Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 20.6.2024 09:54:58
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Ústav fyziky a měřicí techniky B (B212 - 9:00)

 • Předseda: doc. Jaroslav Hofmann, CSc
 • Komise: RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D., Ing. Anna Machková, Dr. Mgr. Jirešová Jana, Ing. Fišer Ladislav, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Hana Josífková B3 Ing. Josef Khun, Ph.D. Studium změn fyzikálních a chemických vlastností oxidu cíničitého po expozici netermálním plazmatem detail

Studium změn fyzikálních a chemických vlastností oxidu cíničitého po expozici netermálním plazmatem

Oxid cíničitý je jednou z klíčových složek výroby chemických senzorů pro detekci plynů. Disponuje však vlastnostmi, které bychom u látek používaných v senzorice chtěli odstranit, například příliš dlouhá doba regenerace, nebo špatná odezva na nízké koncentrace. Jedním ze způsobů nedestruktivní modifikace je expozice suspenze oxidu cíničitého a destilované vody netermálním plazmatem. Úprava suspenze byla provedena pomocí elektrického výboje typu přechodová jiskra, který byl generován v geometrii elektrod hrot-rovina. Hrotovou elektrodu tvořila lékařská jehla a rovinnou elektrodu povrch exponované suspenze, viz obr. 1 vlevo. Při tomto procesu dochází ke generaci reaktivních částic do vodného prostředí, kterými jsou například oxidy dusíku, OH radikály, peroxid vodíku, a s tím spojeným změnám pH a struktury vlivem zabudování rozpuštěných reaktivních molekul do původně čistého oxidu cíničitého s krystalickou mřížkou typu rutil. Cílem práce bylo tyto změny po expozici netermálním plazmatem prozkoumat, proto byla provedena analýza vzniklé upravené suspenze i samotného produktu, viz obr. 1 vpravo, a určit možné aplikace takto modifikovaného oxidu cínu.9:20 Bc. Jakub Dufek M2 Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. Oživení senzorů oxidu uhličitého, uhelnatého a kyslíku detail

Oživení senzorů oxidu uhličitého, uhelnatého a kyslíku

Téma ukládání elektrické energie je v dnešní době obzvláště důležité. Vznikl nápad, že by se v případě přebytku dala elektřina použít ke generování nízkoteplotního plazmatu, které by rozkládalo CO2 na CO, jenž by se dal dále využít. Celý proces se však musí nejdříve optimalizovat na spoustě experimentů, které je nutno správně měřit. A to je náplní této práce – zajištění funkčnosti a přesnosti měřicích senzorů. Konkrétně senzorů pro měření CO2, CO a O2. Nejjednodušší bylo zprovoznění senzoru na měření CO, protože k němu byl dodaný hotový elektronický obvod i počítačový software, tudíž se po jeho zapojení dala ihned odečítat koncentrace měřeného plynu. Naopak ke zprovoznění senzoru na měření O2 se musela veškerá elektronika nejdříve správně spájet a teprve pak se dal z multimetru odečítat výstupní proud úměrný koncentraci plynu. Senzor na měření CO2 vyžadoval pro svůj správný chod také vytvoření elektronického obvodu, ale navíc se k němu musel vytvořit i program pro zpracování vycházejícího signálu. Následně byla na senzorech provedena měření se známými koncentracemi plynů, aby se vyzkoušel jejich správný chod a zjistila se závislost výstupní veličiny senzoru na koncentraci měřeného plynu.  
9:40 Bc. Anna Hodžiová M2 Dr. Mgr. Jana Jirešová Studium růstu plísně rodu Aspergillus na živném médiu a na dřevovláknitých deskách detail

Studium růstu plísně rodu Aspergillus na živném médiu a na dřevovláknitých deskách

Plesne vyskytujúce sa v budovách znižujú kvalitu vzduchu a ich výskyt môže obyvateľom spôsobovať zdravotné ťažkosti. Ide o rôzne dýchacie a kožné problémy, pričom pre ľudí s astmou predstavujú vyššie riziko. Predmetom výskumu je účinok nízkoteplotnej plazmy na tieto plesne. Plazma má  deaktivačný efekt na baktérie, kvasinky a plesne, ktorý je kombináciou UV žiarenia, elektrického poľa a reaktívnych častíc. Vďaka tomu, by plazma mohla potenciálne slúžiť na likvidáciu plesní.  Pre experiment bola vybraná pleseň rodu Aspergillus, ako zástupca plesní bežne sa vyskytujúcich v interiéri. Zatiaľ bol študovaný rast plesne na živnom médiu pri rôznych teplotách a rast plesne na drevovláknitých doskách ako simulácia podmienok, aké majú plesne v budovách. Na jednu sadu, ktorá bola pestovaná na živnom médiu, bola aplikovaná plazma.  10:00 Bc. Jan Hrudka M2 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Akcelerace mikrobiologických výzkumů za využití strojového učení detail

Akcelerace mikrobiologických výzkumů za využití strojového učení

Pěstování mikrobiálních kultur na kultivačních médiích je metodou, přirozeného nárůstu populace mikroorganizmů za kontrolovaných laboratorních podmínek, sloužící k jejich identifikaci, či ke zkoumání efektu vnějšího prostředí na jejich intenzitu reprodukce v čase. V současné době jsou tyto experimenty velice rozšířené, čímž dochází ke stále větší potřebě efektivních kvantitativních a kvalitativních vyhodnocovacích metod. K vyhodnocování mikrobiálních kultur se obvykle využívá softwarů, které nedokáží z fotografií kultur samostatně vyhodnotit zastoupení mikromycet, a je tak potřeba manuální asistence pracovníka u každé z fotografií, což je značně neefektivní, nepřesné a nespolehlivé, což doposud značně omezovalo výzkumnou činnost v této oblasti. Platforma Aurora je projekt, kterému se již několik let věnuji a představuje potenciální řešení problémů spojených s vyhodnocováním mikrobiálních výzkumů.  10:20 Bc. Michal Jankovský M2 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Inhibice růstu Trichophyton interdigitale s použitím nízkoteplotního plazmatu a bengálské červeně detail

Inhibice růstu Trichophyton interdigitale s použitím nízkoteplotního plazmatu a bengálské červeně

Motivací této studie je onychomykóza. Mykotické onemocnění nehtů na rukou, nohou a meziprstních prostor. Toto onemocnění způsobují dermatofytní kmeny mikromycet a kvasinky. Nejčastějšími původci jsou dermatofytní kmeny Trichophyton rubrum a Trichophyton interdigitale. Onychomykóza postihuje odhadem 10 – 20 % celosvětové populace a více než polovina všech jejích výskytů je u osob nad šedesát let. Onychomykóza může pacientům způsobit psychosociální komplikace a je obzvláště nebezpečná pro diabetiky či imunokompromitované osoby. Samotná léčba onychomykózy je značně náročná a časově zdlouhavá. Cílem studie je zjistit, zda bengálská červeň ve spojení s nízkoteplotním plazmatem významně zvýší inhibici růstu mikromycet. Předběžné výsledky poukazují na synergii bengálské červeně a netermálního plazmatu, protože jejich kombinace vykazuje významně silnější inhibici růstu, než když je použijeme separátně.10:40 Bc. Jitka Štefková M2 Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. Návrh a realizace komory pro experimenty s chemirezistory založenými na nanodrátech detail

Návrh a realizace komory pro experimenty s chemirezistory založenými na nanodrátech

Má práce spočívá ve vypracování 3D modelu měřicí komory, pro měření koncentrace různých plynů. Dále jsem se zabývala syntézou nanodrátů Cu2O. Komora byla vytisknuta a osazena dalšími součástkami. Aparatura se skládala z keramického topného tělíska, Pt100 teploměru a průchodek pro napájení celého systému. Jako senzor byl použit chemirezistor na který jsem syntetizovala nanodráty Cu2O. Pro prvotní pokusy byl využit materiál komory filament PLA, který na další pokusy bude nahrazen materiálem PEEK, který volím, kvůli jeho inertním vlastnostem.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi