Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 21.5.2024 05:14:05
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie II (B26 (dveře č. B3419) - 9:00)

 • Předseda: prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
 • Komise: Ing. Marcela Tkadlecová, CSc., Dr. Ing. Pavel Vrbka, Ing. Martin Růžička (ORLEN Unipetrol)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Tereza Dolečková M2 RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D. Preferential binding of Hofmeister  salts to ethyl tert-butyl ether vs  methyl tert-butyl ether detail

Preferential binding of Hofmeister  salts to ethyl tert-butyl ether vs  methyl tert-butyl ether

Ethyl tert-butyl ether (ETBE) and methyl tert-butyl ether (MTBE) are chemicals with very similar physico-chemical characteristics and applications. Both are added to petrol in order to increase the octane number, improve the combustion process, and thus reduce emissions of hydrocarbons and carbon monoxide. Their basic physico-chemical properties are good miscibility with petrol and moderate solubility in water. It was established that solubility can be modulated by the addition of salts, yet the microscopic insight of salt-solute interactions has not been fully researched. Employing the apparatus of statistical thermodynamics on molecular dynamics simulation data, we describe the behaviour of ETBE and MTBE in a series of aqueous solutions of various Hofmeister salts in terms of preferential excess or depletion. Decomposing the solute surface at the level of functional groups, we quantify ion-specific preferential binding to polar and nonpolar domains of ETBE and MTBE. The trends are compared and the potential applicability to predict the salt-specific solubility of other ethers is discussed.
9:20 Bc. Lucie Draslarová M2 Ing. Ctirad Červinka, Ph.D. Theoretical predictions of crystal cohesion of essential biogenic compounds detail

Theoretical predictions of crystal cohesion of essential biogenic compounds

Essential biogenic compounds, e.g. vitamins, are valuable substances for our body, even though we still know little about the physico-chemical properties of their molecular crystals. In order to model biochemical processes in our bodies, theoretical calculations of selected thermodynamic properties bring us valuable information. Main focus of this work is laid on vitamin B3 being an amid of nicotinic acid, vitamin B7 (biotin), and vitamin K3 (menadione), the latter being the only liposoluble vitamin among all the species considered in my thesis. Quantum-chemical calculations are performed for the ideal-crystalline phase of the vitamins on the PBE-D3/PAW level of theory, which is combined with quasi-harmonic approximation, efficiently accounting for anharmonicity of vibration degrees of freedom of the crystal. To increase the accuracy of calculated cohesion energies, ab initio fragment-based refinement, correcting pair interaction energies with advanced wave function methods, is used. Entropy, heat capacity, and density for the crystals at finite temperatures are finally computed. To acquire reliable reference data for validation of my calculations, my work includes also experimental determinations of the heat capacities using SETARAM $\mu$-DSC IIIa calorimeter.
9:40 Bc. Radek Homola M2 Ing. Marcela Dendisová, Ph.D. SERS studie orientace riboflavinu na zlatém mikrostrukturovaném povrchu detail

SERS studie orientace riboflavinu na zlatém mikrostrukturovaném povrchu

Studium interakce biomolekul s povrchem plasmonických kovů je zásadní pro vývoj nových typů senzorů. Klíčový je především mechanismus sorpce biomolekuly na substrát (fyzikální/chemická adsorpce) a prostorová orientace biomolekuly vůči povrchu.  V této práci se testoval modelový systém riboflavinu (vitamín B2) adsorbovaného na zlatém substrátu. Ten byl vytvořen galvanickým pokovováním. Molekula riboflavinu obsahuje ve své struktuře několik funkčních skupin, přes které se může adsorbovat na zlatý povrch. Povrch zlata je navíc velmi členitý, což zabraňuje vytvoření uspořádané monovrstvy, a umožňuje molekulám riboflavinu vázat se různým způsobem.  Pro zkoumání adsorpce riboflavinu je velmi vhodná spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). Tato metoda využívá drsnosti povrchu, který umožňuje díky jevu plasmonové rezonance zvýšení intenzity Ramanova rozptylu až o několik řádů v závislosti na vlnové délce budícího záření. Ze získaných signálů a základních povrchových výběrových pravidel je možné odhadnout orientaci a způsob adsorpce molekul riboflavinu. Při porovnání s teoreticky vypočítanými spektry lze potvrdit zastoupení různých orientací v konkrétních místech na povrchu vzorku. Morfologie povrchu byla studována pomocí mikroskopických technik.
10:00 Bc. Matěj Kmetík M2 Ing. Marcela Dendisová, Ph.D. Nanoskopické studium modifikovaných PVDF membrán detail

Nanoskopické studium modifikovaných PVDF membrán

Polymery jsou látky moderního života a v současné době je snaha vyvinout nové materiály, které vykazují specifické vlastnosti. V této práci byl studován polyvinylidenfluorid (PVDF) s bočními řetězci kvartérní amoniové skupiny (QMDA) a methakrylooxyethylfosforylcholinu (MPC). Jedná se o vysoce hydrofobní materiál, který se využívá pro mikrobioaplikace. Samotný PVDF a jeho kopolymery mají vysokou chemickou, ale i tepelnou odolnost, nejsou však odolné vůči působení mikroorganismů. Přídavek QMDA dává membránám antimikrobiální vlastnosti a MPC zajišťuje biokompatibilitu polymeru. Připravené membrány PVDF byly analyzovány pomocí techniky skenovací infračervené mikroskopie blízkého pole, jež umožňuje studium morfologie, fyzikálních a chemických vlastností povrchu materiálu s nanorozlišením. Díky této technice bylo možné sledovat i výskyt agregátů výchozích látek. Bylo zkoumáno pět typů membrán, které se lišily poměrem přidaných skupin MPC a QMDA. Plošné skeny byly zaznamenávány při vlnočtech 974, 1000, 1637 a 1720 cm-1, které odpovídají absorpčním pásům PVDF a bočních řetězců, což nám umožnilo pozorovat strukturu a optické vlastnosti membrán, které jsou dány jejich chemickým složením. Na základě těchto dat byl posuzován vliv přidávaných skupin na povrchové vlastnosti membrány.  10:20 Bc. Denisa Lacinová M2 Ing. Daniel Ondo, Ph.D. Vliv sodných solí na vodné roztoky étherů ethylenglykolu detail

Vliv sodných solí na vodné roztoky étherů ethylenglykolu

Tato práce prezentuje výsledky experimentálního měření vlivu sodných solí NaCl, Na2SO4 a NaSCN na éthery ethylenglykolu. V rámci této studie byly studovány éthery různé délky a těkavosti z vodných roztoků: monoglyme, diglyme, tetraglyme a polyethylenglykol 100 kg/mol. Monoglyme a diglyme byly měřeny metodou headspace plynové chromatografie, tetraglyme pomocí osmometrie v parní fázi. Nejméně těkavý řetězec polyethylenglykol byl studován zákalovou metodou a diferenciální skenovací kalorimetrií. Z výsledků měření vodných roztoků monoglymu, diglymu a tetraglymu byly vyhodnoceny vysolovací konstanty. Efekt teploty na těkavost vodných roztoků byl ve všech případech velmi nízký. U roztoků monoglymu, diglymu a tetraglymu byl pozorován vysolovací efekt od nejsilnějšího po nejslabší v pořadí Na2SO4, NaCl a NaSCN. V jediném případě se projevil efekt vsolování, a to u vodného roztoku polyethylenglykolu s NaSCN.
10:40 Bc. Vendula Palatová M2 Ing. Pavel Morávek, Ph.D. Vliv solí na rovnováhu N-isopropylakrylamid - voda detail

Vliv solí na rovnováhu N-isopropylakrylamid - voda

N-isopropylakrylamid (NIPAM) je významnou látkou především pro výrobu termoresponzivních polymerů. Vodný roztok poly-N-isopropylakrylamidu (pNIPAM) vykazuje dolní kritickou rozpouštěcí teplotu kolem 32 °C. Díky této vlastnosti jsou zkoumány možnosti použití pNIPAMu ve tkáňovém inženýrství či farmacii jako nosiče léčiv. Vlastnosti polymeru lze odhadnout ze simulací založených na interakcích monomeru s různými látkami. V literatuře jsou dostupná data popisující binární systém NIPAM – voda, data popisující interakce s jinými látkami dosud nebyla publikována. Tato práce se zabývá experimentálním stanovením rovnováhy kapalina – kapalina v ternárních systémech NIPAM – NaCl – voda, NIPAM – NaSCN – voda a NIPAM – GdnHCl – voda při teplotě 25 °C. Získaná experimentální data byla použita k vyhodnocení parametrů NRTL modelu, čímž byl získán termodynamický popis těchto systémů.  
11:00 Bc. Vladimír Pouzar M1 Ing. Vojtěch Štejfa, Ph.D. Rekonsiliace sublimačních entalpií třech kalorimetrických standardů: bifenylu, trans-stilbenu a kyseliny benzoové detail

Rekonsiliace sublimačních entalpií třech kalorimetrických standardů: bifenylu, trans-stilbenu a kyseliny benzoové

V této práci jsem se zaměřil na přesný popis tlaků nasycených par a sublimačních entalpií bifenylu, trans-stilbenu a kyseliny benzoové. Pro tyto látky lze najít v literatuře několik na sobě nezávislých a poměrně konzistentních měření, a proto byly v roce 1999 doporučeny jako kalorimetrické standardy pro sublimační entalpii [1]. Některá použitá data jsou ale staršího původu a při podrobnějším zpracování a použití pokročilých datově-analytických metod jsou mezi nimi znatelné rozpory. Proto by bylo vhodné provést revizi. V této práci jsem se zaměřil na tři výše zmíněné látky a změřil jejich tlaky nasycených par spolu s výpočtem tepelné kapacity ve stavu ideálního plynu. Dále jsem provedl literární rešerši, abych našel co největší množství termodynamických dat. Použitím metody simultánní korelace, získám jejich popis s menší nejistotou než při běžném zpracování. Pomocí termodynamické závislosti tlaků nasycených par spočítám také sublimační entalpie, které mohu porovnat s předchozím doporučením a navrhnout je jako novou referenční hodnotu.   [1] R. Sabbah, A. Xu-wu, J.S. Chickos, M.L.P. Leitão, M.V. Roux, L.A. Torres, Reference materials for Calorimetry and Differential Thermal Analysis. [In: Thermochim. Acta, Thermochim. Acta, 331 (1999) 93-204.  
11:20 Bc. Zuzana Součková M2 Dr. Ing. Pavel Vrbka Chování MTBE ve vodě s přídavkem směsného aditiva detail

Chování MTBE ve vodě s přídavkem směsného aditiva

Fyzikálně-chemické vlastnosti, například rozpustnost malých molekul nebo zákalovou teplotu biomolekul, lze ve vodných roztocích ovlivňovat přídavkem solí. Vliv soli lze řídí lineárním vztahem, tzv. Sečenovou rovnici. Účinek směsi aditiv je nejčastěji modelován jako lineární kombinace příspěvků jednotlivých solí. Nedávné experimenty studující kolaps termocitlivých polymerů však ukázaly značně neaditivní chování ve směsi silně vsolující soli a silně vysolující soli. Otázkou zůstává, zda neaditivní chování lze pozorovat již pro jednotlivé stavy polymeru nebo až na úrovni ovlivňování rovnováhy kolapsu. První z možností byla studována v rámci této práce, kde byl zvolen slabě polární rozpuštěnec tert-butyl-methyl-ether, jehož limitní aktivitní koeficient lze přesně určit pomocí inert gas stripping metody. Limitní aktivitní koeficienty byly stanoveny ve směsných roztocích silně vysolujícího Na2SO4 a slabě vysolujícího NaSCN o různých koncentracích. Přítomnost a míra neaditivního efektu byly vyhodnoceny porovnáním s aditivním modelem.  

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi