Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 21.5.2024 06:17:20
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Chemické inženýrství IV (B 06 - 8:30)

 • Předseda: RNDr. Ivan Řehoř, Ph.D.
 • Komise: Ing. Vladislav Nevoral, Ph. D., Ing. Ondřej Kašpar, Ph.D., Ing. Adam Waněk, Ing. Wilhelm Feigl (Synthos), Ing. Matěj Novák, Ph.D. (Kapaji), Ing. Klára Jindřichová (Chemoprojekt)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Tomáš Čurda B2 RNDr. Ivan Řehoř, Ph.D. Influencing the Temporal Dynamics of Actuation Cycles of Hydrogel Microrobots by Incorporating pores into the Hydrogel Structure detail

Influencing the Temporal Dynamics of Actuation Cycles of Hydrogel Microrobots by Incorporating pores into the Hydrogel Structure

The ability to manipulate objects on a micro-scale will find use in a wide variety of fields. However, scaling down the components, we use in macro robotics, into dimensions below 1 mm might be challenging if not impossible. Therefore, we seek inspiration from nature and try to mimic motion techniques different organisms have evolved. Most of the research in the microrobotic field focuses on the development of soft responsive materials which actuate due to an outside stimulus such as electromagnetic radiation, pH, or chemical reactions. Our hydrogel robots, composed of thermo-responsive polymer poly-(N-isopropylacrylamide) filled with gold nanoparticles and powered by green laser light, exploit friction hysteresis to crawl over surfaces. At this point, we are able to achieve controlled steering of individual “U”-shaped microcrawlers by irradiating just one of their two “legs”. The aim of my research is to fully understand the impact of the integration of pores into the PNIPAM structure on the gels collapsing and reswelling dynamics a thus accomplish controlled steering of multiple crawlers just by using pulses of a defocused laser beam of different lengths. My other aim is to use these porous structures to induce peristaltic motion in rectangular microcrowlers.
8:50 Zuzana Coufalová B2 prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Vliv zanášení na tlakovou ztrátu a filtrační účinnost katalytického filtru detail

Vliv zanášení na tlakovou ztrátu a filtrační účinnost katalytického filtru

Limity škodlivin v emisích produkovaných automobily se spalovacími motory se stále zpřísňují. Posuzovány jsou nejen hodnoty toxických složek, ale i oxidu uhličitého, kvůli jeho podílu na skleníkovém efektu. V současnosti jsou používány katalytické filtry pevných částic, které jsou schopny zachytit pevné částice o velikosti v řádu desítek nanometrů a zároveň odstranit toxické plynné emise. V této práci byly studovány dva základní parametry filtru: tlaková ztráta a filtrační účinnost. Byly zkoumány čtyři vzorky, které se lišily strukturou nanesené aktivní vrstvy. První vzorek byl bez katalytické vrstvy, druhý obsahoval katalyzátor pouze ve stěně filtru, třetí pouze na stěně a čtvrtý kombinaci katalyzátoru uvnitř a na stěně filtru. S rostoucím podílem částic na stěně se zvyšovala tlaková ztráta, ale zároveň i filtrační účinnost. Nejnižší tlakovou ztrátu lze pozorovat na prázdném vzorku bez aktivní vrstvy, který má však nejhorší filtrační účinnost. Kombinované rozmístění katalytické vrstvy umožnilo dosáhnout vysoké filtrační účinnosti při zachování poměrně nízké tlakové ztráty.  
9:10 Dalimil Ott B3 Ing. Alexandr Zubov, Ph.D. Modelování a optimalizace průmyslové výroby kyseliny poly(mléčné) detail

Modelování a optimalizace průmyslové výroby kyseliny poly(mléčné)

Kvůli jejich environmentální perzistenci a problematické recyklovatelnosti se pro tradiční plasty (polyolefiny, polystyren aj.) v posledních letech intenzivně hledají kompostovatelné alternativy. Jednou z nejslibnějších je poly(mléčná) kyselina, PLA. Jedná se o polyester, termoplast, vyráběný z biomasy, např. škrobu. Tento je enzymatickou glykolýzou štěpen v jednotky glukózy, z nichž je mléčnou fermentací získávána kyselina mléčná, ta je následnou předpolymerací, resp. kondenzací, přeměněna v její cyklický dimer laktid, který je nakonec pomocí tzv. polymerace za otevření kruhu (ROP, ring‑opening polymerization) přeměněn v polymer PLA. Jedním z důvodů, proč se PLA zatím průmyslově neprodukuje v tak velkém měřítku, jsou její nedostatečné aplikační vlastnosti. Tato práce pojednává o optimalizaci průmyslové výroby PLA procesem ROP s využitím matematického modelování. Navazuje na již vzniklý výpočetní model, který dále rozvíjí pro praktičtější účely jeho vlastní aplikace zahrnutím globálně-optimalizačního algoritmu, jenž umožňuje nalézt vhodné podmínky a recepturu polymerace tak, aby bylo na konci reakce dosaženo maximální konverze monomeru a zároveň předem zadaných kýžených molekulárních vlastností polymeru (střední molekulová hmotnost a polydisperzita).
9:30 Denisa Dendisová B3 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek Upgrade polyolefin waste by fractionation recycling methods detail

Upgrade polyolefin waste by fractionation recycling methods

Commonly used polyolefins such as polyethylene and polypropylene are not used in their pure form, they contain different dyes, pigments, stabilizers, antioxidants, flame-retardants, etc. to enhance their properties. However, these trace ingredients impair the process of polymer recycling. According to a 2021 survey European countries recycle only around 30% of plastic waste.  Our aim is to develop a simple recycling process and help solving the global problem of plastic pollution. We are thus developing a method based on fractionation, i.e. separation of polymer into different chain-length fractions using suitable solvents.   The experiments were carried out using our in-house-built apparatus under different conditions (e.g., temperature, pressure, solvent) in order to optimize the process parameters and maximize the yield of obtained pure polymer. The chain-length distribution of the original and processed polyolefin samples is evaluated through gel permeation chromatography (GPC). Differential scanning calorimetry (DSC) was also used to obtain polymer melting points and enthalpy. In the subsequent work we will focus on investigating mechanical properties of the resultant purified polyolefins.  
9:50 Rostislav Huňa B3 Ing. Aleš Zadražil, Ph.D. Optimalizace potahování částic ve fluidním loži a redukce elektrostatického náboje detail

Optimalizace potahování částic ve fluidním loži a redukce elektrostatického náboje

Úloha potahování částic pomocí fluidního lože významně roste pro účely personalizované medicíny a řízeného uvolňování léčiv ve farmaceutickém průmyslu, avšak tento citlivý proces je výrazně limitován tvorbou statické elektřiny. Elektrostatický náboj má vliv na aglomeraci dvou a více částic a znemožňuje kvalitní procesy potahování jednotlivých částic i sušení produktu. Tato práce se zabývá metodou redukce statické elektřiny během fluidace spočívající v přidání elektrolytu do nástřikového vodného roztoku polymeru. Částice potažené vodivými ionty se rychleji vybíjejí, čímž je zajištěna vysoká homogenita fluidace, nevytvářejí se hluchá místa a celý proces je tím stabilnější.  Pro účely této práce byly použity částice mikrokrystalické celulózy, které byly nastřikovány roztokem vzniklým z 5% w/w vodného roztoku polymeru HPMC E5 (hydroxypropylmethylcelulózy), do kterého byl následně idán chlorid sodný (2, 3 a 4%w/w). Metoda byla verifikována přípravou a následným srovnáním změřeného měrného náboje připravených formulací potažených různě koncentrovanými roztoky elektrolytu. Metoda zároveň umožnila potažení částic o původní velikosti pouze 100 µm, což doposud nebylo vzhledem k velkému poměru povrch/hmotnostzpůsobujícího značné nabíjení, možné.   
10:30 Ludmila Řiháková B3 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek Solvent-based recycling of polyolefins: systematic study of polymer additives removal detail

Solvent-based recycling of polyolefins: systematic study of polymer additives removal

Polyolefins play an essential role in everyday life, with the production being enormous and rising every year. Up to now, no efficient way has been found to recycle polyolefins into original polymers. This work is focused on depriving polyolefins of their additives by their dissolution in organic solvents. The used solvents should be readily available and naturally harmless, e.g, limonene and cumene. However, our preliminary study also used cyclohexane and xylene. Glycerin and ethylene glycol are used as extraction agents. We carry out a systematic study by dissolving polyolefins under various conditions, e.g., the additional pressure of a gas, temperature, type, and composition of the solvent, in order to find out the best way to refine the polyolefin sample and thus obtain a close-to nascent polymer. To verify how well we removed all additives, we used confocal Raman spectroscopy. Applying this method requires the polymer samples with defined additives content to create a calibration set. Then we can analyze Raman spectra intensity for each experimental condition. The experimental results will be used to develop an ecological and functional way of recycling polyolefins.  
10:50 Adam Sedlačík B3 Ing. Petr Mazúr, Ph.D. Zinko-vzduchové prietokové batérie; úskalie depozície zinku detail

Zinko-vzduchové prietokové batérie; úskalie depozície zinku

Pomaly ale isto ľudstvo dospieva do obdobia, keď potrebuje hľadať ekologické a lacné riešenia problémov pre čoraz viac technológií. Pre batérie sa ako jedno zo sľubných riešení ponúkajú zinko-vzduchové prietokové batérie (ZVPB). Ukladanie energie v týchto batériách je uskutočnené elektrolytickým vylučovaním zinku zo zinočnatých iónov rozpustených v alkalickom roztoku KOH. Jedným z hlavných problémov, ktoré ovplyvňujú životnosť ZVPB, je nehomogénna depozícia zinku pri nabíjaní batérie. V predchádzajúcom výskume bolo zistené, že sa Zn v alkalickom prostredí deponuje v 3 rôznych morfológiách, pričom najvhodnejšou morfológiou pre účely ZVPB je kryštalická štruktúra, kvôli nízkej pórovitosti a dobrej priľnavosti k substrátu. Cieľom mojej práce je stanoviť rozmedzie prúdových hustôt pre kryštalickú štruktúru na rozličných substrátoch. Depozícia zinku z prúdiaceho alkalického elektrolytu prebiehala v galvanostatickom režime a nadeponované vrstvy boli následne analyzované pod SEM na základe metodiky vyvinutej v našom laboratóriu. Týmto spôsobom bola vykonaná séria experimentov pri zvýšenej teplote 40 °C na rôznych depozitných substrátoch (niklu, medi a dvoch upravených uhlíko-polymérnych kompozitoch). Porovnaním získaných výsledkov určíme, ktorý substrát je najvhodnejší na deponovanie.11:10 Jakub Ježek B3 Ing. Jan Haidl, Ph.D. Experimentální validace simulace proudění v míchaném reaktoru detail

Experimentální validace simulace proudění v míchaném reaktoru

Průmyslové návrhy míchaných nádob se stále častěji opírají o numerické simulace proudění. Ty umožňují optimalizovat návrh zařízení, vizualizovat tokové veličiny, identifikovat problematické oblasti nádoby a otestovat možnosti jejich odstranění. Pro standardní míchané nádoby je tento přístup dostatečně experimentálně ověřen a je tak považován za spolehlivý. Pro nestandardní konfigurace je však stále nutné výsledky simulací experimentálně validovat. Práce navazuje na předchozí výzkum zaměřený na experimentální a numerické studium míchání v atypickém bioreaktoru s magneticky unášeným míchadlem. Režim proudění v reaktoru zasahuje jak do laminární, tak i turbulentní oblasti, v důsledku čehož dochází ke značným rozdílům mezi výsledky experimentů a simulací. Nastavení simulací je tedy třeba kalibrovat proti detailním experimentálním datům. Tato data budou získána kombinací tří technik charakterizace proudění, konkrétně kolorimetrií, konduktometrií a particle tracking velocimetry (PTV). Práce prezentuje srovnání doby homogenizace stanovené sledováním průběhu rozmíchání stopovací látky technikami kolorimetrie a konduktometrie. Na datech je ukázáno, že tyto standardní techniky měření v atypické konfiguraci poskytují výrazně odlišné výsledky v důsledku tvorby stabilního středového víru.  
11:30 Pavel Zeman B2 Ing. Denisa Lizoňová, Ph.D. Nanočástice pro rentgenovou fotodynamickou terapii detail

Nanočástice pro rentgenovou fotodynamickou terapii

Nanoparticles for x-ray induced photodynamic therapy X-ray photodynamic therapy uses radiosensitizers (RSs) for production of reactive oxygen species. Water insoluble RSs must be effectively transported to treated areas. This research focuses on preparation of phospholipid-stabilized RS (RSs synthetized in Academy of Sciences of the Czech Republic) nanoparticles (NPs). These NPs showed outstanding results and properties (phototoxicity, stability) which were never reached during previous research. NPs were prepared by antisolvent precipitation method. Sonication bath and sonic needle were used in the process. Mean particle sizes of 500 nm were reached, however this preparation procedure leads to high polydispersity. Phototoxicity of NPs’ was tested on HeLa cells. Comparison of NPs’ toxicity while in dark with while being irradiated with wavelengths of 300-500 nm showed that NPs are harmless while remaining effective if being irradiated.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi