Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2018
iduzel: 44258
idvazba: 48596
šablona: stranka_galerie
čas: 14.6.2024 06:36:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2018&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 44258
idvazba: 48596
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2018'
iduzel: 44258
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/44258
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2018

Harmonogram SVK 2018

 • Vyhlášení SVK 2018
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 22. 10. 2018
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2018
 • SVK přednášky všech soutěžících: 22. 11. 2018 - VÝSLEDKY
 • SVK finále (přednášky 19 vítězů): 23. 11. 2018

Sborníky

SVK na FCHI v akademickém roce 2018/2019 proběhla ve čtvrtek 22. 11. 2018.

 • 6 ústavů, 138 soutěžícíh, 19 sekcí.
 • Respirium B - 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých sekcí a předání diplomů z rukou paní děkanky prof. Marie Urbanové

V pátek 23. 11. 2018 se v posluchárně BIII uskutečnilo SVK finále, kde své práce přednesli vítězové jednotlivých sekcí.

 • Sborník finále
 • Délka prezentací 10 minut včetně diskuze (doporučeno 8+2).
 • Složení odborné komise:
  prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (předsedkyně komise)
  doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D. (zástupce 402)
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (zástupce 403)
  doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. (zástupce 409)
  Ing. Pavel Galář, Ph.D. (zástupce 444)
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. (zástupce 445)
  Ing. Pavel Calta, Ph.D. (zástupce společnosti Zentiva - hlavního sponzora SVK na FCHI)
 • Program:
     
8:50    zahájení

9:00-10:00

9:00

Bc. Lenka Adamová

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří

9:10

Bc. Martin Bureš

Simulation of long term cycling of vanadium redox flow battery

9:20

Bc. Oleksandr Volochanskyi

Příprava zesilujících dendritických nano/mikrostruktur s využitím bezproudové depozice plasmonických kovů pro potřeby SERS spektroskopie

9:30

Bc. Tereza Navrátilová

Vývoj chemických jazyků s využitím solvatochromních derivátů stilbazolu

9:40

Bc. Lenka Vatrsková

Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek

9:50

Petr Touš

Termodynamické vlastnosti a sublimace kubanu studované metodami výpočetní chemie

10:00 - 10:20   přestávka
10:20 - 11:20 10:20

Bc. David Palounek

SERS spektroskopie červených pigmentů na povrchu plasmonických kovů: vliv excitační vlnové délky

10:30

Bc. Martin Šourek

Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

10:40

Vojtěch Konderla

Enhancement of graphite felt electrode for vanadium redox flow battery by in-cell graphene oxide electrodeposition

10:50

Bc. et Bc. Jan Němec

Analýza tlakových ztrát v automobilových filtrech pevných částic

11:00

Bc. Patrik Bouřa

Příprava a charakterizace biopolymerních mikrocelulárních pěn

11:10

Bc. Jana Sklenářová

Nanášení antistatických nanovrstev metodou elektrosprejování

11:20 - 11:40   přestávka
11:40 - 12:50 11:40

Bc. Ondřej Šrom

Deeper insight into the dynamic light scattering technique for particle size characterization

11:50

Bc. Jaromír Mašek

Polynomial model of liquid flow

12:00

Kristýna Žemlová

Uživatelské rozhraní pro zpracování krystalografických dat

12:10

Bc. Tereza Hanyková

Ověření vlivu promocí na jednotlivé produkty společnosti Henkel s.r.o.

12:20

Bc. Martin Hruška

Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

12:30

Bc. Alexandr Zaykov

Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

12:40 - 13:00   vyhlášení fakultních vítězů a zakončení

Výsledky fakultního finále

1.místo
Bc. Martin Hruška
Senzor plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy

2.místo
Bc. Alexandr Zaykov
Singlet Fission - Recent Advances in the Simple Theory

3.místo
Bc. Martin Šourek
Linking micro-scale and meso-scale models for catalytic filter

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
837    Ústav ekonomiky a managementu - Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. (Marek.Botek@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. (Vladimir.Scholtz@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Pokud máte jakékoli dotazy nebo v případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) .

Leták SVK 2018 (šířka 450px)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2018 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
šířka 215px
šířka 215px Optik (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
Logo_White_Anton_Paar_RGB (šířka 215px) logo casale (šířka 215px)
eaton_logo_claim_rgb (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
1280px-Sysmex_company_logo.svg (šířka 215px) trelleborg_logo_2 (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
šířka 215px šířka 215px
chemoprojekt (šířka 215px)  
logo_chromservis-nove (šířka 215px) šířka 215px
logo shimadzu (šířka 215px) spolana (šířka 215px)
šířka 215px pragolab logo (šířka 215px)
index (šířka 215px) šířka 215px
logo_pfeiffer (šířka 215px) vwr_logo_rgb (šířka 215px)
šířka 215px CHEMSTAR (šířka 215px)

Věcné dary

šířka 215px
šířka 215px Merck (šířka 215px)
cez-logo-jete-new-14 (šířka 215px) logo ntm (šířka 215px)
Metrohm (šířka 215px) Petr Slavíček

Nejste zalogován/a (anonym)

Lean management (C12 - 8:30)

 • Předseda: doc. Ing. Jan Rančák, CSc.
 • Komise: Ing. Dana Strachotová, Ph.D., Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Vladimir Fedotov M2 Ing. Dana Strachotová, Ph.D. Standardizace jako nástroj pro zvyšování produktivity práce detail

Standardizace jako nástroj pro zvyšování produktivity práce

Této práce byla napsána na základě zkušeností získaných v průběhu práce ve společnosti API s.r.o. K analýze pracovníků byli využité znalosti získané v průběhu studie na VŠCHT Praha zejména předmětu Průmyslové Inženýrství a na základě norem provádění podobných činnosti ve společnosti API s.r.o. Cílem práce ve společnosti API s.r.o. byl odhad průměrné přirážky pro jednotlivá pracovníky, čas trvání analýz a případně zjištění nedokonalostí v jejích práce nebo pracovních postupů v Unipetrol a.s. pomocí využití metod časových studie – snímkování pracovního dne. Této údaje se mohl využit management pro stanovení kapacity a kapacitních rezerv pracovní sily pro podnikové záměry. Další teoretický cíl bylo provést rešerši postupů vedoucích ke zvyšování produktivity a odstraňování plýtvání. Výsledkem prováděné práce je důkladný rozbor času několika pracovníků, které vykonávali různé činnosti v průběhu své práce s upozorněním na momenty, na které by bylo nutné zaměřit managementu.  
8:45 Bc. Petr Holánek M2 doc. Ing. Jan Rančák, CSc. Standardizace práce ve výrobním procesu detail

Standardizace práce ve výrobním procesu

Práce se zabývá zlepšením výrobního procesu a vytvoření standardizované práce na pracovišti v Faurecia Bakov. Vytvoření standardu práce je velmi komplikovaný proces s nezbytnou kooperací více oddělení pro zabezpečení technologických, kvalitativních i bezpečnostních kritérii. Cílem práce bylo zvýšení hodinového výstupu na tomto kritickém pracovišti. Vytvořená standardizovaná práce byla zavedena do výrobního procesu a bylo sledováno, jaký vliv na výstup z linky má tato změna při důsledném dodržování standardizované práce.  
9:00 Bc. Michaela Kolářová M2 Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Analýza výrobní linky z hlediska principů štíhlé výroby detail

Analýza výrobní linky z hlediska principů štíhlé výroby

Tento semestrální projekt se zabývá popisem některých nástrojů štíhlé výroby a jejich použitím v konkrétním výrobním podniku. Praktická část projektu je rozdělená do tří dílčích částí. V první části projektu je použita Paretova analýza pro vyhodnocení důležitosti a významnosti jednotlivých skupin příčin nedodržení normy a pro zobrazení nejčastějších příčin je dále použit Ishikawův diagram. Další část projektu se zabývá porovnáním výkonu vybrané linky před a po mírné změně layoutu linky. V poslední části je provedeno porovnání vlastního časového snímkování pracovníka s podnikovými podklady a zároveň s teoretickými poznatky o časových studiích.  
9:15 Bc. Dina Sizova M2 Ing. Dana Strachotová, Ph.D. Uplatnění pracovních studií v laboratoři detail

Uplatnění pracovních studií v laboratoři

Produktivita práce je jeden z faktorů, který rozhoduje o úspěšnosti podniku na trhu. Proto všechny úspěšné firmy neustále usilují o zvyšování produktivity práce a toto téma je nikdy nekončícím úkolem mnoha průmyslových inženýrů po celém světě. Tato práce se zabývá především uplatněním pracovních studií v laboratoři. Práce byla vykonávána v rámci letní praxe ve společnosti API s.r.o. V teoretické části práce se popisují způsoby analýzy a měření práce, druhy pracovních studií, provádí se srovnání uplatnění časových a pohybových studií. Cílem praktické části bylo s použitím časových studií, a konkrétně snímkování pracovního dne, analyzovat práci zaměstnanců v chemické laboratoři, zpracovat získané výsledky a odhalit zdroje plýtvání, případně  neefektivního využití pracovní doby.
9:30 Bc. Zuzana Kostičová M2 Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. Implementace Lean při kompletaci zakázky detail

Implementace Lean při kompletaci zakázky

Filosofie „Lean“ je v současnosti velmi populární a stává se součástí většiny průmyslových podniků.  Metodika Lean se zaměřuje na zlepšování procesů a identifikace plýtvání. Prezentovaná práce vzešla  z praxe v dynamické a rychle se rozvíjející společnosti. Zaměřuje se na optimalizaci balícího pracoviště  při kompletaci zakázky dané společnosti. Cílem této práce bylo doporučit vhodnější uspořádání  pracoviště a zefektivnit pracovní postup na něm. Nejprve byla vybrána vhodná metodika pro vykonání analýzy daného pracoviště. Výsledky analýzy dat byly zpracovány a použity k vypracování  modelů pracoviště. Byl vytvořen efektivní pracovní postup a navrženo nové uspořádání pracoviště.  Na závěr práce byla vykonána analýza rizik.
9:45 Bc. Lenka Adamová M2 Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří  detail

Zvýšení výkonu balicí linky pro expedici do zámoří 

Ani sebelepší nápad nepřinese chtěný výsledek bez správné realizace. Podnik, který chce být konkurenceschopný a chce generovat požadovaný zisk, musí umět pružně reagovat na poptávku zákazníka. Cílem této práce je detailně popsat situaci v podniku, kdy je potřeba zvýšit výkon balící linky. První část práce je věnována teorii týkající se štíhlé výroby, pro níž je klíčová práce zaměstnanců. V druhé části jsou popsány všechny kroky, které předcházely zvýšení výkonu konkrétní balící linky. Na závěr jsou diskutovány doporučení pro udržení optimálního chodu linky.

DSC_0400
DSC_0403
DSC_0443
DSC_0425
DSC_0423
DSC_0460
DSC_0467
DSC_0416
DSC_0452
DSC_0436
DSC_0431
DSC_0474
DSC_0449
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0543
DSC_0547
DSC_0522
DSC_0511
DSC_0517
DSC_0533
DSC_0528
DSC_0558
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0496
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0384
DSC_0396
DSC_0393

Aktualizováno: 20.9.2019 10:21, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi