo v reálnej vzorke sa ukázala perspektívnejšia membrána s obsahom 1wt% kalix[4]arénu (32,52±3,57 μg/ml, sr = 7%).  

DSC_0400
DSC_0403
DSC_0443
DSC_0425
DSC_0423
DSC_0460
DSC_0467
DSC_0416
DSC_0452
DSC_0436
DSC_0431
DSC_0474
DSC_0449
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0543
DSC_0547
DSC_0522
DSC_0511
DSC_0517
DSC_0533
DSC_0528
DSC_0558
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0496
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0384
DSC_0396
DSC_0393

Aktualizováno: 20.9.2019 10:21, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi