Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2021
iduzel: 60860
idvazba: 71973
šablona: stranka_ikona
čas: 21.5.2024 06:29:13
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2021&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60860
idvazba: 71973
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2021'
iduzel: 60860
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/60860
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2021

Harmonogram SVK 2021

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 8. 11. 2021
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 18. 11. 2021
 • Datum konání SVK: 2. 12. 2021
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Organizační pokyny

V akademickém roce 2021/2022 proběhne SVK ve čtvrtek 2. 12. 2021, kdy je vyhlášen Rektorský den.

V roce 2021  jsou opět všechny sekce na naší fakultě (s výjimkou analytické chemie) otevřeny i pro studenty jiných českých a slovenských vysokých škol. Žádáme všechny externí soutěžící (tj. studenty nestudující VŠCHT Praha), aby před podáním přihlášky kontaktovali fakultní koordinátorku (jitka.cejkova@vscht.cz), která vám podá doplňující informace.

Časový harmonogram přípravy SVK

 • Od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Do 18. 11. 2021 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • 29. 11. 2021 budou k dispozici sborníky jednotlivých ústavů a celofakultní.

 Další informace k soutěži

 • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

V případě jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2021 na FCHI!

Generální partner

 ◳ ORLEN-Unipetol-na-výšku-400-px (png) → (ořez 215*215px)

Oficiální sponzor


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

Sponzoři

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Skoda_auto (png) → (šířka 450px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
Optik (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ leco logo (png) → (šířka 215px) ◳ synthomer (png) → (šířka 215px)
 ◳ techsoft (png) → (šířka 215px) šířka 215px
 ◳ arxada (png) → (šířka 215px) logo_humusoft-1 (šířka 215px)
 ◳ membrain (png) → (šířka 215px) šířka 215px
 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) pragolab logo (šířka 215px)
 ◳ bre (png) → (šířka 215px)

 ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)

kapaji_logo_sub (šířka 215px)
šířka 215px
šířka 215px ◳ vakuum servis (2) (png) → (šířka 215px)
 ◳ specion (png) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)
logo shimadzu (šířka 215px) ◳ tevak (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Marblemat (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

 ◳ goodai (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)
 ◳ exps (png) → (šířka 215px)
Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie VI (A12 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc.
 • Komise: Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D., Ing. Alena Randová, Ph.D., Ing. Martin Růžička (ORLEN Unipetrol RPA)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Vojtěch Jeřábek M2 doc. Ing. Karel Řehák, CSc. Fázové rovnováhy v binárních systémech obsahujících dihydrolevoglukosenon a uhlovodíky   detail

Fázové rovnováhy v binárních systémech obsahujících dihydrolevoglukosenon a uhlovodíky  

Dihydrolevoglukosenon (DLG) je perspektivní zelené rozpouštědlo, které je možné syntetizovat z biomasy. Díky svým vlastnostem by mohla tato látka nahradit některá hojně používaná rozpouštědla, která jsou potenciálně nebezpečná pro člověka či životní prostředí. Jedná se například o N,N-dimethylformamid (DMF) a N-methyl-2-pyrrolidon (NMP). DLG byl již použit v řadě syntéz a praktických aplikací. DLG lze také potenciálně využít pro extrakci látek z uhlovodíkových směsí. Proto se jako důležité jeví znát jeho chování v binárních systémech s uhlovodíky. V této práci byla experimentálně stanovena rovnováha kapalina–kapalina v systémech obsahujících DLG a vybrané uhlovodíky (hexan, cyklohexan, dekan). Experimentální data byla získána kombinací objemové a přímé analytické metody (plynová chromatografie). Z takto získaných výsledků byly vyhodnoceny parametry rovnic ESL a NRTL, díky nimž byl získán popis binodální křivky rovnováhy kapalina–kapalina a aktivitních koeficientů ve studovaných systémech.     
9:20 Bc. Barbora Kocábková M2 Dr. Ing. Pavel Vrbka Limitní aktivitní koeficient methyl(tert-butyl)etheru ve vodných roztocích síranu hořečnatého detail

Limitní aktivitní koeficient methyl(tert-butyl)etheru ve vodných roztocích síranu hořečnatého

Práce obsahuje aktualizovanou závislost limitního aktivitního koeficientu methyl(tert-butyl)etheru (MTBE) na molalitě vodného roztoku MgSO4 při teplotě 298 K v koncentračním rozmezí 0 - 1 mol/kg. Aktivitní koeficienty byly stanoveny stripovací metodou (IGS method). Z dat byla vyhodnocena Sečenovova konstanta systému (kS) a její správnost (konzistence s ostatními měřeními) byla ověřena srovnáním s hodnotami vypočtenými z jiných dat o Sečenovově konstantě na základě dříve potvrzeného předpokladu o aditivním charakteru této konstanty.
9:40 Bc. Štefan Kocian M2 Ing. Vojtěch Štejfa, Ph.D. Classical and unconventional methods for phase behavior studies of ionic liquids detail

Classical and unconventional methods for phase behavior studies of ionic liquids

Application of ionic liquids for industrial use is well dependent on the thermodynamic properties of compounds in question; phase behavior, heat capacities and saturated vapor pressures. The first two listed can be described using classical methods such as differential scanning calorimetry (DSC). However, finding reliable methods for saturated vapor pressure measurements of ionic liquids can prove tricky as one of key characteristics of ionic liquids is their very low saturated vapor pressure. Knudsen effusion is generally regarded to yield best results in the pressure range needed.  For the phase behavior study, eight ionic liquids derived from the 1-butylpyridinium cation were selected and studied by the means of heat flux DSC. The employment of the noncommercial Knudsen effusion apparatus for vapor pressure measurements is still in the validation process. For the testing, two reference compounds were chosen: 1,3,5-triphenylbenzene and the archetypal ionic liquid, 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide. The results obtained were compared with the literature data available.  
10:00 Bc. Hlib Lyshchuk M2 prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. Tepelné kapacity vybraných alifatických hexanolů   detail

Tepelné kapacity vybraných alifatických hexanolů  

V této práci jsou uvedeny naměřené hodnoty tepelných kapacit pro sedm vybraných alifatických hexanolů (2-methyl-1-pentanol, CAS RN: 105-30-6; 3-methyl-1-pentanol, CAS RN: 589-35-5; 3-methyl-2-pentanol, CAS RN: 565-60-6; 4-methyl-2-pentanol, CAS RN: 108-11-2; 3-methyl-3-pentanol, CAS RN: 77-74-7; 2,3-dimethyl-2-butanol, CAS RN: 594-60-5; 2-ethyl-1-butanol, CAS RN: 97-95-0). Látky byly před měřením čištěny pomocí mikrodestilace s cílem dosáhnout čistoty alespoň 99.7 molárních procent a poté sušeny pomocí molekulárních sít. Tepelné kapacity byly změřeny pomocí vysoce citlivého kalorimetru Tian-Calvetova typu (SETARAM µDSC IIIa) v rozsahu od 267 do 353 K.  Byl také učiněn pokus o změření teplot a entalpií tání (kalorimetr TA Instruments Q1000 Differential Scanning Calorimeter (DSC)), který byl ovšem úspěšný pouze pro 3-methyl-3-pentanol, 3,3-dimethyl-1-butanol a 2,3-dimethyl-2-butanol; ostatní studované látky ani při teplotě 190 K nezkrystalizovaly. Práce navazuje na předchozí úsilí zaměřené na alifatické oktanoly a heptanoly. Hlavním cílem této práci bylo poskytnout doporučené hodnoty tepelných kapacit v širokém teplotním rozsahu a tím zaplnit mezeru ve spolehlivých údajích pro tyto sloučeniny.  
10:20 Bc. Jana Slavíková M1 Ing. Daniel Ondo, Ph.D. Termodynamika kolapsu poly-N-isopropylakrylamidu v roztocích aminokyselin detail

Termodynamika kolapsu poly-N-isopropylakrylamidu v roztocích aminokyselin

Poly-N-isopropylakrylamid (pNIPAM) je polymer, který má ve  vodě  dolní kritickou rozpouštěcí teplotu (tLCST) kolem 33 °C.  Díky této vlastnosti má pNIPAM potenciál pro použití ve farmacii, jako nosič léčiv. V této práci byla zkoumána tLCST v ternárních roztocích pNIPAMu s různými aminokyselinami o molalitě 0,05 mol/kg až 1 mol/kg. Pro bazické  a kyselé aminokyseliny byli použity jejich sodné popř. chloridové soli. Pro zjištění tLCST byl použit bodotávek Optimelt, který detekuje zákalovou teplotu. Aminokyseliny převážně vykazují klesající lineární závislost tLCST jako funkce molality. Pomocí diferenciálního skenovacího kalorimetru byla pro vybrané aminokyseliny změřena i entalpie zkoumaného přechodu.  
10:40 Bc. Anna Tvrdoňová M1 - Příprava a charakterizace hydrogelů s difúzním gradientem detail

Příprava a charakterizace hydrogelů s difúzním gradientem

Hydrogely představují trojrozměrnou síť polymerních řetězců (disperzní podíl), jejíž vnitřní prostor je vyplněn vodou (disperzní prostředí). Finální gel bývá efektivnější, pokud se skládá z více navazujících vrstev s gradientovou změnou vlastností (z hlediska aplikačního např. transportních). Předložená práce se zabývala přípravou gradientních hydrogelů a následně charakterizací vlastností pomocí pilotních experimentů, především s ohledem na prokázání gradientové struktury. Metodou řízené difúze byly připraveny gradientové hydrogely na bázi polysacharidu – alginátu sodného. Transportní charakter byl pozorován dle uvolněného množství organického barviva (kationický Rhodamin 6G) ze struktury hydrogelů do prostředí deionizované vody. Viskoelastický charakter byl stanoven pomocí amplitudových testů, jenž poskytly informaci o hodnotách viskoelastických modulů v závislosti na amplitudě deformace. Hydrogely byly porovnávány v závislosti na volbě síťovacího činidla, jeho koncentraci a době síťování. Na základě získaných zkušeností byl připraven hydrogel s difúzním gradientem. Výsledky naznačují, že volbou koncentrace síťovacího činidla, stejně jako dobou síťování, lze modulovat vlastnosti (viskoelastické i transportní) do požadovaných hodnot dle cílené aplikace hydrogelů.
11:00 Bc. Olga Vojtíšková M2 prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D. Vliv aproximace Gibbsovy energie tání na rozpustnost léčiv detail

Vliv aproximace Gibbsovy energie tání na rozpustnost léčiv

Znalost tepelné kapacity podmiňuje správný výpočet termodynamických veličin jako jsou entalpie nebo Gibbsova energie a z nich dále odvozených veličin. Přesto se tepelné kapacitě léčiv v literatuře nedostává dostatečné kvantity ani kvality dat. Neznalost teplotní závislosti tepelné kapacity potom vede k použití různých aproximací. Ve farmacii je v současnosti velkým tématem nízká rozpustnost léčiv ve vodě a z toho vyplývající vliv na účinnost léčiv v lidském těle. Jedním z významných parametrů pro výpočet rozpustnosti je rozdíl mezi tepelnými kapacitami krystalické a kapalné formy dané látky (ΔCp). Znalost ΔCp je tak nezbytná pro rigorózní popis rozpustnosti léčiv nejen ve vodě, ale například i v polymerech. Řadu léčiv je možné připravit v různých krystalových modifikacích. Tyto polymorfy se vzájemné liší svojí termodynamickou stabilitou a tím i rozpustností. Tato práce se zaměřuje na vliv aproximace ΔCp a nejistot v teplotě a entalpii tání na výpočet rozpustnosti. Klade si za cíl stanovit spolehlivé tepelné kapacity pro vybraná léčiva a jejich polymorfy a kriticky zhodnotit existující literární data.
Aktualizováno: 2.12.2021 15:31, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi