Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2021
iduzel: 60860
idvazba: 71973
šablona: stranka_ikona
čas: 21.5.2024 06:29:13
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2021&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60860
idvazba: 71973
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2021'
iduzel: 60860
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/60860
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2021

Harmonogram SVK 2021

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 8. 11. 2021
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 18. 11. 2021
 • Datum konání SVK: 2. 12. 2021
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Organizační pokyny

V akademickém roce 2021/2022 proběhne SVK ve čtvrtek 2. 12. 2021, kdy je vyhlášen Rektorský den.

V roce 2021  jsou opět všechny sekce na naší fakultě (s výjimkou analytické chemie) otevřeny i pro studenty jiných českých a slovenských vysokých škol. Žádáme všechny externí soutěžící (tj. studenty nestudující VŠCHT Praha), aby před podáním přihlášky kontaktovali fakultní koordinátorku (jitka.cejkova@vscht.cz), která vám podá doplňující informace.

Časový harmonogram přípravy SVK

 • Od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Do 18. 11. 2021 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • 29. 11. 2021 budou k dispozici sborníky jednotlivých ústavů a celofakultní.

 Další informace k soutěži

 • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

V případě jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2021 na FCHI!

Generální partner

 ◳ ORLEN-Unipetol-na-výšku-400-px (png) → (ořez 215*215px)

Oficiální sponzor


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

Sponzoři

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Skoda_auto (png) → (šířka 450px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
Optik (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ leco logo (png) → (šířka 215px) ◳ synthomer (png) → (šířka 215px)
 ◳ techsoft (png) → (šířka 215px) šířka 215px
 ◳ arxada (png) → (šířka 215px) logo_humusoft-1 (šířka 215px)
 ◳ membrain (png) → (šířka 215px) šířka 215px
 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) pragolab logo (šířka 215px)
 ◳ bre (png) → (šířka 215px)

 ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)

kapaji_logo_sub (šířka 215px)
šířka 215px
šířka 215px ◳ vakuum servis (2) (png) → (šířka 215px)
 ◳ specion (png) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)
logo shimadzu (šířka 215px) ◳ tevak (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Marblemat (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

 ◳ goodai (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)
 ◳ exps (png) → (šířka 215px)
Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie II (B37 (poblíž Ústavu jazyků) - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Karel Řehák, CSc.
 • Komise: Ing. Marcela Dendisová, Ph.D., Ing. Pavel Morávek, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Laura Bábanová M1 prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. Kompozitní materiály na bázi grafenoxidu pro membránové separace plynů detail

Kompozitní materiály na bázi grafenoxidu pro membránové separace plynů

Tato práce se zabývá měřením stability propustnosti a selektivity GO a SWCNT-GO membrán v průběhu měsíce a vlivu vlhkosti na permeační vlastnosti membrán. GO značí grafenoxid a SWCNT-GO je grafenoxidová kompozitní membrána s podpůrnou vrstvou připravenou z jednostěnných uhlíkových nanotrubic. Propustnost membrán se měřila pomocí integrálního permeametru pro plyny H2,CO2 a CH4 a selektivita se vyhodnotila pro H2/CO2, H2/CH4 a CH4/CO2. Struktura membrán byla vyhodnocena prostřednictvím jednotlivých analytických metod. Pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM) se zkoumala morfologie a odhalili se rozdíly ve struktuře GO a SWCNT-GO membrán. Topografie povrchů membrán byla snímaná 3D profilometrem. Jednotlivé vibrační pásy a defekty membrán se vyhodnotili pomocí Ramanovy spektroskopie (RAMAN). Krystalografická struktura byla studována rentgenovou difrakční analýzou (XRD). Pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR-ATR) se charakterizovali jednotlivé funkční skupiny v membránách. Výsledky permeačních měření a výsledky analýz byly porovnány s hodnotami v literatuře.  
9:20 Bc. Jana Floreková M1 prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. Výroba nových typov PVDF membrán: charakterizácia, modifikácia a separácia plynov detail

Výroba nových typov PVDF membrán: charakterizácia, modifikácia a separácia plynov

Táto práca sa zaoberá prípravou a štúdiom vlastností membrán pripravených z polyvinyliden fluoridu (PVDF) s cieľom zlepšiť ich permeačné a selektívne vlastnosti. Selektívnosť a priepustnosť polymérnych membrán boli študované prostredníctvom testovaných plynov: H2, O2, N2, CO2, CH4 a ich permeácií. Kľúčový faktor pre zlepšenie selektivity týchto polymérnych membrán spočíva v cielenom riadení ich morfológie a modifikovaní povrchu. Membrány boli pripravené dvoma rôznymi technikami: (i) NIPS (Non-solvent induced phase separation) metódou a (ii) TIPS (Thermally induced phase separation) metódou. Povrch membrán bol modifikovaný nanesením tenké vrstvy polyméru polydimethylsiloxanu (PDMS) pomocou metódy (i) spray-coating alebo (ii) spin-coating. Podľa permeačných výsledkov je zrejmé, že najlepšie hodnoty vykazovala membrána pripravená NIPS metódou s povrchovou vrstvou PDMS. Napríklad, selektivita oxidu uhličitého od dusíka bola pred modifikáciou 1,7 a po modifikácií vzrástla na hodnotu  35,6. Pokrok sa zaznamenal aj pri separácii  dusíka od vodíka a kyslíka. Morfológia membrány a jej chemické zloženie boli skúmané analytickými metódami: ATR-FTIR, XRD, 3D profilometrom , SEM a SEM-EDS analýzami.  
9:40 Bc. Phuong Hoang M1 Ing. Petr Kovaříček, Ph.D. Mikrolitografie vrstev perovskitu a grafenu na křemíkovém substrátu detail

Mikrolitografie vrstev perovskitu a grafenu na křemíkovém substrátu

This work aims to use graphene and hybrid lead halide perovskites, to take a step towards optical materials which consist of periodically changing refractive index in the volume - the volume Bragg filter. This study consists of interaction between Si/SiO2 wafer surface partially covered by graphene and mixed perovskite. Perovskite mixture varied in the cation (Piperonylammonium, PipA+ and methylammonium, MA+) or anion (iodide and bromide) characterized by measurement of photoluminescence spectra. A periodically modulated surface was created on which perovskite mixtures were deposited. Initial studies found out that different perovskites do in fact grow on various surfaces. In the case of cation-varied perovskite mixtures, MA+ had its preferred surface to be SiO2 while PipA+ outcompeted MA+ on graphene. In case of anion varied perovskite mixtures, a mixture deposited on graphene and SiO2 resulted in MAPbBr3-xIx perovskite strongly shifted towards MAPbI3 on both surfaces and small amount of MAPbBr3 formed only on graphene. Studies on patterned graphene resulted in the same outcome. Thorough investigation of the pattern size influence on a stripe-patterned graphene found that phase-separation is observed at shorter distances while uniform mixed phase dominates at longer ones.10:00 Jordan Janák B3 doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. Pervaporace směsí acetnitril – methanol membránami na bázi triacetátu celulózy detail

Pervaporace směsí acetnitril – methanol membránami na bázi triacetátu celulózy

Práce je zaměřena na problematiku separace směsí azeotrop tvořící dvojice látek methanol – acetonitril pomocí pervaporace přes polyměrní membrány na bázi triacetátu celulózy. Tento polymer je hojně používán pro přípravu pervaporačních membrán zejména při dělení směsí látek hydrofilních a organofilních, cílem práce je prostudovat jeho vlastnosti pro uvedenou dvojici a možnosti modifikace polymeru energetickým zářením (UV 254 nm), které tento polymer absorbuje. Nejprve byla pro membránu z neozářeného CTA studována pervaporace čistých látek (acetonitril a methanol) při třech teplotách (35,0 , 45,0 °C a 52,9 °C), což umožnilo určení doby potřebné k dosažení ustáleného stavu a aktivační energie koeficientu propustnosti. Předmětem dalšího zkoumání bude vyhodnocení uvedených charakteristik pro ozářené CTA, určení jejich závislosti na době expozice, a porovnání koeficientů propustnosti zjištěných měřením s čistými látkami s koeficienty propustnosti určenými měřením pervaporace směsí, zejména směsi azeotropické.  
10:20 Bc. Klára Obrusníková M1 - Studium relaxačních vlastností hydrogelových systémů s využitím reometru detail

Studium relaxačních vlastností hydrogelových systémů s využitím reometru

Práce se zabývá studiem viskoelastických (konkrétně relaxačních) vlastností vybraného hydrogelového systému pomocí tříintervalových tixotropních testů. Zkoumaným hydrogelem byl kolagenový gel a jeho viskoelastické vlastnosti byly sledovány v závislosti na čase a na skladování při různých teplotních podmínkách. Kolagenový gel je tixotropní, deformací se jeho struktura naruší a po jejím odeznění se obnovuje (relaxuje), ale jen do určité míry. V závislosti na čase je kolagenový hydrogel velice stabilní, v průběhu dvou měsíců nedocházelo téměř k žádným změnám mechanických vlastností. Závislost na teplotě je naopak poměrně výrazná. Po vystavení teplotám pod bodem mrazu se struktura kolagenu stabilizuje, což se projevuje nárůstem komplexního modulu, při vyšších teplotách blízkých teplotě lidského těla se naopak rozkládá, což se naopak projevuje poklesem komplexního modulu. Podle předložených výsledků relaxuje kolagenový gel nejlépe při skladování při laboratorní teplotě, zároveň je ale při této teplotě nejméně elastický. Při teplotě skladování okolo −5 °C je naopak gel nejvíce elastický, zároveň ale relaxuje nejhůře. Optimální je pro daný gel, podle výsledků práce, uchovávání při teplotě okolo 5 °C.
10:40 Vladimír Pouzar B3 Ing. Vojtěch Štejfa, Ph.D. Měření a korelace sublimačních tlaků trans-stilbenu a bifenylu   detail

Měření a korelace sublimačních tlaků trans-stilbenu a bifenylu  

Tato práce je zaměřena na určení tlaku nasycených par a jejich následné kritické srovnání s literárními daty. Studovanými látkami jsou dva aromatické uhlovodíky: Bifenyl a trans-stilben. Oba dva jsou mimo jiné prekurzory k mnoha organickým syntézám. Vzhledem k tomu, že existovalo mnoho na tehdejší dobu přesných měření, byly tyto látky v roce 1999 označeny jako kalorimetrické standardy pro sublimační entalpii. Mezi jednotlivými datovými sadami jsou ale při detailnějším zpracování znatelné rozpory, a proto je nutné tato data kriticky zhodnotit a vybrat, která jsou dostatečně důvěryhodná. U bifenylu (na rozdíl od trans-stilbenu) jsou navíc k dispozici velice přesná měření pro tlaky par v kapalině, jejichž konzistenci s popisem pevné fáze je třeba zajistit. Měření tlaků par proběhlo na nekomerční statické aparatuře určené k měření tlaků par. Dále jsem změřil tepelnou kapacitu pevné a kapalné fáze bifenylu na kalorimetru typu Tian-Calvet. Všechna experimentální a vybraná literární data byla zpracována metodou simultánní korelace tlaků nasycených par a souvisejících vlastností. Toto zpracování zajistí konzistenci mezi tlaky par pro pevnou a kapalnou fázi, entalpií tání a rozdílem v tepelných kapacitách mezi kondenzovanou a plynnou fází.  
11:00 Bc. Zuzana Součková M1 Dr. Ing. Pavel Vrbka Reinkarnace aparatury pro stanovení nízkých rozpustností metodou kapalinové chromatografie   detail

Reinkarnace aparatury pro stanovení nízkých rozpustností metodou kapalinové chromatografie  

V rámci práce byla po 20 letech nečinnosti uváděna do provozu aparatura ke stanovení rozpustností velmi málo rozpustných látek ve vodě metodou kapalinové chromatografie. Metoda využívá systemu propojených kolon IN‑LINE generující pravý roztok rozpuštěné látky. Postupně byly zprovozněny všechny základní části aparatury a nefuknčí prvky byly obměněny. Dalším krokem je ověření funkce aparatury opakováním stanovení pro jednu vybranou látku.
Aktualizováno: 2.12.2021 15:31, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi