Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 05:09:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Chemické inženýrství 6 (MS Teams - 8:30)

 • Předseda: prof. Ing. Michal Přibyl, PhD.
 • Komise: Ing. Denisa Lizoňová, Ing. Martin Bureš, Ing. Václav Miklas (BR&E Europe), Ing. Miroslav Malecký (Unipetrol)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. David Van Gelder Adjar M2 Ing. Martin Kohout, Ph.D. Cascade of rectification columns - modeling and economic evaluation using a standard simulation program detail

Cascade of rectification columns - modeling and economic evaluation using a standard simulation program

This project involved the modeling of a cascade of rectification column and an economic evaluation of the process using the standard simulation software AspenPlus. The aim of this project was to perform a synthesis analysis on a 4-component mixture to determine the optimal operation conditions and the most economically viable variant of synthesis. The 4-component mixture is made up of propane, i-butane, n-butane and i-pentane. The research covered distillation, rectification, the use of rectification columns and the use of synthesis in process engineering. All the sequencing and modeling of the columns were done without the use of the economic evaluation package. This helped in having a fair idea of ​​what the various sequences would look like and were based on the physical and chemical properties of the olefins used in the process. The economic evaluation and optimization were then incorporated, and this helped to decide the size and type of the various columns in the models. At this stage, most decisions were made using a combination of the economic value and how the process responds to the various changes.  A look at the results obtained, show all the various good economic values ​​obtained as well as good performance of various process models.  
8:50 Bc. Tomáš David M2 Ing. Alexandr Zubov, Ph.D. Viskozita stéricky stabilizovaných latexů: Validace modelu detail

Viskozita stéricky stabilizovaných latexů: Validace modelu

Syntetické latexy, tj. disperze pevných nanočástic v kapalném médiu, jsou významnou průmyslovou komoditou, např. v průmyslu s nátěrovými hmotami. Pro finální produkt je velmi důležitá stabilita dispergovaných nanočástic, tedy schopnost neagregovat, díky které dochází ke zvýšení životnosti produktu. Stability koloidních suspenzí lze dosáhnout různými mechanismy. Neiontová stabilizace, která je předmětem této práce, je zprostředkována řetězci povrchově aktivní látky, které jsou ukotveny na povrch částic a tím zamezují jejich agregaci. Cílem této práce je vytvořit matematický model schopný předpovídat reologické vlastnosti neiontově stabilizovaných latexů na základě ryze fyzikálních úvah, tedy bez použití empirických vztahů, které jsou v této oblasti doposud využívány. Za tímto účelem byl vyvinut dynamický model toku suspenze založený na tzv. metodě diskrétních elementů (DEM). V modelu jsou zahrnuty kontaktní a nekontaktní mezičásticové interakce, interakce se stěnou, vzájemná interakce mezi částicemi a tekutinou. Jedním z posledních kroků ve vývoji modelu je jeho validace. Výsledky validujeme pomocí experimentálních dat převzatých z literatury, které představují měření viskozity suspenze v závislosti na rozličných parametrech systému.9:10 Bc. Samuel Frei M2 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. Magnetoliposomes and navigation in a magnetic field detail

Magnetoliposomes and navigation in a magnetic field

Liposomes are spherical vesicles formed by a phospholipid bilayer surrounding a hydrophilic lumen. Recently, the possibility of combining liposomes with magnetic nanoparticles started to be studied. The structure created by the incorporation of nanoparticles to liposomes is referred to as magnetoliposomes (MLs). MLs would not only allow a targeted delivery using a magnetic field but also create an option of MRI observation. Three main approaches are generally studied: incorporation of nanoparticles to the bilayer, to the lumen, or to the surface. However, these have some issues, mainly destabilization of the bilayer and competing for space with the loaded substance. In this work different type of the MLs was prepared. They are formed by a core of iron oxide nanoparticles, which are stabilized by phospholipid forming the bilayer. The core is surrounded by liposomes. This structure still allows the loading of both hydrophilic and lipophilic substances, while the loading capacity is not reduced. It also results in better magnetic properties. Experiments confirmed the possibility of using a magnetic field to deliver MLs to the acceptor site, where the model substance was released and absorbed by acceptor. This work further focuses on spatial delivery of MLs using multiple magnets.  
9:30 Bc. Kristýna Idžakovičová M2 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Modelling of flow in membrane spacers detail

Modelling of flow in membrane spacers

The performance of electrodialysis unit is influenced by flow inside the cells of the unit. Net-like flow distributors (spacers) are heavily used in industry because they enhance solution mixing which reduces concentration polarization close to the membranes. Commonly used polymer spacers are either extruded (ladder-like fibers) or woven (intertwined fibers). Their structure, shape of fiber, and orientation towards the direction of the flow influence the flow pattern, pressure drop and mass transfer in membrane module. Experimental study of each type of spacers can be very time-consuming and expensive. Thus, mathematical modelling represents a unique tool in the analysis and optimization of spacer geometry and performance. In this study, I examine  laminar and turbulent models of flow inside two spacer types – extruded and woven with rounded fibers, each at two different orientations towards the direction of flow. For all simulations, I utilize the open-source computational fluid dynamics (CFD) programme OpenFOAM. Hydrodynamic results show almost no difference in flow pattern and pressure drop for laminar and turbulent regime, which suggests that the laminar flow model is sufficient for the flow description in the studied spacers.
9:50 Bc. Martin Jůza M2 doc. Dr. Ing. Milan Jahoda Ztráta tlaku při průchodu bezpečnostní pojistkou detail

Ztráta tlaku při průchodu bezpečnostní pojistkou

Příspěvek je zaměřen na modelování proudění uvnitř multifunkčního ventilu včetně bezpečnostní pojistky tlakových zásobníků na stlačený zemní plyn. Multifunkční ventil má jak funkci uzavírací, tak napouštěcí. Bezpečnostní tlaková pojistka je tvořena pístem, který je v uzavřené poloze držen zatuhlou nízkotavitelnou slitinou. Při zvýšení teploty nad 110 °C dojde k roztavení slitiny, což vede k uvolnění pístu a úniku stlačeného zemního plynu z tlakové lahve. Maximální tlak v lahvi je 200 bar a pokud dojde k otevření pojistky vlivem tepelného zatížení, může se vytvářet tzv. jet fire, tedy tryskový požár. Z hlediska bezpečnostního inženýrství je vhodné získat představu o tlakovém a rychlostním poli při úniku plynu ze zásobníku přes multifunkční ventil a bezpečnostní pojistku. Vzhledem k vysokým výtokovým rychlostem a kompaktní stavbou ventilu jsou hodnoty velmi těžko měřitelné. Tyto parametry je vhodné získat CFD výpočtem. Vzhledem k rozdílné geometrii a rozměrům vnitřní části pojistky (v řádech milimetrů) a vnějšího okolí (v řádech metrů) je vhodné rozdělit řešenou úlohu na dvě samostatné oblasti. Výstup ze simulace toku ventilem a pojistkou bude sloužit jako vstup pro simulaci tryskového požáru.
10:30 Bc. Kateryna Korniienko M2 Ing. Viola Tokárová, Ph.D. Využití enkapsulace při vývoji dvousložkových antibakteriálních nosičů detail

Využití enkapsulace při vývoji dvousložkových antibakteriálních nosičů

Enkapsulace je proces zapouzdření aktivních látek do polymerní matrice. Takovými látkami mohou být např. léčiva, proteiny nebo buňky. Enkapsulace se využívá pro zvýšení stability a zachování aktivity zapouzdřených materiálů, např. při skladování nebo transportu. To jsou důležitá kritéria pro výrobu produktů ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Tato práce se zabývá přípravou polymerních mikročástic pro zapouzdření enzymu alliinázy. Alliináza je enzym nacházející se v buňkách česneku, a spolu se substrátem (alliin) reaguje za vzniku alicinu. Alicin, vysoce reaktivní a nestabilní sloučenina s antibakteriálním účinkem, se v buňkách česneku nenachází volně, ale vzniká výš zmíněnou enzymatickou reakcí při porušení buněčné stěny. Cíl této práce je napodobit přírodní mechanizmus a vyvinout antibakteriální mikročástice. Byly připraveny alginátové mikročástice se zapouzdřenou alliinázou pomocí enkasulátoru BÜCHI B‑395Pro. Sledovala se stabilita a aktivita volného a enkapsulovaného enzymu. Přidáním substrátu k mikročásticím byl diskovou difuzní metodou ověřen antibakteriální účinek mikročástic na bakteriálním kmenu E. coli. Součásti práce je návrh přípravy teplotně řízených dvousložkových nosičů, ve kterých bude jádro tvořeno voskem s nízkou teplotou tání a slupka z alginátu.
10:50 Bc. Katarína Kováčová M2 prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha Stanovenie koeficientu prestupu hmoty na strane kvapalného filmu v pervaporačnom membránovom module detail

Stanovenie koeficientu prestupu hmoty na strane kvapalného filmu v pervaporačnom membránovom module

Pervaporácia je membránový proces určený na separáciu kvapalných zmesí. Technika membránovej separácie je jedným z najsľubnejších úspechov v energeticky úsporných technológiách. Pervaporáciu je možné využiť na separáciu zložiek, ktoré sú ťažko separovateľné pomocou destilácie, extrakcie, adsorpcie a absorpcie, napríklad separácia azeotropických zmesí. Proces zahŕňa selektívnu sorpciu tekutej zmesi do membrány, difúziu cez membránu a desorpciu do plynnej fázy na permeátovej strane. Účelom práce je realizovať proces separácie etanolu od vody a neskôr aj inej zmesi, ktorá sa svojimi vlastnosťami viac podobá vizkóznejšiemu fermentačnému médiu. Ich oddelenie má veľký význam pre výrobu etanolu z biomasy pomocou fermentácie. V poslednom desaťročí sa tento proces stal predmetov záujmu z dôvodu hroziaceho nedostatku ropy. Jednou z hlavných výhod tohto procesu je to, že palivá sa vyrábajú z obnoviteľných zdrojov. Proces prebieha na membránovom module v laboratórnom merítku s membránami veľkosti 5,56cm x 20,50cm. Predmetom meraní je snaha o ich separáciu pri rôznych prietokoch plynu a kvapaliny, čo bude pre nás najdôležitejší krok pri určovaní transportných charakteristík, konkrétne koeficientu prestupu hmoty na kvapalnej strane.
11:10 Bc. Jindřich Kropáček M2 RNDr. Ivan Řehoř, Ph.D. Samoskladba hydrogelových mikrorobotů do aktuujících struktur detail

Samoskladba hydrogelových mikrorobotů do aktuujících struktur

Miniaturizace robotů umožňuje jejich rozšíření do nových oblastí lidské činnosti, jakými jsou mikromanipulace, neinvazivní diagnostika nebo mikrochirurgie. V takovém měřítku je však obtížné vytvořit roboty jaké známe, napájené elektřinou a programově řízené. Hydrogelové mikroroboty jsou z měkkého deformovatelného materiálu a jsou schopny vykonávat mechanickou práci při velikosti desítek mikronů. V naší skupině byl nedávno představen hydrogelový mikrorobot, schopný absorpcí laserového záření konat řízený aktivní pohyb, případně manipulovat s jinými objekty. Takové roboty se jeví jako vhodné základní stavební jednotky větších celků. Mým cílem je využití mikrorobotů tvaru disku k přípravě miliskopických aktuátorů. Naše roboty jsou kromě aktivního pohybu po substrátu schopny se pasivně pohybovat po nakloněné rovině. Více takových robotů minimalizuje potenciální energii zaujmutím nejtěsnějšího uspořádání v nejnižším bodu substrátu. Uspořádané roboty následně podrobuji polymerační reakci, kterou se jednotlivé roboty spojují do jednoho celku. Při tom dochází k deformaci jednotlivých disků, což vede při spojování k regulovatelné deformaci celého objektu. Vzniklé struktury jsou schopné konat mechanickou práci zahříváním a v budoucnu bych chtěl celé struktury aktuovat laserovým zářením.11:30 Bc. Martin Krov M2 Ing. Aleš Zadražil, Ph.D. Spheromat for the production of innovative solid-lipid drug formulations detail

Spheromat for the production of innovative solid-lipid drug formulations

Low bioavailability of poorly water-soluble drugs is a major problem in today’s pharmaceutical science. Among other approaches, solid-lipid drug formulations based on the so-called oil marbles have been shown to have the potential to eliminate this issue. Liquid marbles are particles consisting of a liquid core covered with a layer of powder. At present, however, liquid marbles and formulations based on them are prepared by hand, as there are no available devices or machines facilitating their production. Therefore, in order to in order to make larger scale studies and industrial applications possible, a quicker and more reliable solution is required. The aim of this work is to construct and optimize a prototype of an apparatus allowing production of liquid marbles on a larger scale and to find its operational limits. A prototype called the Spheromat was built and its capability to produce both water based liquid marbles and polyethylene glycol marbles was proved experimentally. The region of feasibility in regard to process parameters was investigated in order to find the limits of the system for reliable production of monodisperse liquid marbles and solid-lipid drug formulations based on them.  
11:50 Bc. Markéta Kubiková M2 Ing. Michal Babič, Ph.D. Polymerní částice se superhydrofobním jádrem   detail

Polymerní částice se superhydrofobním jádrem  

Rozvoj biotechnologických i medicínských oborů přináší nové požadavky a možnosti na vývoj vícefunkčních mikro- a nanočástic pro oblast diagnostiky, terapii, mikrobiologie a buněčné terapie. Cílem projektu je příprava mikročástic s architekturou core-shell se superhydrofobním jádrem a s povrchem upraveným tak, aby umožňoval použití ve vodných biologických prostředích s potenciálním využitím jako nosiče kontrastních látek pro výše zmíněnou diagnostiku a biotechnologie. Částice jsou připravovány metodou disperzní polymerace akrylátového monomeru se superhydrofobním bočním substituentem. Jako stabilizátor je používán hydrofilní polymer na bázi substituovaného akrylamidu připraveného pseudoživou RAFT polymerací s úzkými distribucemi různých molekulových váh. Práce je směřována k nalezení vhodných reakčních podmínek pro přípravu těchto částic a k popisu vlivu reakčních podmínek na morfologii, velikost a distribuci velikosti částic.  
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi