Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 20.6.2024 10:56:57
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Chemické inženýrství VII (B008 - 8:30)

 • Předseda: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
 • Komise: Ing. Martin Isoz, Ph.D., Ing. Vojtěch Šálek, Ing. Přemysl Richter, Ing. Michaela Mikešová (Mondi), PharmDr. Jana Šalandová, Ph.D. (Kapaji), Ing. Josef Beránek, Ph.D. (Zentiva)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Kateřina Nyklíčková M2 Ing. Petr Stavárek, Ph.D. Vliv geometrických parametrů 3D strukturovaného lože zkrápěného reaktoru z pohledu dvoufázového toku   detail

Vliv geometrických parametrů 3D strukturovaného lože zkrápěného reaktoru z pohledu dvoufázového toku  

Třífázové reaktory se zkrápěným ložem mají významné využití v oblasti heterogenní katalýzy. Struktura pevného lože, skrze které proudí plyn a kapalina, je důležitá z hlediska hydrodynamiky dvoufázového toku. V průmyslu jsou běžně používána lože tvořená z náhodně sypaných částic, jejichž výhodou je jednoduchá instalace a výměna v reaktoru, ovšem díky nerovnoměrné distribuci tekutiny dochází ke špatnému vedení tepla a vysoké tlakové ztrátě. Tyto nežádoucí efekty by mohly být eliminovány přesně definovanou strukturou lože. Díky současným možnostem 3D tisku lze takovéto struktury s přesností na desetiny milimetru vyrobit. Tato práce se zabývá studiem periodicky se opakujících otevřených struktur (POCS) jako možnými nosiči katalyzátoru. V rámci práce byl doposud studován parametrický soubor deseti POCS struktur, u nichž byly měněny parametry jako šířka vzpěr, či velikost buněk, s důrazem na zachování podobné hodnoty porozity. Hydrodynamické vlastnosti (tlaková ztráta, zádrž kapaliny) jsou porovnány s daty pro náhodně sypané částice (kuličky, válečky), které při přibližně stejném specifickém povrchu a porozitě dosahují až několikanásobných hodnot tlakové ztráty. Dále se práce zaměřuje na predikci tlakové ztráty a zádrže kapaliny pro tyto struktury pomocí vhodných empirických korelací.  8:50 Bc. Kateřina Neubergerová M1 Argyro Chatziadi New coamorphous drug formulations of enzalutamide detail

New coamorphous drug formulations of enzalutamide

Nowadays, approximately 40 % of marketed drugs exhibit poor water solubility. Since most of them are administered orally, their solubility in gastric and intestinal fluids is crucial for biological activity. Several promising approaches have been introduced to improve dissolution properties, e.g., amorphization. Nevertheless, its use is limited due to the thermodynamic instability of prepared systems. To overcome this disadvantage coamorphous systems have been introduced. In these systems, a drug and small organic compounds form an amorphous mixture stabilized by intermolecular interactions. Thus, the systems exhibit higher stability and enhanced dissolution rate compared to the individual components. The aim of this work was screening and preparation of coamorphous formulations by vibrational ball milling. Enzalutamide, a poorly water-soluble drug commercially used for prostate cancer treatment, was combined with various coformers. Four new coamorphous forms were found and further analyzed by differential scanning calorimetry and infrared spectroscopy. The dissolution behavior of those systems in aqueous solution is studied. Results will be compared to crystalline and amorphous enzalutamide to prove that the coamorphous provide a dissolution advantage.
9:10 Bc. Klára Odehnalová M2 Ing. Aleš Zadražil, Ph.D. Nová metoda pro současné určení permeačního a partičního koeficientu s využitím liposomů   detail

Nová metoda pro současné určení permeačního a partičního koeficientu s využitím liposomů  

Permeace je jedním z klíčových parametrů biodostupnosti léčiv, jelikož je součástí nejen vstřebávání léčiv při různé aplikaci (perorální, transdermální, inhalační), ale i při následné distribuci v lidském těle. Permeace je tudíž již intenzivně zkoumána a existuje mnoho simulačních, výpočetních i experimentálních metod pro stanovení permeability. Dosavadní známé experimentální metody probíhají však pouze přes velmi malý povrch (cm2), a proto neexistuje doposud experimentální metoda pro stanovení permeability pomalu-permeujících látek. Jelikož tenké střevo má povrch desítky m2, je důležité sledovat i tyto látky. Zároveň neexistuje metoda pro současné stanovení permeačního a partičního koeficientu. Tato práce se zabývá vývojem nové experimentální metody pro současné stanovení permeability a partičního koeficientu pomalu-permeujících látek. Byl nalezen vhodný experimentální systém (liposomy) a vhodné podmínky pro naměření experimentálních dat.  Poté byl navržen model, který byl použit na naměřená experimentální data a byla pomocí něj určena permeabilita a partiční koeficient. S využitím této metody byl zkoumán také vliv přidání jiné látky na tyto veličiny. Na závěr bylo prokázáno, že je tato metoda vhodná i pro sledování a měření takzvaného „permeation enhancementu“.  
9:30 Bc. Lucie Večerková M2 Ing. Viola Tokárová, Ph.D. Vývoj dezinfekčního prostředku s prodlouženým účinkem pro kožní aplikaci detail

Vývoj dezinfekčního prostředku s prodlouženým účinkem pro kožní aplikaci

Patogenní mikroorganismy se šíří z člověka na člověka vzájemným kontaktem, či zprostředkovaně přes kontaminované povrchy, a to například dotekem rukou. Jednou z možností omezení přenosu je tedy udržení čistých rukou, čehož zejména v posledních letech značná část populace dosahuje dezinfekčními prostředky na bázi etanolu. Tyto, ač mají skvělý okamžitý účinek, nezajistí dlouhodobou ochranu, navíc vysušují pokožku. Cílem této práce je vytvořit dezinfekční prostředek, jež by díky postupnému uvolňování aktivní složky na lidskou kůži zajistil ochranu před mikroorganismy trvající v řádu desítek minut až hodin. Pro tento účel bude zkoumána vhodnost chitosanových mikročástic s chlorhexidin diglukonátem s různou mírou cross-linkace (zesíťování) viz obrázek, jež se zachytí a určitou dobu udrží v papilárních liniích. Porovnáním morfologie, distribuce velikostí částic, rychlosti uvolňování aktivní složky atd. bude zvolena nejvhodnější metoda přípravy. Vybrané částice budou dále testovány na mikroorganismech a to jak na okamžitý, tak prodloužený účinek. Pro testování prodlouženého účinku bylo třeba vyvinout vhodnou metodu. Ukázalo se jako praktické vytvořit k tomuto účelu repliku kůže na lidském prstu, na níž bude možné sledovat prodloužený účinek opakovanou umělou kontaminací.9:50 Bc. Daniel Bambas M1 prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha Uvedení poloprovozního míchaného reaktor do provozu detail

Uvedení poloprovozního míchaného reaktor do provozu

Mechanicky míchané nádoby nacházejí hojné uplatnění v průmyslu při procesech směšování látek, dispergaci fází či suspendaci částic v kapalině. V systémech kapalina-plyn se míchané nádoby využívají k intenzifikaci přestupu hmoty mezi fázemi. Montáží takovéto míchané nádoby se v této práci budeme věnovat. Z důvodu rekonstrukce laboratoře byla míchaná válcová nádoba o přibližném objemu 550 dm3, výšce 2 m a průměru 60 cm dočasně demontována. Kvůli její velikosti byla zpětná montáž netriviálním úkolem. Hlavními výzvami během montáže byly zajištění těsnosti nádoby, zapojení veškeré elektroniky a ověření kvality smontování pomocí série testovacích měření. Během práce bylo třeba řešit postupně vznikající různorodé problémy jako byla fixace hnacího motoru míchadla ke zdi, montáž nového ventilu pro přívod plynu spolu s jeho elektrickými rozvody a re-design obvodu chladící vody. Po úspěšném smontování bude poloprovozní míchaný reaktor sloužit k měření hydromechanických a transportních vlastností tekutin.  
10:30 Bc. Mária Šoltésová M1 Ing. Viola Tokárová, Ph.D. Príprava a testovanie antibakteriálnych povrchov detail

Príprava a testovanie antibakteriálnych povrchov

Z výskumov vyplýva, že krídla niektorých druhov hmyzu, konkrétne krídla vážok, šidielok a cikád, vykazujú antibakteriálne vlastnosti. Vďačia tomu prítomnosti nanoštruktúr, ktoré majú schopnosť mechanicky narušiť integritu bakteriálnej membrány a tým zapríčíniť jej uhynutie (viď obrázok – porovnanie SEM snímkov živých a uhynutých baktérií). Cieľom tejto práce je otestovať mieru antibakteriálneho účinku krídel vybraných druhov vážok a porovnať ich s antibakteriálnym účinkom povrchov na báze strieborných nanočastíc. Testované povrchy boli charakterizované pomocou SEM snímkov a ich baktericídne účinky vyhodnotené voči gram-pozitívnej baktérii Staphylococcus epidermidis a gram-negatívnej Escherichia coli. Rozdiel medzi gram-pozitívnymi a gram-negatívnymi baktériami spočíva v ich odlišnej bunečnej membráne, ktorá priamo ovplyvňuje ako bude daná baktéria s povrchom interagovať. Antibakteriálne povrchy nám ponúkajú možnosť bojovať voči čoraz rozšírenejšej bakteriálnej rezistencií proti súčasným antibiotikám iným prístupom - a to prevenciou. Výhodou mechanického účinku nanoštruktúrovaných povrchov je ich možnosť opakovaného použitia, nenáročnosť na údržbu a možnosť replikácie ich morfológie na širokom spektre povrchov od medicínskych náčiní, trupy lodí až po každodenné predmety okolo nás.10:50 Bc. Oliver Nagy M1 prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. Kombinované lipidické a porézní nosiče léčiv detail

Kombinované lipidické a porézní nosiče léčiv

V dnešní době je v některých aplikacích třeba podávat léčiva lokálně, neboť intravenózní a perorální podání mají řadu nežádoucích efektů, jako například systémový efekt, vyšší spotřebu účinné látky, nebo kratší dobu působení. Tento projekt se zabývá vývojem a charakterizací nové lékové formy na bázi porézního nosiče kombinovaného s lipidickou vrstvou. Vyvíjený materiál je charakteristický kontrolovatelnou kinetikou vylučování účinné látky a jeho potenciální aplikace na místo určení je jednoduchá a rychlá.   Cílem této práce je návrh, příprava, charakterizace, a předpověď faktorů, které mají vliv na kinetiku vylučování léčiva a samotnou přípravu lékové formy. Všechny zjištěné parametry by měly přispět k vytvoření metodologie přípravy nové pevné lékové formy pro lokální aplikaci s řízenou kinetikou vylučování léčiva.  Doposud bylo připraveno a následně charakterizováno několik různých porézních forem fosforečnanu vápenatého (vybrán pro svou biokompatibilitu), jež byly potaženy fosfolipidy s příměsemi a léčivem (antibiotikum doxycyklin-hyklát). Vytvořené lékové formy byly podrobeny disolučním testům. Tyto testy v závislosti na porozitě matrice a volbě substrátů vykazovaly různou kinetiku vylučování, což ukazuje na možnosti přípravy této lékové formy s on-demand vylučovací kinetikou. 
11:10 Bc. Zbyněk Semerád M2 prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Vliv přítomnosti sazí na katalytickou aktivitu filtru pevných částic detail

Vliv přítomnosti sazí na katalytickou aktivitu filtru pevných částic

Jedním z klíčových parametrů spalovacího automobilu je množství produkovaných emisí. Evropská unie prostřednictvím emisních norem omezuje jak množství plynných emisí, tak množství a počet produkovaných pevných částic. Jedním ze zařízení redukujících tyto emise je katalytický filtr pevných částic, který filtruje pevné částice, a zároveň katalyzuje probíhající reakce. Během provozu dochází k produkci sazí, které se zachytávají i na katalytické vrstvě filtru, a tím mohou ovlivňovat průběh reakcí. Ke studii tohoto jevu je využita 3D struktura reálného katalytického filtru pevných částic získaná na základě dat z rentgenové tomografie. Struktura je poté převedena na výpočetní síť, a v programu OpenFOAM využita k modelování toku, filtrace a probíhajících reakcí. V prezentované simulační studii je diskutován vliv přítomnosti a rozmístění sazí na konverzi oxidace CO. Na obrázcích níže je černě zobrazena vrstva sazí vytvořená pomocí simulace toku a filtrace (obrázek a)), a uměle vytvořená souvislá vrstva sazí (obrázek b)).  11:30 Bc. Jordan Janák M1 prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha Screening polymerních membrán pro pervaporační dělení směsí methanolu a acetonitrilu detail

Screening polymerních membrán pro pervaporační dělení směsí methanolu a acetonitrilu

Práce se zabývá porovnáním dat pervaporačních charakteristik (separační faktor, selektivita, koeficient propustnosti) série polymerních membrán pro dělení azeotrop-tvořící dvojice látek methanol – acetonitril. Pervaporační měření byla prováděna při třech různých teplotách (35, 45, 55) °C, analýza zásobního roztoku a permeátu byla prováděna metodou infračervené spektrometrie v plynné fázi. Studované polymerní membrány byly připraveny z triacetátu celulózy (CTA), kyseliny polymléčné (PLA), polysulfonu (PSU), poly(1-trimethylsilyl-1-propynu) (PTMSP), Matrimidu®, silikonového a polychloroprenového kaučuku (SR, CR). Dále byly charakterizovány komerčně dostupné membrány od firmy DeltaMem AG: organofilní (typ 4060) a hyrofilní (typy 4155 a 1265). Fyzikálně konzistentní model pervaporace zahrnoval model termodynamické neideality kapalné směsi. Zatímco klasickou úlohou je v případě pervaporace dělení směsí látek hydrofilních a organofilních, cílem této práce je nalezení možností pervaporativního dělení směsí hydrofilních (polárních) látek.
11:50 Bc. Vojtěch Blahušek M1 doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. Studium vlivu geometrie na Marangoniho tok vyvolaný Löfflerovou směsí detail

Studium vlivu geometrie na Marangoniho tok vyvolaný Löfflerovou směsí

Kafrové lodičky jsou hojně využívány ke studiu samopohybu, saomouspořádání a nelineárního chování – vlastností, které jsou běžně pozorovatelné u živých organismů. Lodičky s čistým kafrem byly již hojně prostudovány. Kafr je krystalická látka a používá se ve formě uniformních lisovaných tablet, což značně limituje studium závislosti samopohybu na tvaru pohybujícího se objektu. Molekuly kafru se dostávají na vodní hladinu dvěma způsoby, a to sice přímou dissolucí a sublimací a následnou depozicí.  Na hladině vody působí jako slabý surfaktant, takže snižují povrchové napětí vody okolo kafrové lodičky. Vzniká tak gradient povrchového napětí a ten vyvolává Marangoniho efekt, tedy tok kapaliny z místa s nižším povrchovým napětím do místa s vyšším. Tok vyvolaný tímto způsobem rozpohybuje kafrovou lodičku. Cílem této práce je použít pro experimenty nedávno popsanou Löfflerovu směs, směs kafru a kamfénu. Löfflerova směs má spíše charakter vosku, takže ji lze snadno tvarovat. V rámci práce bylo navrženo několik možností uspořádání lodiček s Löfflerovou směsí. Také bylo pozorováno jednoduché čerpadlo tvořené imobilizovanou Löfflerovou směsí. Byly naměřeny charakteristiky jako rychlost pohybu lodiček a rychlost toku. Dále bylo diskutováno použití Löfflerovy směsi v jednoduchých zařízeních.  

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi