Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2018
iduzel: 44258
idvazba: 48596
šablona: stranka_galerie
čas: 14.6.2024 06:36:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 44258
idvazba: 48596
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2018'
iduzel: 44258
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/44258
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2018

Harmonogram SVK 2018

 • Vyhlášení SVK 2018
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 22. 10. 2018
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2018
 • SVK přednášky všech soutěžících: 22. 11. 2018 - VÝSLEDKY
 • SVK finále (přednášky 19 vítězů): 23. 11. 2018

Sborníky

SVK na FCHI v akademickém roce 2018/2019 proběhla ve čtvrtek 22. 11. 2018.

 • 6 ústavů, 138 soutěžícíh, 19 sekcí.
 • Respirium B - 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sekcí a předání diplomů z rukou paní děkanky prof. Marie Urbanové

V pátek 23. 11. 2018 se v posluchárně BIII uskutečnilo SVK finále, kde své práce přednesli vítězové jednotlivých sekcí.

 • Sborník finále
 • Délka prezentací 10 minut včetně diskuze (doporučeno 8+2).
 • Složení odborné komise:
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (předsedkyně komise)
  doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. (zástupce 402)
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (zástupce 403)
  doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. (zástupce 409)
  Ing. Pavel Galář, Ph.D. (zástupce 444)
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (zástupce 445)
  Ing. Pavel Calta, Ph.D. (zástupce společnosti Zentiva - hlavního sponzora SVK na FCHI)
 • Program:
     
8:50    zahájení

9:00-10:00

9:00

Bc. Lenka Adamová

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří

9:10

Bc. Martin Bureš

Simulation of long term cycling of vanadium redox flow battery

9:20

Bc. Oleksandr Volochanskyi

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

9:30

Bc. Tereza Navrátilová

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

9:40

Bc. Lenka Vatrsková

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

9:50

Petr Touš

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie

10:00 - 10:20   přestávka
10:20 - 11:20 10:20

Bc. David Palounek

SERS spektroskopie červených pigmentů na povrchu plasmonických kovů: vliv excitační vlnové délky

10:30

Bc. Martin Šourek

Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

10:40

Vojtěch Konderla

Enhancement of graphite felt electrode for vanadium redox flow battery by in-cell graphene oxide electrodeposition

10:50

Bc. et Bc. Jan Němec

Analýza tlakových ztrát v automobilových filtrech pevných částic

11:00

Bc. Patrik Bouřa

Příprava a charakterizace biopolymerních mikrocelulárních pěn

11:10

Bc. Jana Sklenářová

Nanášení antistatických nanovrstev metodou elektrosprejování

11:20 - 11:40   přestávka
11:40 - 12:50 11:40

Bc. Ondřej Šrom

Deeper insight into the dynamic light scattering technique for particle size characterization

11:50

Bc. Jaromír Mašek

Polynomial model of liquid flow

12:00

Kristýna Žemlová

Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat

12:10

Bc. Tereza Hanyková

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

12:20

Bc. Martin Hruška

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

12:30

Bc. Alexandr Zaykov

Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

12:40 - 13:00   vyhlášení fakultních vítězů a zakončení

Výsledky fakultního finále

1.místo
Bc. Martin Hruška
Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

2.místo
Bc. Alexandr Zaykov
Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

3.místo
Bc. Martin Šourek
Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
837    Ústav ekonomiky a managementu - Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (Marek.Botek@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (Vladimir.Scholtz@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo v případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) .

Leták SVK 2018 (šířka 450px)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2018 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
šířka 215px
šířka 215px Optik (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
Logo_White_Anton_Paar_RGB (šířka 215px) logo casale (šířka 215px)
eaton_logo_claim_rgb (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
1280px-Sysmex_company_logo.svg (šířka 215px) trelleborg_logo_2 (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
chemoprojekt (šířka 215px)  
logo_chromservis-nove (šířka 215px) šířka 215px
logo shimadzu (šířka 215px) spolana (šířka 215px)
šířka 215px pragolab logo (šířka 215px)
index (šířka 215px) šířka 215px
logo_pfeiffer (šířka 215px) vwr_logo_rgb (šířka 215px)
šířka 215px CHEMSTAR (šířka 215px)

Věcné dary

šířka 215px
šířka 215px Merck (šířka 215px)
cez-logo-jete-new-14 (šířka 215px) logo ntm (šířka 215px)
Metrohm (šířka 215px) Petr Slavíček

Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie III (A125 - 9:00)

 • Předseda: prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
 • Komise: RNDr. Michal Kolář Ph.D., RNDr. Eva Muchová Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Michal Belina M1 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Elektronová spektroskopie s vibračním rozlišením: aplikace na polyaromatické kationty detail

Elektronová spektroskopie s vibračním rozlišením: aplikace na polyaromatické kationty

V roce 2015 byl experimentálně potvrzen radikálový kationt fulerenu jako zdroj dvou tzv. difúzních interstelárních pásů. Po téměř 100 letech od jejich objevení tak přišel významný impuls k dalšímu výzkumu molekul podílejících se na této absorpci ve viditelné oblasti. Difúzní interstelární pásy vznikají v mezihvězdném prostoru, který je tak trochu z ruky, a tak prakticky jediným prostředkem, jak můžeme získat informace z vesmíru, jsou spektroskopická pozorování. Konkrétně pro odhalení zdrojových molekul této absorpce je klíčová vibračně rozlišená elektronová spektroskopie. Pro její detailní studium je třeba jít nad rámec běžně užívaných aproximací. Ve své práci se proto věnuji detailnímu studiu elektronové absorpce radikálového kationtu antracenu: efektům v rozporu s Francovým–Condonovým principem, anharmonicitě hyperplochy potenciální energie a dalším možným výpočetním technikám pro získání vibračně rozlišeného elektronového spektra.  
9:20 Monika Brožíková B3 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Ionizace a oxidace karboxylových kyselin: ab initio studium detail

Ionizace a oxidace karboxylových kyselin: ab initio studium

Redoxní vlastnosti biomolekul (tj. redoxní potenciál a případně ionizační energie) jsou důležité pro pochopení jejich funkce v organismech, například v souvislosti s fotosyntézou, metabolismy, nebo u oprav poškození DNA. Právě u oprav oxidativních poškození DNA je důležitým prvkem aminokyselina tryptofan, na který se zaměřuje moje práce. Elektrochemické měření redoxních potenciálů ve vodné fázi je ale problematické kvůli vysokým hodnotám této veličiny. Experimentální hodnoty se proto od sebe velmi často liší. Jeden z důvodů, proč získáme například různé redoxní potenciály, je existence rovnováh mezi více stavy – protonizovaných a deprotonizovaných – molekul. Tyto rovnováhy hrají roli jak v redukovaných, tak v oxidovaných formách. To je patrné zvlášť u podskupiny karboxylových kyselin – aminokyselin. Redoxní potenciál těchto látek se tak stává mimo jiné závislým na pH okolního prostředí. Jednou z cest pro získání redoxních potenciálů představuje fotoemisní spektroskopie, která se v posledních letech rozvíjí především díky zavedení techniky kapalných mikrotrysek. V práci se zaměřuji na ionizační energie a redoxní potenciály různých forem tryptofanu získaných na principu kvantových výpočtů. Cílem je porozumět vztahu mezi redoxním potenciálem a fotoemisním spektrem  
9:40 Bc. Stanislav Chvíla M1 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Přenos náboje v molekule karboxypterinu: Atmosférické souvislosti detail

Přenos náboje v molekule karboxypterinu: Atmosférické souvislosti

Na poli chemie atmosférických procesů došlo v nedávné minulosti k výraznému rozvoji, a to především zkoumání dějů na fázových rozhraních přirozeně nebo uměle vznikajících aerosolů v atmosféře. Obtížnost laboratorní simulace těchto procesů je podnětem ke zkoumání těchto pochodů in silico. V této práci se pokouším nalézt obecný výpočetní protokol pro získávání elektrochemických dat pro molekuly v tripletním excitovaném stavu, jelikož chemii těchto částic byla dosud věnována pouze malá pozornost. Jako testovací subjekt byl zvolen 6-karboxypterin, přirozený produkt rozkladu biogenních složek organismů. Klíčovou roli v tomto zkoumání hraje především správné modelování solvatačního okolí molekuly, jehož vliv na získané výsledky se ukázal být velmi značný. Tato práce také přináší srovnání použití několika různých postupů výpočtu elektrochemických dat a diskuzi jejich vhodnosti.
10:00 Jiří Janoš B2 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Chemie řízená vlnovou délkou: fotoiniciátory detail

Chemie řízená vlnovou délkou: fotoiniciátory

Ve třetím tisíciletí došlo k velkému rozvoji molekulových simulací na ab initio úrovni a modelovány jsou dnes běžně i fotochemické reakce probíhající na více excitovaných stavech. Většina simulací předpokládá vertikální excitaci, čímž začíná fotochemická reakce. Tento model odpovídá reakcím spuštěným ultrakrátkými světelnými pulzy, ačkoliv většinou se využívají pulzy delší s dobře definovanou vlnovou délkou. Ve své práci směřuji k hledání simulačních technik, kterými je možné popsat tento scénář, což umožní mimo jiné i řízení fotochemických reakcí vlnovou délkou. Chemie řízená vlnovou délkou má různé využití v praxi. Příkladem může být relativně složitá molekula O-acetyloximu, který se využívá jako fotoiniciátor polymerizačních reakcí, jejichž výtěžek závisí na vlnové délce použitého světla. V této práci se zabývám fotochemií zmíněné molekuly od jednoduchého prvního pohledu až po analýzu náročných dynamických simulací. Diskutovány jsou možnosti zjednodušení výchozí struktury a tím i snížení výpočetní náročnosti, vzorkování základního stavu, dynamické simulace v excitovaném stavu a analýza kvantového výtěžku v závislosti na vlnové délce pro různé výchozí podmínky. Závěrem jsou rozebrány nedostatky současného modelu a možnosti jeho vylepšení spolu s nástinem budoucího postupu.
10:20 Emil Pavelka B3 RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D. Application of KB-theory in ternary LJ mixtures   detail

Application of KB-theory in ternary LJ mixtures  

Setchenow equation is well established relation for description of change in solubility upon the addition of salts or cosolvents into solution. This linear relationship is general, applicable on organic solutes as well as on biomolecules. In this work we employ MD simulations on minimalistic (qualitative) model of ternary Lennard-Jones mixtures, in which the repulsive, neutral and attractive solute-cosolvent interaction regimes can be described. Applying exact Kirkwood-Buff theory we quantitatively connect the changes in local solutions structure with the changes in solute chemical potential and thus its solubility.  
10:40 Bc. Jakub Smutek M1 RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D. Modelling of hydrophobic interactions detail

Modelling of hydrophobic interactions

Hydrophobic effects play an important role in physical phenomena such as mem- brane formation or protein folding. Despite their importance these effects are  rather poorly understood. In this work, we use tools of an information theory (IT) to estimate thermodynamic properties of methane in water and methanol. IT connects the thermodynamic properties of hydrophobic solutes to the probability of finding a molecular-sized cavity volume in a given solvent. We approximate the probability distribution of the number of solvent centers in a cavity  volume using two moments calculated from the density and radial distribution  functions of pure solvents. The radial distribution functions at different temperatures of pure solvents were extracted directly from molecular simulations.  Furthermore, test particle insertions of methane were performed to evaluate  excess chemical potential directly from simulations in aforementioned solvents.  We find good correspondence between the results of information theory and di rect molecular simulations. Lastly, we calculate a PMF of a methane dimer at  298 K by means of IT.  Upon extension to mixtures, IT may be a promissing tool for  investigation of an ion-specific contribution to hydration free energy and  association of small hydrophobes.
11:00 Bc. Denis Zadražil M1 RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D. Atomistic simulations of hydrophobic polymer collapse detail

Atomistic simulations of hydrophobic polymer collapse

Reversible collapse transitions are fundamental properties of vast majority of biomacromolecules, with the prominent example of protein folding. Determination of reactive pathways, transition states, and reaction rates is of a fundamental importance and well suited for computer simulations. These reaction kinetic properties are in principle accessible from long direct MD simulation, however, such approach is highly inefficient, due to rare occurence of transition events. Special techniques were derived to efficiently sample reactive events and reaction kinetics. Transition Interface Sampling (TIS) belongs among methods which allow the calculation of the rate constant without proper definition of reaction coordinate, which is highly challenging task per se. In this work, we have examined the coil-to-globule transition of a model hydrophobic polymer in a neat water. Equilibrium REMD simulations were used to construct free energy landscape. Finally, TIS simulations were performed to evaluate the reactive fluxes and estimate the rate constant. Results were compared to the rate constant obtained from direct MD simulation. In the future, we aim to employ TIS to study the collapse and the aggreation of  the thermoresponsive polymer pNIPAM.

DSC_0400
DSC_0403
DSC_0443
DSC_0425
DSC_0423
DSC_0460
DSC_0467
DSC_0416
DSC_0452
DSC_0436
DSC_0431
DSC_0474
DSC_0449
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0543
DSC_0547
DSC_0522
DSC_0511
DSC_0517
DSC_0533
DSC_0528
DSC_0558
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0496
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0384
DSC_0396
DSC_0393

Aktualizováno: 20.9.2019 10:21, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi