Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 20.6.2024 11:57:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie I (A276 - 8:30)

 • Předseda: doc. RNDr. Pavel Řezanka, Ph.D.
 • Komise: Ing. Lucie Kolesniková, Ph.D., Ing. František Králík, Ph.D., RNDr. František Kesner, Ph.D. (NICOLET CZ s.r.o.)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Michaela Červínová M2 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. Stanovení obsahu ostarinu pomocí kvantitativního 19F NMR detail

Stanovení obsahu ostarinu pomocí kvantitativního 19F NMR

Ostarin patří mezi nejznámější a oblíbené zástupce třídy SARM. Zkratku SARM nesou chemické látky patřící do skupiny selektivních modulátorů androgenního receptoru. V lidském těle působí mechanismy podobné mechanismům androgenně-anabolických steroidů. Jejich výhodou je to, že produkují méně androgenních vedlejších účinků, které vznikají specificky právě po podání anabolických steroidů. Ostarin je stále zkoumán v klinických studiích a dosud jako léčivo není schválen. Kromě toho je uveden na seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury kvůli možnému zneužití v amatérských a vrcholových sportech. Navzdory tomuto zákazu je ostarin nelegálně uváděn na trh jako doplněk stravy ve formě tablet nebo sypkého prášku. Vážným problémem je, že množství ostarinu uváděného na etiketě mnohdy neodpovídá reálnému složení. Cílem práce je stanovení obsahu ostarinu v jednotlivých vzorcích různých doplňků stravy přístupných na internetu pomocí kvantitativního 19F NMR a srovnání získaných dat s informacemi na obalu. Mimo jiné je tato metoda využita pro potvrzení přítomnosti ostarinu ve vzorcích či nalezení a charakterizaci nečistot z výroby. Charakteristické nečistoty ve vzorku pak představují signaturu vzorku, čehož lze využít pro určení původu vzorku.  
8:50 Bc. Jakub Harvalík M1 prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka Studium přípravy derivátů močoviny a sledování jejich komplexačních vlastností s vybranými anionty detail

Studium přípravy derivátů močoviny a sledování jejich komplexačních vlastností s vybranými anionty

Anionty jsou látky, které se v přírodě přirozeně vyskytují, avšak jejich rovnováha do značné míry závisí na činnosti člověka. Řada z nich tak patří k závažným environmentálním polutantům a látkám negativně ovlivňujícím organismy. V důsledku jejich nadměrného užívání v zemědělství se k nejrozšířenějším polutantům řadí také fosforečnany, které způsobují eutrofizaci vod. V této souvislosti již byla připravena řada syntetických struktur s různými vazebnými motivy, jež využívají ke komplexaci těchto aniontů nevazebné interakce. Nejlepších výsledků pak dosahují především receptory disponující močovinovými motivy. Přestože již byla připravena řada velmi selektivních receptorů, tak se ukazuje, že jejich použitelnost je velmi omezená – zejména kvůli nemožnosti recyklace motivů. Z těchto důvodů se cílem našeho výzkumu stala příprava modifikovaných elektrod. Nejprve však je nutné připravit jednoduché receptory, které ve své struktuře disponují močovinovým vazebným místem spolu s kotvící -SH skupinou. Ty byly syntetizovány a plně charakterizovány, a poté využity k analytickým měřením. Jejich účinnost byla studována pomocí 1H NMR, respektive UV-VIS titračních experimentů, jež posloužily k vyhodnocení velikosti asociačních konstant pro různé anionty v polárním aprotickém rozpouštědle (DMSO).  
9:10 Bc. Daniela Janstová M2 Mgr. Alla Sinica, Ph.D. Ex vivo spektroskopická analýza kolorektálních tkání pro včasnou diagnostiku kolorektálního karcinomu detail

Ex vivo spektroskopická analýza kolorektálních tkání pro včasnou diagnostiku kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je celosvětově jedním z nejčastějších nádorových onemocnění. Jeho úspěšná léčba je velmi závislá na včasné diagnostice a zahájení terapie. Současná metoda pro diagnostiku, histologie, je subjektivní a časově náročná. Z těchto důvodů je vyvíjena nová diagnostická metoda, využívající k hodnocení Ramanovu spektroskopii. Ta umožňuje rychlou analýzu tkání a posouvá možnosti diagnostického vyšetření od vizuálního hodnocení na úroveň analýzy chemického složení tkáně a lépe popisuje počáteční transformace buněk. Ramanova ex vivo analýza tkání může odstranit subjektivitu vyšetření a zkrátit čas pro diagnózu. Studie probíhá ve spolupráci se IV. interní klinikou – gastroenterologie a hepatologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Analýza vzorků je prováděna u pacientů účastnící se běžného preventivního vyšetření. Během studie jsou hledány markery vhodné pro spektroskopickou diagnózu kolorektálního karcinomu. Cílem studie je vyvinutí snadné a rychlé diagnostické metody, která by byla snadno využitelná v běžné lékařské praxi.  
9:30 Bc. Zuzana Kočiščáková M2 Ing. Marcela Dendisová, Ph.D. Využitie infračervenej a Ramanovej spektroskopie na analýzu peľových zŕn detail

Využitie infračervenej a Ramanovej spektroskopie na analýzu peľových zŕn

Malé, no s obrovským potenciálom. Aj takto by sa dali charakterizovať peľové zrná – mikro‑metrické útvary, nevyhnutné pre reprodukciu rastlín. Vyslúžili si niekoľko unikátnych vlastností, ktoré zabezpečujú ochranu samčích gamét uložených v ich sporopolenínovej schránke. Široký rozsah užitočných vlastností peľových zŕn vedie k ich využiteľnosti a aplikáciám vo viacerých vedných odboroch, s čím súvisí potreba ich neustáleho skúmania. Cieľom predkladanej práce je charakterizovať peľové zrná pomocou infračervenej spektroskopie s využitím techniky úplného zoslabeného odrazu a Ramanovej mikro‑spektroskopie, a v kombinácii s viacrozmernými štatistickými metódami získať informácie o štruktúre, zložení a medzidruhovej rôznorodosti. Oboma technikami boli získané spektrá peľových zŕn celkovo ôsmych druhov rastlín, a to lipy, ďateliny, facélie, vŕby, maku, repky, agátu a pohánky, pričom na získanie Ramanovych spektier bol použitý excitačný laser s vlnovou dĺžkou 785 nm. Aj napriek tomu, že Ramanove spektrá sú zaťažené fluorescenciou, bolo možné získať z nich spektrálne informácie charakteristické pre dané druhy. Na základe rozdielov v biochemickom zložení je taktiež možné dosiahnuť klasifikáciu peľových zŕn podľa jednotlivých druhov.  
9:50 Bc. Vítězslav Mareš M1 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. Analýza struktury porfyrinových derivátů nesymetrické Trögerovy báze pomocí spektroskopie NMR detail

Analýza struktury porfyrinových derivátů nesymetrické Trögerovy báze pomocí spektroskopie NMR

Předkládaná práce se věnuje přípravě a strukturní analýze porfyrinových derivátů nesymetrické Trögerovy báze, které mohou být využitelné jako molekulové pinzety pro chirální separace pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Jejich molekulová struktura má vhodnou geometrii, která umožňuje stereospecifické mezimolekulární interakce s různými chirálními analyty (např. aminokyselinami) a dokáže tak jejich enantiomery rozlišovat na molekulární úrovni. Cílem této práce bylo připravit, izolovat, přečistit a strukturně charakterizovat tetrakis(fenyl)porfyrinový derivát nesymetrické Trögerovy báze. Látka byla připravena ve formě nikelnatého komplexu a ve formě volné báze. Izolace cílených látek a meziproduktů jejich přípravy byla provedena pomocí sloupcové chromatografie a jejich čistota sledována pomocí metod TLC a NMR spektroskopie.  U izolovaných produktů bylo provedeno přiřazení jejich signálů NMR s využitím 1H NMR spekter včetně jejich teplotní závislosti, 13C{1H} NMR a 2D korelačních (1H‑1H COSY, 1H‑1H DQ COSY, 1H‑1H Long range COSY, 1H‑1H NOESY, 1H‑13C HSQC a 1H‑13C HMBC) spekter NMR.  
10:10 Bc. Ema Mezihoráková M2 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. Měření teplotních koeficientů 1H NMR signálů CH skupin a studium vztahu k chemickému okolí detail

Měření teplotních koeficientů 1H NMR signálů CH skupin a studium vztahu k chemickému okolí

Chemický posun je závislý na řadě vlivů, mezi které patří i teplota. Pro reprodukovatelnost chemického posunu je proto nezbytné měřit NMR spektra při stabilní teplotě. Praktickým ukazatelem této závislosti je teplotní koeficient, tedy změna chemického posunu důsledkem změny teploty Dd/DT. Tyto teplotní koeficienty v 1H NMR byly v minulosti studovány zejména pro signály vodíků vázaných na heteroatom (kyslík, dusík či síra), kdy jsou hodnoty teplotních koeficientů veliké a korelují se zapojením těchto atomů do vodíkových vazeb. Pro jádra vodíků vázaných na uhlík jsou hodnoty teplotních koeficientů malé a jejich vztah ke struktuře molekuly je téměř neznámý. Cílem mé práce je měřit teplotní koeficienty pro vodíky vázané na uhlík a studovat jejich vztah k molekulové struktuře studovaných látek.  

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi