Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2021 → Výsledky
iduzel: 62054
idvazba: 73714
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 20:27:39
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62054
idvazba: 73714
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2021/vysledky'
iduzel: 62054
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/60860/62054
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výsledky SVK 2021

402 - Ústav analytické chemie

Sekce: Analytická chemie I

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Adéla Koryťáková Studium vlivu složení substrátu na galvanickou depozici tradičních SERS aktivních vrstev  
2. Jakub Harvalík Studium využitelnosti koloidních roztoků Au a Ag nanočástic pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii krevní plazmy
3. Yejune Lee Přednosti a úskalí 2D 1H-13C HSQC NMR spekter v kvantitativní analýze

Sekce: Analytická chemie II

Pořadí Jméno Název práce
1. Ondřej Bilák Příprava porfyrinových konjugátů s peptidy pro rozpoznávání rakovinných buněk
2. Bc. Aneta Myšková Analýza syntetických lipidovaných analogů peptidu CART
3. Bc. Jakub Marián Páleš Spectroscopic binding studies of Neuroblastoma disease markers by novel thiophene based receptors-Precursors for the electrochemical sensors  

403 - Ústav fyzikální chemie

Sekce: Fyzikální chemie I

Pořadí Jméno Název práce
1. Veronika Kostková Hledání efektivních výpočetních cest pro predikci polymorfismu molekulárních krystalů
2. Petr Linhart Conformational states of the uL22 protein
3. Gabriela Želonková Theoretical study of neopentanols hydration

Sekce: Fyzikální chemie II

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Phuong Hoang Mikrolitografie vrstev perovskitu a grafenu na křemíkovém substrátu
2. Vladimír Pouzar Měření a korelace sublimačních tlaků trans-stilbenu a bifenylu  
3. Bc. Klára Obrusníková Studium relaxačních vlastností hydrogelových systémů s využitím reometru

Sekce: Fyzikální chemie III

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Ivan Kopal Studium dílčích mechanismů fenoménu povrchem zesíleného Ramanova rozptylu
2. Bc. Nikola Polášková Vliv biouhlu na fyzikálně-chemické charakteristiky půdy
3. Bc. Denisa Lacinová Vliv elektrolytů na separaci ethylenglykolů z vodných roztoků  

Sekce: Fyzikální chemie IV

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Petr Touš Sublimation, strain energies and rotational disorder of caged hydrocarbons studied using first principles
2. Bc. Dominik Bubák Interactions in aqueous urea-betaine solutions: Completed experimental and computational study  
3. Bc. Natálie Štorková Optimalizace metod pro posouzení vlivu biouhlu na růst modelových rostlin

Sekce: Fyzikální chemie V

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Josef Filgas Taje strukturní závislosti spinově-orbitální vazby u derivátů BODIPY
2. Bc. Jiří Janoš Disentangling photodynamics with statistical analysis: The case of cyclopropanone
3. Bc. Tomáš Ovad Electronic excited states and fragmentation channels of C4F7N

Sekce: Fyzikální chemie VI

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Vojtěch Jeřábek Fázové rovnováhy v binárních systémech obsahujících dihydrolevoglukosenon a uhlovodíky  
2. Bc. Anna Tvrdoňová Příprava a charakterizace hydrogelů s difúzním gradientem
3. Bc. Barbora Kocábková Limitní aktivitní koeficient methyl(tert-butyl)etheru ve vodných roztocích síranu hořečnatého

409 - Ústav chemického inženýrství

Sekce: Chemical Engineering I

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Zuzana Hlavačková Multi-drug formulations of personalized medicine by solvent impregnation
2. Bc. Tomáš Hlavatý Developing a coupled CFD solver for mass, momentum and heat transport in catalytic filters
3. Terezie Císařová Liposomes with ladderane content for potential pharmaceutical applications

Sekce: Chemické inženýrství II

Pořadí Jméno Název práce
1. Karolína Slonková Vylučování antibiotik kompozitních mikročástic pomocí magnetického pole
2. Maximilián Prachár Parametrická štúdia výroby lipidickej liekovej formy na prístroji Kuličkomat  
3. Johana Fialová Skafoldy: Termodynamika systému biopolymer/rozpouštědlo

Sekce: Chemické inženýrství III

Pořadí Jméno Název práce
1. Martin Spurný Vliv protiiontu na elektrochemické vlastnosti sulfonovaných derivátů chinonů pro redoxní průtočné baterie
2. Štěpánka Staňková In vitro farmakokinetika nanočásticových nosičů léčiv
3. Martin Roudný Příprava optimálních nanoformulací pro léčiva kolorektálního karcinomu

Sekce: Chemické inženýrství IV

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Klára Odehnalová Nanokompozity pro transport antimikrobiálních látek
2. Bc. Kateřina Jerhotová Odhad míry deformace bublin ve viskózních vsádkách
3. Bc. Jan Duras Modular hydrogel microrobots

Sekce: Chemické inženýrství V

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Lukáš Kamenský Kontrolované uvoľňovanie liečiv z magnetolipozómov pomocou rádiofrekvenčného ohrevu
2. Bc. Kateřina Nyklíčková Hydrodynamická charakterizace 3D tištěných náplní zkrápěného reaktoru
3. Bc. Lucie Pilíková Odhad tvaru bublin ve vodných roztocích propanolu  

Sekce: Chemické inženýrství VI

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Lucie Kubíčková Metoda vnořené hranice pro topologickou optimalizaci s využitím CFD
2. Bc. Vojtěch Škopek Studium závislosti kGa na difuzivitě na strukturované výplni
3. Bc. Adrián Verčimák Príprava nanokryštalických formulácií liečiv kontinuálnou antisolventnou precipitáciou

Sekce: Chemické inženýrství VII

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Adam Baláž Studium doručování léčiv do nádorů s využitím pokročilých liposomálních formulací  
2. Bc. Lucie Večerková Vývoj metody pro testování dezinfekčního prostředku s prodlouženým účinkem
3. Bc. Ondřej Šimůnek Strukturované katalytické vrstvy pro zlepšení funkčních vlastností filtru  

Sekce: Chemické inženýrství VIII

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Alžběta Zemánková Investigation of phase behavior and physical stability of co-amorphous systems for drug delivery systems
2. Bc. Ondřej Studeník Zlepšení vyhodnocení parametrů kontaktu nepravidelných těles v CFD-DEM řešiči pomocí virtuální sítě  
3. Bc. Ondřej Gebouský Hydraulický model ejektoru kapalina-plyn: odvození a validace

444 - Ústav fyziky a měřicí techniky

Sekce: Ústav fyziky a měřicí techniky

Pořadí Jméno Název práce
1. Vítězslav Mareš Vývoj hybridních elektrod pro technologií Li-Ion baterií využívajících nanokrystalického křemíku
2. Bc. Filip Matějka Optimalizace systému plazma aktivované vody pro vysokodusičnanové koncentrace
3. Bc. Karolína Kestlerová Studium bezpečnosti nanoroušek a nanorespirátorů

445 - Ústav počítačové a řídicí techniky

Sekce: Aplikovaná informatika a kybernetika I

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Patrik Valábek Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
2. Bc. Tomáš Jirsa Generování syntetických snímků hydrogelových robotů pomocí generativních kompetetivních neuronových sítí
3. Jakub Seiner Počítačová aplikace pro analýzu dat pomocí detekce novosti

Sekce: Aplikovaná informatika a kybernetika II

Pořadí Jméno Název práce
1. Bc. Markéta Štejdířová PLGA systémy s kolchicinem pro cílené dodávání léčiv
2. Bc. Tereza Svatoňová Struktura a dynamika zúžení peptidového tunelu v ribozomu
3. Anna Kovárnová Redukce řádu modelu pomocí vlastního ortogonálního rozvoje s posuvem a umělých neuronových sítí
Aktualizováno: 2.12.2021 15:38, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi