Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 06:10:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie IV (MS Teams, B08 - 9:00)

 • Předseda: prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
 • Komise: Ing. Ctirad Červinka, Ph.D., RNDr. Michal Kolář, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Monika Brožíková M2 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Teoretický popis ionizace aromatických aminokyselin detail

Teoretický popis ionizace aromatických aminokyselin

V biologických systémech hrají aminokyseliny důležitou roli jakožto stavební prvky proteinů a dalších peptidických látek. Aromatické aminokyseliny navíc poskytují díky specifickým redoxním vlastnostem přirozenou obranu proti poškození DNA vlivem ionizujícího záření. Experimentálně lze ionizaci molekul velmi dobře zkoumat s využitím fotoelektronové spektroskopie. Tato metoda tradičně poskytuje data pro molekuly v plynné fázi za vysokého vakua. S rozvojem metod kapalných mikrotrysek se však otevřela cesta i k fotoemisním měřením ve vodných roztocích. K detailnímu pochopení a interpretaci získaných dat je však nezbytné experiment kombinovat s teoretickým popisem. Ve své práci se zaměřuji na výpočet ionizačních energií aromatických aminokyselin fenylalaninu, tryptofanu a tyrosinu v plynné fázi i ve vodném roztoku. Zkoumám také specifické změny v ionizaci vlivem solvatace. Získané výsledky využívám k interpretaci experimentálních dat.
9:20 Bc. Josef Filgas M1 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Fotochemie hypervalentních sloučenin jodu detail

Fotochemie hypervalentních sloučenin jodu

Značení proteinů je velmi užitečným nástrojem pro studium jejich funkce a metabolických osudů v živých systémech. Jednou ze skupin látek, které lze k tomuto účelu použít, jsou sloučeniny hypervalentního jodu, zejména pak rodina látek zvaná Togniho činidla. Tato elektrofilní fluoralkylační činidla tvoří efektivní nástroj pro zavádění značek na nukleofilní a aromatické zbytky aminokyselin způsobem, který vykazuje ve fyziologickém prostředí vysokou stabilitu.  Pro provedení reakce je ale potřeba reduktant, což činí překážku k aplikaci přímo v živých systémech. Nedávno však bylo zjištěno, že pro reakci Togniho činidla s některými aromatickými aminokyselinami, jako je např. tryptofan, není reduktant nutný – stačí modré světlo o vlnové délce 455 nm. Současně s tímto objevem pak vyvstala otázka: „Jakým mechanismem reakce probíhá?“, na kteroužto v této práci odpovídám. Obsahem předkládané práce je tedy studium fotochemie hypervalentních sloučenin jodu a popis mechanismu fluoralkylace tryptofanu Togniho činidlem. Mechanismus reakce zahrnuje excitaci Togniho činidla do disociativního excitovaného stavu a následnou reakci fluoralkylového radikálu s molekulou tryptofanu, přičemž se následnými procesy uvolní další molekula fluoralkylového radikálu uzavírající cyklus radikálového mechanismu.  
9:40 Bc. Jiří Janoš M1 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Ultrafast Photodynamics of Bilirubin Dipyrrinone Subunit: Non-adiabatic Simulations of Isomerization and Cyclization   detail

Ultrafast Photodynamics of Bilirubin Dipyrrinone Subunit: Non-adiabatic Simulations of Isomerization and Cyclization  

Yellow pigment bilirubin appears in the body as the major product of the heme catabolic pathway. During the neonatal period, high concentrations of bilirubin may cause neonatal jaundice, which accounts for significant neonatal morbidity and mortality. Currently, blue-green light phototherapy is applied to transform bilirubin to more soluble products that are easily excreted from the body, e.g. lumirubin. The presented research was motivated by a series of experiments on bilirubin subunit measuring photoisomerization and photocyclization responsible for the formation of lumirubin. The goal of this work is to reveal the mechanism and timescales of transformations of bilirubin in the excited state and rationalize the wavelength dependence of quantum yields. The conformational space of the bilirubin subunit is carefully studied. Timescales of processes in the excited state are estimated by non-adiabatic molecular dynamics combining the newly reformulated Landau-Zener approach with semiempirical methods. The wavelength dependence is explained via the Non-Equilibration of Excited Rotamers principle.
10:00 Bc. Vojtěch Kopecký M1 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Excitované stavy za vysokého tlaku: QM/MM modelování detail

Excitované stavy za vysokého tlaku: QM/MM modelování

Jednou z perspektivních oblastí chemie je chemie velmi vysokých tlaků. Významnou roli v rozvoji chemie vysokých tlaků hrají diamantové kovadlinky. Diamantové kovadlinky jsou přístrojem, který je schopný aplikovat na vzorek tlak obvykle kolem 100-200 GPa a studovat chování vzorku pomocí např. Mossbauerovy spektroskopie, Ramanovy spektroskopie případně jiných optických metod. Empiricky získané výsledky je často třeba vysvětlit teoreticky, což je metodicky značně náročné. V této práci se věnuji studiu modelového systému ethenu obaleného argonem při teplotě 85K. Tento systém simuluji metodou molekulové dynamiky k ustanovení rovnováhy na úrovni QM/MM. Na rovnovážném systému je dále studován vliv zvyšováni tlaku. Díky metodám QM/MM je možno rozdělit systém na části simulované ve vysoké přesnosti kvantovou mechanikou a na části simulované nenáročnou molekulovou mechanikou, což je velmi efektivní zejména v systémech kde je zkoumaná molekula obalena rozpouštědlem. Na závěr se věnuji modelování takzvané electron spillout chyby. Ta je způsobena tím, že výpočet vzájemné interakce subsystémů zanedbává Pauliho repulzi a dizperzní interakce. Práce je výhledem k dalšímu teoretickému studiu systémů za vysokých tlacích.
10:20 Bc. Vojtěch Košťál M2 prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc. Stable Benzene Radical Anion as an Intermediate in the Birch Reduction detail

Stable Benzene Radical Anion as an Intermediate in the Birch Reduction

The radical anion of benzene, an important organic intermediate in the Birch reduction in liquid ammonia, is found to be an unbound metastable resonance in the gas phase. On the other hand, spectroscopic measurements in solution and the high experimental yields of the Birch reduction both suggest a certain degree of stability of the solvated species. At the same time, our ab initio molecular dynamics simulations of the species in liquid ammonia show a localization of the excess electron on the aromatic solute which is a feature typically associated with bound electronic states. Here, we follow our previous investigation and provide direct insight into the stabilizing effect of the solvent by evaluating the electron binding energy in microsolvated cluster at the DFT level. We show a strong influence of the cluster size on the electron binding energy value that decreases below zero as soon as roughly ten solvent molecules are present. Converged binding energy in the bulk is initially accessed by employing implicit solvation and then alternatively by using the G0W0 approximation that also provides an insight into the complete electronic structure. Here, we discuss the resulting thermal density of states and its implications for potential photoelectron spectroscopy measurements.
10:40 Bc. Adam Šrut M2 RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D. Computational insight into intersystem crossing of rhenium complex at sub-ps timescale detail

Computational insight into intersystem crossing of rhenium complex at sub-ps timescale

Ultrafast relaxation upon excitation of the singlet state of tris-carbonyl rhenium complex [Re(bpy)(CO)3Cl] (bpy = bipyridine) was studied. Time-resolved experiments already described the dynamics of the relaxation processes, characters of the involved electronic states and suggested the role of solvent in the dynamical behavior of the system. Employing ab-initio molecular dynamics, which accounted for non-adiabatic effects, as implemented in the SHARC suite we have provided deeper insight into the photophysical processes in such an experiment. Despite a strong spin-orbit coupling (present in our simulation), we discuss the simulation results in terms of spin-free states. We present a kinetic model for the intersystem crossing and determine characters of involved states using an objective quantitative analysis of the wavefunction.
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi