Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 21.6.2024 08:06:04
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie II (posluchárna A21 (A-239) - 8:30)

 • Předseda: doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D.
 • Komise: Ing. Jan Koucký, Ph.D., Ing. Magda Vosmanská, CSc.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Anna Amirianová M2 doc. RNDr. Dr. David Sýkora Vývoj analytické metody pro analýzu metabolitů u mykobakterií detail

Vývoj analytické metody pro analýzu metabolitů u mykobakterií

Bakterií Mycobacterium tuberculosis, původcem tuberkulózy, je v současnosti nakažena až třetina veškeré světové populace a každoročně způsobuje více než 1,5 milionu úmrtí. Nejen infekčnost, ale i stále vzrůstající problém antibiotické rezistence u této bakterie je dalším důvodem pro vývoj nových cílených chemoterapeutik proti tuberkulóze. Cílem projektu bylo vyvinout separační metodu umožňující analýzu nukleotidů v divokém a v mutantním modelovém kmenu Mycobacterium smegmatis s upravenou inosin-5 ́-monofosfát dehydrogenasou (IMPDH), což je klíčový enzym v biosyntéze guaninových nukleotidů. Podařilo se vyvinout kvantitativní metodu kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS). K samotné separaci byla použita HILIC zwitteriontová kolona. Metoda byla částečně validována pro následující parametry, limit detekce a stanovitelnosti, kalibrační závislost, přesnost a preciznost. Následně byla metoda aplikována na analýzu reálných vzorků vybraných bakteriálních kmenů. Získaná data potvrzují, že přítomnost upravené IMPDH vede k významné změně hladiny nukleotidů. Dalším krokem je vývoj metody pro necílenou metabolomickou analýzu využívající vysoce citlivý hmotnostní spektrometr Orbitrap pro identifikaci širšího spektra metabolitů.  
8:50 Bc. Lenka Filipiaková M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Stanovenie rádionuklidov v pôde Kunratického lesa rádioanalytickými metódami   detail

Stanovenie rádionuklidov v pôde Kunratického lesa rádioanalytickými metódami  

Prvky s nestabilným jadrom, ktoré podliehajú samovoľnej premene, sa nachádzajú medzi bežnými environmentálnymi vzorkami. Príkladmi environmentálnych vzoriek môžu byť voda, vzduch, či ako konkrétne v tejto práci, pôda. Vďaka rôznemu pôdnemu podložiu alebo kvôli priemyselnej výrobe je zastúpenie rádionuklidov v českých pôdach veľmi rozmanité. Pre správne skúmanie je potreba pôdu upraviť, zhomogenizovať a vysušiť. Veľkú úlohu hrá v skúmaní pôdy aj odobraný horizont. V rámci tejto práci bola vyvinutá metóda pre stanovenie rádionuklidov v pôde z Kunratického lesa, ktorá je síce blízko frekventovanej cesty a vybudovanej infraštruktúry, ale nemá v blízkosti žiadnu priemyselnú jednotku. Na tejto lokalite boli optimalizované množstvá odberu, hĺbka horizontov aj podmienky merania. Meranie jednotlivých pôdnych horizontov prebiehalo gama spektrometrom s polovodičovým detektorom a alfa detektorom, ktorý bol použitý pre meranie radónu.  
9:10 Bc. Daniela Minčáková M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Využitie duálnych chirálnych selektorov na separáciu halogénovaných katinónov kapilárnou elektroforézou detail

Využitie duálnych chirálnych selektorov na separáciu halogénovaných katinónov kapilárnou elektroforézou

Syntetické katinóny patria medzi psychoaktívne látky a tvoria druhú najväčšiu skupinu na drogovom trhu. Popularitu si získali najmä vďaka svojim účinkom podobným amfetamínu. Trh sa neustále vyvíja a zavádzanie nových funkčných skupín do molekuly katinónu značne sťažuje ich identifikáciu. Preto je potrebné nájsť vhodné podmienky na separáciu a identifikáciu jednotlivých katinónov. Táto práca je zameraná na  chirálnu separáciu piatich halogénovaných katinónov pomocou cyklodextrínov (CD) ako chirálnych selektorov. CD poskytujú vysokú separačnú účinnosť, sú dobre rozpustné v polárnych rozpúšťadlách, stabilné v širokom rozsahu pH a cenovo dostupné. V tejto práci bolo testovaných šesť CD s rôznymi koncentráciami a rôznym pH základného elektrolytu. Z testovaných CD (α-CD, β-CD, γ-CD, karboxymethylovaný β-CD, karboxymethylovaný γ‑CD a 2‑hydroxypropylovaný β-CD) boli najefektívnejšie α-CD a karboxymethylovaný β-CD (CM‑β‑CD). Tieto CD čiastočne alebo úplne oddelili testované katinóny a následne bolo určené poradie separácie jednotlivých katinónov. Ďalej bola na chirálnu separáciu použitá duálna zmes CD zložená z α-CD a CM‑β‑CD o rôznych pomeroch koncentrácií daných CD.
9:30 Bc. Pavla Nekvapilová M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Vývoj metody pro stanovení trimekainu a jeho genotoxických nečistot detail

Vývoj metody pro stanovení trimekainu a jeho genotoxických nečistot

Tato práce se zabývá vývojem metody pro stanovení účinné látky trimekain a jeho genotoxických nečistot pomocí kapilární elektroforézy s UV detekcí. Trimekain nachází uplatnění jako lokální anestetikum například v chirurgii či v zubním lékařství. Cílem vyvinuté metody je snížení bezpečnostního rizika pro pacienta, který trimekain užívá. Schopnost metody separovat dané nečistoty byla testována pomocí referenčních standardů rozpuštěných ve vodě či methanolu. Kvůli rozdílným vlastnostem jednotlivých nečistot byla jako elektrolyt použita směs vodného roztoku pufru a methanolu o poměru 1:1. Dále byl optimalizován typ použitého cyklodextrinu (CD). Testované byly β-CD, sulfonovaný β-CD (SBCD), karboxymethylovaný β‑CD (CMBCD), 2-hydroxypropylovaný β-CD, γ-CD a karboxymethylovaný γ-CD (CMGCD) o koncentraci 10 a 5 mmol/l v octanovém pufru o pH 5. Jako účinné se jevily SBCD, CMBCD a CMGCD a byly dále použity pro zkoumání vlivu odlišného pH základního elektrolytu (2,5; 5; 7) a vyšší koncentrace CD (40 a 20 mmol/l). Nejlepší separace bylo dosaženo pomocí základního elektrolytu o pH 5, který obsahoval 10 mmol/l CMBCD rozpuštěného v octanovém pufru. Pomocí UV spekter bylo také určeno pořadí separace jednotlivých nečistot. Vyvinutá metoda bude dále validována dle doporučení ICH(Q2)R1.  
9:50 Bc. Lada Prostějovská M2 prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. Vliv výskytu diabetu 1. a 2. typu na pachovou signaturu detail

Vliv výskytu diabetu 1. a 2. typu na pachovou signaturu

Lidský pach je soubor velkého množství molekul o různé koncentraci, které se liší svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Lidský pach je ovlivňován životním stylem, stravou, metabolismem, mikrobiologickou činností, kosmetikou, vnějšími vlivy prostředí, nemocemi a drogami, ale také geneticky stálou složkou, která je v čase poměrně neměnná. Předpokládá se, že právě tato geneticky daná složka pachu by mohla umožnit jednoznačnou identifikaci jedince a je označována jako pachová signatura. Chemické složení lidského pachu je individuální a identifikace jednotlivých sloučenin může přispět orgánům činným v trestním řízení pro skupinovou forenzní identifikaci jedince, ale také v lékařství, kde takové sloučeniny mohou sloužit jako biomarkery nemocí. Zavedení rutinních metod by následně mohlo pomoci i ve screeningu celé řady nemocí, kde hlavní výhodou metody odběru pachu by byl její neinvazivní charakter. Cílem práce je zjistit, jestli lze z pachu člověka rozlišit člověka trpícího onemocněním diabetes mellitus od zdravého člověka, a jestli lze od sebe rozlišit jedince s diabetem mellitus I. typu od diabetu mellitus II. typu.  
10:10 Bc. Mária Vernerová M2 prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. Teplotní stabilita pachové signatury člověka  detail

Teplotní stabilita pachové signatury člověka 

Lidský pach je tvořen několika tisíci různých molekul. Předpokládá se, že část těchto molekul si zachovává téměř neměnnou relativní koncentraci po celou dobu života daného jedince. Právě tyto molekuly tvoří tzv. pachovou signaturu a jsou využívány při identifikaci osob. V rámci této práce byla zkoumána stabilita pachové signatury při různých podmínkách skladování. Pachové vzorky byly odebrány z dlaní dobrovolníků za použití skleněného sorbentu. Odebraný směsný vzorek byl následně rozdělen na menší části, které byly skladovány za různých podmínek. Polovina vzorků byla ozářena UV světlem, druhá nikoliv. Část vzorků byla po danou dobu skladována v ethanolu, část byla skladována bez rozpouštědla. Další zásadní rozdíl byl v teplotě, při které byly vzorky skladovány. Extrakce vzorků a jejich následná analýza pomocí GC×GC-TOF byla provedena s různým časovým odstupem ode dne jejich odběru. Získaná data byla vyhodnocena za použití statistických metod. Na základě výsledků této práce bude možné upravit podmínky skladování odebraných pachových vzorků a zachovat tak jejich stabilitu po delší časové období.
10:30 Bc. Václav Znamínko M2 Ing. Martin Člupek, Ph.D. Sorpce cesia a stroncia na cementové výplňové materiály detail

Sorpce cesia a stroncia na cementové výplňové materiály

Vyřazováním jaderných zařízení budou vznikat různé druhy radioaktivního odpadu (RAO), včetně vysoceaktivního odpadu. Tento druh odpadu lze ukládat jen v hlubinném úložišti RAO. Aby se zabránilo úniku radioaktivních látek do okolí, je důležité nalézt vhodné výplňové materiály obalových souborů RAO. Cílem této práce je studovat sorpci stroncia a cesia na cementové materiály, nelézt dobu potřebnou pro ustanovení rovnováhy v systému. Experimenty byly prováděny na čtyřech materiálech: cementové pastě (CEM), cementové pastě s přídavkem bentonitu (AFM), cementové pastě s přídavkem nanoželeza (NNM) a syntetickém geopolymeru (GP). Jednalo se o sorpční experimenty loužicího typu, jako kapalná fáze byla použita syntetická granitická voda s přídavkem 85SrCl2 nebo 137CsCl. Byly studovány dvě sítové frakce materiálů (<0,5 mm a 1–2 mm) a dva poměry kapalné ku pevné fázi (5 a 10 ml/g). Pro porovnání jednotlivých materiálů byl vypočítán lineární distribuční koeficient (Kd). Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro materiál GP, hodnota Kd byla v řádu stovek mg/l a rovnováha se ustálila po 1 dnu pro Cs a po týdnu pro Sr. U ostatních materiálů se rovnováha ustálila během 1 dne pro Cs a po 1-2 měsících pro Sr. Hodnota Kd byla od desetin po desítky mg/l a klesala pro materiály v tomto pořadí AFM>CEM≈NNM.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi